archive-nl.com » NL » N » NVVR.NL

Total: 1100

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  gift anoniem en veilig Lees verder Nieuwsbrief E mail Inschrijven Uitschrijven Nieuwsarchief Raadpleeg ook ons nieuwsarchief Nieuws Sluiting 0900 lijn 24 4 2008 Vanwege de feestdagen is de 0900 lijn gesloten van woensdag 30 april t m maandag 5 mei

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=60 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  9 4 2008 Op 1 juli 2007 is de nieuwe geneesmiddelenwet in werking getreden In deze nieuwe wet zijn de zelfzorggeneesmiddelen geneesmiddelen die zonder doktersrecept verkrijgbaar zijn onderverdeeld in drie categorieën Algemene Verkoop AV Uitsluitend Apotheek en Drogist UAD Uitsluitend Apotheek UA Het is nu ruim een half jaar geleden dat de nieuwe geneesmiddelenwet in werking is getreden De NPCF is gestart met een onderzoek om inzicht te krijgen in

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=59 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  Nieuwsarchief Raadpleeg ook ons nieuwsarchief Nieuws Geen verwijzing meer nodig voor oefentherapeut 9 4 2008 Patiënten hebben in de toekomst geen verwijzing van hun huis arts meer nodig voor de oefentherapeut De ministerraad heeft vandaag besloten om oefentherapie therapeuten Cesar en Mensendieck direct toegankelijk te maken Minister Klink had het voorstel hiervoor gedaan Met de beroepsgroepen is afgesproken dat de directe toegankelijkheid ingaat op 1 juli 2008 In 2006 werd

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=58 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  het advies steunt de SER deze ontwikkeling Zo moet het persoonsgebonden budget PGB een wettelijk recht worden Dit sluit aan bij de visie van de CG Raad De CG Raad vindt het positief dat de SER de ABWZ wil handhaven voor mensen die langdurige zorg nodig hebben Daarvoor is een duidelijke en objectieve indicatiestelling nodig De beperkingen van mensen en de daaraan gekoppelde behoefte aan zorg en ondersteuning moeten het uitgangspunt zijn voor toelating tot de AWBZ En niet de kunstmatige scheidslijnen op basis van leeftijd handicap of chronische ziekte Een goede indicatiestelling kan voorkomen dat chronisch zieken die langdurige zorg nodig hebben aan de risico s van de markt worden blootgesteld Dit punt blijft in het SER advies onderbelicht Verzekeraars en gemeenten De SER stelt voor om de kortdurende op herstel gerichte zorg over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet Zvw De CG Raad kan zich daar in vinden Bij het overhevelen van andere vormen van zorg naar de Zvw moeten strenge voorwaarden worden gesteld Zo moeten de verzekeraars de komende tijd eerst bewijzen dat ze binnen de AWBZ de zorg kunnen leveren waar cliënten behoefte aan hebben Zo lang dat niet het geval is is overhevelen van meer AWBZ

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=57 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  discussieerden vertegenwoordigers van CG Raad lidorganisaties over afbakening van de brede groep chronisch zieken en gehandicapten Wie horen nu tot die groepen Beantwoording van deze vraag geeft ook handreikingen om vast te kunnen stellen wie in aanmerking komt voor compensatie van eigen risico s in de Zorgverzekeringswet En om te kunnen bepalen wie straks van de nieuwe regeling compensatie van meerkosten gebruik kan maken Wensen leden CG Raad De lidorganisaties hebben in januari gekozen voor gebruik van de Internationale Classificatie menselijk Functioneren ICF een methode om op een objectieve manier vast te stellen welke beperkingen mensen ondervinden van hun ziekte of handicap De vraag rees toen hoe die ICF in de praktijk werkt Veel vertegenwoordigers van lidorganisaties wilden ook meer informatie over de ICF Afgesproken is dat er een themabijeenkomst komt Bijeenkomst tijdens Support Tijdens de beurs Support houdt de CG Raad een themabijeenkomst over de ICF speciaal voor de leden Een uitnodiging en programma van deze bijeenkomst is apart aan de lidorganisaties verzonden De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 18 april van 10 00 tot ongeveer 13 00 uur De deelnemers sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke lunch Natuurlijk is deelname goed te combineren met een bezoek aan

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=56 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  een éénmalige aftrekbare gift anoniem en veilig Lees verder Nieuwsbrief E mail Inschrijven Uitschrijven Nieuwsarchief Raadpleeg ook ons nieuwsarchief Nieuws Breed Platform Werk Verzekering 21 3 2008 Nieuwsbrief maart 2008 Beschikbare downloads Tip Om PDF documenten te kunnen openen lezen

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=55 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  toegeruste informatie biedt voor de keuze om wel of niet hun hernia te laten opereren Het CBO werkt hierin samen met de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten NVVR de Wervelkolom en verschillende medische professionals De NVVR en NPCF Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie vinden het belangrijk dat de keuzehulp juist aansluit bij de behoeften aan informatie die herniapatiënten hebben Daarom willen we graag in contact komen met mensen die onlangs voor die keuze hebben gestaan en wel of juist niet hebben gekozen voor een herniaoperatie Het liefst spreken we mensen die niet langer dan 1 jaar geleden voor deze keuze stonden In het groepsgesprek wordt in kaart gebracht welke informatie door patiënten met een rughernia belangrijk wordt gevonden en of zij wellicht in de gesprekken informatie hebben gemist die in een dergelijk keuze instrument goed zou kunnen worden opgenomen Deze informatie wordt vervolgens uitgewerkt met de kennis van de professionals tot de digitale keuzehulp Graag willen we dit concept dan weer voorleggen of de digitale keuzehulp voldoet aan de wensen zoals die in het groepsgesprek zijn opgesteld De keuzehulp komt in de vroege zomer van 2008 op de site van kiesBeter nl Het gaat om 1 bijeenkomst van maximaal 2 uur die

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=53 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  valt sinds kort onder een nieuwe wet de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Van ruim 300 000 chronisch zieken gehandicapten en ouderen die al huishoudelijke verzorging kregen via de Awbz moet de situatie opnieuw worden beoordeeld Daarnaast gaat het nog om duizenden nieuwe mensen De kans dat bij deze gigantische operatie fouten worden gemaakt is aanzienlijk Vandaar de oprichting van het meldpunt Hoe verloopt de indicatiestelling Een deskundige beoordeelt of u in aanmerking komt voor huishoudelijke verzorging De deskundige let op persoonlijke omstandigheden en de regels die in de wet zijn vastgesteld De her indicatiestelling is een advies aan de gemeente Op grond van dat advies beslist de gemeente welke zorg u krijgt Bijvoorbeeld twee keer vier uur huishoudelijke verzorging in de week Wat kan er mis gaan Het kan bijvoorbeeld zijn dat u veel minder hulp krijgt dan u nodig heeft Of dat u na uw herindicatie minder uren huishoudelijke verzorging krijgt dan vroeger terwijl uw situatie niet is veranderd Of dat u nu alphahulp krijgt terwijl u eerst thuiszorg kreeg Invullen vragenlijst Problemen maar ook positieve ervaringen met uw her indicatie kunt u melden op www meldpuntindicatiestelling nl Het invullen van de vragenlijst kost slechts enkele minuten Verder kunt

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=52 (2016-02-04)
  Open archived version from archive •