archive-nl.com » NL » N » NU-SWIFT.NL

Total: 228

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vakopleiding Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen
  Swift is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor de 6 daagse Vakopleiding Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen We geven deze cursus al dan niet in aaneengesloten dagen of in lesblokken De cursus wordt afgesloten met een Certoplan toets Wanneer u de toets met goed gevolg afsluit ontvangt u een certificaat Bijscholing Vakopleiding Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen 2 daags In de NEN 2559 Onderhoud van draagbare blusmiddelen staat o a vermeld dat een deskundig persoon eens in de

  Original URL path: http://www.nu-swift.nl/paginas/algemeen/vakopleidingonderhoudsdeskundigeblusmiddelen (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Opleiding Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen
  in Arnhem geven wij zowel de 6 daagse Vakopleiding Onderhoud Blusmiddelen als 2 daagse Bijscholingsopleiding Vraag hier uw inschrijfformulier of de eerstvolgende cursusdata aan REOB De Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Blusmiddelen kortweg REOB genoemd is een privaatrechtelijke erkenningsregeling overeenkomstig de wettelijke vereisten opgesteld en gedeponeerd bij het Ministerie van Economische Zaken De Regeling dient een openbaar nut te weten de verbetering van de kwaliteit van het onderhoud aan

  Original URL path: http://www.nu-swift.nl/paginas/algemeen/opleidingonderhoudsdeskundigeblusmiddelen?print (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Projectering blustoestellen - NEN 4001
  1594 Onderhoud verrijdbare blustoestellen NEN 2659 Wet en regelgeving noodverlichting Bouwbesluit 2012 Projectering draagbare en verrijdbare blustoestellen NEN4001 In de projecteringsnorm NEN 4001 2006 staan eenduidige richtlijnen voor het bepalen van het aantal het type en de locaties van blusmiddelen Sinds deze norm is er een einde gekomen aan de vele tegenstrijdige adviezen die instanties ieder vanuit hun eigen oogpunt vaak afgaven Als gecertificeerd bedrijf toets Nu Swift uw brand

  Original URL path: http://www.nu-swift.nl/paginas/algemeen/projecteringdraagbareenverrijdbareblustoestellennen4001 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Logboek
  is ontwikkeld om de vereiste gegevens op te slaan zoals Rapportage van jaarlijkse controle en onderhoud blusmiddelen noodverlichting rookmelders keerkleppen droge blusleiding en BHV bedrijfsverbanddozen Overzichten met projectering en status blusmiddelen en noodverlichting Certificaten ter bevestiging dat alle blusmiddelen en noodverlichting conform NEN normen zijn onderhouden en akkoord bevonden Checklists voor periodieke controles Registratie van uw BHV organisatie en activiteiten Nu Swift certificaten t b v controlerende instanties Logboek inhoud

  Original URL path: http://www.nu-swift.nl/paginas/algemeen/logboek?print (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Gebruiksbesluit 2008
  Contact Extra Gebruiksbesluit 2008 Per 1 november 2008 is het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken Gebruiksbesluit van kracht In deze nieuwe wet staan de brandveiligheidseisen waaraan alle gebouwen in Nederland dienen te voldoen Hierdoor verdwijnen lokale gemeentelijke eisen en zijn er veel minder gebruiksvergunningen nodig U bent als gebruiker eigenaar van het gebouw primair verantwoordelijk dat aan de eisen van het Gebruiksbesluit wordt voldaan Zelfs zonder dat de gemeente of brandweer u daar eerst op heeft gewezen Gebruiker verantwoordelijk Met het gebruiksbesluit komt de nadruk nog meer te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker De overheid controleert voortaan frequenter of deze verantwoordelijkheid goed wordt ingevuld omgekeerde bewijslast Dit vraagt om een groter veiligheidsbewustzijn van de ondernemer Wanneer de ondernemer niet aan de eisen voldoet is hij in overtreding en strafbaar Belangrijke aandachtspunten uit het nieuwe Gebruiksbesluit zijn Logboek In ieder bouwwerk dient een logboek aanwezig te zijn waarin volledig en chronologisch alle uitgevoerde onderhouds en controleactiviteiten en storings en alarmmeldingen van brandveiligheidsmiddelen worden geregistreerd Dit logboek dient desgevraagd ter inzage te worden gegeven aan toezichthoudende instanties Indien het onderhoud vakkundig uitgevoerd is door een erkend bedrijf kunt u in één oogopslag aantonen dat u voldoet aan de eisen van

  Original URL path: http://www.nu-swift.nl/paginas/algemeen/gebruiksbesluit2008 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Wet-en regelgeving
  uit Uw veiligheid staat immers altijd voorop Hier vindt u de samenvattingen van de belangrijkse normeringen Onze onderhoudsmonteurs en verkoopadviseurs zijn goed op de hoogte van alle wet en regelgeving en kunnen u desgewenst op de hoogte brengen Vergeet uw eigen controles niet Periodiek dient u als gebruiker ook een korte inspectie uit te voeren of uw blusmiddelen brandslanghaspels en noodverlichting wel in goede staat zijn Hierbij controleert u kort

  Original URL path: http://www.nu-swift.nl/paginas/algemeen/wetenregelgeving?print (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Onderhoud blustoestellen - NEN 2559
  2014 Nu Swift nieuws 2013 Nu Swift nieuws 2012 Nu Swift nieuws 2011 Nu Swift nieuws 2010 Veiligheidsanalyse Downloads Links Contact Wet en regelgeving brandblusmiddelen Projectering blustoestellen NEN 4001 Onderhoud blustoestellen NEN 2559 Onderhoud brandslanghaspels NEN EN 671 3 Onderhoud droge blusleidingen NEN 1594 Onderhoud verrijdbare blustoestellen NEN 2659 Wet en regelgeving noodverlichting Bouwbesluit 2012 Onderhoud van draagbare blustoestellen NEN2559 De Nederlandse norm NEN 2559 2001 geeft algemene voorschriften voor controle door de gebruiker van blustoestellen en voor het onderhoud en revisie van blustoestellen uitgevoerd door degene die het onderhoud verricht Regelmatige controle door de gebruiker De eigenaar gebruiker dient alle draagbare toestellen regelmatig te inspecteren op zichtbare kenmerken zoals aanwezigheid toegankelijkheid gebruiksklaar onbeschadigd juiste gebruiksaanwijzing etc Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon Het draagbare blustoestel dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een deskundig persoon Een draagbaar blustoestel dient duidelijk gemarkeerd te worden met een pictogram Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud door een deskundig persoon In het 5e en 15e jaar na de productiedatum dient het blustoestel onderworpen te worden aan een meer uitgebreide controle Ook worden waarnodig de vullingen vernieuwd Revisie na 10 jaar door een deskundig persoon In het 10e jaar na de productiedatum dient het blustoestel volledig gedemonteerd geledigd

  Original URL path: http://www.nu-swift.nl/paginas/algemeen/onderhoudvandraagbareblustoestellennen2559 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Onderhoud brandslanghaspels - NEN-EN 671-3
  nieuws 2010 Veiligheidsanalyse Downloads Links Contact Wet en regelgeving brandblusmiddelen Projectering blustoestellen NEN 4001 Onderhoud blustoestellen NEN 2559 Onderhoud brandslanghaspels NEN EN 671 3 Onderhoud droge blusleidingen NEN 1594 Onderhoud verrijdbare blustoestellen NEN 2659 Wet en regelgeving noodverlichting Bouwbesluit 2012 Onderhoud van brandslanghaspels NEN EN671 3 De Europese norm NEN EN 671 3 geeft aanbevelingen voor de inspectie en het onderhoud van brandslanghaspels waardoor de werking van het product in overeenstemming blijft met het doel waarvoor ze zijn geproduceerd geleverd of geïnstalleerd dat wil zeggen bedoeld als eerste interventiemiddel bij het blussen van een brand totdat er krachtiger blusacties door de brandweer worden ingezet Periodieke inspecties door de gebruiker De gebruiker behoort regelmatig te controleren of de brandslanghaspel zich in een goede staat bevindt Registratie van de brandslanghaspels Om te kunnen controleren of de brandslanghaspels voldoen aan de productspecificaties en installatievoorschriften van de producent behoort de gebruiker over de documenten beschikken waaruit de precieze locatie van de brandslanghaspels kan worden afgeleid en waarmee inzage wordt verkregen in de technische gegevens over de blusvoorzieningen Jaarlijkse inspectie en onderhoud De belangrijkse elementen in deze onderhoudsnorm zijn 1 Een jaarlijkse controle door een deskundig persoon 2 Het om de 5 jaar beproeven van

  Original URL path: http://www.nu-swift.nl/paginas/algemeen/onderhoudvanbrandslanghaspelsnenen6713 (2015-06-23)
  Open archived version from archive