archive-nl.com » NL » N » NOTARISVELDHOVEN.NL

Total: 402

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • IT-notaris
  Veldhoven uw IT notaris Mijn notaris Wat mag ik van mijn notaris verwachten Iemand mijn zaken laten regelen Handtekening legaliseren Zorg voor een ander Ik ben op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Ons kantoor Levenstestament Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn bedrijf beroep Notarishuys Veldhoven uw IT notaris Notarishuys Veldhoven uw IT notaris Notarishuys Veldhoven is aangesloten bij de webportal IT notaris In dit samenwerkingsverband beschikt Notarishuys Veldhoven in aanvulling op de eigen kennis binnen het kantoor ook over de benodigde IE IT specialisten uit dit verband Zo beschikken wij over unieke draaiboeken om de schade veroorzaakt door een faillissement van een softwareleverancier voor u te beperken Diensten van de IT notaris Auteursrechtbescherming Software escrow Data escrow Garantiefonds ASP Saas Overdracht auteursrechten Domeinnamen overdracht Broncode en testament ZZP Oprichting rechtspersonen Gebruikersverenigingen Quickscans Second opinions Etc Dit alles tezamen levert voor softwareontwikkelaars softwaregebruikers en particulieren een uniek totaalpakket op Contactpersonen IT notarissen Mr H J A M van Kruijsdijk Mr J M J M Erdkamp Specialisten netwerk Ir R Steetskamp Ir R D Johanns Ing S de Looper CISA IT auditor IE IT juridische sectie Mr M H Kamps Mr W T Mulder Voorts in IT gespecialiseerde fiscalisten en

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-bedrijf-beroep/notarishuys-veldhoven-uw-it-notaris (2015-12-23)
  Open archived version from archive


 • Mijn notaris - Notarishuys Veldhoven
  in mijn bedrijf Escrow Nieuwe aandeelhouders Certificeren van aandelen Verantwoordelijkheden uit handen Je idee beschermen Notarishuys Veldhoven uw IT notaris Mijn notaris Wat mag ik van mijn notaris verwachten Iemand mijn zaken laten regelen Handtekening legaliseren Zorg voor een ander Ik ben op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Ons kantoor Levenstestament Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn notaris Mijn notaris Wat mag ik van mijn notaris verwachten Wat doen wij voor jou Hoe verloopt een afspraak bij de notaris Iemand mijn zaken laten regelen Wie behartigt jouw belangen als je langere tijd door vakantie of ziekte afwezig bent Handtekening legaliseren Als je wordt gevraagd je handtekening te laten legaliseren wat wordt dan bedoeld Zorg voor een ander Hoe kan je de belangen van een ander behartigen als die ander dat zelf niet meer kan Ik ben op leeftijd Een goed en zeker geregelde toekomst geeft rust Vereniging of stichting Als je moet kiezen tussen een vereniging en een stichting Ons kantoor Medewerkers Wij staan graag voor je klaar met informatie en advies op meerdere momenten in jouw leven Levenstestament Hierin kun je jouw wensen en regelingen met betrekking tot verschillende persoonlijke en zakelijke belangen juridisch laten vastleggen Vacatures

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-notaris (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Wat mag ik van mijn notaris verwachten?
  mag ik van mijn notaris verwachten Wat mag ik van mijn notaris verwachten Ons advies en jouw akte altijd gebaseerd op de laatste wetswijzigingen en andere ontwikkelingen Goed leesbare adviezen en akten Jouw belangen zorgvuldig en efficiënt behandeld En inzicht in de werkzaamheden die wij voor jou verrichten Wij staan altijd voor jou open voor informatie en advies op meerdere momenten in jouw leven Met ons team ondersteunen wij je graag bij het maken van keuzes en het juridisch juist vastleggen van jouw zaken We houden je op de hoogte van ontwikkelingen die belangrijk voor je zijn Via deze site en via onze nieuwsbrief Als je bij ons komt om je zaken te laten regelen dan hebben we meestal eerst een bespreking In dit gesprek inventariseren we wat je wensen zijn We leggen daarbij uit hoe de wet werkt in jouw situatie Als je besluit jouw zaken in een akte te laten vastleggen dan maken we na het gesprek eerst een ontwerp van de akte We sturen je dit ontwerp toe zodat je het thuis rustig kunt nalezen Daarna bespreken we of de tekst van de akte goed is of moet worden aangepast Als je het eens bent met de

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-notaris/wat-mag-ik-van-mijn-notaris-verwachten (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Volmacht verlenen met behulp van een notaris
  legaliseren Zorg voor een ander Ik ben op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Ons kantoor Levenstestament Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn notaris Iemand mijn zaken laten regelen Iemand mijn zaken laten regelen Er zijn situaties waarin je behoefte hebt dat een ander je zaken regelt Bijvoorbeeld als je onverwacht ziek wordt of als je langere tijd in het buitenland verblijft Een volmacht kan dan uitkomst bieden Door middel van een volmacht geef je iemand de verantwoordelijkheid jouw zaken te regelen Degene die je in de volmacht aanwijst jouw zaken te regelen wordt gevolmachtigde genoemd Je wijst natuurlijk iemand aan die je vertrouwt Je kunt later altijd de volmacht nog intrekken Je kunt in de volmacht precies vastleggen wat de gevolmachtigde allemaal namens jou mag regelen Soms is dat alleen een machtiging op jouw bankrekeningen en het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting In andere gevallen is het ook de bedoeling dat de gevolmachtigde bijvoorbeeld de te koop staande woning tijdens je afwezigheid mag verkopen Verder kan je in de volmacht nauwkeurig regelen wanneer de gevolmachtigde namens jou jouw zaken mag regelen Bijvoorbeeld alleen als een dokter verklaart dat je zelf niet meer in staat bent je eigen wil te bepalen bijvoorbeeld vanwege een geestelijke of lichamelijke ziekte Je kunt ook bepalen dat de gevolmachtigde de volmacht alleen mag gebruiken tijdens jouw buitenlandse verblijf met datum in de volmacht omschreven Een volmacht is geschikt voor alle zakelijk belangen die je hebt Als je ook wilt dat de gevolmachtigde persoonlijke zaken voor je regelt is een levenstestament geschikt Hierin kan je regelen wie de beslissing neemt over bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis als je dat zelf niet meer kunt Deze persoon kan ook voor je regelen dat jouw woning bij opname in een verpleeghuis wordt verkocht of dat je

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-notaris/iemand-mijn-zaken-laten-regelen (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Handtekening legaliseren met behulp van een notaris
  notaris Handtekening legaliseren Handtekening legaliseren Door notarissen en instanties wordt vaak gevraagd om je handtekening onder een stuk te laten legaliseren Hiermee weten we namelijk zeker dat jij degene bent die het stuk heeft getekend Hoe gaat het legaliseren in z n werk Waarom Het is belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat je zélf de volmacht verklaring hebt ondertekend en niet iemand anders Daarom wordt de handtekening op de volmacht verklaring gelegaliseerd Legalisatie betekent dat een notaris vaststelt dat je inderdaad zélf de volmacht verklaring ondertekent Op deze wijze kan achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van jouw handtekening en wordt de kans op misbruik sterk beperkt Waar Iedere notaris in Nederland is bevoegd jouw handtekening te legaliseren De notaris die jouw handtekening legaliseert kan hiervoor kosten in rekening brengen Hoe Je ondertekent de volmacht verklaring pas op het notariskantoor Het is raadzaam om eerst telefonisch contact met het notariskantoor op te nemen om te vragen op welk moment je op kantoor kunt komen Je moet bij je bezoek de volgende zaken mee te nemen De brief die je van ons kantoor hebt ontvangen De volmacht verklaring Een geldig legitimatiebewijs een paspoort een identiteitskaart een Nederlands rijbewijs of een

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-notaris/handtekening-legaliseren (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Zorg voor een ander
  aandeelhouders Certificeren van aandelen Verantwoordelijkheden uit handen Je idee beschermen Notarishuys Veldhoven uw IT notaris Mijn notaris Wat mag ik van mijn notaris verwachten Iemand mijn zaken laten regelen Handtekening legaliseren Zorg voor een ander Ik ben op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Ons kantoor Levenstestament Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn notaris Zorg voor een ander Zorg voor een ander De zorg voor een ander betekent vaak ook dat je de zaken en administratie voor een ander moet regelen Instanties accepteren dit alleen als je een volmacht hebt gekregen of als er sprake is van bewind of curatele Als je namens iemand zaken wilt regelen dan moet je daar bevoegd voor zijn Je kunt namelijk niet zo maar namens een ander beslissingen nemen Bevoegd betekent dat er een juridische reden is waarom je namens een ander beslissingen neemt Dat kan zijn omdat je bewindvoerder of curator bent van die persoon Je bent dan door de rechter benoemd Degene voor wie je zorgt kan ook een volmacht aan je hebben gegeven Met deze volmacht kan je dan de zaken die in die volmacht zijn omschreven voor de ander regelen Wij kunnen jou en de persoon voor wie je

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-notaris/zorg-voor-een-ander (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Toekomst regelen met behulp van de notaris
  Als je ouder wordt ga je op een andere manier over de toekomst nadenken Wat gebeurt er als ik te ziek ben om voor mijzelf te zorgen Wie regelt dan mijn zaken Wat gebeurt er als ik overlijd Het zijn geen prettige toekomstgedachten maar een goed en zeker geregelde toekomst geeft rust Wij kunnen je daarbij helpen Als je zaken wilt regelen voor geval van ziekte kunnen we je adviseren over een zogenaamd levenstestament Alles voor na overlijden wordt geregeld in een testament In een levenstestament kan je wensen en regelingen over verschillende persoonlijke en zakelijke belangen door ons juridisch laten vastleggen Deze regelingen gaan werken als je tijdelijk of langdurig niet in staat bent je wil te uiten of te bepalen en of je eigen belangen te behartigen Deze regelingen kunnen uiteen lopen van het aanwijzen van een vertrouwenspersoon voor administratieve zaken tot het benoemen van een vertegenwoordiger voor al je medische behandelingen In het levenstestament kan je bijvoorbeeld ook bepalen wat er met uw huisdieren moet gebeuren als je langere tijd niet voor hen kunt zorgen In een testament regel je hoe je erfenis wordt verdeeld na je overlijden Als je geen testament maakt regelt de wet wie

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-notaris/ik-ben-op-leeftijd (2015-12-23)
  Open archived version from archive

 • Vereniging of stichting oprichten met behulp van een notaris
  zijn twee heel andere figuren de keuze hangt af van de activiteiten die je op het oog hebt De keuze voor een stichting of vereniging is niet altijd eenvoudig te maken Als het gaat om samen een bepaalde sport te beoefenen en je wilt dat iedereen inspraak heeft in de activiteiten die in verband met die sportbeoefening worden gehouden dan is een vereniging voor de hand liggend Een vereniging heeft namelijk leden en een stichting niet Als je een juridische zekerheid zoekt voor het behoud van bijvoorbeeld een kunstwerk dan is een stichting vaak de juiste figuur Wij kunnen je helpen met het maken van een keuze De stichting heeft geen leden Door middel van een vermogen probeert de stichting haar doel te verwezenlijken Uitkeringen aan de oprichter s of bestuurder s is wettelijk niet toegestaan Een stichting wordt opgericht bij de notaris Een stichting kan door één persoon worden opgericht In de oprichtingsakte worden de statuten van de stichting de regels waaraan de stichting zich in de toekomst moet houden opgenomen Vervolgens wordt de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen die samen een bepaald doel willen realiseren Het belangrijkste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering Ieder lid heeft daar in beginsel tenminste één stem Het doel van de vereniging mag niet het maken van winst om dit onder de leden te verdelen zijn De winst die een vereniging realiseert moet ten goede komen aan de vereniging zelf Het bestuur van de vereniging heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken Een vereniging wordt opgericht bij de notaris Een vereniging wordt opgericht door minimaal twee personen In de oprichtingsakte worden de statuten van de vereniging de regels waaraan de vereniging zich in de toekomst moet houden

  Original URL path: http://www.notarisveldhoven.nl/mijn-notaris/vereniging-of-stichting (2015-12-23)
  Open archived version from archive •