archive-nl.com » NL » N » NOTARISVERHAEGEN.NL

Total: 366

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Naam kiezen voor je bedrijf
  van mijn notaris verwachten Iemand mijn zaken laten regelen Handtekening legaliseren Zorg voor een ander Ik ben op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Levenstestament Columns Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn bedrijf beroep Bedrijf starten Naam kiezen voor je bedrijf Naam kiezen voor je bedrijf Naamsbekendheid is voor een bedrijf van groot belang Je zal daarom de nodige aandacht besteden aan het kiezen van een naam voor je onderneming De naam van een onderneming wordt ook wel handelsnaam genoemd In de wet is een aantal eisen gesteld waaraan een handelsnaam moet voldoen De wet legt niet de rechten van de ondernemer vast maar alleen de verbodsbepalingen een handelsnaam mag niet misleiden of verwarren Waaraan moet een handelsnaam zoal voldoen De handelsnaam mag niet de indruk wekken dat het bedrijf de onderneming door een ander wordt gedreven Ook mag je niet de handelsnaam van een ander of een naam die veel lijkt op een andere handelsnaam gebruiken Verder mag de handelsnaam het publiek niet misleiden over de aard van de onderneming Dit zijn slechts enkele vereisten in de wet is nog een aantal andere eisen opgenomen Als de handelsnaam niet aan de wettelijke vereisten voldoet riskeer je een rechtszaak Je kunt dan bijvoorbeeld worden veroordeeld een andere handelsnaam te kiezen of een schadevergoeding te betalen Vaak wordt gedacht dat een handelsnaamrecht ontstaat door een inschrijving bij de Kamer van Koophandel Dit is een misverstand Het recht op een handelsnaam ontstaat door het drijven van een onderneming onder een bepaalde handelsnaam Door het voeren van de naam ontstaan handelsnaamrechten De beeldelementen uit een handelsnaam een logo worden niet beschermd Wij adviseren daarom bij het kiezen van een handelsnaam je eerst te oriënteren of er andere ondernemingen zijn met eenzelfde of vergelijkbare naam Wij kunnen jou hierbij van dienst zijn door

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-bedrijf-beroep/bedrijf-starten/naam-kiezen-voor-je-bedrijf (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Met succes een bedrijf overnemen
  De Agrarische afdeling Mijn bedrijf beroep Flexbv Bedrijf starten Bedrijf ver kopen Samenwerken Wijzigingen in mijn bedrijf Nieuwe aandeelhouders Certificeren van aandelen Verantwoordelijkheden uit handen Je idee beschermen De Agrarische afdeling Mijn notaris Wat mag ik van mijn notaris verwachten Iemand mijn zaken laten regelen Handtekening legaliseren Zorg voor een ander Ik ben op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Levenstestament Columns Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn bedrijf beroep Bedrijf ver kopen Met succes een bedrijf overnemen Met succes een bedrijf overnemen Volgens de Kamer van Koophandel hebben ondernemers die een bedrijf overnemen een grotere overlevingskans Na vijf jaar is 96 van de overnemers die een bedrijf overnemen nog actief tegenover 50 van de starters Er staan jaarlijks zo n 15 000 bedrijven te koop De verwachting is dat dit aantal de komende jaren stijgt Heeft u plannen om een bedrijf te kopen of te verkopen Schakel ons tijdig in voor advies en het koopcontract op te stellen Wij zijn onpartijdig en zorgen voor een goede balans tussen de belangen van de koper en verkoper De ver koop van een bedrijf kan ook gevolgen hebben voor uw privésituatie In ons advies betrekken wij daarom altijd uw zaken zoals

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-bedrijf-beroep/bedrijf-verkopen/met-succes-een-bedrijf-overnemen (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Afspraken tussen aandeelhouders
  aandeelhouders Afspraken tussen aandeelhouders In statuten van een bv of nv is niet altijd alles opgenomen dat belangrijk is voor aandeelhouders Als er meer aandeelhouders zijn is het aan te raden aanvullende afspraken te maken met een zogenaamde aandeelhoudersovereenkomst De afspraken die de aandeelhouders maken in de aandeelhoudersovereenkomst mogen niet in tegenspraak zijn met de statuten Je kunt bijvoorbeeld niet een andere verdeling van de winst opnemen dan in de statuten is bepaald Het is wel mogelijk heel veel andere zaken in een aandeelhoudersovereenkomst te regelen Hierna is een aantal voorbeelden opgenomen van afspraken uit een aandeelhoudersovereenkomst Verkoop van de aandelen Stel dat iemand graag alle aandelen in de bv wil kopen en daarvoor een hoog bedrag wil betalen Als dan niet alle aandeelhouders de aandelen willen verkopen haakt de koper misschien af Daardoor zou een lucratieve verkoop misschien niet doorgaan als iemand met weinig aandelen niet wil meewerken Om dit te voorkomen kan worden afgesproken dat aandeelhouders in bepaalde omstandigheden verplicht zijn mee te werken aan een verkoop Omstandigheden van de aandeelhouder Stel dat een aandeelhouder ontslag neemt als bestuurder van de bv arbeidsongeschikt raakt of bij de concurrent gaat werken Voor dit soort omstandigheden kan worden afgesproken dat een aandeelhouder gedwongen is aandelen aan een medeaandeelhouder te verkopen Bepaling prijs aandelen De waarde van aandelen is niet altijd makkelijk vast te stellen Om een verkoop van aandelen tussen aandeelhouders soepel te laten verlopen kunnen afspraken worden gemaakt hoe de prijs van de aandelen wordt vastgesteld Het is ook mogelijk af te spreken dat die prijs in bepaalde gevallen wordt verhoogd bijvoorbeeld als een bestuurder wordt ontslagen en daarom zijn aandelen moet verkopen of juist verlaagd bijvoorbeeld als die bestuurder zelf ontslag neemt Afspraken over zeggenschap Aandeelhouders kunnen afspreken dat het stemrecht op de aandelen op een bepaalde manier

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-bedrijf-beroep/nieuwe-aandeelhouders/afspraken-tussen-aandeelhouders (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Levenstestament
  levenstestament kun je jouw wensen en regelingen met betrekking tot verschillende persoonlijke en zakelijke belangen juridisch juist door ons laten vastleggen Deze regelingen treden in werking als je tijdelijk of langdurig niet in staat bent jouw wil te uiten of te bepalen en of jouw eigen belangen te behartigen Administratieve zaken Je kunt iemand machtigen die namens jou je administratie regelt Hieronder vallen het betalen van rekeningen het kopen en verkopen van jouw bezittingen en het doen van belastingaangiften Als je wilt dat giften die je al eerder deed ook door de gemachtigde worden gedaan kunnen wij vastleggen wanneer en aan wie die giften moeten worden gedaan en voor welke bedragen Zakelijke belangen Als je een onderneming hebt of aandeelhouder bestuurder bent in een bv moet er een oplossing worden gevonden voor het geval je tijdelijk of langere tijd niet betrokken kan zijn bij de onderneming of bv In het levenstestament kan je iemand benoemen die tijdens die periode namens jou optreedt Persoonlijke belangen Wie behartigt jouw persoonlijke belangen Wie neemt de beslissing over bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis als je dat zelf niet kunt Je kunt hiervoor iemand aanwijzen in jouw levenstestament Deze persoon kan ook regelen dat jouw woning bij opname in een verpleeghuis wordt verkocht of dat de huisdieren nieuw onderdak krijgen Medische wensen Het is mogelijk dat je bepaalde wensen hebt met betrekking tot medische behandelingen Zo kan je als wens hebben dat artsen er alles aan moeten doen om je in leven te houden als je erg ziek bent Of je wilt juist dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd als je ernstig ziek of aan het dementeren bent Als je zelf niet meer in staat bent om jouw wil te uiten en overleg met uw arts te plegen is het belangrijk dat een ander

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-notaris/ik-ben-op-leeftijd/levenstestament (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Het levenstestament voor de ondernemer
  in het bedrijf overneemt en beslissingen mag nemen In een levenstestament kan worden geregeld wie de ondernemer vervangt als deze onverwacht uitvalt bijvoorbeeld door ziekte of een verkeersongeluk Onderstaand voorbeeld uit onze praktijk illustreert waarom het zo belangrijk is om zaken over het bedrijf vast te leggen in een levenstestament De heer S is enig aandeelhouder en directeur van een bv S raakt door een ernstig verkeersongeluk in coma Er moeten rekeningen door het bedrijf betaald worden maar S kan als enige beschikken over de bankrekeningen van het bedrijf Er kan geen vervangend directeur worden benoemd Dat moet gebeuren door de aandeelhouders van de bv en de heer S is de enige aandeelhouder Intussen worden de leveranciers van het bedrijf onrustig omdat ze niet betaald worden Zij hebben nog geld tegoed en denken er over om de leveranties te stoppen Voor het bedrijf is het erg belangrijk dat de leveranties doorgaan omdat er anders niets kan worden geproduceerd Bovendien lopen de rente en de incassokosten op Na overleg met de notaris vraagt de echtgenote van S aan de rechter om haar te benoemen tot bewindvoerder Zij kan dan namens S handelen Direct nadat de rechter mevrouw S heeft benoemd tot bewindvoerder benoemt zij zichzelf tot directeur van de bv Zij vraagt aan Frits een werknemer van het bedrijf om haar te helpen Frits zorgt snel voor de betalingen Door de rentekosten en de incassokosten is er toch enige schade voor de bv Enige tijd later ziet Frits een mooie kans om de winst van de bv te vergroten Daarom tekent hij enkele grote investeringscontracten Mevrouw S schrikt van de grote bedragen Zij vertelt Frits dat hij voorlopig niets meer mag tekenen zij wil eerst met de accountant overleggen over het effect van de investeringen Het gaat intussen slechter met haar

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-bedrijf-beroep/verantwoordelijkheden-uit-handen/het-levenstestament-voor-de-ondernemer (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Medewerkers
  is sinds 1994 werkzaam in het notariaat Alvorens hij in 1998 in IJzendijke kwam werken heeft hij ervaring opgedaan op een notariskantoor in Zoetermeer In 2010 is hij met Gideon Peijnenburg een maatschap aangegaan Eric houdt zich met name bezig

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/Mijn-Notaris/Medewerkers/Medewerker/mr-eofj-verhaegen/deb6cc34-8b47-47b9-9ac3-50ca649e01e8 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Medewerkers
  door koning Willem Alexander tot notaris werd benoemd Gideon heeft notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit te Utrecht en is sinds 2002 werkzaam in het notariaat Alvorens hij in 2008 in IJzendijke kwam werken heeft hij ervaring opgedaan op notariskantoren in Almere Oisterwijk en Middelburg In 2010 is hij met Eric Verhaegen een maatschap aangegaan Gideon houdt zich met name bezig met familierecht en ondernemingsrecht waarvoor hij tevens de specialistenopleidingen

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/Mijn-Notaris/Medewerkers/Medewerker/mr-apm-peijnenburg/3a221e34-7d08-4711-ad54-282a9b5b766d (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Overdracht eigen woning aan kinderen
  in het verleden overgedragen woningen onder voorbehoud van vruchtgebruik Het is erg belangrijk om ook stil te staan bij handelingen uit het verleden Geschonken is geschonken maar de belastingwetten wijzigen nogal eens en kunnen een interessante handeling uit het verleden wel eens alsnog oninteressant maken De nieuwe wet erfbelasting is zo n wet Nu overdragen Nu nog een woning onder voorbehoud van vruchtgebruik overdragen heeft doorgaans weinig zin meer Wel zou overdracht van de woning met een huurovereenkomst voor de ouders een optie kunnen zijn De huurovereenkomst is op zich aantrekkelijk omdat door huur te betalen er vermogensoverheveling van de ouders ten voordele van de kinderen plaats vindt waarover geen erfbelasting verschuldigd is als het ware een extra en onbelaste schenking De huurbeschermingswet geeft de ouders wel een behoorlijke bescherming maar niet zo goed als het vruchtgebruik In het verleden de woning al overgedragen met voorbehoud vruchtgebruik Wanneer iemand in het verleden de eigen woning aan de kinderen heeft overgedragen onder voorbehoud van het levenslang recht van vruchtgebruik of recht van gebruik en bewoning en er daadwerkelijk wat betaald is aan de ouders kan dit op de erfbelasting in mindering worden gebracht Vaak is er niet of nauwelijks een betaling van kinderen aan de ouders geweest Tot nu toe was de waardestijging van bijvoorbeeld 200 000 oude guldens als waarde destijds naar een waarde nu van 250 000 niet belast met erfbelasting Dat maakte een dergelijke overdracht interessant Vanaf 1 1 2010 zal de waarde op het moment van overlijden in de erfbelasting worden betrokken i p v de waarde t t v de overdracht Erg vervelend Wat kunt u nu nog doen om dat te voorkomen Er zijn daarvoor 2 opties de ouders kopen de blote eigendom van de woning terug of de ouders doen afstand van het vruchtgebruik

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-notaris/columns/overdracht-eigen-woning-aan-kinderen (2016-04-28)
  Open archived version from archive •