archive-nl.com » NL » N » NOTARISVELDHOVEN.NL

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maak een testament als je gaat scheiden of als je gescheiden bent.
  kantoor Levenstestament Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn familie relatie Scheiden Tip van de notaris Maak een testament als je gaat scheiden of als je gescheiden bent Tip van de notaris Maak een testament als je gaat scheiden of als je gescheiden bent Deze keer is onze tip maak een testament als je gaat scheiden of als je gescheiden bent Bij een echt scheiding moet veel worden geregeld De echtscheiding is pas rond als de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken Mocht een van beiden in de tussentijd overlijden dan kan de bijna ex toch erven Het is daarom verstandig om een testament te maken zodra u weet dat u gaat scheiden Voor ouders die gaan scheiden of al gescheiden zijn is het testament extra belangrijk Een voorbeeld uit onze praktijk Bart en Marieke zijn gescheiden Ze hebben drie kinderen Matthijs 9 jaar Sara 5 jaar en Fieke 3 jaar Toen Bart en Marieke tien jaar geleden trouwden hebben zij bij de notaris een testament gemaakt In het testament heeft Marieke haar echtgenoot Bart en de kinderen tot erfgenamen benoemd Daarbij is de voorwaarde opgenomen dat Bart alleen erft als hij op het moment van het overlijden nog met Marieke is getrouwd Als de notaris dit vertelt aan Marieke vraagt zij opgelucht Dus Bart kan nu niet meer van mij erven Helaas is dat niet het geval Via een omweg kan Bart tóch van Marieke erven terwijl alleen haar kinderen erfgenaam van haar zijn De volgende situatie kan zich namelijk voordoen Als Marijke overlijdt terwijl haar kinderen nog niet getrouwd zijn en of geen kinderen hebben en geen testament hebben erven haar drie kinderen Stel dat kort daarna haar zoon Matthijs overlijdt na een ernstig verkeersongeluk dan heeft Matthijs als erfgenamen Fieke Sara en zijn vader Bart Marieke wil

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-familie-relatie/scheiden/tip-van-de-notaris-maak-een-testament-als-je-gaat-scheiden-of-als-je-gescheiden-bent (2015-12-23)
  Open archived version from archive


 • Voogdij
  minderjarig kind zijn overleden benoemt de rechter een voogd In een testament kan je zelf een voogd aanwijzen Na jouw overlijden neemt deze de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen over Bovendien zorgt de voogd voor het beheer van je erfenis ten behoeve van de kinderen De door jou aangewezen persoon hoeft pas na jouw overlijden kenbaar te maken of hij voogd wil zijn Hij kan dus ook weigeren bijvoorbeeld omdat hij wegens ziekte niet in staat is om voor je kinderen te zorgen Daarom adviseren wij om een reservevoogd in het testament te benoemen Deze komt pas in aanmerking als de eerst aangewezen voogd niet kan of niet wil Bewindvoerder benoemen Als je kinderen achttien jaar zijn treedt de meerderjarigheid in De voogdij eindigt dan Met het eindigen van de voogdij krijgen de kinderen de beschikking over je erfenis Als je de kinderen nog te jong vindt om de hele erfenis in handen te krijgen kun je in het testament ook een bewindvoerder benoemen Deze beheert dan de erfenis voor de kinderen totdat zij de in jouw testament genoemde leeftijd hebben bereikt Andere redenen voor testament Vaak is er voor ongetrouwde ouders nog een regeling in het testament nodig Dit heeft te maken met wie er van je erft als je overlijdt Wie zijn je erfgenamen Je bent getrouwd of een geregistreerd partner In de wet is geregeld dat als een van jullie beiden overlijdt de echtgenoot of geregistreerd partner erfgenaam is Als er ook kinderen zijn geldt op grond van de wet de zogenaamde wettelijke verdeling Dit houdt kort gezegd in dat de partner en kinderen erven maar dat de kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen bij het overlijden van de echtgenoot of partner en bij andere in de wet omschreven gebeurtenissen Ondanks deze wettelijke regeling is

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-familie-relatie/kinderen/voogdij (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Kunnen ouders relatie zoon verbieden?
  Over Netwerk Notarissen Home Mijn familie relatie Kinderen Van de rechter kunnen ouders relatie zoon verbieden Van de rechter kunnen ouders relatie zoon verbieden Begin 2009 koopt Bart met zijn vriendin Tanja een woning Omdat de koop niet doorgaat moeten zij aan de verkoper een boete van 27 000 betalen Bart klopt bij zijn ouders aan voor financiële ondersteuning Zij lenen hem ruim 13 000 De relatie van Tanja en Bart is inmiddels op de klippen gelopen Eind mei 2009 ondertekenen de ouders en Bart een contract voor de geldlening Dit contract is door de ouders gemaakt Hierin staat dat Bart het geleende geld meteen moet terugbetalen als hij nu of in de toekomst een relatie heeft bestendigt of opnieuw aangaat met Tanja Als Bart en Tanja in maart 2010 weer een relatie krijgen ontvangt hij van de advocaat van zijn ouders een brief Hierin wordt hij gesommeerd het geleende bedrag meteen terug te betalen omdat hij een relatie is aangegaan met Tanja Als Bart blijft weigeren om het bedrag terug te betalen stappen de ouders naar de rechter Volgens de rechter is deze clausule uit het contract niet geldig Iedereen zo oordeelt de rechter is vrij om te kiezen hoe hij zijn privéleven inricht Bart is dus vrij in zijn keuze met wie hij een liefdesrelatie aangaat Dit recht komt uit de Grondwet en Europese Verdragen voor de rechten van de mens Maar kan je daar met een contract aan tornen Volgens de rechter niet ook al heeft Bart het contract ondertekend De clausule uit het geldleningscontract heeft namelijk de strekking van een financiële bestraffing als Bart zijn ouders afkeuring van Tanja als partner negeert Dit is een te ingrijpende beperking van de keuzevrijheid van de zoon Hoewel goedkeuring van een partner door de ouders als waardevol kan worden

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-familie-relatie/kinderen/van-de-rechter-kunnen-ouders-relatie-zoon-verbieden (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Voogdijtestament
  Mijn familie relatie Kinderen Het voogdijtestament Het voogdijtestament Voor veel gezinnen staat de zomervakantie voor de deur Vanzelfsprekend hoopt iedereen een veilige heen en terugreis van vakantie te hebben maar soms gaat het heel ernstig mis Als de ouders door een verkeersongeluk overlijden staan hun kinderen er ineens helemaal alleen voor Als de kinderen nog geen 18 jaar zijn kan daarvoor iets worden geregeld in een testament dit wordt het voogdijtestament genoemd Met een voogdijtestament wijst een ouder een voogd aan die voor de kinderen zorgt als de ouders zijn overleden Deze voogd neemt de verzorging en opvoeding van de kinderen over als de kinderen op het moment dat de ouders overlijden nog geen 18 jaar zijn Een voogd die in een testament wordt aangewezen is niet verplicht voor de kinderen te zorgen Misschien is de voogd zelf ook al overleden of door ziekte niet in staat voor de kinderen te zorgen Voor die situatie kan een reservevoogd worden aangewezen Ouders hoeven de personen die in hun testament als voogd worden benoemd dat niet te vertellen Het mag natuurlijk wel als ouders het prettig vinden om te weten of de voogd er voor voelt de kinderen op te vangen als dat nodig mocht zijn De voogd regelt ook de financiële zaken van de kinderen en beheert voor hen de erfenis van de overleden ouders totdat het kind 18 jaar is Vanaf dat moment krijgt het kind de erfenis in handen Er zijn ouders die dat te jong vinden zij kunnen dan hun testament uitbreiden tot een voogdij en bewindtestament Er wordt dan niet alleen een voogd maar ook een bewindvoerder aangewezen De bewindvoerder neemt tot de leeftijd die een ouder in het testament kiest de erfenis onder zijn hoede en zorgt ervoor dat het geld uit de erfenis op verantwoorde

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-familie-relatie/kinderen/het-voogdijtestament (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Van de rechter
  ik van mijn notaris verwachten Iemand mijn zaken laten regelen Handtekening legaliseren Zorg voor een ander Ik ben op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Ons kantoor Levenstestament Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn familie relatie Erfenis regelen Van de rechter Van de rechter Als A is gecremeerd ontstaat er onenigheid tussen haar dochter D uit een eerder huwelijk van A en haar echtgenoot E Er is een meningsverschil over wat er met de as gaat gebeuren D stapt naar de rechter omdat zij vermoedt dat E de as van haar moeder A wil uitstrooien in haar laatste woonplaats Volgens D was het de laatste wens van haar moeder dat de urn bij haar terecht zou komen Zij eist daarom bij de rechter dat zij de urn krijgt In de Wet op de lijkbezorging is bepaald dat de lijkbezorging moet gebeuren in overeenstemming met de wens of de vermoedelijke wens van de overledene Volgens de rechter moet onder lijkbezorging ook bestemming van de as worden verstaan De rechter gaat op zoek naar wat de wens van A is geweest Als bewijs draagt D verschillende verklaringen aan van familie en vrienden van haar moeder De rechter oordeelt dat hij uit deze verklaringen moeilijk de wens van A kan afleiden Het bewijs van D is dus niet overtuigend De rechter zit in een spagaat Aan de ene kant kan D niet voldoende bewijzen wat de wens van haar moeder is geweest Aan de andere kant maakt het uitstrooien van de as door E de situatie onomkeerbaar De rechter oordeelt daarom dat er een onderzoek komt naar de wens van A In de tussentijd mag de as niet worden uitgestrooid Wensen over de uitvaart en de laatste rustplaats kunnen worden vastgelegd in een testament of een codicil Als u een bepaald iemand

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-familie-relatie/erfenis-regelen/van-de-rechter (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Vakantiedagen vererven wél
  Samenwerken Wijzigingen in mijn bedrijf Escrow Nieuwe aandeelhouders Certificeren van aandelen Verantwoordelijkheden uit handen Je idee beschermen Notarishuys Veldhoven uw IT notaris Mijn notaris Wat mag ik van mijn notaris verwachten Iemand mijn zaken laten regelen Handtekening legaliseren Zorg voor een ander Ik ben op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Ons kantoor Levenstestament Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn familie relatie Erfenis regelen Van de rechter vakantiedagen vererven wél Van de rechter vakantiedagen vererven wél Vorig jaar zei de rechter in Assen dat niet opgenomen vakantiedagen niet tot de erfenis van de overleden werknemer horen De rechter in Leeuwarden heeft begin augustus van dit jaar geoordeeld dat niet opgenomen vakantiedagen wél vererven Dat wil zeggen de vakantiedagen berekend naar een bedrag in geld De uitspraak van de rechter in Leeuwarden betekent dat opgespaarde vakantiedagen bij overlijden worden uitbetaald aan de erfgenamen Volgens de rechter is het niet terecht om een onderscheid te maken tussen de uitbetaling van vakantiedagen bij het einde van het contract omdat de werknemer ontslag neemt en de situatie van overlijden van een werknemer Een aantal werkgeversorganisaties is het niet eens met de uitspraak van de rechter Zij vinden dat de wet moet worden aangepast

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-familie-relatie/erfenis-regelen/van-de-rechter-vakantiedagen-vererven-wl (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Meer testamenten gunstig in inkomstenbelasting
  stichting Medewerkers Ons kantoor Levenstestament Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn familie relatie Erfenis regelen Meer testamenten gunstig in inkomstenbelasting Meer testamenten gunstig in inkomstenbelasting Alles wijst erop dat de roep uit de praktijk om een betere begeleiding van het erfrecht in de inkomstenbelasting in Den Haag is gehoord Het Belastingplan 2012 en de Overige Fiscale Maatregelen 2012 bevatten maatregelen waardoor niet opeisbare geldvorderingen en bloot eigendommen door vruchtgebruik die door erfrecht zijn verkregen worden gedefiscaliseerd Nu ligt het wetsvoorstel waarin artikel 5 4 Wet IB 2001 ter beoordeling aan de Eerste Kamer voor Als het wetsvoorstel wordt aangenomen is dat goed nieuws Er zijn dan meer testamentvormen mogelijk die in de inkomstenbelasting fiscaal gunstig uitpakken voor de erfgenamen Welke testamenten vallen onder de defiscalisering Een testament waarbij de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik krijgt wordt door de voorgestelde maatregelen gedefiscaliseerd Dat betekent dat de bloot eigenaar vanaf 2012 de waarde niet meer hoeft op te geven in box 3 Bij de vruchtgebruiker wordt de volle waarde in aanmerking genomen voor de vermogensrendementsheffing Onder voorwaarden kan de vruchtgebruiker gebruik maken van de eigenwoningregeling van box 1 en ook in box 2 kan voor de vruchtgebruiker gevolgen zijn Bij de wettelijke verdeling en een aantal andere testamentvormen krijgen de kinderen een niet opeisbare geldvordering op de langstlevende ouder Onder het huidige fiscale regime geldt dat deze geldvorderingen in de meeste gevallen defiscaliseren als tenminste alle goederen van de nalatenschap bij de langstlevende terecht komen Ook hier komen meer mogelijkheden voor de defiscalisering is niet meer nodig dat álle goederen bij de langstlevende terecht komen Dat laatste is een belangrijke verbetering het maakt mogelijk testamenten flexibeler in te richten Voortaan vallen ook langstlevende testamenten van ongehuwde partners met kinderen onder de disfiscalisering Op basis van de tekst van het wetsvoorstel lijken

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-familie-relatie/erfenis-regelen/meer-testamenten-gunstig-in-inkomstenbelasting (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Online doorleven na je dood
  Digitaal wel of niet voortleven Online doorleven na je dood Online doorleven na je dood Er is online leven na de dood Als je niets regelt leef je na je dood door op Facebook en andere sociale media Het kan daarom zo maar gebeuren dat je van een overleden vriend of vriendin via Facebook een verjaardagswens ontvangt Voor nabestaanden kan dat online doorleven pijnlijke situaties opleveren Na overlijden van een Facebooker of een Twitteraar is het moeilijk een account te verwijderen of te wijzigen Wij hebben hiervoor een nieuwe service de sociale media executeur Online leven Ruim zeven miljoen Nederlanders zijn actief op sociale media Ze staan actief in het leven en zijn online verbonden met miljoenen anderen Maar wat gebeurt er met het online leven als een Twitteraar of een Facebooker overlijdt Na overlijden is het voor nabestaanden een hele toer om een account van de overledene te verwijderen of in te richten als gedenkpagina want de inloggegevens van de overledene zijn meestal niet bekend Ook weten veel nabestaanden niet in welke sociale netwerken de overledene actief was Account verwijderen Wij gaan nabestaanden actief informeren hoe zij een gedenkpagina van hun dierbare kunnen inrichten of het account kunnen verwijderen Ook bieden wij een nieuwe service de sociale media executeur die het online leven na de dood regelt zoals u het wilt Via een testament laat u deze sociale media executeur weten wat er met uw online bestaan na uw overlijden moet gebeuren Als u wilt dat uw accounts en profielen worden verwijderd dan vertrouwt u de sociale media executeur uw accountgegevens toe Executeur Naast een sociale media executeur is het handig om een reguliere executeur in uw testament aan te wijzen Een executeur kan namelijk de afwikkeling van een erfenis soepel laten verlopen Dit voorkomt onenigheid bij de erfgenamen

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-familie-relatie/erfenis-regelen/digitaal-wel-of-niet-voortleven/online-doorleven-na-je-dood (2015-12-23)
  Open archived version from archive •