archive-nl.com » NL » O » ONDERNEMERSADMINISTRATIE.NL

Total: 45

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Een G-rekening
  kan worden overgemaakt De Belastingdienst heeft het eerste pandrecht op een G rekening en het beschermt zo dus partijen tegen wanbetalingen van loonheffingen Stel dat je personeel huurt via een uitzendbureau dan kan jij als inlener een gedeelte van de factuur op de G rekening van het uitzendbureau de uitlener storten Het uitzendbureau zal dit geld gebruiken om de verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting te voldoen aan de belastingdienst Een G rekening heeft wel degelijk toegevoegde waarde ondanks dat de Wet Keten Aansprakelijkheid stelt dat bedrijven die personeel inhuren aansprakelijk zijn voor de loonheffingen mocht de uitlener verzuimen om die te betalen Het is namelijk meer dan eens voorgekomen dat de belastingdienst na het faillissement van een uitzendbureau de belastingen en premies verhaalt op de bedrijven die het personeel hebben ingehuurd Om dit te voorkomen is er dus een G rekening De Belastingdienst zal je immers niet aansprakelijk stellen voor het bedrag dat je op die rekening hebt gestort G rekening wordt vervangen door depotstelsel Het huidige systeem van de G rekening zal worden vervangen door een systeem van rechtstreekse stortingen Uitleners kunnen dan een depot aanhouden op een vrijwaringsrekening van de Belastingdienst Een deel van de factuur die bijvoorbeeld een

  Original URL path: http://www.ondernemersadministratie.nl/g-rekening.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Online leren boekhouden, gratis en betaald
  op de hoogte bent van wat termen als btw debiteuren crediteuren en goodwill betekenen Verder is enige kennis van de regels die in ons land gelden aangaande belasting en boekhouding ook niet geheel onwenselijk Maar niet getreurd als je nog onbekend bent op dit terrein maar wel graag zelf je boekhouding wil gaan doen dan zijn er online voldoende initiatieven waarmee je kan leren boekhouden Gratis cursus boekhouden Zo biedt de website Gratis cursus boekhouden nl precies datgene wat de url inhoudt bij hen kun je gratis een cursus boekhouden volgen De site vertelt je in handige hoofdstukjes alles over wat je verplicht bent als je zelf je boekhouding doet hoe je je boekhouding inricht hoe je je boekingen verricht hoe je BTW aangifte doet hoe je een boekjaar afsluit hoe je afschrijvingen berekent en hoe je een aantal moeilijke boekingen succesvol uitvoert Let er overigens wel op dat deze site een initiatief is van e Boekhouden nl dat onder de gelijknamige naam een boekhoudpakket tracht te verkopen en deze software dus ook regelmatig laat terugkomen in de cursusteksten Altijd handig de begrippenlijst Cursus boekhouden als pdf Ohmega biedt boekhoudsoftware aan en heeft daarvoor een kleine cursus geschreven met daarin alle basiskennis die je tot je zou moeten nemen als je zelf wil gaan boekhouden Op de website van Schoolbieb staat de cursus als pdf bestand online Cursus boekhouden De cursus boekhouden op Camsw nl is in elkaar gezet door CAM Softwareproducties dat hoe verrassend een boekhoudpakket verkoopt Deze software vormt dan ook de kern van de cursus Alles wat je wordt geleerd wordt getoond aan de hand van onderdelen uit het programma Op zich niks mis mee maar let er wel op dat bij andere boekhoudsoftware bepaalde onderdelen misschien niet of op een heel andere locatie te vinden zijn

  Original URL path: http://www.ondernemersadministratie.nl/leren-boekhouden.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vrijstelling administratie bij KOR-regeling?
  je als ondernemer onder de KOR regeling valt dien je nog steeds een administratie bij te houden voor de BTW aangifte Standaard krijg je hier dus geen vrijstelling voor Als je dit wel wilt kun je deze bij de Belastingdienst aanvragen Indien de Belastingdienst je de vrijstelling voor de administratie verleent hoef je geen BTW aangiftes meer in te vullen en ben je niet verplicht om je klanten te factureren Allereerst is het niet zomaar toegestaan Om onder de verplichte administratie uit te komen dien je een ontheffing aan te vragen Startende ondernemers die de eerste jaren relatief veel investeren of relatief weinig inkomsten maken komen er meestal niet voor in aanmerking De Belastingdienst is in dat geval te geïnteresseerd hoe het de onderneming in de komende jaren zal uitpakken Ontheffing Daar gaat je winst Als je er wel voor in aanmerking komt heeft het in beginsel vooral nadelen Zo mag je zelf geen BTW meer rekenen op je facturen Die BTW moeten de meeste ondernemers normaliter toch al afdragen maar juist voor ondernemers die binnen de KOR regeling vallen is het factureren van BTW meestal een lucratieve zaak Dit mag dan grotendeels zelf gehouden worden Extra winst dus Als je een jaar meer uitgaves hebt dan inkomsten kun je normaal gesproken die BTW terugkrijgen Als je echter een ontheffing hebt van de administratie rond de omzetbelasting betekent dit ook gelijk dat je eventuele BTW verliezen niet langer kan terugkrijgen Vrijstelling Toch administratie Daarnaast omschrijft de Belastingdienst de ontheffing als een soort vrijstelling van administratie maar bedoelen ze hiermee alleen de boekhoudkundige zaken rond de BTW waarbij de facturen van jouw leveranciers niet meetellen Die dien je gewoon zeven jaar te bewaren De overige zaken dekken ze deels af door jaarlijks een vragenlijst te sturen die eigenlijk alleen valt in

  Original URL path: http://www.ondernemersadministratie.nl/vrijstelling-administratie-kor.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • De suppletieaangifte in het kort
  te veel of te weinig btw hebt afgedragen Maar ook bij te weinig afgedragen loonbelasting of premies volksverzekeringen doe je een suppletieaangifte Deze aangifte kan ingediend worden over een eerdere belastingaangifte van maximaal vijf jaar oud Let op met ingang van het eerste aangiftetijdvak van 2012 ben je verplicht om een verschil in opgegeven btw zo snel mogelijk te melden via de suppletieaangifte Het niet op tijd melden van dit verschil kan leiden tot een boete dus je bent gewaarschuwd Een suppletieaangifte kan je zowel elektronisch via de belastingdienst als schriftelijk doen Btw correcties van minder dan duizend euro hoef je niet per suppletieaangifte te melden mag mag je gewoon verwerken in je eerstvolgende btw aangifte Na aangifte wel snel betalen Na een BTW maar zeker ook na de suppletieaangifte dien je wel op tijd de belastingdienst te betalen Heb je de alsnog verschuldigde btw niet op tijd betaald Dan kun je een verzuimboete krijgen die vijf procent van de niet betaalde btw bedraagt met een minimum van 50 en een maximum van 4920 euro Meld je een verschil tussen de voldane en verschuldigde btw niet meteen dan kun je een vergrijpboete krijgen Die bedraagt 25 procent van de verschuldigde

  Original URL path: http://www.ondernemersadministratie.nl/suppletieaangifte.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Alles over de intracommunautaire aangifte
  dus een levering van goederen aan een btw plichtige ondernemer vanuit het ene EU land naar een ander EU lid Als je btw aangifte doet en je hebt intracommunautaire leveringen gedaan dan dien je ook de opgaaf intracommunautaire prestaties te doen Hier vul je alle leveringen en diensten in die je hebt geleverd aan klanten die in een ander EU land btw aangifte moeten doen De waarde van je eigen goederen die je naar een ander EU land hebt gebracht vermeld je ook op de opgaaf intracommunautaire prestaties ICP Neem hiervoor de inkoopprijs of de voortbrengingskosten Het vervoeren van eigen goederen naar een ander EU land wordt in ons land belast met 0 btw In het EU land waar de goederen aankomen betaal je het daar geldende btw tarief De waarden van de goederen geef je zowel op je Nederlandse als op je buitenlandse btw aangifte aan Ben je benieuwd of je aankoop een in ons land belaste intracommunautaire verwerving is De Belastingdienst heeft een rekenhulp online gezet waarmee je dat kan achterhalen Formulier voor intracommunautaire aangiftes Het formulier voor opgaaf intracommunautaire prestaties ontvang je ieder kwartaal Heb je echter meer dan 100 000 euro aan intracommunautaire leveringen dan dien

  Original URL path: http://www.ondernemersadministratie.nl/intracommunautaire-aangifte.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Jaarrekening
  jaarrekening te deponeren Wat moet er in een jaarrekening staan Op de website van de Kamer van Koophandel staat vermeld wat er allemaal precies in de jaarrekeningen moet worden opgenomen Over het algemeen geldt hoe groter je bedrijf hoe meer onderdelen je jaarrekening bevat Zo zijn een uitgebreide toelichting en een jaarverslag niet verplicht bij kleine ondernemingen maar wel bij middelgrote en grote bedrijven En voor kleine rechtspersonen is een accountantsverklaring niet verplicht Wat kost het opzetten van een jaarrekening Een jaarrekening kan en mag je zelf opstellen mits je klein genoeg bent maar je kan het natuurlijk ook uitbesteden Voor een eenmanszaak betaal je enkele honderden euro s hiervoor als BV gaat het bedrag al snel richting de duizend euro Wat heb je aan een jaarrekening Los van het feit dat het opstellen en deponeren van een jaarrekening in veel gevallen dus verplicht is kan je ook wat hebben aan dit financiële eindverslag Het geeft namelijk inzicht in de financiële situatie van je bedrijf Door gebruik te maken van bepaalde ratio s kun je nagaan hoe je bedrijf presteert Zo geeft de solvabiliteitsratio bijvoorbeeld aan wat de verhouding is tussen het eigen en vreemd vermogen En met behulp van

  Original URL path: http://www.ondernemersadministratie.nl/jaarrekening.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Jaarverslag: Hoe breng je deze goed?
  klant tot bankier moet erop kunnen vertrouwen dat de door jou gepubliceerde cijfers en feiten juist en volledig zijn en een realistisch beeld geven van hoe je bedrijf ervoor staat Zorg er ook altijd voor dat de inhoud van je jaarverslag klopt met de cijfers en informatie die je in je jaarrekening publiceert Het jaarverslag als marketingtool De laatste jaren is er een trend ontstaan waarin bedrijven het jaarverslag steeds meer aangrijpen als extra PR instrument Wat vooral populair is is schrijven over de toekomst Het vooruitblikken is een verplicht onderdeel van het jaarverslag maar je kan dit prima gebruiken om het PR gehalte op te krikken Vertel bijvoorbeeld welke nieuwe activiteiten je denkt te starten het komende jaar maar ook welke veranderingen of samenwerkingen op stapel zijn Veel lezers van jaarverslagen vinden het hoofdstuk met daarin de verwachtingen voor de toekomst erg belangrijk dus besteed hier voldoende aandacht aan Een jaarverslag hoeft geen chronologische opsomming van uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten te zijn Wel is het van belang dat je een inhoudelijk verhaal weet te vertellen Leg een duidelijke link tussen zaken uit het verleden en plannen voor de toekomst onderbouwd door behaalde cijfers en resultaten Voor wie schrijf je het jaarverslag Er zijn sowieso verschillende soorten jaarverslagen die je kan schrijven Een financieel jaarverslag heeft een andere doelgroep dan bijvoorbeeld een milieujaarverslag Bedenk altijd goed voor wie je het jaarverslag schrijft Pas hier de inhoud schrijfstijl en opmaak van je jaarverslag op aan Wat kan helpen om het jaarverslag interessant te maken voor de lezer is door een centraal thema te kiezen en dat telkens in zowel woord als beeld terug te laten komen Presenteer de informatie ook niet als één saaie lap tekst laat zo nu en dan mensen uit je bedrijf of klanten aan het woord Opmaaktechnisch

  Original URL path: http://www.ondernemersadministratie.nl/jaarverslag.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Balans
  wat je bezit activa rechts hoe je het gefinancierd hebt passiva Wat moet er in een balans staan Zoals hierboven vermeld bevat de balans een overzicht van je bezittingen en van je kapitaal De activa kunnen bestaan uit Vlottende activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa De passiva kunnen bestaan uit Eigen vermogen Kortlopende schulden Inventaris Liquide middelen Wat heb je aan een balans Met de balans kun je diverse financiële ratio s gebruiken om er zo achter te komen hoe je onderneming ervoor staat De volgende ratio s kun je met behulp van de balans uitrekenen De solvabiliteitsratio eigen vermogen totaal vermogen x 100 Oftewel in welke mate de onderneming afhankelijk is van geld van andere en in hoeverre het zelf in staat is om tegenslagen op te vangen De liquiditeitsratio vlottende activa kortelopende schulden x 100 Oftewel in hoeverre de onderneming in staat is om op korte termijn haar schulden te betalen De rentabiliteitsratio winst of toename eigen vermogen over een bepaalde periode het eigen vermogen aan het begin van die periode x 100 Oftewel in hoeverre een onderneming in staat is winst te maken met het door haar geïnvesteerde kapitaal Ziggo de

  Original URL path: http://www.ondernemersadministratie.nl/balans.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive •