archive-nl.com » NL » N » NOTARISVELDHOVEN.NL

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bedrijf (ver)kopen met behulp van een notaris
  is is het niet verplicht om een en ander vast te leggen in een notariële akte Maar het is verstandig dit wel te doen Een notariële akte heeft namelijk executoriale kracht Dit betekent dat als verplichtingen niet worden nagekomen hiertegen maatregelen kunnen worden genomen via de deurwaarder zonder eerst naar de rechter te hoeven gaan Bedrijf te koop aandelen in een besloten vennootschap Het bedrijf dat door een besloten vennootschap bv wordt uitgeoefend wordt in de meeste gevallen verkocht door de overdracht van de aandelen in het kapitaal van de bv Voor deze overdracht is een notariële akte wettelijk verplicht De juridische en fiscale positie van de bv worden door ons onderzocht Vanzelfsprekend dragen wij na de bedrijfsoverdracht zorg voor alle bijkomende formaliteiten zoals het wijzigen van het aandeelhoudersregister en het opgave doen aan het handelsregister Bedrijf ver kopen van aan familie Als het bedrijf binnen de familie wordt overgedragen kunnen er belastingvoordelen zijn Wij kunnen hierover adviseren Ook zijn wij deskundig op het gebied van zeggenschap binnen het familiebedrijf scheiding van ondernemen en beleggen en de bedrijfsoverdracht per testament Bedrijf verkocht en dan Het verkopen van je bedrijf is een goed moment om je eventuele huwelijkse voorwaarden door ons te laten bezien en mogelijk te wijzigen bijvoorbeeld als de bescherming van jouw partner tegen de ondernemersrisico s niet meer nodig is Wij kunnen je ook adviseren over een goed evenwicht tussen jouw oudedagsvoorziening en het overdragen van vermogen aan de toekomstige erfgenamen waardoor bij jouw overlijden minder belasting hoeft te worden betaald Bedrijf gekocht en dan De koop van een bedrijf kan ook gevolgen hebben voor jouw privésituatie In ons advies betrekken wij ook altijd zaken zoals huwelijkse voorwaarden mogelijk moet jouw partner worden beschermd tegen ondernemersrisico s bedrijfscontinuïteit in onverwachte situaties bijvoorbeeld overlijden vóór pensioen en jouw testament

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-bedrijf-beroep/bedrijf-verkopen (2015-12-23)
  Open archived version from archive


 • Samenwerking regelen met behulp van de notaris
  Netwerk Notarissen Home Mijn bedrijf beroep Samenwerken Samenwerken Samenwerken kan op verschillende manieren Je kunt samen een nieuw bedrijf oprichten of een bestaand bedrijf in de samenwerking opnemen De samenwerking kan ook bestaan uit het geld van de één en het werk van de ander Op welke manier je ook gaat samenwerken wij helpen je graag met de keuze van de vorm van de samenwerking Samenwerken in een gezamelijke bv Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een bv Een bv kan door één persoon maar ook door een aantal personen worden opgericht Vaak wordt gekozen voor een bv structuur Ieder richt een eigen holding bv op en samen een werkmaatschappij bv De samenwerking wordt dan ondergebracht in de werkmaatschappij waarvan je via de holding aandeelhouder bent Een ingrijpende samenwerking kan vorm krijgen door een fusie of een splitsing en daarna inbreng in een gezamenlijke bv Personenvennootschap Als de samenwerkingsactiviteiten niet zo risicovol zijn kan je ook kiezen voor een zogenaamde personenvennootschap De vennootschap onder firma de maatschap en de commanditaire vennootschap zijn personenvennootschappen De maatschap en vennootschap onder firma zijn geschikt als je allebei geld én arbeid inbrengt de commanditaire vennootschap is geschikt als één van de vennoten alleen geld inbrengt Joint venture Als twee of meer bedrijven voor langere tijd samenwerken noemt men dat ook wel een joint venture De bedrijven blijven dan juridisch onafhankelijk van elkaar maar werken samen om een bepaald doel te bereiken of om krachten te bundelen Een joint venture kan in verschillende vormen worden aangegaan Bijvoorbeeld twee bv s die samen een personenvennootschap aangaan De firmanten zijn dan niet personen maar bv s Ook kunnen twee of meer bv s samen een bv oprichten om hun doel te bereiken De joint venture overeenkomst is de basis van de samenwerking Het opstellen van een goede joint

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-bedrijf-beroep/samenwerken (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Wijzigingen in een bedrijf juridisch juist realiseren
  voor je kijken of je van deze regeling gebruik kunt maken Een nieuwe aandeelhouder Op twee manieren kan je aandelen krijgen in een bv door uitgifte van aandelen door de bv of door het kopen van aandelen van de aandeelhouder s van de bv Een nieuwe aandeelhouder moet in beide gevallen betalen voor de aandelen die hij krijgt Als de bv nieuwe aandelen uitgeeft komt deze betaling terecht bij de bv De aandelen kunnen ook worden gekocht van de bestaande aandeelhouders In dat geval komt het geld niet bij de bv terecht maar bij de aandeelhouders die aandelen verkopen Een nieuwe aandeelhouder brengt altijd een wijziging in de manier waarop beslissingen worden genomen en hoe de winsten worden gedeeld Daarom moet goed worden bekeken of tegelijkertijd ook de statuten moeten worden aangepast Wij zetten de voor en nadelen voor je op een rij en adviseren graag over de manier waarop een nieuwe aandeelhouder tot het bedrijf kan toetreden Fuseren of splitsen Door een fusie worden van meerdere bedrijven samen een nieuw bedrijf gemaakt Een splitsing is het tegenovergestelde van een fusie en zorgt ervoor dat van één bedrijf meerdere bedrijven worden gemaakt Fusie en splitsing hebben ingrijpende gevolgen voor de betrokken bedrijven de aandeelhouders en de werknemers Wij zorgen voor een goede begeleiding van de fusie of splitsing Daardoor weet je precies waar de valkuilen zitten en voorkom je veel onnodige problemen Holdingstructuur maken Een holding is een bv die als belangrijkste activiteit het beleggen in en het besturen van andere bv s heeft Door gebruik te maken van een holding kan belasting worden bespaard de overname van een bedrijf makkelijker worden en risico s van ondernemen worden beperkt Een holding is ook interessant als er maar één directeur groot aandeelhouder is Als je een bv hebt maar geen holding

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-bedrijf-beroep/wijzigingen-in-mijn-bedrijf (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Escrow
  een ander Ik ben op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Ons kantoor Levenstestament Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn bedrijf beroep Escrow Escrow Door snelle ontwikkelingen op het gebied van computers en software wordt het bedrijfsleven steeds meer afhankelijk van hun informatiesystemen Een positieve bijdrage tot het ongestoord blijven werken van deze systemen is het in bewaring nemen van broncode van de programma s Er wordt vastgelegd bij wie het auteursrecht berust en wie in geval van bijvoorbeeld een faillissement van de eigenaar van de broncode toegang tot die broncode heeft Deze broncode is van te voren gecontroleerd op deugdelijke werking door beëdigde informaticadeskundigen Wij hebben deze escrow dienst in ons takenpakket Als zogenaamde escrow notaris of IT notaris zijn wij aangesloten bij de Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie VNI Deze vereniging is erkend door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB Escrow staat voor het deponeren van broncodes van computerprogramma s bij een onafhankelijke derde Dit deponeren is zowel in het belang van de leverancier van de software hij weet zo zijn broncode goed beschermd als in het belang van de eindgebruiker die weet zeker dat hij altijd over de broncode zal kunnen beschikken ook als de leverancier failliet

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-bedrijf-beroep/escrow (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Aandelen kopen en verkopen met de notaris
  Netwerk Notarissen Home Mijn bedrijf beroep Nieuwe aandeelhouders Nieuwe aandeelhouders Bij de oprichting van een bv of nv gaan alle aandelen naar de eerste aandeelhouder s Hoe kunnen er later aandeelhouders bijkomen Door nieuwe aandelen uit te geven of doordat de eerste aandeelhouder s aandelen verkoopt Wil je aandelen verkopen of aandeelhouder worden Aandelen De aandelen van een bv of nv kunnen in handen zijn van een of meer aandeelhouders Je kunt aandeelhouder worden bij de oprichting van de bv of nv Ook later kan je nog aandeelhouder worden De aandelen worden meestal verkregen door uitgifte of levering Uitgifte betekent dat er nieuwe aandelen worden gecreëerd zodat er een nieuwe aandeelhouder kan toetreden Levering betekent dat de eerste aandeelhouder zijn aandelen verkoopt Bij de uitgifte en levering van aandelen moet altijd een notaris worden ingeschakeld Dit geldt voor zowel voor aandelen in een bv als een nv De verplichte tussenkomst van de notaris geldt niet als het gaat om aandelen of certificaten van aandelen die genoteerd staan aan de effectenbeurs Verkoop van aandelen Wij kunnen je helpen met het maken van afspraken over de ver koop van je aandelen Na het ondertekenen van de akte zorgen wij voor wijziging van

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-bedrijf-beroep/nieuwe-aandeelhouders (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Certificeren van aandelen met de notaris
  Iemand mijn zaken laten regelen Handtekening legaliseren Zorg voor een ander Ik ben op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Ons kantoor Levenstestament Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn bedrijf beroep Certificeren van aandelen Certificeren van aandelen Je hebt aandelen in een bv je bent aandeelhouder Als aandeelhouder heb je enerzijds financiële rechten zoals recht op winst anderzijds zeggenschapsrechten zoals stemrecht Door aandelen te certificeren worden de financiële rechten van de zeggenschapsrechten gesplitst Certificeren van aandelen kan interessant voor jou zijn bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsopvolging of als je anderen bijvoorbeeld werknemers financieel wilt laten deelnemen aan jouw onderneming Certificeren Het certficeren gaat als volgt Er wordt door een notariële akte een stichting Administratiekantoor opgericht De aandeelhouder draagt de aandelen over aan deze stichting In ruil daarvoor krijgt de aandeelhouder certificaten terug De aandeelhouder wordt daarmee van aandeelhouder certificaathouder De zeggenschapsrechten zijn verbonden aan de aandelen zodat het bestuur van de stichting voortaan het stemrecht uitoefent In veel gevallen is de voormalige aandeelhouder bestuurder van de stichting De financiële rechten zijn verbonden aan de certificaten zodat de winst wordt uitgekeerd aan de certifcaathouder Certificaten overdragen Zodra er certificaten zijn kan je deze overdragen aan derde n Deze derde n zijn dan bij jouw onderneming betrokken maar hebben nog geen zeggenschap Een bedrijfsoverdracht waarbij de zeggenschap in etappes bij de opvolger terecht moet komen kan hierdoor soepel verlopen In verband met werknemersparticipatie wordt ook vaak gekozen voor certificering In onze praktijk zien we daarnaast het certificeren als een ouder zijn kinderen een belang in zijn onderneming wil schenken Bij een onverwacht overlijden heeft certificering het voordeel van de continuïteit van de onderneming Als er meerdere aandeelhouders zijn ligt onenigheid over de bedrijfsvoering op de loer Wij kunnen je verder over de certificering informeren en adviseren Het certificeren van aandelen

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-bedrijf-beroep/certificeren-van-aandelen (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Volmacht regelen bij de notaris
  Home Mijn bedrijf beroep Verantwoordelijkheden uit handen Verantwoordelijkheden uit handen Je hebt het zo druk met het in goede banen leiden van jouw onderneming dat het niet mogelijk blijkt overal bij aanwezig te zijn en alles zelf te doen De groei van een onderneming betekent dan ook vaak dat verantwoordelijkheden en taken moeten worden gedelegeerd ook al blijf je als ondernemer eindverantwoordelijk en de baas De volmacht kan meteen ingaan of pas als er iets met je gebeurt bijvoorbeeld ziekte of overlijden Volmacht Door middel van een volmacht geef je een ander verantwoordelijkheden Deze verantwoordelijkheden omschrijf je in de volmacht Degene die de verantwoordelijkheden door die volmacht krijgt heet gevolmachtigde Een volmacht zet je dus op papier Hierbij is het van groot belang dat nauwkeurig wordt vastgelegd hoe ver de gevolmachtigde mag gaan en waarvoor volmacht wordt verleend het doen van aankopen van bepaalde bedrijfsmiddelen en tot welk bedrag het verrichten van betalingen etc Voor machtigingen op de bankrekeningen van de onderneming vraagt de bank vaak om een apart volmachtformulier in te vullen Je kunt de volmacht meteen laten ingaan of een later moment kiezen waarop de volmacht ingaat Als je de volmacht meteen laat ingaan is er dus naast jou iemand die kan handelen als jij er niet bent Dit is praktisch als je bijvoorbeeld op zakenreis bent of je sowieso iemand naast je wilt hebben die verantwoordelijkheden van je overneemt Jij blijft ondanks de volmacht dan nog steeds de baas Een volmacht kan ook op een later moment ingaan Mocht er iets met jou gebeuren plotselinge ziekte afwezigheid doordat je vanuit het buitenland niet kunt terugkeren vanwege een aswolk dan is er iemand die tijdelijk jouw taken en leiding van de onderneming kan overnemen Je wijst iemand in de volmacht aan in wie jij het volste vertrouwen hebt

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-bedrijf-beroep/verantwoordelijkheden-uit-handen (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Patentrecht of octrooirecht aanvragen met de notaris
  Medewerkers Ons kantoor Levenstestament Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn bedrijf beroep Je idee beschermen Je idee beschermen Heb je een idee een werk gemaakt of een uitvinding gedaan Je wilt dit graag beschermen Wat zijn dan de mogelijkheden Wij kunnen je van dienst zijn om je bewijspositie te beschermen Bij ideeën of uitvindingen wordt de meest volledige bescherming echter bereikt door een patent of een octrooirecht aan te vragen Depotakte Een auteursrecht ontstaat door het maken van een werk van letterkunde wetenschap of kunst Je hoeft dat dus niet verder aan te vragen Als een ander inbreuk maakt op jouw auteursrecht dan moet je om jouw auteursrecht te handhaven kunnen bewijzen dat je het werk eerder had gemaakt of geschreven Een depotakte bij de notaris kan je daarbij helpen Je kunt ons een akte van depot laten maken In deze akte wordt verklaard wat je hebt aangeleverd aan de notaris op welke dag en op welk tijdstip Wat je hebt aangeboden wordt in een envelop gedeponeerd verzegeld en gedateerd en vastgehecht aan de akte van depot Je moet er dus wel rekening mee houden dat jouw werk aan de depotakte bij ons in de kluis blijft Wij zullen daarom met je bespreken of de depotakte de meest wenselijke oplossing voor je is en welke bescherming de depotakte jou kan bieden Patent en octrooirecht Als je een idee hebt of een uitvinding hebt gedaan dan kan je een octrooirecht of patentrecht aanvragen Deze procedure duurt meestal lang In veel gevallen is het daarom wenselijk alvast het een en ander bij de notaris te laten vastleggen Ook hier kan dan weer de depotakte van dienst zijn Door de depotakte kan je dan in ieder geval bewijzen dat je op een bepaalde datum al de inhoud van de aan de

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-bedrijf-beroep/je-idee-beschermen (2015-12-23)
  Open archived version from archive •