archive-nl.com » NL » N » NETSPAR.NL

Total: 696

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Risicopreferenties en tijdsvoorkeur
  het consumeren van inkomen nu en het consumeren van inkomen in de toekomst tijdens de ouderendag en tijdsvoorkeuren een voorkeur voor meer of minder consumptie nu vs later en risicovoorkeuren een voorkeur voor meer vs minder risicovolle opties een rol spelen Het is aangetoond dat consumenten grote verschillen vertonen t o v tijds en of risicovoorkeuren en dat tijd en risicovoorkeuren fundamenteel anders van nature zijn Het is voor een juiste inschatting van het risicoprofiel daarom belangrijk om deze twee dimensies van voorkeuren keurig van elkaar te scheiden Als dat niet gebeurt zou b v iemand als risicoavers worden ingeschat terwijl hij of zij in feite wel ongeduldig is toekomstig inkomen dus hoog verdisconteerd maar weinig risicoavers We stellen een experimenteel design voor waar de methode van convex budget sets MCBS wordt toegepast op het simultane meten van risico en tijdsvoorkeuren MCBS heeft het voordeel dat het relatief eenvoudig te begrijpen en te implementeren is Om de ecologische validiteit van MCBS te testen worden verschillende condities implementeert waar het type proefpersonen student vs niet student prikkels monetair vs hypothetisch en de frame neutraal vs pensioencontext worden gevarieerd Doel is om te testen of MCBS zodanig kan worden aangepast zodat het een eenvoudig en betrouwbaar alternatief voor bestaande risicoprofiel metingen voorstelt Naar een nieuwe aanpak voor risicoprofielmeting voor DC beleggingspensioenen Benedict Dellaert Bas Donkers beiden EUR Mark Turlings Achmea Tom Steenkamp en Ed Vermeulen beiden Robeco Het doel van dit huidige paper is voort te bouwen op de in onze eerdere publicaties verkregen inzichten om zo te komen tot een voorstel voor een nieuwe aanpak voor risicoprofielmetingen voor DC beleggingspensioenen Deze aanpak beoogt de concrete vertaalslag te maken van de eerdere op algemene investeringen gerichte benadering naar een benadering die specifiek geschikt is voor de Nederlands pensioen context de Pension Builder

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=186&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Masterclass De Pensioenconsument
  SEARCH CONTACT COLOPHON Main Home Events Previous Events Publications News Research Projects Grants Education Network Mission Strategy Organization Masterclass De Pensioenconsument September 30 October 1 2014 in Tilburg Back to

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=177&cid=5 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Verwachtingen over en vertrouwen in Pensioen
  informatie aan over deze papers Wat vinden en verwachten Nederlanders van het pensioen Arthur van Soest TiU Dit paper besteedt op basis van gegevens verzameld van 2006 tot 2012 in een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking aandacht aan de volgende vragen Hoe tevreden zijn Nederlanders met ons pensioenstelsel en met hun eigen pensioenvoorzieningen of bepaalde aspecten daarvan zoals de leeftijd waarop ze met pensioen kunnen gaan of de kennis van hun eigen regeling Is dit veranderd in de loop van de tijd en varieert het tussen sociaal economische groepen Wat verwachten Nederlanders van het pensioenstelsel in de toekomst Hebben de crisis de AOW hervorming en het pensioendebat ertoe geleid dat mensen hun verwachtingen hebben bijgesteld Zijn de inschattingen van werknemers wanneer ze met pensioen denken gegaan wat ze dan aan pensioeninkomen krijgen in de laatste jaren veranderd Zijn er verschillen tussen sectoren Het vertrouwen in de pensioensector Harry van Dalen NIDI In deze bijdrage worden twee zaken onder de loep genomen Allereerst wordt bezien hoe het staat met het vertrouwen in pensioenfondsen en wat er schuil gaat achter dat vertrouwen Welke elementen van het pensioenfondsbeleid doen ertoe in de ogen van de deelnemer Vervolgens wordt bezien in welke mate

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=182&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Heterogeniteit in pensioenbehoeften en verwachtingen
  respondenten vanzelfsprekend Bovendien zijn mensen vaak bereid bij te dragen aan vroegpensioenregelingen voor zware beroepen Beleidsmakers kunnen rekening houden met deze resultaten door bepaalde beroepsgroepen uit te zonderen van verdere verhoging van de AOW leeftijd Een andere invulling zou rekening kunnen houden met het aantal gewerkte jaren Maar dit soort maatwerk kan ook negatieve macro economische effecten hebben In het paper bespreken we voor en nadelen van zulke regelingen De veranderende behoeften van ouderen en het Nederlandse pensioenstelsel Arjan Soede SCP In dit paper worden de behoeften van ouderen bekeken door te kijken naar de mate waarin ouderen kunnen rondkomen en op welke manier zijn hun geld besteden Daarnaast worden de inkomensontwikkelingen geschetst bij pensionering maar ook bij overlijden van de partner en de gevolgen van de reguliere indexaties Tot slot zullen enkele aanbevelingen gedaan voor aanpassing van het pensioenstelsel Hierbij gaat het om de hoogte van het pensioen de indexatie als het niveau van het nabestaandenpensioen Consumption needs of pensioners and the adequate inflation measure for indexation Adriaan Kalwij UU en Rob Alessie RUG Pensioenproducten in Nederland zijn grotendeels ontworpen om in een constant consumptieniveau tot aan de dood te voorzien en de pensioenuitkeringen zijn meestal geindexeerd op basis

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=174&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Juridische en Intergenerationele aspecten van collectieve pensioenen
  Jan Bonenkamp Peter Broer en Ed Westerhout allen CPB De bestaansreden van collectieve pensioencontracten zoals we die in Nederland kennen wordt vaak gekoppeld aan de meerwaarde die ze bieden in het delen van risico s met verwijzing naar academische studies die significante welvaartswinsten van risicodeling rapporteren zie Bonenkamp et al 2014 voor een overzicht van de literatuur De gerapporteerde effecten kunnen echter niet als de best mogelijke schattingen worden beschouwd omdat ze op onrealistische aannames zijn gebaseerd Dit design paper maakt meer realistische aannames over lengte van de hersteltermijn de werking van kapitaalmarkten de verhouding tussen premie en indexatiestaffel en het beleggingsbeleid van pensioenfondsen Het paper constateert dat de winst van risicodeling een stuk minder groot zou kunnen zijn als tot nu toe wordt aangenomen Hoeveel minder hangt af van de precieze aannames over beleggingsbeleid premie en indexatiestaffel Het Algemeen Pensioenfonds en de taakafbakening Ivor Witte VU Amsterdam Het voornemen bestaat om een algemeen pensioenfonds in te voeren Het algemeen pensioenfonds wordt een pensioenfonds dat voor iedere onderneming de pensioenregeling kan uitvoeren Voor het algemeen pensioenfonds geldt geen domeinafbakening het algemeen pensioenfonds is niet gebonden aan een bepaalde onderneming of een bepaalde bedrijfstak Zodoende zou het algemeen pensioenfonds een concurrent

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=173&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Pensioeninnovaties: integratie met wonen en pensioen voor zelfstandigen
  toekomstperspectieven op vermogensaccumulatie van zelfstandigen Het paper illustreert hoeveel vermogen verschillende cohorten van zelfstandigen in Nederland hebben en extrapoleren dit naar de toekomst Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in financieel huis pensioen en bedrijfsvermogen Verder wordt besproken dat het onduidelijk is of de huidige jongere zelfstandigen in de toekomst even rijk zullen zijn als de huidige oudere zelfstandigen Van droom naar daad hoe innovaties in wonen arbeid pensioen en kennis

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=166&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Het nieuwe FTK
  in op de meest in het oog springende aspecten van het wetsvoorstel Peter Borgdorff Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn sprak over de studie om meer collectieve elementen in de premieovereenkomst mogelijk te maken Vervolgens gaf Gerard Riemen Algemeen directeur Pensioenfederatie namens de Pensioenfederatie aan hoe zij het voorstel duiden Na de pauze gaven Agnes Joseph Achmea Bas Werker Netspar en Theo Nijman Netspar hun visie op het wetsvoorstel waarna er

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=172&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Junior Pension Day
  Organization Junior Pension Day June 24 2014 in Breukelen Back to event overview On June 24 Netspar organized another Junior Pension Day Students participating in the Netspar track presented their Master thesis work to colleagues and supervisors In total 22 presentations covered topics from AIO compensation longevity risk and trading optimal pension design and asset allocation problems for insurers and pension funds Each paper was assigned a discussant after which

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=168&cid=5 (2016-02-10)
  Open archived version from archive