archive-nl.com » NL » N » NOTARISVERHAEGEN.NL

Total: 366

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Erfbelasting en overdracht woning ouders-kinderen
  Notarissen Home Mijn familie relatie Erfenis afwikkelen Erfbelasting en overdracht woning ouders kinderen Erfbelasting en overdracht woning ouders kinderen De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit aangekondigd voor situaties waarin ouders vóór 1 januari 2010 hun woning aan de kinderen hebben overgedragen en zelf het vruchtgebruik houden Het besluit is bedoeld om de negatieve gevolgen van de wijziging van de Successiewet in deze gevallen enigszins te beperken Bij het overlijden van de ouders zal de waardestijging van de woning tussen het moment van overdracht tot 1 januari 2010 niet worden belast met erfbelasting aldus de staatssecretaris Hiermee lijkt niet voorkomen te kunnen worden dat de kinderen bij het overlijden van de ouders vanaf 2010 erfbelasting moeten betalen over de waardestijging van de woning Ook niet door de ouders afstand te laten doen van het vruchtgebruik waarna zij een zakelijke huur gaan betalen van 6 procent van de WOZ waarde Die oplossing werd tot nog toe in de notariële praktijk toegepast maar deze weg is nu door het specialistenteam successie schenking van de Belastingdienst Randmeren in Zwolle afgesneden Het specialistenteam heeft gezegd dat de werking van artikel 10 Successiewet op die manier niet wordt voorkomen Kritiek Op deze strikte uitleg is kritiek uitgeoefend door verschillende hoogleraren In antwoord daarop heeft de staatssecretaris op 18 oktober jl laten weten dat het standpunt van het specialistenteam juist is Ook heeft hij het besluit aangekondigd Het besluit voorziet zoals gemeld in een overgangsregel voor overdrachten voor 1 januari 2010 Bij het overlijden van de ouders mogen de kinderen voor de erfbelasting uitgaan van de waarde van de woning op het moment van overdracht vermeerderd met de waardestijging van 1 januari 2010 tot het tijdstip van overlijden Het besluit zal binnenkort worden gepubliceerd Voorlopige conclusie De voorlopige conclusie is dat de heffing van erfbelasting bij

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/erfenis-afwikkelen/erfbelasting-en-overdracht-woning-ouders-kinderen (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Tip van uw notaris: voorkom te veel belasting betalen bij erfenis
  een veiling Huis ruilen Recreatiewoning kopen De Agrarische afdeling Mijn bedrijf beroep Flexbv Bedrijf starten Bedrijf ver kopen Samenwerken Wijzigingen in mijn bedrijf Nieuwe aandeelhouders Certificeren van aandelen Verantwoordelijkheden uit handen Je idee beschermen De Agrarische afdeling Mijn notaris Wat mag ik van mijn notaris verwachten Iemand mijn zaken laten regelen Handtekening legaliseren Zorg voor een ander Ik ben op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Levenstestament Columns Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn familie relatie Erfenis afwikkelen Tip van uw notaris voorkom te veel belasting betalen bij erfenis Tip van uw notaris voorkom te veel belasting betalen bij erfenis We zien nogal eens dat erfgenamen te veel belasting betalen over een erfenis omdat de aangifte voor de erfbelasting niet door een deskundige is gedaan Wij zijn deskundig in het doen van aangifte voor de erfbelasting Wij weten welke aftrekposten er zijn en voor welke waarde u bepaalde bezittingen voor de erfbelasting moet opgeven Als u een huis erft moet erfbelasting over de WOZ waarde van dat huis worden betaald Het kan daarom gunstig zijn om na het overlijden bezwaar te maken tegen de WOZ waarde Wij kunnen u daar ook bij helpen Niet te veel erfbelasting betalen Wij

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/erfenis-afwikkelen/tip-van-uw-notaris-voorkom-te-veel-belasting-betalen-bij-erfenis (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Grotere vrijstelling erfbelasting voor erfgenamen?
  doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn familie relatie Erfenis afwikkelen Grotere vrijstelling erfbelasting voor erfgenamen Grotere vrijstelling erfbelasting voor erfgenamen Kort geleden heeft de rechter in Breda een belangrijke uitspraak gedaan over de erfbelasting De rechter heeft gezegd dat ondernemers onterecht positief worden gediscrimineerd omdat zij over een heel fors bedrag geen erfbelasting hoeven te betalen Volgens de rechter hebben ook niet ondernemers recht op deze vrijstelling van erfbelasting Wat betekent dit als u recent een erfenis heeft ontvangen Aangevochten Onlangs heeft een erfgenaam de vrijstelling van de erfbelasting voor ondernemers bij de rechtbank in Breda aangevochten De erfgenaam vond het onderscheid tussen ondernemers en niet ondernemers onterechte positieve discriminatie Hij stelde dat hij ook recht heeft op de vrijstelling De rechter stelde de erfgenaam in het gelijk De erfgenaam die geen bedrijf erfde maar bezittingen die ooit tot het bedrijf van de overledene hoorden kreeg de vrijstelling voor het erven van een bedrijf Hierdoor betaalde de erfgenaam veel minder erfbelasting Alle erfgenamen De uitspraak van de rechtbank Breda is belangrijk omdat de rechter hier een beslissing heeft gegeven die voor alle erfgenamen zou kunnen gelden Maar het is nog onduidelijk hoe de uitspraak nu precies uitwerkt in andere gevallen Dit zorgt voor onzekerheid bij erfgenamen die hun aangifte nog moeten indienen of die een aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen De Belastingdienst heeft aangekondigd in hoger beroep tegen de uitspraak te gaan De uitspraak van de rechter in Breda kan dan ongedaan gemaakt worden Het kan nog wel een aantal maanden duren voordat duidelijk is hoe dit beroep afloopt Bezwaar Omdat het belangrijk is voor erfgenamen om snel te weten waar ze nu aan toe zijn heeft Netwerk Notarissen de kennisorganisatie waarbij ons kantoor is aangesloten geadviseerd over Kamervragen Deze Kamervragen werden ingediend door Kamerlid Pieter Omtzigt Vorige week

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/erfenis-afwikkelen/grotere-vrijstelling-erfbelasting-voor-erfgenamen (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vrijstellingen erfbelasting
  Samenwerken Wijzigingen in mijn bedrijf Nieuwe aandeelhouders Certificeren van aandelen Verantwoordelijkheden uit handen Je idee beschermen De Agrarische afdeling Mijn notaris Wat mag ik van mijn notaris verwachten Iemand mijn zaken laten regelen Handtekening legaliseren Zorg voor een ander Ik ben op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Levenstestament Columns Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn familie relatie Erfenis afwikkelen Vrijstellingen erfbelasting Vrijstellingen erfbelasting In onze nieuwsbrief van woensdag

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/erfenis-afwikkelen/vrijstellingen-erfbelasting (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Zonder rentebetaling heeft papieren schenking geen effect
  het geschonken bedrag in de portemonnee te houden Dit wordt een papieren schenking genoemd Aan deze schenking worden meerdere eisen gesteld waaronder het vastleggen ervan in een notariële akte en het jaarlijks betalen van een rente van 6 De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs de regels over de rentebetaling verduidelijkt Minder erfbelasting De papieren schenking is een populaire vorm van schenken De schenker kan het geschonken bedrag in de portemonnee houden terwijl wel gebruik kan worden gemaakt van de vrijstellingen voor de schenkbelasting Door de papieren schenking is in het vermogen van de schenker een schuld ontstaan Deze schuld mag bij het overlijden van de schenker voor de erfbelasting van zijn vermogen worden afgetrokken Het resultaat is dat erfgenamen minder erfbelasting hoeven te betalen Eisen van de Belastingdienst De Belastingdienst stelt meerdere eisen aan de aftrek van de schuld ontstaan door de papieren schenking bij overlijden De schenking moet zijn vastgelegd in een notariële akte Daarnaast moet de schenker jaarlijks een rente van 6 betalen aan de begunstigde van de schenking Of deze rente daadwerkelijk ieder jaar is betaald controleert de Belastingdienst bij het overlijden van de schenker Als de rente niet betaald is Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën de regels van de papieren schenking verduidelijkt Als bij overlijden blijkt dat de rente niet trouw over ieder jaar is betaald mag de papieren schenking niet worden afgetrokken van het vermogen Met andere woorden het bedrag van de papieren schenking hoort dan gewoon tot de erfenis en daar moet erfbelasting over worden betaald De papieren schenking heeft dan dus geen effect gehad Een voorbeeld In 2001 heeft vader een papieren schenking gedaan aan zijn drie kinderen Hij heeft trouw elk jaar rente betaald behalve in 2006 Vader overlijdt in 2011 Omdat er in één jaar geen rente is betaald mag

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/schenken/zonder-rentebetaling-heeft-papieren-schenking-geen-effect (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Voordelig schenken met uw hart
  op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Levenstestament Columns Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn familie relatie Schenken Voordelig schenken met uw hart Voordelig schenken met uw hart Nederlanders zijn gulle gevers Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek Geven in Nederland 2011 van de Vrije Universiteit Volgens het tweejaarlijkse onderzoek is in 2009 in totaal 4 7 miljard euro aan goede doelen uitgegeven In veel gevallen levert een gift aan het goede doel fiscaal voordeel op Geld schenken Wilt u ook een goed doel steunen Dat is niet alleen fijn voor de portemonee van het goede doel maar ook voor de uwe Als u het geld namelijk schenkt door middel van een lijfrenteschenking kunt u zelf inkomstenbelasting besparen U moet dan wel aan voorwaarden voldoen Een van de eisen die wordt gesteld is dat de schenking in een notariële akte wordt opgenomen Voor het goed doel geldt dat deze door de Belastingdienst moet zijn erkend U kunt ook een lijfrenteschenking doen aan een vereniging die aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet Als u al een automatische incasso heeft lopen aan een goed doel is een lijfrenteschenking het overwegen waard Goede doelen nemen vaak de kosten voor de notariële akte van lijfrente voor hun rekening Voor het goede doel is het namelijk voordeliger hun giften via een lijfrenteschenking te krijgen zij zijn dan voor langere tijd verzekerd van een zekere geldstroom Goed doel in testament Laat uw hart ook na uw overlijden spreken door een goed doel op te nemen in uw testament Goede doelen betalen geen belasting over uw erfenis als zij als goed doel door de Belastingdienst zijn erkend U kunt zelf bepalen hoeveel u aan het goede doel wilt nalaten Erkenning Belastingdienst Wilt u weten of het goede doel dat u wilt steunen door

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/schenken/voordelig-schenken-met-uw-hart (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Onbelast en vrij van registratierecht schenken door Belgen
  Nederland gelegen onroerende goederen van Belgen Dit is wel het geval in het België Het is dus interessant om deze roerende goederen en de Nederlandse onroerende goederen tijdens leven te schenken Door te schenken zit de waardestijging bij de begiftigden en blijven de goederen buiten de heffing van Belgische successierechten Is er dan helemaal geen belasting in Nederland te betalen Schenking van roerende goederen door Belgisch ingezetenen is onbelast maar daarover zo dadelijk meer Schenking van in Nederland gelegen landbouwgronden is helemaal onbelast omdat hierop de landbouwvrijstelling van toepassing is mits de grond nog minimaal 10 jaar in de landbouwsfeer bedrijfsmatig geëxploiteerd wordt Schenking van gebouwen is belast tegen 2 overdrachtsbelasting voor woningen ook vakantiewoningen en 6 voor bedrijfspanden De waarde van het eventueel voorbehouden vruchtgebruik voor de schenkers mag dan nog worden afgetrokken Zo kom je al snel op ongeveer de helft daarvan ofwel ongeveer 1 of 3 Kortom Schenking door Belgen woonachtig in België van in Nederland gelegen onroerende goederen is vrij van Nederlandse schenkbelasting vrij van Belgische registratierechten vrij van Belgische successierechten vrij van Nederlandse overdrachtsbelasting in geval van landbouwgrond of laag belast Weggeven is leuk maar met voorbehoud vruchtgebruik genot en opbrengsten nog leuker De goederen schenken is leuk maar wellicht wilt u toch nog de opbrengsten zeggenschap en het genot behouden Dit kan door een vruchtgebruik voor te behouden U blijft dan de opbrengsten zeggenschap beheer en het genot behouden De begiftigden krijgen dan de naakte eigendom Ook kunt u de zeggenschap voorbehouden door de oprichting van een Stichting Administratiekantoor STAK en de certificaten van aandelen te schenken Daarover vind u meer op de pagina Mijn Bedrijf Beroep op onze website onder het kopje certificeren van aandelen Kan het nog gekker Belastingvrije schenking van roerende zaken Ook schenking van roerende goederen aandelen effecten deelbewijzen in

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/schenken/onbelast-en-vrij-van-registratierecht-schenken-door-belgen (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Staatssecretaris maakt wijzigingen in de berekening van de AWBZ-bijdrage bekend
  beleggen Voor de zorgbijdrage wordt met 12 van het vermogen gerekend Dit kan grote gevolgen hebben voor mensen met weinig inkomen maar wel vermogen in box 3 zoals mensen die hun huis verhuurd hebben of mensen met een bankdeposito Staatssecretaris Van Rijn Volksgezondheid heeft de Tweede Kamer op 10 september 2013 een ontwerpbesluit gestuurd waarmee de gevolgen van de hogere eigen bijdrage AWBZ voor mensen met box 3 vermogen moeten worden verzacht Het besluit houdt in dat voor de vermogensinkomensbijtelling op basis waarvan de eigen bijdrage voor verblijf in een AWBZ instelling wordt berekend een aantal uitzonderingen worden gemaakt Het vermogen dat bestaat uit een letselschadevergoeding wordt niet meegeteld voor de eigen bijdrage Dat geldt ook voor vergelijkbare schadevergoedingen en eenmalige uitkeringen zoals aan asbestslachtoffers en aan slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand in Volendam Let op de schadevergoeding wordt alleen op aanvraag niet meegeteld voor de eigen bijdrage AWBZ De maatregel heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 toen de vermogensinkomensbijtelling werd ingevoerd Er komt een extra vermogensvrijstelling van 10 000 voor mensen die in een AWBZ instelling verblijven en nog niet de AOW gerechtigde leeftijd hebben Van hun box 3 vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling wordt 10 000 afgetrokken Deze maatregel kost volgens Van Rijn 17 miljoen euro en moet volgens plan ingaan op 1 januari 2014 De woning van degene die AWBZ zorg krijgt telt voor een aantal jaren niet mee bij de berekening van de zorgbijdrage Dit is nu al zo voor mensen die ná 1 januari 2013 zijn opgenomen in een AWBZ instelling Voor mensen die hun woning vóór 1 januari 2013 al te koop hadden staan biedt het CAK een betalingsregeling Deze betalingsregeling geldt voor maximaal vier jaar Het gaat om uitstel van betaling de bijdrage moet dus op een later moment nog wel betaald

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-familie-relatie/schenken/staatssecretaris-maakt-wijzigingen-in-de-berekening-van-de-awbz-bijdrage-bekend (2016-04-28)
  Open archived version from archive •