archive-nl.com » NL » N » NETSPAR.NL

Total: 696

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • News - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
  BSc Giacomo Battiston Università Ca Foscari Economic Axioms in the Health Context An Experiment about Kidney Transplant Preferences BSc UWV Hai Minh Tran EUR Is good health purchasable by out of pocket money in Western Europe Evidence from SHARE MSc Sergio Castagnetti TiU Behavioral Models on Reverse Mortgages Understanding Reverse Mortgages low demand MSc UWV Christian H Bockweg EUR Framing and Pension Annuities Experimental Evidence from a Dutch Pension Fund

  Original URL path: http://www.netspar.nl/news/?v=2&cid=&id=94&lid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • News - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
  Huishoudens die zowel een goed pensioen hebben als een eigen woning sparen vaak te veel mensen die buiten pensioenregelingen vallen te weinig en startende gezinnen die zowel sparen voor pensioen als voor de eigen woning kunnen te maken krijgen met liquiditeitstekorten Dit komt mede door gebrekkige afstemming in beleid en regelgeving op de verschillende domeinen De knelpunten kunnen tot substantiële welvaartsverliezen leiden De nadelen van te weinig sparen zijn in

  Original URL path: http://www.netspar.nl/news/?v=2&cid=&id=95&lid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • News - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
  beschikbaar is die naar verwachting op korte termijn ter benoeming aan de Stichtingsraad kan worden voorgedragen Er is afscheid genomen van Jeroen van Breda Vriesman Dick Sluijmers en Han van Dissel Ook Jean Frijns treedt terug Naast de vier door de Stichtingsraad benoemde leden bestaat de RvT uit twee leden die door de Stichting van de Arbeid worden benoemd Cees Oudshoorn en Gijs van Dijk en Tilburg University benoemt een lid De TiU zetel is vacant Met het College van Bestuur van TiU wordt naar de invulling van die zetel gekeken Directie en Stichtingsraad zijn de vertrekkende RvT leden en in het bijzonder voorzitter Jean Frijns erkentelijk voor hun bijdrage aan een stevige positionering van Netspar als de denktank en het kennisnetwerk op het gebied van pensioen vergrijzing en ve rbetering van de mogelijkheden voor financiering van de oude dag in Nederland Renewed Supervisory Board As of January 1 2016 the Netspar Foundation will have a new smaller Supervisory Board Job Swank DNB has been reappointed and will succeed Jean Frijns as Chair Else Bos and Marco Keim have also been reappointed by the Foundation Board Cees Oudshoorn and Gijs van Dijk will stay on as board members representing Stichting van de Arbeid the national Labour Foundation and there is a vacancy for the Tilburg University seat There is another vacancy as well for the Foundation Board seat A candidate has already been put forward who should be able to be nominated for appointment soon This reconfiguration of the Supervisory Board was taken in line with the recommendation from the partner evaluation of 2014 that the organization be simplified Previously the Partner Research and Partner Education Councils were merged as part of the efforts to accomplish this The governance structure of the Netspar Foundation was critically examined in 2015 and

  Original URL path: http://www.netspar.nl/news/?v=2&cid=&id=92&lid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • News - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
  is benoemd op de nieuwe F J D Goldschmeding leerstoel aan Tilburg University Zijn leeropdracht is Vernieuwing van economieonderwijs Lans blijft aan Netspar verbonden Casper van Ewijk algemeen directeur Netspar is benoemd op de Gak leerstoel Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen aan Tilburg University Hij volgt daarmee Lans Bovenberg op die de leerstoel sinds juni 2013 bekleedde Deze leerstoel en bijbehorend onderzoek op het gebied van pensioeninnovatie wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak

  Original URL path: http://www.netspar.nl/news/?v=2&cid=&id=91&lid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • News - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
  onderzocht hoe communicatie en zorgplicht kunnen worden verbeterd voor pensioenen in de tweede en de derde pijler De belangrijkste bevindingen Communicatie en advisering rond pensioenen maken onderdeel uit van de bredere financiële planning voor de oude dag Consumenten zijn gebaat bij uniforme regelgeving over communicatie en zorgplicht voor tweede en derde pijler pensioenproducten De kosten en baten van zorgplicht dienen te worden meegewogen beslissingen het bieden van meer keuzeopties in

  Original URL path: http://www.netspar.nl/news/?v=2&cid=&id=90&lid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • News - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
  keuzevrijheid Ruimere keuze bij de opbouw en bij de uitkering van het aanvullend pensioen zou ook Nederlanders meer keuzevrijheid kunnen bieden bij het spreiden van bestedingsmogelijkheden over hun leven De doorsneesystematiek begrenst in veel pensioenregelingen nu nog een vrije keuze in de opbouwfase zoals de mogelijkheid om tijdelijk minder pensioenrechten op te bouwen In de uitkeringsfase kan de keuzevrijheid makkelijker verruimd worden door mensen een deel van het pensioenvermogen op te laten nemen als een bedrag ineens Hierdoor is beter aan te sluiten op persoonlijke voorkeuren en omstandigheden Te denken valt aan hoge zorgkosten aflossing van de hypotheek aanschaf of verbouwing van een eigen woning bijvoorbeeld om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen De keuzevrijheid is niet alleen ruimer bij pensioenstelsels waar de markt domineert In Scandinavië en Zwitserland landen met ook een grote rol voor sociale partners is wel meer ruimte voor eigen keuze in de uitkeringsfase Helpen met standaard keuzes De keuzemogelijkheden zijn elders soms erg ruim In het Verenigd Koninkrijk zijn deelnemers bijvoorbeeld vrij om vanaf 55 jarige leeftijd het opgebouwde pensioenkapitaal op te nemen Mensen mogen van hun pensioenkapitaal van mij een Lamborghini aanschaffen is een bekende uitspraak van de voormalige Engelse minister van pensioenen Steve Webb Tegelijk zien we dat buitenlandse regelingen met keuzevrijheid meer en meer gebruik maken van standaardkeuzes om deelnemers te ondersteunen bij de opbouw bij het beleggen en bij het opnemen van pensioenvermogen Dergelijke pensioenregelingen met standaard keuzes en de mogelijkheid eruit te stappen zoals NEST in het Verenigd Koninkrijk kunnen in Nederland een oplossing bieden om werknemers en zelfstandigen die nu niet verplicht meedoen aan een collectieve regeling automatisch alsnog deel te laten nemen in een pensioenregeling Begrenzen waar nodig De keuzeruimte verschilt internationaal Netspar benadrukt dat in Nederland de keuzemogelijkheden verruimd kunnen worden maar niet onbegrensd Anders dan nu

  Original URL path: http://www.netspar.nl/news/?v=2&cid=&id=86&lid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • News - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
  meerwaarde risicodeling 22 10 2014 Een groep bij Netspar betrokken onderzoekers heeft een gezamelijke visie geformuleerd op de meerwaarde van het risicodelen met toekomstige generaties De visie en de achterliggende berekeningen treft u hieronder aan Gedeelde standpunten waarde IGR Kwantitatieve

  Original URL path: http://www.netspar.nl/news/?v=2&cid=&id=70&lid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • News - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
  grootte van 250 000 euro is toegekend aan de volgende aanvragen Daniel van Vuuren CPB Flexible combinations of work and retirement Leo Lentz UU and Adriaan Kalwij UU Preparing for retirement tailoring literacy and effective pension communication Dorly Deeg VUMC Changes in retirement policies and cohort differences Their impact on age at retirement income health and mortality De toekenning van de grants is in lijn met het advies van de

  Original URL path: http://www.netspar.nl/news/?v=2&cid=&id=68&lid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive