archive-nl.com » NL » N » NETSPAR.NL

Total: 696

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Aftrapbijeenkomst Solidariteit en keuzevrijheid in pensioen
  Solidariteit en keuzevrijheid in pensioen May 18 2015 in the Hague Back to event overview Op 18 mei vond er bij het NIDI in Den Haag een besloten overleg plaats over het onlangs toegekende Topicality Project Solidariteit en keuzevrijheid in

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=215&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Aftrapbijeenkomst Kwantitatief onderzoek naar uitgaven aan ouderenzorg en ondersteuning
  uitgaven aan ouderenzorg en ondersteuning May 6 2015 in the Hague Back to event overview Op 6 mei vindt er bij Ministerie VWS in Den Haag een besloten overleg plaats over het onlangs toegekende Topicality Project Kwantitatief onderzoek naar uitgaven

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=213&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Langlevenrisico en transitie doorsneesystematiek
  winsten of verliezen Indien meer participanten overleven dan geanticipeerd of indien de beste schatting van de toekomstige overlevingskansen naar boven wordt bijgesteld worden de opgebouwde pensioenrechten naar beneden bijgesteld om de waarde van de verplichtingen op fondsniveau constant te houden We onderzoeken een aantal aanpassingsmechanismen die verschillen in de mate waarin sterfterisico gedeeld wordt door verschilllende cohorten of binnen eenzelfde cohort In het bijzonder bekijken we aanpassingsmechanismen waarbij jongere cohorten alleen risico s delen met participanten van hetzelfde cohort terwijl oudere participanten het risico niet alleen delen met andere participanten van hetzelfde cohort maar ook met participanten van andere oudere cohorten Voor elk aanpassingsmechanisme onderzoeken we welke cohorten ervan profiteren en welke cohorten erdoor benadeeld worden We bepalen ook per participant het biometrisch rendement Dit rendement wordt gedefinieerd als de relatieve verandering in de waarde van de annuïteit als gevolg van i overleven of overlijden van de deelnemen ii potentiële aanpassingen in de beste schatting van de toekomstige overlevingskansen en iii de aanpassing van de opgebouwde pensioenrechten Transitiedoorsneeproblematiek een kwantitatieve analyse Marcel Lever CPB en Jan Bonenkamp APG Afschaffing van de doorsneesystematiek verruimt de mogelijkheden voor keuzevrijheid en sluit beter aan bij een dynamische arbeidsmarkt Bij overgang naar degressieve opbouw

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=203&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Keuzevrijheid en reverse mortgages
  beperkte mate waarin mensen pensioenfondsen verantwoordelijk achten voor de financiële problemen van de afgelopen jaren Zaken als communicatie klantgerichtheid en maatschappelijk verantwoord gedrag zijn van geringere betekenis in het genereren van vertrouwen Het vertrouwen in eigen pensioenfonds is vooral hoog onder ouderen 55 jonge pensioendeelnemers en die van middelbare leeftijd hebben beperkt vertrouwen in hun eigen pensioenfonds en de verwachtingen die zij scheppen Deelnemers van pensioenfondsen waar pensioenrechten zijn gekort hebben aanzienlijk minder vertrouwen in hun fonds dan deelnemers die zo n korting niet hebben meegemaakt In het analyseren van het belang van keuzevrijheid toont de pensioendeelnemer zich vooral dubbelhartig mensen vinden zowel keuzevrijheid als het uitbesteden van keuzes aan pensioenfondsen van groot belang in zaken als keuze van pensioenpremie keuze van pensioenfonds samenstelling pensionpakket en beleggen Bij nadere analyse van een van deze opties de keuze om uit te stappen uit het eigen pensioenfonds blijkt de pensioendeelnemer niet geheel rationeel weliswaar hecht ongeveer driekwart van de deelnemers aan zijn huidige pensioenfonds maar zij die uitstappen doen dit vooral uit onvrede Zij doen dit niet uit het vertrouwen dat banken of verzekeraars het beter zullen doen dan het eigen pensioenfonds Robuustheid en modelrisico bij omgekeerde hypotheken Bertrand Melenberg Lei Shu

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=195&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Advances in household finance
  SEARCH CONTACT COLOPHON Main Home Events Previous Events Publications News Research Projects Grants Education Network Mission Strategy Organization Advances in household finance April 9 10 2015 in Modena Italy Back

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=200&cid=5 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Netspar Anniversary Meeting: De oude dag heeft de toekomst (alleen op uitnodiging)
  March 31 2015 in Amsterdam Back to event overview Dagvoorzitter Michael Visser TiU Een toekomstbestendig pensioenstelsel kan dat Klaas Knot DNB Presentatie Pensioen 2020 dubbelinterview Klaas Knot DNB Lans Bovenberg TiU presentatie niet beschikbaar Robots in de vergrijzende samenleving Vanessa Evers Universiteit Twente Presentatie niet beschikbaar Solidariteit jong en oud age war rond pensioenen Kim Putters SCP Presentatie Krijg je pensioen uitgelegd communicatie en zorgplicht Arthur van Soest TiU Presentatie

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=208&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Pensionering, pensioenverwachtingen, en toereikendheid van het pensioen
  aan de volgende vragen Hoe tevreden zijn Nederlanders met ons pensioenstelsel en met hun eigen pensioenvoorzieningen of bepaalde aspecten daarvan zoals de leeftijd waarop ze met pensioen kunnen gaan of de kennis van hun eigen regeling Is dit veranderd in de loop van de tijd en varieert het tussen sociaal economische groepen Wat verwachten Nederlanders van het pensioenstelsel in de toekomst Hebben de crisis de AOW hervorming en het pensioendebat ertoe geleid dat mensen hun verwachtingen hebben bijgesteld Zijn de inschattingen van werknemers wanneer ze met pensioen denken gegaan wat ze dan aan pensioeninkomen krijgen in de laatste jaren veranderd Zijn er verschillen tussen sectoren Consumptie behoeften van gepensioneerden en pensioenindexatie Rob Alessie RUG en Adriaan Kalwij UU Indexatie van pensioenen heeft de afgelopen jaren niet altijd plaatsgevonden vanwege de verslechterde financiële situaties bij pensioenfondsen In dit project onderzoeken we welke groepen van gepensioneerden het meest kwetsbaar zijn als gevolg van het uitblijven van prijsindexatie De inflatie die gepensioneerden ervaren hangt af van hun bestedingspatroon aangezien prijsveranderingen verschillen per bestedingscategorie Wij vinden voor de periode 1978 2012 en ten opzichte van alleenstaande 65 jarige gepensioneerden met een mediaan inkomen dat de inflatie hoger is voor de oudste ouderen 80 en

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=191&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Nieuwe inzichten in pensioencommunicatie
  gevonden en begrepen In de studie is wel een verband gevonden tussen prestaties op de pensioenbrief en proefpersoonskenmerken Een hogere opleiding leeftijd en woordenschat dragen bij aan zowel het vinden als begrijpen van de informatie in beide varianten Opvallend is dat pensioenkennis en financiële geletterdheid geen rol lijken te spelen Communicatie over een pensioentekort Een doelgroepenbenadering Benedict Dellaert Bas Donkers allebei EUR Ron van Schie CBS Het pensioenbewustzijn van veel mensen in Nederland is laag Daarom wordt veelal gepleit voor een goede voorlichting en informatievoorziening aan pensioendeelnemers waardoor ze beter op de hoogte kunnen zijn van hun persoonlijke pensioensituatie Recentelijk is bijvoorbeeld het pensioen dashboard voorgesteld als een hulpmiddel voor individuele pensioendeelnemers om een beter overzicht krijgen over hun opgebouwde pensioen Ministerie Sociale zaken 2012 In dit NEA paper beargumenteren we echter dat vaak over het hoofd wordt gezien dat voor een grote groep mensen in Nederland de handelingsrelevantie van dergelijke informatie beperkt kan zijn De reden hiervoor is dat zelfs als deze mensen meer pensioenbewust worden op basis van de gecommuniceerde informatie het voor veel personen ofwel moeilijk is om te sparen ofwel dat men geen noodzaak heeft om te sparen Het meer pensioenbewust maken over een mogelijk pensioentekort zal daarom weliswaar kunnen helpen om een beter begrip van hun pensioen teweeg te brengen bij deze pensioendeelnemers maar het effect op hun gedrag zal vaak beperkt zijn We voeren beschrijvende analyses uit om te bekijken welke factoren lidmaatschap per mogelijk handeling categorie bepalen om een schatting te kunnen geven van de omvang van elk van de betreffende groepen Op basis hiervan bespreken we nut en noodzaak van pensioencommunicatie om het pensioenbewustzijn over mogelijke pensioentekorten bij elk van de verschillende doelgroepen te vergroten en welke nadruk de pensioencommunicatie het best zou kunnen krijgen Zin en onzin van pensioencommunicatie Henriëtte Prast

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=192&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive