archive-nl.com » NL » N » NETSPAR.NL

Total: 696

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Vernieuwingen in pensioencommunicatie
  Alleen door een meer compleet beeld te schetsen kunnen burgers worden ondersteund bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over hun oude dag In dit paper worden belangrijke aanbevelingen gegeven over de belangrijkste variabelen waarover informatie zou moeten worden gedeeld met pensioendeelnemers om ze te ondersteunen bij het nemen van beslissingen over hun oude dag Deze aanbevelingen richten zich niet zozeer op de vorm waarin de informatie het best zou kunnen worden gepresenteerd maar met name op een rangordening van informatie componenten in volgorde van belangrijkheid voor het individu Op basis van de analyses wordt ook kort besproken welke marktpartijen of overheidsinstanties mogelijk in aanmerking zouden komen om deze informatie te verstrekken Segmentatie van Pensioen Deelnemers Relevante Dimensies van Heterogeniteit Lisa Brüggen Wiebke Eberhardt en Thomas Post allemaal UM We identificeren demografische en psychologische dimensies die de activatie van deelnemers beïnvloeden Vervolgens koppelen we deze dimensies aan elkaar om een segmentatie analyse van deelnemers te faciliteren De huidige gestandaardiseerde pensioencommunicatie slaagt er niet om deelnemers te activeren wat in een veranderende pensioenwereld steeds belangrijker wordt Om communicatie effectief aan te passen moeten we meer te weten komen over informatiebehoeften en karakteristieken van deelnemers die hun motivatie om in actie te komen

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=188&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Waardering van pensioencontracten
  ontlenen aan de verdelingsregels van collectieve buffers Ook worden het risico dat deelnemers lopen op het verlagen van hun nominale aanspraken gewaardeerd Concreet gaat het paper in op de volgende vragen Hoe kan de economische waardering worden geïmplementeerd bijvoorbeeld als er sprake is van heterogeniteit in langleven risico en als er sprake is van niet verhandelbare risicofactoren in het contract zoals loon inflatie en langlevenrisico Welke model veronderstellingen zijn nodig Hoe robuust zijn de resultaten voor deze veronderstellingen Onder welke voorwaarden op het contract kan de economische waardering plaatsvinden met een minimum aan model veronderstellingen The ultimate forward rate time for a step backwards Michel Vellekoop UvA Bij het waarderen van hun langlopende verplichtingen worden pensioenfondsen en verzekeraars gedwongen om een inschatting te maken van rentestanden die niet meer op een betrouwbare manier uit marktdata te bepalen zijn Het daaruit voortvloeiende inter en extrapolatieprobleem van de rentetermijnstructuur kan op verschillende manieren aangepakt worden De huidige voorstellen voor de nieuwe Europese regelgeving voor verzekeraars Solvency II gaat uit van een methodiek die gebaseerd is op een zogenaamde ultimate forward rate en die aanpak is in enigszins gewijzigde vorm overgenomen in de voorstellen voor het nieuwe Financiële Toetsingskader In dit paper worden voor en nadelen besproken van deze en andere methoden om de rente termijnstructuur te extrapoleren We benadrukken daarbij zowel de fundamentele aannamen die aan de verschillende keuzes ten grondslag liggen als de praktische aspecten en de mogelijke gevolgen voor de pensioen en verzekeringspraktijk Scenario analysis of new FTK Bertrand Melenberg Hans Schumacher en Lei Shu allen TiU The Dutch government has recently proposed a revision of the existing regulatory framework for funded pension schemes The proposal commonly known as nFTK New Financial Assessment Framework aims to resolve a number of weaknesses in the existing rules which became apparent in the

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=189&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Ouderen en de arbeidsmarkt
  van de huidige literatuur Aan de hand van een comparatief onderzoek van enkele instituties bijv wet en regelgeving op het terrein van arbeidsmarkttoeleiding voor oudere werkzoekenden worden Nederland en Vlaanderen met elkaar vergeleken Hierbij worden de consequenties van deze instituties eerst en vooral gerelateerd aan 1 G egevens over het functioneren van de arbeidsmarkttoeleiding in het bijzonder de baanvindkansen voor oudere werkzoekenden 2 D e bevindingen in de arbeidseconomische wetenschappelijke literatuur Wat werkt om gemotiveerd langer door te werken Raymond Montizaan UM en Tinka van Vuuren Loyalis De sterk verouderende leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking heeft grote implicaties voor de houdbaarheid van de pensioensystemen en de balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de meeste Europese landen De grote meerderheid van de Europese landen hebben derhalve hervormingen van het pensioenstelsel voorgesteld en of ingevoerd Werkgevers en werknemers zullen door de vele versoberingen van de pensioenen zich daarom erop moeten instellen dat er langer moet worden doorgewerkt Een belangrijke vraag is echter of werknemers ook gemotiveerd en productief langer zullen blijven doorwerken en in hoeverre het bestaande HR instrumentarium gericht op o a scholing taakbelasting flexibiliteit gezondheid loopbaanbegeleiding mentorfuncties van werkgevers geschikt is om dit te faciliteren In dit paper gaan wij in op de vraag of werkgevers gemotiveerd zijn om HR instrumenten in te zetten om het langer doorwerken te stimuleren en of het bestaande HR instrumentarium van werkgevers in voldoende mate aansluit bij de veranderende beleidspraktijk Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de vraag welke HR instrumenten het meest kunnen bijdragen aan het productief en gemotiveerd langer doorwerken Werk naar werk arrangementen voor oudere werknemers leren van Zweden Irmgard Borghouts TiU Om langer doorwerken te bevorderen en instroom in de uitkering tegen te gaan is het cruciaal dat oudere boventallige werknemers tijdig een stap naar ander werk kunnen

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=187&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Pension Day
  should life cycle investors adapt their behaviour when confronted with model uncertainty Paper Presentation Discussant Gosse Alserda EUR Anne Balter UM Pricing and hedging in incomplete markets with model ambiguity Paper Presentation Discussant Joost Driessen TiU Presentation Ivo Kuiper Tilburg University Understanding markets reaction to economic news the impact of the business cycle Paper not available Presentation Discussant Johannes Hagen Uppsala University Presentation Session Macro Room 312 Chairman Servaas van Bilsen Eduard Ponds TiU Partial annuity strategies in Dutch CDC plans lessons from international practices Presentation not available Discussant Ling Ni Boon TiU Jan Bonenkamp CPB Collective versus individual pension schemes a welfare theoretical perspective Paper Presentation Discussant Yang Jiang RUG Presentation Yang Jiang RUG Social security in an adverse selection economy Paper Presentation Discussant Servaas van Bilsen TiU Presentation Session Longevity Room 314 Chairman Thomas Post Hong Li TiU Dynamic hedging of longevity risk Paper Presentation Discussant Michel Vellekoop UvA Presentation Tim Boonen UvA Solvency II SCR based on expected shortfall Paper not available Presentation Discussant Sally Shen UM Presentation John Turner Pension Policy Center Longevity insurance annuities International perspectives on a benefit innovation from the past Paper Presentation Discussant Thomas Post UM Session Investment Room 311 Chairman Tim Boonen Ling Ni Boon TiU Does regulation matter riskiness and procyclicality in pension asset allocation Paper Presentation Discussant Tim Boonen UvA Presentation Mukul Tyagi UM Asset allocation dynamics of pension funds Paper Presentation Discussant Ferenc Horvath TiU Presentation Session Micro Wealth and Human Capital Room 312 Chairman Rob Alessie Raymond Montizaan UM Training access and retirement behavior Paper Presentation Discussant Teresa Bago d uva EUR Jordana Liberali EUR Designing risk communications that help consumers to make better decisions a comparison of gist and verbatim level messages Paper not available Presentation Discussant Henriette prast TiU Presentation Session Pension Adequacy Room 314

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=175&cid=5 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Robuustheid pensioencontract en beëindiging doorsneesystematiek
  Rate UFR Het artikel behandelt twee zienswijzen omtrent de rol van subjectieve parameters Deze zienswijzen verschillen vanwege de interpretatie van het pensioen of verzekerings contract een sociaal contract dan wel een financieel contract Daarnaast bespreekt het artikel de implicaties voor ALM beleid van verschillende implementaties van voorstellen om een UFR te introduceren Generatie effecten van onjuiste parameterinschattingen Frank de Jong Bas Werker allebei Tilburg University Joeri Potters Robin Zeeman allebei SNSReaal In het nieuwe Nederlandse pensioencontract zal de keuze van de discontocurve van grote invloed zijn op de verdeling van het pensioenvermogen De discontocurve bepaalt enerzijds de interpretatie van pensioenrechten en zorgt anderzijds voor een ex ante vastgelegde risicoverdeling De gewenste eigenschappen van deze risicoverdeling zullen in veel gevallen afhangen van een correcte parameterinschatting Voor het zogenaamde zacht reële contract zijn de relevante parameters de verwachting van de lange termijn rente de risicopremie op de speculatieve portefeuille de verwachte inflatie en een eventuele inflatierisicopremie In dit paper worden de generatie effecten van mogelijke onjuiste inschattingen van bovengenoemde parameters berekend De auteurs zullen voor statistisch niet te verwerpen afwijkingen van deze parameters nagaan welke transfers plaatsvinden tussen de verschillende leeftijdscohorten Uiteraard wordt ook gekeken naar een paar gestileerde pensioenfondsen met bijbehorende

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=183&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Financiële middelen en tijdsbesteding van gepensioneerden
  na hun pensioen Johannes Binswanger Tilburg University Hoe verandert de tijdbesteding als mensen ouder worden Hoe veranderen hun activiteiten Het antwoord op deze vragen helpt in te schatten hoe veel geld mensen nodig hebben als ze met pensioen zijn en of de huidige pensioenscontracten nog bij de levensstijl van de gepensioneerden passen Bovendien helpt het pensioensfondsen hun communicatie met de deelnemers nog effectiever te maken In dit onderzoek worden data over de activiteiten van ouderen verzameld en geanalyseerd Er wordt geprobeerd een antwoord op de genoemde vragen te geven Pensioenopbouw in internationaal perspectief Marike Knoef Leiden University Een goed pensioensysteem beschermt mensen tegen armoede op de oude dag en helpt mensen een toereikend pensioen op te bouwen Om deze doelen te bereiken hebben landen heel verschillende pensioensystemen In deze bijdrage vergelijken we de pensioenopbouw in Nederland met een aantal andere landen De OECD publicatie Pensions at a Glance die periodiek wordt uitgebracht laat in 2013 zien dat het bruto vervangingspercentage het pensioeninkomen als percentage van het gemiddelde of laatstgenoten loon in Nederland 91 is voor werknemers met een mediaan inkomen Dat cijfer ligt ver boven de 70 die door Nederlanders over het algemeen als adequaat wordt beschouwd Het ligt ook

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=185&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Systematisch Langlevenrisico/Habit formation
  do this would be to adjust each participant s accrued rights with the same percentage which implies that the mortality risk is shared over all participants In addition to this rule we investigate several alternative adjustment rules that differ in the extent to which mortality risk is shared over or within cohorts We consider in particular adjustment rules in which young cohorts only share risk with individuals of the same cohort while old participants not only share risk with participants of their own cohort but also with participants of other old cohorts For each adjustment rule we investigate which cohorts benefit lose from the rule and we determine the return on mortality for an individual participant This return is defined as the relative change in the value of his her annuity due to i survival or decease of the participant ii potential adjustments to best estimate future survival rates and iii the adjustment of his her accrued rights Asset pricing and portfolio choice with habit formation Frank de Jong Tilburg University This paper discusses the implications of habit formation for pension plans Habit formation utility preferences differ from the traditional ones in that they relax the assumption of time separability

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=176&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Dubbeloratie Lans Bovenberg en Theo Nijman, mogelijk gemaakt door Instituut Gak
  programma aan met de bijbehorende presentaties Mini pensioensymposium Opening en inleiding door voorzitter John Landman DNB Jan Tamerus PGGM Samen wonen in een eigentijds pensioenhuis Discussiant Tom Steenkamp Robeco Bas Werker Tilburg University en Netspar Langlevenrisico in de pensioendialoog Discussiant Onno Steenbeek APG en Erasmus Universiteit Inaugurele redes Lans Bovenberg en Theo Nijman Voorzitter Philip Eijlander Tilburg University Theo Nijman Tilburg University en Netspar Wilt u een risicovol pensioen Lans

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=184&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive