archive-nl.com » NL » N » NOTARISVERHAEGEN.NL

Total: 366

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Voogdijtestament
  Notarissen Home Mijn familie relatie Kinderen Het voogdijtestament Het voogdijtestament Voor veel gezinnen staat de zomervakantie voor de deur Vanzelfsprekend hoopt iedereen een veilige heen en terugreis van vakantie te hebben maar soms gaat het heel ernstig mis Als de ouders door een verkeersongeluk overlijden staan hun kinderen er ineens helemaal alleen voor Als de kinderen nog geen 18 jaar zijn kan daarvoor iets worden geregeld in een testament dit wordt het voogdijtestament genoemd Met een voogdijtestament wijst een ouder een voogd aan die voor de kinderen zorgt als de ouders zijn overleden Deze voogd neemt de verzorging en opvoeding van de kinderen over als de kinderen op het moment dat de ouders overlijden nog geen 18 jaar zijn Een voogd die in een testament wordt aangewezen is niet verplicht voor de kinderen te zorgen Misschien is de voogd zelf ook al overleden of door ziekte niet in staat voor de kinderen te zorgen Voor die situatie kan een reservevoogd worden aangewezen Ouders hoeven de personen die in hun testament als voogd worden benoemd dat niet te vertellen Het mag natuurlijk wel als ouders het prettig vinden om te weten of de voogd er voor voelt de kinderen op te vangen als dat nodig mocht zijn De voogd regelt ook de financiële zaken van de kinderen en beheert voor hen de erfenis van de overleden ouders totdat het kind 18 jaar is Vanaf dat moment krijgt het kind de erfenis in handen Er zijn ouders die dat te jong vinden zij kunnen dan hun testament uitbreiden tot een voogdij en bewindtestament Er wordt dan niet alleen een voogd maar ook een bewindvoerder aangewezen De bewindvoerder neemt tot de leeftijd die een ouder in het testament kiest de erfenis onder zijn hoede en zorgt ervoor dat het geld uit de erfenis

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/kinderen/het-voogdijtestament (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Van de rechter
  notaris Wat mag ik van mijn notaris verwachten Iemand mijn zaken laten regelen Handtekening legaliseren Zorg voor een ander Ik ben op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Levenstestament Columns Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn familie relatie Erfenis regelen Van de rechter Van de rechter Als A is gecremeerd ontstaat er onenigheid tussen haar dochter D uit een eerder huwelijk van A en haar echtgenoot E Er is een meningsverschil over wat er met de as gaat gebeuren D stapt naar de rechter omdat zij vermoedt dat E de as van haar moeder A wil uitstrooien in haar laatste woonplaats Volgens D was het de laatste wens van haar moeder dat de urn bij haar terecht zou komen Zij eist daarom bij de rechter dat zij de urn krijgt In de Wet op de lijkbezorging is bepaald dat de lijkbezorging moet gebeuren in overeenstemming met de wens of de vermoedelijke wens van de overledene Volgens de rechter moet onder lijkbezorging ook bestemming van de as worden verstaan De rechter gaat op zoek naar wat de wens van A is geweest Als bewijs draagt D verschillende verklaringen aan van familie en vrienden van haar moeder De rechter oordeelt dat hij uit deze verklaringen moeilijk de wens van A kan afleiden Het bewijs van D is dus niet overtuigend De rechter zit in een spagaat Aan de ene kant kan D niet voldoende bewijzen wat de wens van haar moeder is geweest Aan de andere kant maakt het uitstrooien van de as door E de situatie onomkeerbaar De rechter oordeelt daarom dat er een onderzoek komt naar de wens van A In de tussentijd mag de as niet worden uitgestrooid Wensen over de uitvaart en de laatste rustplaats kunnen worden vastgelegd in een testament of een codicil Als u een

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/erfenis-regelen/van-de-rechter (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vakantiedagen vererven wél
  Flexbv Bedrijf starten Bedrijf ver kopen Samenwerken Wijzigingen in mijn bedrijf Nieuwe aandeelhouders Certificeren van aandelen Verantwoordelijkheden uit handen Je idee beschermen De Agrarische afdeling Mijn notaris Wat mag ik van mijn notaris verwachten Iemand mijn zaken laten regelen Handtekening legaliseren Zorg voor een ander Ik ben op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Levenstestament Columns Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn familie relatie Erfenis regelen Van de rechter vakantiedagen vererven wél Van de rechter vakantiedagen vererven wél Vorig jaar zei de rechter in Assen dat niet opgenomen vakantiedagen niet tot de erfenis van de overleden werknemer horen De rechter in Leeuwarden heeft begin augustus van dit jaar geoordeeld dat niet opgenomen vakantiedagen wél vererven Dat wil zeggen de vakantiedagen berekend naar een bedrag in geld De uitspraak van de rechter in Leeuwarden betekent dat opgespaarde vakantiedagen bij overlijden worden uitbetaald aan de erfgenamen Volgens de rechter is het niet terecht om een onderscheid te maken tussen de uitbetaling van vakantiedagen bij het einde van het contract omdat de werknemer ontslag neemt en de situatie van overlijden van een werknemer Een aantal werkgeversorganisaties is het niet eens met de uitspraak van de rechter Zij vinden dat de wet moet

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/erfenis-regelen/van-de-rechter-vakantiedagen-vererven-wl (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Meer testamenten gunstig in inkomstenbelasting
  leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Levenstestament Columns Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn familie relatie Erfenis regelen Meer testamenten gunstig in inkomstenbelasting Meer testamenten gunstig in inkomstenbelasting Alles wijst erop dat de roep uit de praktijk om een betere begeleiding van het erfrecht in de inkomstenbelasting in Den Haag is gehoord Het Belastingplan 2012 en de Overige Fiscale Maatregelen 2012 bevatten maatregelen waardoor niet opeisbare geldvorderingen en bloot eigendommen door vruchtgebruik die door erfrecht zijn verkregen worden gedefiscaliseerd Nu ligt het wetsvoorstel waarin artikel 5 4 Wet IB 2001 ter beoordeling aan de Eerste Kamer voor Als het wetsvoorstel wordt aangenomen is dat goed nieuws Er zijn dan meer testamentvormen mogelijk die in de inkomstenbelasting fiscaal gunstig uitpakken voor de erfgenamen Welke testamenten vallen onder de defiscalisering Een testament waarbij de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik krijgt wordt door de voorgestelde maatregelen gedefiscaliseerd Dat betekent dat de bloot eigenaar vanaf 2012 de waarde niet meer hoeft op te geven in box 3 Bij de vruchtgebruiker wordt de volle waarde in aanmerking genomen voor de vermogensrendementsheffing Onder voorwaarden kan de vruchtgebruiker gebruik maken van de eigenwoningregeling van box 1 en ook in box 2 kan voor de vruchtgebruiker gevolgen zijn Bij de wettelijke verdeling en een aantal andere testamentvormen krijgen de kinderen een niet opeisbare geldvordering op de langstlevende ouder Onder het huidige fiscale regime geldt dat deze geldvorderingen in de meeste gevallen defiscaliseren als tenminste alle goederen van de nalatenschap bij de langstlevende terecht komen Ook hier komen meer mogelijkheden voor de defiscalisering is niet meer nodig dat álle goederen bij de langstlevende terecht komen Dat laatste is een belangrijke verbetering het maakt mogelijk testamenten flexibeler in te richten Voortaan vallen ook langstlevende testamenten van ongehuwde partners met kinderen onder de disfiscalisering Op basis van de tekst van het

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/erfenis-regelen/meer-testamenten-gunstig-in-inkomstenbelasting (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Online doorleven na je dood
  Erfenis regelen Digitaal wel of niet voortleven Online doorleven na je dood Online doorleven na je dood Er is online leven na de dood Als je niets regelt leef je na je dood door op Facebook en andere sociale media Het kan daarom zo maar gebeuren dat je van een overleden vriend of vriendin via Facebook een verjaardagswens ontvangt Voor nabestaanden kan dat online doorleven pijnlijke situaties opleveren Na overlijden van een Facebooker of een Twitteraar is het moeilijk een account te verwijderen of te wijzigen Wij hebben hiervoor een nieuwe service de sociale media executeur Online leven Ruim zeven miljoen Nederlanders zijn actief op sociale media Ze staan actief in het leven en zijn online verbonden met miljoenen anderen Maar wat gebeurt er met het online leven als een Twitteraar of een Facebooker overlijdt Na overlijden is het voor nabestaanden een hele toer om een account van de overledene te verwijderen of in te richten als gedenkpagina want de inloggegevens van de overledene zijn meestal niet bekend Ook weten veel nabestaanden niet in welke sociale netwerken de overledene actief was Account verwijderen Wij gaan nabestaanden actief informeren hoe zij een gedenkpagina van hun dierbare kunnen inrichten of het account kunnen verwijderen Ook bieden wij een nieuwe service de sociale media executeur die het online leven na de dood regelt zoals u het wilt Via een testament laat u deze sociale media executeur weten wat er met uw online bestaan na uw overlijden moet gebeuren Als u wilt dat uw accounts en profielen worden verwijderd dan vertrouwt u de sociale media executeur uw accountgegevens toe Executeur Naast een sociale media executeur is het handig om een reguliere executeur in uw testament aan te wijzen Een executeur kan namelijk de afwikkeling van een erfenis soepel laten verlopen Dit voorkomt onenigheid bij

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/erfenis-regelen/digitaal-wel-of-niet-voortleven/online-doorleven-na-je-dood (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Inkomstenbelasting en uw testament
  Je idee beschermen De Agrarische afdeling Mijn notaris Wat mag ik van mijn notaris verwachten Iemand mijn zaken laten regelen Handtekening legaliseren Zorg voor een ander Ik ben op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Levenstestament Columns Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn familie relatie Erfenis regelen Inkomstenbelasting en uw testament Inkomstenbelasting en uw testament Bij het maken van een testament is het in fiscaal opzicht niet alleen belangrijk te kijken hoe het testament uitpakt in de erfbelasting Ook de inkomstenbelasting speelt een rol Per 1 januari 2012 geldt de defiscalisering in de inkomstenbelasting voor meer testamentvormen Getrouwde én ongetrouwde partners met kinderen kunnen hiervan profiteren Defiscalisering In de inkomstenbelasting wordt bij het overlijden van een ouder rekening gehouden met de testamentvorm Als kinderen hun erfdeel pas uitbetaald krijgen als beide ouders zijn overleden dan hoeven zij geen inkomstenbelasting te betalen over hun erfdeel Dit heet defiscalisering Voor de overblijvende ouder betekent defiscalisering dat de hele erfenis in de inkomstenbelasting wordt meegenomen Uitbreiding Nu geldt de defiscalisering alleen nog voor een beperkt aantal testamentvormen van getrouwde ouders met kinderen Per 1 januari a s wordt de defiscalisering fors uitgebreid meer testamentvormen worden gedefiscaliseerd en de defiscalisering geldt ook voortaan

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/erfenis-regelen/inkomstenbelasting-en-uw-testament (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Een ontslagvergoeding vererft ook
  rechter opgespaarde vakantiedagen vererven naar erfgenamen Een ontslagvergoeding vererft ook Na de zomervakantie maken werknemers vaak de balans op hoeveel vakantiedagen heb ik nog Werknemers kunnen hun gespaarde vakantiedagen opnemen of laten uitbetalen Vakantiedagen vertegenwoordigen dus een financiële waarde Volgens de werkgeversvereniging AWVN is er in Nederland ongeveer 15 miljard euro aan opgespaarde vakantiedagen De rechter bepaalde onlangs dat opgespaarde vakantiedagen kunnen overgaan op erfgenamen Vakantiedagen erven Tot een erfenis horen alle bezittingen en schulden die een overledene nalaat Er zijn uitzonderingen Sommige bezittingen kunnen niet vererven zoals het recht op alimentatie De afgelopen jaren is de vraag of vakantiedagen kunnen vererven door verschillende rechters beantwoord De ene rechter is van mening dat vakantiedagen wél kunnen vererven de andere rechter vindt van niet Onlangs werd bekend dat de rechter in Assen die eerder vond dat vakantiedagen niet kunnen vererven nu wél van mening is dat vakantiedagen over kunnen gaan op erfgenamen Werkgevers weigeren Werkgevers weigeren in een aantal gevallen vakantiedagen aan erfgenamen uit te betalen Zo ook in het geval waarover de rechter in Assen oordeelde De werknemer had bij zijn overlijden 90 vakantiedagen niet opgenomen De werkgever weigert de vakantiedagen aan de erfgenamen uit te betalen omdat hij vindt dat vakantiedagen bedoeld zijn voor de werknemer De vakantiedagen zijn ervoor om te herstellen of uit te rusten van het werk Volgens de rechter is er ook bij overlijden net zoals bij ontslag recht op uitbetaling van opgespaarde vakantiedagen Alert Per eind 2010 was er in Nederland volgens cijfers van de AWVN ongeveer 15 miljard euro aan opgespaarde vakantiedagen Wij adviseren erfgenamen alert te zijn op vakantiedagen van een overledene Vanaf 2012 mag je niet meer zo veel vakantiedagen naar een volgend jaar meenemen Omdat veel cao s hiervan afwijken verwachten wij dat het totaalbedrag in Nederland van opgespaarde vakantiedagen

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/erfenis-regelen/van-de-rechter-opgespaarde-vakantiedagen-vererven-naar-erfgenamen-een-ontslagvergoeding-vererft-ook (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • WOZ-waarde ook belangrijk bij erven huis
  huis Sinds 2010 is de WOZ waarde van een woning niet alleen belangrijk voor de ozb onroerende zaakbelasting maar ook voor de erfbelasting Als u een huis erft betaalt u erfbelasting over de WOZ waarde van het huis Vindt u deze WOZ waarde te hoog Dan zijn er voor u als erfgenaam mogelijkheden om hier wat aan te doen Wat is WOZ waarde De gemeente stelt ieder jaar de WOZ waarde van huizen vast De WOZ waarde wordt gebruikt bij de heffing van verschillende belastingen zoals de jaarlijks te betalen ozb onroerende zaakbelasting Sinds 2010 geldt de WOZ waarde ook voor de erfbelasting als een huis wordt geërfd WOZ beschikking loopt achter De WOZ waardebeschikking die binnenkort bij u op de deurmat valt geeft niet aan wat uw huis nú in 2011 waard is maar wat uw huis waard was op 1 januari 2010 De eventuele waardedaling van uw huis bijvoorbeeld door verslechterende marktomstandigheden sinds 2010 is hierin dus niet meegenomen Pas bij de WOZ waardebeschikking van 2012 zou u daarvan iets kunnen merken Als u als eigenaar de WOZ waarde van uw huis te hoog vindt kunt u bezwaar maken Als de WOZ waarde lager wordt vastgesteld kan dat u voordeel opleveren voor de onroerende zaakbelasting waterschapslasten en de inkomstenbelasting Bezwaar maken als erfgenaam Wat moet u doen als u een huis erft en u de WOZ waarde van dat huis te hoog vindt U voelt een te hoge WOZ waarde namelijk direct in uw portemonee De erfbelasting bij een huis wordt berekend over de WOZ waarde Als u een huis erft van uw overleden oom betaalt u bij een huis met een WOZ waarde van 225 000 een bedrag van ongeveer 77 000 aan erfbelasting U hoeft de WOZ waarde niet zonder meer te accepteren Als uw oom

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/erfenis-afwikkelen/woz-waarde-ook-belangrijk-bij-erven-huis (2016-04-28)
  Open archived version from archive