archive-nl.com » NL » N » NVVR.NL

Total: 1100

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  de training komt o a aan bod meer inzicht in wat je wilt en kunt kennis over relevante wet en regelgeving passende vacatures vinden jezelf goed kunnen presenteren inzicht in je mogelijke knelpunten en oplossingen met betrekking tot werk eigen antwoord op de vraag wat wanneer en hoe vertel je over je functiebeperking tijdens het sollicitatieproces De training bestaat uit 6 bijeenkomsten Ook is er nog een terugkomdag Naast de

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=34 (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  september vindt in de Tweede Kamer een belangrijk Algemeen Overleg AO plaats over de stand van zaken in de Wmo CG Raad Programma VCP en alle betrokken belangenorganisaties willen een beter beeld krijgen van de aard en omvang van de problemen Zo kunnen we de Kamerleden beter informeren over wat goed en wat niet goed loopt in de dagelijkse uitvoering van de Wmo Meldingen Meld dus uw ervaringen bij het

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=35 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  Wmo moeten zijn Een Wmo aanvrager spande een rechtzaak aan tegen een gemeente zij was het niet eens met haar indicatie voor huishoudelijke hulp uit de Wmo en de hoogte van de PGB vergoeding Zij bestreed voor de rechter het aantal uren huishoudelijke hulp dat was toegekend en de hoogte van het PGB De rechtbank in Groningen stelde de verzoeker op alle punten in het gelijk De rechter tikte in de uitspraak de gemeente en haar Wmo beleid op de vingers Individueel onderzoek De belangrijkste conclusie van de rechter is dat de gemeente per geval zorgvuldig onderzoek moet doen naar de behoeften en beperkingen van de aanvrager In dit geval schoot het onderzoek van de gemeente tekort Dat onderzoek was geen goede basis voor een indicatiestelling Daarnaast had de gemeente haar beslissing onvoldoende gemotiveerd Van groot belang voor mensen in ándere gemeenten is de conclusie dat niet het uuitgestippelde Wmo beleid van de gemeente doorslaggevend is maar dat de individuele omstandigheden van de aanvrager de voorzieningen leidend zijn PGB Vergoeding Een andere belangrijke conclusie van de rechter is dat de hoogte van de PGB vergoeding geen vaststaand gegeven is De gemeente had in haar beleid de hoogte van de PGB

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=33 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  éénmalige aftrekbare gift anoniem en veilig Lees verder Nieuwsbrief E mail Inschrijven Uitschrijven Nieuwsarchief Raadpleeg ook ons nieuwsarchief Nieuws Klanttevredenheidsonderzoek Bureau voor Medicinale Cannabis 14 8 2007 Als professionele organisatie probeert het BMC haar dienstverlening steeds te verbeteren vandaar dat zij een klanttevredenheidsonderzoek houden Zij zouden graag uw persoonlijke mening willen weten over de dienstverlening van het BMC en het gebruik van medicinale cannabis in het algemeen Wilt u meedoen

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=32 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  het Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid chronisch zieken GOG cz Het onderzoek onder een brede groep mensen met een beperking heeft een notitie opgeleverd die de knelpunten in de vorm van uitdagingen aan het kabinet formuleert De notitie is op 25 juli aan staatssecretaris Bussemaker aangeboden De titel van de notitie Meedoen gaat niet vanzelf geeft de kern van de problemen weer Mensen met een beperking willen net als iedereen leren werken reizen en uitgaan maar lopen nogal eens tegen praktische en administratieve problemen aan waardoor zij niet het leven kunnen leiden dat zij zouden willen Het onderzoek van GOG cz levert uitdagingen op als het voorkomen van schooluitval het bevorderen van de arbeidsparticipatie het toegankelijk maken van het openbaar vervoer en het zorgen voor meer aangepaste woningen De notitie bevat uitdagingen voor het hele kabinet en voor zeven specifieke departementen In de notitie staan oplossingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het regeerakkoord Hierin staan hoopgevende plannen om mensen met een beperking volwaardig mee te laten draaien in de samenleving De organisaties in het GOG cz willen dat het kabinet voldoende middelen beschikbaar stelt om deze plannen te verwezenlijken Zij hopen dat het kabinet de uitdagingen aangaat en dat de belangen van

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=31 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  in verandering en het draait allemaal om u als burger patiënt En als het goed is merkt u dat de zorg er voor u beter van wordt Maar heeft men uw mening al eens gevraagd Het platform patientenepd nl biedt burgers en patiënten een plek om hun mening te geven én te laten horen Niet over alle aspecten in de zorg maar wel over een belangrijke verandering voor de toekomst inzage in uw eigen medische gegevens via internet De gevoerde discussie is ook in úw belang want net als iedere burger kunt u ook ooit patiënt worden toegang tot uw eigen medische gegevens is een recht dat nog nauwelijks wordt toegepast het helpt u meer regie en controle te krijgen over uw eigen gezondheid en zorg u kunt ook zelf relevante medische gegevens toevoegen in uw persoonlijke deel van het dossier En het is nodig want Er wordt door zorgverleners en beleidsmakers vaak gesproken over de patiënt maar niet met de patiënt Het helpt de zorgverleners om ook beter met elkaar samen te werken en informatie uit te wisselen Veel ouderen hebben minder behoefte om mee te kijken en leggen de regie bij hun huis artsen Dat is prima Maar

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=30 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  bewegingsgewoontes en stellen voor elke patiënt een individueel behandelprogramma samen DTO geeft patiënten de vrijheid om zelf op eigen initiatief en zonder tussenkomst van hun huisarts een oefentherapeut in te schakelen De drempel verdwijnt en daardoor verbetert de toegang tot de zorg aanzienlijk Voortaan kan de cliënt patiënt de kortste weg naar de juiste behandeling nemen en samen met zijn oefentherapeut Cesar of Mensendieck zo snel mogelijk aan zijn herstel gaan werken Hoe gaat DTO in z n werk De cliënt patiënt die zich rechtstreeks heeft aangemeld zal door de oefentherapeut eerst zorgvuldig worden gescreend Deze screening moet aan het licht brengen of de patiënt met zijn klachten bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres is Deze stap is dus heel belangrijk Want blijkt er iets anders aan de hand te zijn bijvoorbeeld een aandoening waarvoor oefentherapie nog niet is geïndiceerd dan moet dat natuurlijk zo snel mogelijk helder zijn In zo n geval krijgt de patiënt het advies om alsnog naar de arts te gaan In alle andere gevallen volgt stap twee waarin de oefentherapeut nader onderzoekt of oefentherapie voor de betreffende patiënt zinvol is Zodra dat vaststaat zal de oefentherapeut met de patiënt concrete afspraken maken over

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=28 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  conclusie van de Rapportage Gehandicapten 2007 van het Sociaal Cultureel Planbureau SCP De rapportage vraagt om een overheid die hándelt in plaats van een overheid die beloftes doet De conclusie van het SCP is een hard oordeel over een kleine tien jaar overheidsbeleid De verschillen tussen gezonde mensen en mensen met een beperking worden zeker niet kleiner schrijft het SCP in zijn rapportage Mensen met een beperking nemen minder deel aan cultuur betaalde arbeid sport vrijwilligerswerk recreatie en informele hulpverlening Die verschillen slepen zich al jaren voort en zijn onacceptabel oordeelt de CG Raad De uitkomsten van de Rapportage Gehandicapten 2007 stemmen overeen met de ervaringen van gehandicapten en chronisch zieken zelf en hun belangenorganisaties Maatregelen Wat moet er gebeuren om deze zaak te keren De CG Raad pleit bij de regering en staatssecretaris Bussemaker VWS voor de volgende maatregelen 1 Creëer gelijke kansen en mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving en arbeidsmarkt voor mensen met een handicap en chronisch zieken Dat betekent een snelle uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Wgbh cz Ook zal Nederland het VN verdrag voor gelijke rechten moeten ratificeren en invoeren 3 Effecten van wetten en

  Original URL path: http://www.nvvr.nl/nieuws.asp?id=29 (2016-02-04)
  Open archived version from archive