archive-nl.com » NL » N » NETSPAR.NL

Total: 696

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Taskforce meeting Guarantees
    floor leverage rule Yang Zhou and Frank de Jong Tilburg University Scott and Watson 2011 have recently introduced a simple floor leverage rule for investment when consumers never want to reduce consumption from one year to the next We show that the leverage in their risky asset investment policy implies a positive probability of lower consumption than in the previous year However for realistically calibrated asset returns insurance against consumption falling below last year s consumption using put options at the Black Scholes prices is inexpensive A comparison with standard life cycle models of consumption and investment shows that the requirement of non decreasing consumption is very costly in welfare terms Escalating guarantee levels An alternative for the StAr RAM contract Servaas Bilsen Theo Nijman and Roger Laeven Tilburg University The new Dutch pension contract no longer contains nominal guarantees The Dutch Labor Foundation StAr proposes to refrain from providing nominal guarantees as these guarantees would reduce the chances of indexation Research however reveals that employees have a strong preference for pension contracts that offer some form of guarantees In this paper we propose an alternative pension contract which the authors refer to as escalating guarantee levels This contract is

    Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=110&cid=1 (2016-02-10)
    Open archived version from archive


  • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Pension Day
    Ponds APG TiU Presentation Roel Mehlkopf Tilburg University Defining and valuing conditional pension rights Paper Presentation Discussant Peter Vlaar APG Presentation Session Finance miscellaneous Room 412 Zaghum Umar RUG The myopic and intertemporal demand for equities Evidence from emerging markets Paper Presentation Discussant Bart Diris UM Presentation Janina Schweizer UM Static replication of derivatives using orthonormal bases Paper Presentation Discussant Hans Schumacher TiU Presentation Session Health and labour markets Room 414 Adriaan Kalwij UU What do wages add to the health employment nexus Paper not available yet Presentation Discussant Hilde Ralsmark Lund University Presentation Raun van Ooijen RUG Lifestyle health and disability outcomes Paper Presentation Discussant Pilar Garcia Gomez EUR Presentation Session Pensions valuation issues Room 415 Laura Rebel VU and Cardano The ultimate forward rate methodology to valuate pension liabilities a review and an alternative methodology Paper Presentation Discussion with the audience Diana Budiono Syntrus Achmea Variable ultimate forward rate curve Paper no sheets available Discussant Henk Jan van Well DNB no sheets available Session Lifecycle decisions Room 412 Eelco Zandberg RUG Education level and age wealth profiles an empirical investigation Paper Presentation Discussant Mauro Mastrogiacomo DNB Presentation Emre Koc Tilburg University Pensions and consumption decisions Evidence from the lab Paper Presentation Discussant Patricio Dalton TiU no sheets available Session Health and mortality Room 414 Pilar Garcia Gomez EUR Unforeseen mortality effects of stricter eligibility criteria Evidence from a regression discontinuity in disability insurance reform Paper not available yet Presentation Discussant Peter Kooreman TiU Presentation Vesile Kutlu TiU Individuals survival expectations and actual mortality Paper Presentation Discussant Bertrand Melenberg TiU Presentation Session Pensions miscellaneous Room 415 Damiaan Chen UVA Optimal intergenerational risk sharing via pension fund and government debt and the welfare loss of the Dutch pension system redesign Paper Presentation Discussant Nick Draper CPB Presentation Noelia Bernal TiU

    Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=89&cid=5 (2016-02-10)
    Open archived version from archive

  • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Wonen, zorg en pensioen
    discussie Hervormingen lijken onafwendbaar nu de markt zowel in huur als koop tot een stilstand is gekomen Vanuit het perspectief van de pensioensector bestuderen de auteurs de mogelijkheden om te investeren binnen de Nederlandse huur en koopsector Pensioesparen wordt zorgsparen Arjen Hussem PGGM De stijgende zorgkosten voor de ouderenzorg vragen om aanpassingen in het zorgpakket en de financiering Naast een efficiëntere zorg zijn geopperde oplossingsrichtingen meer eigen bijdragen en beperkingen

    Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=115&cid=1 (2016-02-10)
    Open archived version from archive

  • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Pensions, retirement and the financial position of the elderly
    Presentation Brugt Kazemier CBS the Hague Future pension entitlements in the Netherlands Paper Presentation Discussant Marike Knoef Leiden University Presentation Raun van Ooijen University of Groningen Saving and portfolio behavior after retirement Paper not available Presentation Discussant Mark Duijn VU Amsterdam Presentation no sheets available Elisabeth Eenkhoorn CBS the Hague Pension entitlements an overview Presentation Discussant Rob Alessie University of Groningen Presentation Jochem Zweerink VU Amsterdam Targeted incentives to retire

    Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=88&cid=1 (2016-02-10)
    Open archived version from archive

  • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Juridische invulling pensioenakkoord en bevoegdheden EIOPA
    Het karakter van het nieuwe pensioencontract De prijs van het nieuwe pensioencontract de stabiele pensioenpremie Het levensverwachtingsaanpassingsmechanisme LAM Het rendementsaanpassingsmechanisme RAM EIOPA bevoegdheden en rechtsbescherming Ivor Witte VU Amsterdam Per 1 januari 2011 is het Europese toezicht op financiële instellingen gewijzigd Onder meer is een Europese toezichthouder op verzekeringen herverzekeringen en aanvullende pensioenregelingen opgericht de European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA EIOPA heeft zowel bevoegdheden die al bestonden voor

    Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=105&cid=1 (2016-02-10)
    Open archived version from archive

  • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Nieuwe hulpmiddelen ter verbetering van het pensioeninzicht
    Het doel van pensioencommunicatie is het vergroten van het pensioenbewustzijn van consumenten Om de effectiviteit van pensioencommunicatie te kunnen beoordelen is een invulling van het begrip pensioenbewustzijn nodig In ons paper definiëren wij het begrip pensioenbewustzijn en introduceren wij een model dat de verschillende fasen van pensioenbewustzijn inzichtelijk maakt Met dit model proberen wij een overzicht te geven van de verschillende stappen die nodig zijn om te komen tot pensioenbewuste consumenten Aan de hand van dit model kijken we hoe de inhoud timing en vormgeving van pensioencommunicatie de consument kan helpen bij het doorlopen van deze stappen Dit zal uiteindelijk leiden tot een checklist voor effectieve pensioencommunicatie Hoe moet het nieuwe UPO eruit zien Charlotte Kuiper AFM en Arthur van Soest TiU Jaarlijks versturen pensioenuitvoerders een UPO naar alle actieve deelnemers Verschillende onderzoeken wijzen uit dat het UPO voor verbetering vatbaar is Ook het Pensioenakkoord is aanleiding om opnieuw naar de opzet van het UPO te kijken Het huidige UPO geeft bijvoorbeeld alleen informatie over de te verwachten nominale uitkering en geen enkele informatie over de onzekerheid daarvan Op basis van gedragseconomische en psychologische literatuur brengen we in kaart aan welke randvoorwaarden het UPO zou moeten voldoen We zullen daarbij

    Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=107&cid=1 (2016-02-10)
    Open archived version from archive

  • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Holistische balans
    indexatie worden weergegeven Voor de waardering van de voorwaardelijke bezittingen en verplichtingen dient een pensioenfonds gebruik te maken van risiconeutrale waardering De mogelijke impact van de keuze voor een risiconeutraal model en verschillende marktdata die gebruikt worden in de calibratie van dit model komen in dit paper aan de orde Ten slotte wordt ingegaan op het gebruik van de HBS in prudentieel toezicht Aanleiding voor dit paper De Europese commissie heeft aangegeven dat zij zoveel mogelijk harmonisatie van het pensioentoezicht nastreeft Zij heeft hiervoor in voorjaar 2011 advies gevraagd aan EIOPA de Europese toezichthouder van pensioenfondsen en verzekeraars EIOPA heeft in februari 2012 zijn advies aan de EC uitgebracht Om een geharmoniseerd toezicht te bewerkstelligen voor alle pensioensystemen heeft EIOPA het concept van de holistische balans methode geintroduceerd De methode schetst een completer beeld van de werkelijke situatie van een pensioenfonds De intragenerationele herverdeling door pensioenregelingen in Nederland de invloed van de gestegen levensverwachting en het Lenteakkoord Jan Bonenkamp CPB Johan Mackenbach Wilma Nusselder Frederik Peters alledrie EUR H arry ter Rele CPB Deze studie geeft eerst een beeld van de verschillen in levensverwachting tussen mannen en vrouwen en tussen opleidingsniveaus en de stijging van de levensverwachting in het afgelopen

    Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=109&cid=1 (2016-02-10)
    Open archived version from archive

  • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Stand van zaken pensioenakkoord en hoofdlijnennotitie
    bestuurders en sociale partners is het nog onvoldoende duidelijk welke keuzes de komende maanden van hen verwacht worden Tijdens dit Netspar seminar heeft een aantal experts zijn mening gegeven over de laatste ontwikkelingen Enerzijds is ingegaan op de overwegingen die een rol speelden bij de laatste voorstellen en eventueel de gevolgen van de laatste verkiezingsuitslag Anderzijds is besproken welke keuzes op dit moment voorliggen en welke concrete beslissingen de komende

    Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=106&cid=1 (2016-02-10)
    Open archived version from archive