archive-nl.com » NL » N » NOTARISVERHAEGEN.NL

Total: 366

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • wijziging gemeenschap van goederen en huwelijksvoorwaarden
  goederen Men is daar op teruggekomen waardoor het oorspronkelijke wetsvoorstel behoorlijk is uitgekleed Naar mijn mening is dat jammer want het is bijna nooit de bedoeling dat bijvoorbeeld een erfenis in de gemeenschap van goederen valt en bij een echtscheiding dus gedeeld moet worden met de ex Vanaf 1 januari 2012 wijziging Peildatum Één van de meest in het oog springende wijzigingen is de vervroeging van de zogenaamde peildatum voor de samenstelling en waardering van de gemeenschap Als in gemeenschap van goederen echtgenoten uit elkaar gaan zal de gemeenschap verdeeld moeten worden Maar op welke datum wordt vastgesteld wat er aan bezittingen en schulden is en wat deze waard zijn waarde woning maar ook saldi bankrekeningen waarde lijfrentepolissen etc Samenstelling gemeenschap van goederen Nu is het nog zo dat de gemeenschap van goederen pas ontbonden wordt door de definitieve echtscheiding Dat is de peildatum voor de samenstelling van de gemeenschap van goederen De echtscheiding is echter pas definitief nadat de echtscheidingsbeschikking van de rechter is ingeschreven bij de burgerlijke stand Het duurt echter vaak maanden en in sommige gevallen jaren voordat een echtscheidingsprocedure is afgerond Indien een echtpaar uit elkaar gaat hebben zij echter vaak geen zicht meer op elkaars financiën en tussen het moment van feitelijk uit elkaar gaan en de definitieve echtscheiding kan er veel gebeuren Stel dat één van de echtgenoten bewust nog een hoop schulden maakt Waardering gemeenschap van goederen Voor de waardering van de gemeenschap van goederen geldt nu nog in beginsel het moment dat de daadwerkelijke verdeling plaatsvindt De verdeling kan echter pas plaatsvinden nadat de echtscheiding definitief is en zal in het geval er een woning tot de ontbonden gemeenschap behoort nog via de notaris moeten worden vastgelegd Tussen het moment van verdeling kan er ook qua waarde van de goederen nog het

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-notaris/columns/wijziging-gemeenschap-van-goederen-en-huwelijksvoorwaarden (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Als ouders ouder worden
  staat zijn hun financiële belangen te behartigen lopen zij risico door ondoordachte beslissingen en kunnen zij zelfs slachtoffer worden van misbruik Kinderen maken zich daar terecht zorgen om Het is dan van belang de ouders daartegen te beschermen maar hen tegelijk ook in hun waarde te laten Ook moet er rekening mee worden gehouden dat een handtekening van een ouder niet meer wordt geaccepteerd als deze wilsonbekwaam is Er zijn verschillende oplossingen Bewind Als ouders bijvoorbeeld door dementie hun financiële daden niet meer goed overzien en er is niks geregeld dan is een bewind de aangewezen oplossing Kinderen kunnen de rechter verzoeken om het vermogen van de ouder s door de rechter onder bewind te laten stellen De rechter zal dan de naaste familie bijeenroepen en kijken of het noodzakelijk is dat er een bewind wordt ingesteld Indien de rechter het ook noodzakelijk acht wordt er een betrouwbare persoon tot bewindvoerder benoemd die opkomt voor de financiële belangen De bewindvoerder dient jaarlijks verantwoording af te leggen aan de rechter en heeft voor sommige handelingen toestemming nodig van de rechter Levenstestament of volmacht Als ouders nog wilsbekwaam zijn kunnen zij bij de notaris vastleggen wie hun financiële belangen moet behartigen voor het geval ze dat zelf niet meer kunnen Dat kan in een levenstestament of een algemene volmacht In het levenstestament of een algemene volmacht kunnen zij volmacht geven aan iemand om hun zaken te regelen Zij kunnen bijvoorbeeld volmacht geven aan elkaar en eventueel aan de kinderen voor het geval er nog maar één ouder is Van de volmacht kan pas gebruik worden gemaakt door de gevolmachtigde nadat een arts heeft verklaard dat de betreffende volmachtgever niet meer wilsbekwaam is De gevolmachtigde kan met behulp van de volmacht bijvoorbeeld rekeningen betalen belastingaangiften doen het huis verhuren of verkopen abonnementen opzeggen

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-notaris/columns/als-ouders-ouder-worden (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MAAK DE JUISTE KEUZE, OOK NA OVERLIJDEN!
  pas opeisbaar is als de langstlevende komt te overlijden Het kiezen voor wel of geen rente over de delen van de kinderen kan grote gevolgen hebben voor de te betalen erfbelasting Als er een rente wordt afgesproken mag die maximaal 6 samengesteld zijn De rente hoeft niet daadwerkelijk voldaan te worden aan de kinderen maar komt ieder jaar bij de schuld erbij De keuze voor wel of geen rente dient door de langstlevende en de kinderen gemaakt worden voor het verstrijken van de aangiftetermijn voor de erfbelasting Deze termijn bedraagt 8 maanden na het overlijden Wel rente Wanneer er een rente over de delen van de kinderen wordt afgesproken heeft dat tot gevolg dat de schuld die de langstlevende aan de kinderen heeft ieder jaar groter wordt Jaarlijks komt de rente er namelijk bij en bij het overlijden van de langstlevende mag de opgebouwde rente van de nalatenschap van de langstlevende worden afgetrokken zodat er veel belasting kan worden bespaard bij het overlijden van de langstlevende Een voorbeeld ter verduidelijking Klaas van 72 jaar oud komt te overlijden met achterlating van zijn vrouw Mien van 65 met wie hij in gemeenschap van goederen gehuwd was en 2 kinderen Hij had nimmer een testament gemaakt en het totale gezamenlijke vermogen van Klaas en Mien bedroeg op het moment van overlijden 420 000 De nalatenschap bedroeg de helft 210 000 zodat ieder van de kinderen recht kreeg op een bedrag van 70 000 1 3 e van de nalatenschap Over dit laatste bedrag moet er na het overlijden van Klaas 5 100 erfbelasting voldaan worden 70 000 minus 19 000 x 10 door Mien Zij dient derhalve totaal 10 200 aan erfbelasting te voldoen Haar eigen erfdeel is vrijgesteld Mien en de kinderen spreken af dat er jaarlijks 6 samengestelde rente wordt berekend over de schuld die zij aan haar kinderen heeft Mien komt vervolgens jaren later op 85 jarige leeftijd te overlijden en heeft zuinig geleefd zodat het vermogen nog gelijk is gebleven 420 000 De kinderen moeten nu belasting betalen over het resterende bedrag nadat zij daarvan hun vaderlijke erfdelen hebben afgetrokken en nadat daarvan de rente is afgetrokken die er in 20 jaar is bijgekomen Afgetrokken mag dus worden 140 000 2x 70 000 en de opgebouwde rente van in totaal maar liefst 308 997 derhalve in totaal 448 997 zodat er na het overlijden geen belasting meer is verschuldigd Geen rente Wanneer er geen rente wordt afgesproken heeft dat tot gevolg dat er geen rente kan worden opgebouwd over de delen van de kinderen zoals in het gegeven voorbeeld Wel is het zo dat er in het geval van geen rente minder erfbelasting is verschuldigd bij het 1 e overlijden Omdat de langstlevende geen rente vergoed aan de kinderen waardeert de erfbelasting de erfdelen af bij het 1 e overlijden In het gegeven voorbeeld zou er gezien de leeftijd van Mien een afwaardering van de delen van de kinderen plaatsvinden van 48 Per kind zou er dan slechts

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-notaris/columns/maak-de-juiste-keuze-ook-na-overlijden (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • EEN SAMENLEVINGSCONTRACT ALLEEN IS NIET VOLDOENDE!
  van bankrekeningen de verdeling van de bezittingen bij beëindiging van de relatie afspraken over alles wat met de woning te maken heeft partnerpensioen een verblijvingsbeding Met name het verblijvingsbeding is een hele belangrijke bepaling Daarin wordt namelijk bepaald dat onder andere de woning bij het overlijden van de één bij de ander blijft Op deze manier wordt er dus voor gezorgd dat de langstlevende gewoon eigenaar blijft van de woning Een samenlevingscontract zorgt er bovendien voor dat er bij overlijden een grote vrijstelling is voor de successierechten voor de partner mits de samenleving bij overlijden minimaal een half jaar heeft geduurd In 2012 bedraagt deze vrijstelling maar liefst 603 600 Denk ook goed na over een testament Met name wanneer jonge mensen samen een huis kopen hoor ik ze vaak zeggen dat ze geen testament nodig hebben want ze hebben toch nog niks opgebouwd Dat is echter een grote misvatting Zonder testament kan het bij overlijden goed misgaan ook al is er een samenlevingscontract Bij overlijden gaan dan namelijk de privé bezittingen van de overledene zoals bijvoorbeeld de spaargelden niet naar de partner maar naar de familie van de overledene Daarnaast gaat het ook mis wanneer de samenwoners kort na elkaar overlijden Het onderstaande voorbeeld geeft dat nog eens duidelijk aan Peter en Katrien zijn beiden 20 jaar oud en kopen samen voor het eerst een woning ter waarde van 200 000 Ze financieren de woning volledig bij de bank en sluiten daarbij ook een levensverzekering af die de volledige hypotheek aflost bij overlijden van één van hen Ze zijn zo verstandig geweest om een bij de aankoop een samenlevingscontract bij de notaris af te sluiten maar vonden een testament niet nodig aangezien ze geen spaargeld hadden Op een dag slaat het noodlot toe als ze samen in de auto

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-notaris/columns/een-samenlevingscontract-alleen-is-niet-voldoende (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • OPVULLEN MAAR!
  de juiste keuzes gemaakt worden Erfbelasting In geval van overlijden moet er vaak erfbelasting worden betaald Er gelden echter wel de nodige vrijstellingen voor de erfbelasting In het geval van overlijden van iemand heeft zijn haar echtgenoot een grote vrijstelling voor de erfbelasting van 603 600 terwijl de kinderen maar een vrijstelling hebben van 19 114 Over hetgeen door de echtgenoot en kinderen boven de vrijstelling wordt verkregen dient 10 erfbelasting voldaan te worden Wordt er meer verkregen dan 115 708 dan dient er zelfs 20 belasting te worden voldaan over het meerdere Het opvullegaat Stel Dorien overlijdt laat echtgenoot Pieter en 2 kinderen na en heeft geen testament gemaakt Het enige vermogen van Dorien bestond uit een huis van 240 000 zodat de erfdelen ieder groot zijn 80 000 Het erfdeel van Pieter is vrijgesteld van erfbelasting aangezien hij een hele grote vrijstelling heeft Over de delen van de kinderen dient per kind 6 088 erfbelasting voldaan te worden 10 na aftrek van de vrijstelling mitsdien in totaal maar liefst 12 176 De erfbelasting dient door Pieter voldaan te worden aangezien op grond van de wet alles aan hem wordt toebedeeld en de kinderen nog niks daadwerkelijk krijgen Deze belasting kan met name een probleem zijn wanneer er weinig geld op de bank van de overledene stond De belasting zal toch voldaan moeten worden er is geen andere mogelijkheid Desnoods moet het huis worden verkocht Een oplossing in deze zou zijn geweest indien er een testament was gemaakt waarin een zogenaamd opvullegaat is opgenomen Via het opvullegaat krijgt de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid om een extra bedrag aan zichzelf toe te delen na overlijden De langstlevende kan dan zelf ervoor kiezen of hier wel of geen gebruik van wordt gemaakt na het overlijden In het hiervoor gegeven voorbeeld had

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-notaris/columns/opvullen-maar (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • GRATIS ERVEN MET EEN COMPLIMENTJE
  op leeftijd Vereniging of stichting Medewerkers Levenstestament Columns Vacatures Goede doelen Over Netwerk Notarissen Home Mijn notaris Columns GRATIS ERVEN MET EEN COMPLIMENTJE GRATIS ERVEN MET EEN COMPLIMENTJE GRATIS ERVEN MET EEN COMPLIMENTJE Normaal gesproken hebben kinderen die van hun ouders erven een fiscale vrijstelling van 19 114 euro Boven dat bedrag wordt er minimaal 10 procent belasting voldaan Veel kinderen die een zieke vader of moeder verzorgen lopen vaak een flink voordeel mis Mantelzorgcompliment Wie langdurig voor zijn vader of moeder zorgt heeft eventueel recht op een extra bedrag van 200 euro per jaar Dit wordt genoemd een mantelzorgcompliment en is door de overheid bedoeld als een schouderklopje voor de mantelzorgers Het mantelzorgcompliment kan bij de sociale verzekeringsbank worden aangevraagd Wat veel mensen echter niet weten is dat er aan het compliment nog een veel groter financieel voordeel verbonden kan zijn Vrijstelling erfbelasting Een mantelzorger met een mantelzorgcompliment komt eventueel in aanmerking voor een vrijstelling van maar liefst 603 600 euro Deze vrijstelling komt normaal gesproken alleen toe aan partners Stel dat een dochter het huis van haar vader erft ter waarde van 400 000 euro Dan zou er in beginsel belasting verschuldigd zijn over een bedrag van 380 886 vrijstelling 19 114 euro en dient er 64 605 euro belasting voldaan te worden aan de belastingdienst Indien de dochter een mantelzorgcompliment had aangevraagd en recht zou hebben op de grote vrijstelling van 603 600 zou er geen belasting verschuldigd zijn geweest Een gigantisch voordeel dus Om in aanmerking te komen voor de grote vrijstelling moeten er nog aan een aantal belangrijke voorwaarden worden voldaan Er moet namelijk ook een notarieel samenlevingscontract zijn opgesteld door de betreffende ouder en het kind en ze moeten op hetzelfde adres wonen Veel mantelzorgers zijn niet bekend met het bovenstaande en betalen dus

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-notaris/columns/gratis-erven-met-een-complimentje (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Flexibele BV
  waardoor hetgeen er staat zelfs niet meer rechtsgeldig zou kunnen zijn Dat willen we natuurlijk te allen tijde voorkomen Vaak moeten mensen we ook vertellen dat iets niet mogelijk is omdat het op grond van de wet niet kan Het lijkt dan dat wij niet flexibel zijn maar de wettelijke mogelijkheden zijn er dan gewoon niet Het BV recht Bij besloten vennootschappen bv zijn er veel wettelijke beperkingen Het bv recht stamt ook al uit 1971 en sluit dan ook niet meer aan bij de eisen van de huidige tijd Zo moet er voor de oprichting van een bv minimaal 18000 euro zijn aan kapitaal en moet de bank een zogenaamde bankverklaring afgeven Daarnaast heeft iedere aandeelhouder verplicht stemrechten in de vergadering en kunnen aandelen niet aan anderen verkocht worden zonder ze eerst aan de mede aandeelhouders aan te bieden Per 1 oktober a s zal de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv recht in werking treden Dankzij deze nieuwe wet wordt het een stuk makkelijker een bv op te richten en zijn de regels voor een bv een heel stuk flexibeler Wij hoeven dan dus minder vaak nee te verkopen Wijzigingen Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen waarvan ik de belangrijkste kort voor u op een rijtje zal zetten Oprichting eenvoudiger Het verplichte minimumkapitaal van 18 000 euro en de bankverklaring worden afgeschaft Zo wordt het voor kleinere en startende ondernemers gemakkelijker om te kiezen voor een bv Betere bescherming schuldeisers Om schuldeisers te beschermen mag de bv geen dividend uitkeren wanneer duidelijk is dat het bedrijf haar schulden niet kan blijven betalen Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld kunnen aansprakelijk worden gesteld Verruiming mogelijkheden besluitvorming Daarnaast wordt het voor aandeelhouders eenvoudiger om besluiten buiten vergadering te nemen Ook mogen aandeelhoudersvergaderingen in het buitenland worden gehouden Afschaffing blokkeringsregeling

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-notaris/columns/flexibele-bv (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • De Privé Clausule
  dat alles automatisch is geregeld zodra ze getrouwd zijn Als je getrouwd bent is er inderdaad veel automatisch geregeld echter zeker niet alles Voor het geval van overlijden blijft het bijvoorbeeld noodzakelijk om een testament te maken ondanks dat het erfrecht de laatste jaren flink is gewijzigd In deze column zal ik u een voorbeeld geven waaruit blijkt dat het mis kan gaan indien er geen testament is opgesteld De privé clausule De heer en mevrouw Jansen zijn gehuwd hebben twee dochters en twee schoonzonen met wie ze het uitstekend kunnen vinden Ze hebben de ideale schoonzonen zeggen ze zelf Een testament maken vonden ze nooit nodig ze waren tenslotte gehuwd Uiteindelijk de heer en mevrouw Jansen te overlijden en hun twee dochters erven de nalatenschap Tot de nalatenschap behoort een eigen woning waarde 400 000 en een geldbedrag van 100 000 Een paar maanden na het overlijden blijkt één van de schoonzonen toch niet zo ideaal te zijn en er volgt een echtscheiding Aangezien de betreffende dochter in gemeenschap van goederen gehuwd was dient zij alles wat zij samen met haar ex man had te delen met hem Onder dit alles valt ook de erfenis die zij van haar ouders heeft verkregen De schoonzoon heeft door het overlijden van de heer en mevrouw Jansen recht gekregen op een vierde gedeelte van de woning waard 100 000 en hij heeft daarnaast ook nog recht op een geldbedrag van 25 000 in totaal dus 125 000 Hoe had dit nu voorkomen kunnen worden Heel simpel eigenlijk In een testament had bepaald kunnen worden dat alles wat door de kinderen uit de nalatenschap zouden verkrijgen van de kinderen privé blijft Dan valt de erfenis niet in een gemeenschap van goederen bij de kinderen Als de heer en mevrouw Jansen deze clausule in

  Original URL path: http://www.notarisverhaegen.nl/mijn-notaris/columns/de-priv-clausule (2016-04-28)
  Open archived version from archive •