archive-nl.com » NL » N » NVVR.NL

Total: 1100

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  te stellen voor goede ziekenhuiszorg Het is voor een patiënt met lage rughernia van belang dat informatie over ziekenhuizen op één plek kan worden gevonden en kan worden vergeleken in plaats van navraag te moeten doen bij verschillende ziekenhuizen en dat de informatie aansluit bij de wensen van de herniapatiënt De belangrijkste informatie die door mensen met een lage rughernia wordt aangedragen zal in een later stadium worden uitgevraagd bij ziekenhuizen De resultaten zullen zichtbaar worden op http www kiesbeter nl Om inzicht te krijgen in de wensen van mensen met een hernia in de lage rug hebben wij uw hulp hard nodig Wie organiseert dit project Het project wordt georganiseerd door de Consumentenbond en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie NPCF in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten NVVR de Wervelkolom Meepraten over uw ervaring Er zal specifieke keuze informatie worden opgesteld voor verschillende aandoeningen In deze fase zijn wij op zoek naar mensen die een lage rughernia hebben Wij zijn voornamelijk op zoek naar mensen met een lage rughernia die o Ideeën en suggesties hebben over het kiezen van een ziekenhuis o Keuze informatie willen opstellen vanuit patiëntenperspectief voor goede ziekenhuiszorg Wat kunt u verwachten Op zaterdag 22

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=77 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  is voor leden Fabel ons forum wordt gesponsord Feit onze site is advertentie en bannervrij en komt volledig ten laste van de vereniging Feit er kan altijd info aangevraagd worden via tabblad info aanvragen Feit leden van de vereniging krijgen alle info van de vereniging zoals folders en artikelen gratis toegestuurd Feit ook mensen uit het buitenland kunnen lid worden van de vereniging maar tellen niet mee voor de subsidieberekening Wij kunnen begrijpen dat niet leden op dit forum niet blij zijn met ons besluit Maar het voornemen om te komen tot dit besluit is afgelopen voorjaar op de Algemene Ledenvergadering besproken alsmede ook in de laatste twee uitgaven van ons ledenblad Wervelwind Daar is geen enkele reactie op gekomen van onze leden Wij zijn dankbaar voor het grote aantal bezoekers en ervaringsdeskundigen op ons forum echter het huidige subsidiebeleid en de voorvallen zoals uit de hand gelopen discussies op het forum meestal door anonieme bezoekers noodzaakt ons tot het nemen van maatregelen Wij denken dat het op termijn geen leden zal kosten maar juist zal opleveren dit gebeurde ook bij andere verenigingen en dat heeft een reden De vereniging kan haar goede werk blijven voortzetten en uitbreiden dankzij de subsidie van fonds PGO en zijn de contributiegelden en de donaties een belangrijke peiler van ons bestaan Hoe groter het ledenaantal van de vereniging is des te meer subsidie wij ontvangen en des te meer wij kunnen wij betekenen voor het grote aantal mensen met rug en nekklachten in Nederland Ook wordt onze invloed groter en hebben wij een grotere stem in de diverse belangrijke adviescommissies en raden Het wordt helaas méér en méér een bittere noodzaak omdat de subsidiegelden sterk verminderen Daarom zijn wij voortdurend bezig andere fondsen te werven en zelf acties te organiseren om zo geld in

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=76 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  behandeling waarbij schroeven worden geplaatst geeft hetzelfde resultaat Promovendus Richard Post onderzocht het functioneel resultaat van behandeling met een corset of met een operatieve behandeling In zijn onderzoek ging hij na in hoeverre de patieënten pijn stijfheid en vermoeidheid ervaren in hun dagelijks leven en of zij kunnen terugkeren in het arbeidsproces of hun hobby s weer kunnen beoefenen Uit zijn onderzoek blijkt dat patiënten doorgaans een redelijk goed functioneel

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=75 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  invloed van feedback op het activiteitenpatroon van patiënten met lage rugklachten Het activiteitenpatroon van patiënten met lage rugklachten wijkt vaak af van een gezond activiteitenpatroon Tijdens dit onderzoek krijgt u feedback over uw activiteitenpatroon en zo leert u of u te weinig of te veel beweegt op bepaalde momenten van de dag Daarnaast krijgt u tips hoe u uw activiteitenpatroon kunt aanpassen mocht dit nodig zijn Het doel is om u te leren een balans te vinden in uw activiteiten gedurende de dag Zo krijgt u inzicht in uw dagelijkse activiteiten en kunt u leren of uw pijnklachten en beperkingen hiermee samenhangen U draagt vijf weken lang niet in het weekend een activiteitenmeter die uw dagelijkse activiteiten gedurende de week weergeven De eerste week wordt gebruikt om te kijken wat uw activiteitenpatroon precies is Tijdens de volgende drie weken krijgt u feedback over uw activiteitenpatroon met tips om uw activiteiten aan te kunnen passen De laatste week wordt er gekeken of u het geleerde activiteitenpatroon aan kunt houden zonder de hulp van feedback Wilt u meer over het onderzoek weten of hieraan deelnemen dan kunt u mailen naar m vanweering rrd nl Thuisbehandeling uw mening Revalidatiecentrum Het Roessingh evalueert en

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=74 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  zieken kosten voor adoptie kraamhulp uitvaarten Drempel voor fiscale aftrek Voor bruto jaarinkomens tot 40 000 geldt een drempelbedrag van 1 65 procent van het inkomen Dit betekent dat de aftrekbare zorgkosten minimaal 1 65 procent van het jaarinkomen moeten bedragen Voor bruto jaarinkomens boven 40 000 is de drempel vastgesteld op 5 76 procent van het jaarinkomen Vermenigvuldigingsfactor De zogenaamde vermenigvuldigingfactor wordt opnieuw ingevoerd voor 65 plussers Voor mensen die jonger zijn dan 65 jaar wordt de vermenigvuldigingsfactor structureel vastgesteld op 1 4 De invoering hiervan verloopt geleidelijk in 2009 is de vermenigvuldigingsfactor 2 13 in 2010 1 77 en vanaf 2011 is de vermenigvuldigingsfactor 1 4 Korting eigen bijdragen AWBZ De eigen bijdragen voor AWBZ zorg worden verlaagd Een kortingspercentage van 8 procent geldt voortaan voor 65 plussers die wonen in AWBZ instellingen woonvormen verpleeg verzorgingshuizen Bewoners van AWBZ instellingen die jonger zijn dan 65 jaar krijgen een kortingspercentage van 16 procent Overige AWBZ gebruikers zoals mensen die gebruik maken van thuiszorg krijgen een korting van 34 procent De eigen bijdragen zijn niet meer aftrekbaar van de belasting Het vrijlatingspercentage Net zoals in het systeem van belastingheffing wordt een basisgedeelte van het inkomen van mensen in een AWBZ instelling niet meeberekend bij vaststelling van de eigen bijdragen Dit heet het vrijlatingspercentage Dit wordt verhoogd van 12 5 procent van het inkomen naar 25 procent Toeslagen meerkosten Mensen met een chronische ziekte of handicap krijgen automatisch vaste toeslagen Er hoeven geen papieren te worden ingevuld iedereen die tot de doelgroepen behoort ontvangt een vast bedrag van 300 euro laagste toeslag tot 500 euro hoogste toeslag Verbetering afbakening doelgroepen De CG Raad heeft al bij presentatie van de eerste plannen voor de nieuwe compensatieregeling gewezen op een manco in afbakening van doelgroepen Want mensen met onder meer spierziekten reuma en

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=73 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  één of meer foto s insturen waarop het thema Opgelucht is uitgebeeld Je bent als fotograaf volledig vrij in de keuze van het onderwerp Alle foto s worden in de eerste plaats beoordeeld op originaliteit Daarna wordt gekeken naar de technische kant van de foto s belichting kleurgebruik e d Meedoen Stuur je beste foto s vóór 8 oktober naar fotowedstrijd weekvandetoegankelijkheid nl Een deskundige jury onder voorzitterschap van Ad

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=71 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  al blijkt uit doorberekeningen van het NIBUD dat veel mensen met een inkomen tussen het minimum en modaal er op achteruit gaan De CG Raad komt woensdag 17 september met de definitieve cijfers van dit NIBUD onderzoek Daarnaast is de afbakening van de groep mensen die recht heeft op de regeling niet optimaal Een deel van de rechthebbenden kan met de afbakening niet worden opgespoord Daardoor komen zij onterecht niet in aanmerking voor de regeling Ook zorgen de hoogte van de compensatie en de ingrepen in de buitengewone uitgaven voor negatieve koopkrachteffecten voor de doelgroep Deze negatieve gevolgen worden de komende twee jaar alleen maar groter omdat het Kabinet geen structurele maatregelen neemt De CG Raad roept het Kabinet op om dit koopkrachtverlies te voorkomen Het Kabinet kan daarvoor de 300 miljoen euro gebruiken die zijn overgebleven uit het BU budget AWBZ Het Kabinet heeft de uitwerking van de in juni aangekondigde bezuinigingen van 800 miljoen op de begeleiding bekend gemaakt Dat betekent dat belangrijke vormen van begeleiding zoals huiswerkbegeleiding meegaan naar een bioscoop of hobbyclub of hulp bij toiletgang buiten de deur niet meer worden vergoed De CG Raad heeft er begrip voor dat het Kabinet de AWBZ vooral wil gebruiken voor mensen met ernstige beperkingen Maar de CG Raad constateert tegelijkertijd dat nog onvoldoende duidelijk is wat de gevolgen zijn voor mensen die getroffen worden Mensen kunnen zich onvoldoende voorbereiden op de ingrijpende maatregelen Zolang de ondersteuning en de opvang niet goed geregeld zijn bij de gemeenten of de jeugdzorg vindt de CG Raad de invoering niet verantwoord Het Kabinet heeft steeds aangegeven grote waarde te hechten aan participatie Daarom betreurt de CG Raad het dat bij begeleiding participatie is geschrapt en alleen nog gekeken wordt naar zelfredzaamheid Dit betekent dat mensen per saldo minder zorg zullen ontvangen

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=72 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  VOOR U OPEN 10 9 2008 In de week van 22 tot 27 september openen oefentherapeuten Cesar en Mensendieck overal in het land de deuren van hun praktijk voor belangstellenden De oefentherapeut houdt u letterlijk en figuurlijk een spiegel voor Samen met de oefentherapeut kijkt u naar uw houding en de manier waarop u beweegt en bespreekt u uw klacht De oefentherapeut vertelt u precies welke behandelmogelijkheden er zijn bij nek en schouderklachten lage rugpijn hyperventilatie of een chronische aandoening Neem nu zelf de proef op de som en kom kijken In de week van 22 tot 27 september heten de praktijken voor oefentherapie u veelal met een speciaal programma van harte welkom Sinds 1 juli 2008 is de DTO van kracht en hebt u voor oefentherapie geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig En dat maakt het een stuk gemakkelijker Voortaan kunt u zelf bepalen wat u nodig heeft om zo snel mogelijk aan uw herstel te kunnen werken Dat is het grote voordeel van DTO Directe Toegankelijkheid Oefentherapie DTO betekent dat iedereen nu rechtstreeks naar de oefentherapeut kan zonder een bezoek vooraf aan de huisarts Natuurlijk gaat de oefentherapeut niet zomaar aan de slag Elke patiënt wordt eerst

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=70 (2016-02-04)
  Open archived version from archive