archive-nl.com » NL » O » OOSTERHOF-HOLMAN.NL

Total: 271

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Snik heet asfalt in hete zon - Oosterhof Holman
  OH Infra Nieuws OH Milieutechniek Nieuws OH vacatures Snik heet asfalt in hete zon Donderdag 02 juli 2015 Binnen blijven veel drinken niet te lang in de zon het regent adviezen tegen de hittegolf Maar wat hebben de wegwerkers hieraan die gloeiend heet asfalt leggen Klik op de foto voor het gehele artikel bron Dagblad van het Noorden 2 juli 2015 Contact Bezoekadres Kievitsweg 13 9843 HA Grijpskerk Postadres Postbus

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/nieuws/920/snik-heet-asfalt-in-hete-zon (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Fleet Cleaner en de Water Alliance, coöperatie video - Oosterhof Holman
  juli 2015 De partners Fleet Cleaner en Oosterhof Holman zijn aangesloten bij de Water Alliance De Water Alliance is een uniek samenwerkingsverband tussen overheid kennisinstellingen én bedrijfsleven op het gebied van water technologie in Nederland De Water Alliance richt zich vooral op het bedrijfsleven in de innovatieve en duurzame water technologie die wereldwijd vermarkt kan worden Fleet Cleaner zo n innovatieve water technologie Onderstaande coöperatie video geeft een goed beeld

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/nieuws/921/fleet-cleaner-en-de-water-alliance-cooperatie-video (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe kans voor mestvergister Dairy Campus Leeuwarden - Oosterhof Holman
  mest bermgras en andere houtachtige organische materialen die nu vooral op de compostbult belanden Dat gebeurt via een voorbewerking van het materiaal en vervolgens de inzet van een speciale cocktail van bacteriën De technologie is ontwikkeld door de universiteit van Minnesota en op kleine schaal succesvol beproefd door de Amerikaanse bedrijven Evergreen en Clark Technologies De bedrijven willen nu op de Dairy Campus een installatie testen met een grote capaciteit biomassa Leeuwarder Piet van der Hoop betrokken bij diverse duurzame energieprojecten doet mee aan het project waarvoor het bedrijf Biogas Leeuwarden is opgezet Biogas is in Nederland veel kansrijker dan in Amerika zegt Van der Hoop Boeren met een mestvergister in Friesland zijn het er 21 maken gebruik van relatief dure bijproducten als maïs uien en graan Door de hoge prijzen van deze producten staan de rendementen sterk onder druk Een deel is buiten bedrijf gesteld zoals de vergister op de Dairy Campus die tot voor twee jaar biogas leverde voor verwarming van de Leeuwarder wijk Techum Bovendien ligt het gebruik van voeding in vergisters maatschappelijk gezien gevoelig Door bermafval te gebruiken ontstaat een win win situatie aldus Van der Hoop Het groen onderhoud van gemeenten wordt goedkoper en de

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/nieuws/924/nieuwe-kans-voor-mestvergister-dairy-campus-leeuwarden (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Bouw ontsluitingsweg Skûlenboarch in volle gang - Oosterhof Holman
  Nieuws OH Infra Nieuws OH Milieutechniek Nieuws OH vacatures Bouw ontsluitingsweg Skûlenboarch in volle gang Dinsdag 01 september 2015 Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein Skûlenboarch inclusief een rotonde bij Drogeham In samenwerking met de KWS en Van der Wiel voert Oosterhof Holman deze werkzaamheden uit Deze werkzaamheden maken deel uit van de gehele gebiedsontwikkeling rondom de bedrijventerreinen Skûlenboarch en Westkern te Kootstertille Hierover is vorig jaar overeenstemming bereikt met de provincie Fryslân de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en het lokale bedrijfsleven o a VOF Heechsân De gebiedsontwikkeling heeft als ambitie om in het noordoosten van Fryslân de locaties voor watergebonden natte bedrijvigheid te versterken en verder te ontwikkelen Dit is inclusief de bijbehorende ontsluiting over de weg de ontwikkeling van toeristisch recreatieve mogelijkheden en de ecologische natte as De ontsluitingswijze over water en over de nieuwe wegverbindingen en de vervanging van de twee bruggen moet gepaard gaan met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheidsituatie in de woonkernen van Skûlenboarch en Kootstertille De nieuwe ontsluitingsweg wordt later in dit jaar geopend voor het verkeer Bron Waldnet d d 25 augustus 2015 Contact Bezoekadres Kievitsweg 13 9843 HA Grijpskerk Postadres Postbus 6

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/nieuws/925/bouw-ontsluitingsweg-skulenboarch-in-volle-gang (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Mijlpaal: diepzuiger Nautilus wint 1 miljoen kuub zand - Oosterhof Holman
  OH Nieuws OH algemeen Nieuws OH Beton en waterbouw Nieuws OH Groen Nieuws OH Infra Nieuws OH Milieutechniek Nieuws OH vacatures Mijlpaal diepzuiger Nautilus wint 1 miljoen kuub zand Donderdag 17 september 2015 Nautilus Zandwinning BV is een onderneming van Oosterhof Holman KWS Infra BV en Van der Wiel die de diepzuiger Nautilus exploiteert Na ruim twee jaar hard werken heeft de Nautilus aankomende week maar liefst 1 miljoen m zand op de teller staan een echte mijlpaal Dankzij een onderwaterpomp op een 22 meter lange onderwaterladder wint de diepzuiger zand van minimaal 9 meter tot een maximale diepte van 45 meter beneden de waterspiegel Door middel van een binnenboordpomp wordt het zand en watermengsel over geruime afstand geperst Voor grotere persafstanden beschikt de Nautilus over een booster Hiermee wordt het mengsel afhankelijk van de korrelverdeling tot maximaal 6 kilometer vanaf de winplaats getransporteerd Het is ook mogelijk om de Nautilus in te zetten als profielzuiger waarbij alleen de binnenboordpomp in combinatie met een profielladder wordt gebruikt In deze configuratie kan gewonnen worden van 3 tot maximaal 15 meter Contact Bezoekadres Kievitsweg 13 9843 HA Grijpskerk Postadres Postbus 6 9843 ZG Grijpskerk t 31 0 594 28 01 23 e

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/nieuws/927/mijlpaal-diepzuiger-nautilus-wint-1-miljoen-kuub-zand (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Ondertekening contracten ontsluitingsweg Skûlenboarch - Oosterhof Holman
  van een nieuwe ontsluitingsweg Hiermee hoeft het verkeer niet langer over de brug Skûlenboarch te rijden die in slechte staat verkeert Een langgekoesterde wens van de ondernemers van Skûlenboarch gaat hiermee in vervulling Op 14 september ondertekenden burgemeester Eric ter Keurs van Tytsjerksteradiel en Harm Beerda van Exploitatie Heechsân V O F hiervoor de contracten Betere bereikbaarheid industrieterrein Met de nieuwe ontsluitingsweg komt na lange tijd een einde aan de situatie waarbij zwaar transport via de brug naar Skûlenboarch moet rijden De brug bij Skûlenboarch verkeert in zeer slechte staat Daarnaast staat deze brug veelvuldig open voor de scheepvaart waardoor het zware transport te maken heeft met lange wachttijden Met de komst van de nieuwe ontsluitingsweg wordt het industrieterrein Skûlenboarch beter bereikbaar en hoeft men niet meer gebruik te maken van de brug De nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd naast het Prinses Margrietkanaal Verder komt er op de provinciale weg N369 ter hoogte van Drogeham een rotonde waar de ontsluitingsweg op aansluit Hierdoor kan het verkeer vanaf industrieterrein Skûlenboarch op een veilige manier op de provinciale weg aansluiten Gebiedsontwikkeling Skûlenboarch Westkern De provincie Fryslân de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en Exploitatie Heechsân V O F werken samen aan de gebiedsontwikkeling Skûlenboarch Westkern De ontsluitingsweg en de rotonde maken hier onderdeel van uit Andere onderdelen zijn het opwaarderen van het Prinses Margrietkanaal een zwemstrand bij de zandwinput extra zand winnen en het bekijken van de mogelijkheid van een nieuw watergebonden industrieterrein aangrenzend aan de Westkern Om dit allemaal mogelijk te maken is er een stuurgroep opgericht onder voorzitterschap van gedeputeerde Sietske Poepjes We zijn blij dat we zover zijn aldus burgemeester Eric ter Keurs van Tytsjerksteradiel Het project heeft een lange voorgeschiedenis maar de laatste jaren hebben we onder bezielende leiding van de gedeputeerde Sietske Poepjes toch meters kunnen maken Een bijdrage

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/nieuws/928/ondertekening-contracten-ontsluitingsweg-skulenboarch (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • MFA ‘De Hege Seis’ en sportpark in De Westereen officieel geopend - Oosterhof Holman
  Infra Nieuws OH Milieutechniek Nieuws OH vacatures MFA De Hege Seis en sportpark in De Westereen officieel geopend Woensdag 23 september 2015 Op vrijdag 11 september werd de multifunctionele accommodatie MFA en het sportpark in De Westereen officieel geopend De daarbij behorende skeelerpiste skeeler en wielerbaan zijn gerealiseerd door Koninklijke Oosterhof Holman Een leuk en uitdagend project zeker omdat de piste en baan conform de nieuwe richtlijnen van de KNSB de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond zijn gerealiseerd én er nog maar een paar van deze skeelerbanen zijn in Europa aldus Hendrik Holties van Oosterhof Holman Infra BV Kinderen van de twee basisscholen peuterspeelzaal BSO het activiteitencentrum de bibliotheek de voetbalvereniging de skeelervereniging en de wielervereniging uit De Westereen zorgden tijdens de officiële opening voor een spectaculair geheel met vlaggen een lied en olympisch vuur Ook wethouders Gerben Wiersma en Emke Peterson van de gemeente Dantumadiel leverden hun bijdrage De Hege Seis Tijdens de opening werd ook de naam van de MFA bekend gemaakt De Hege Seis De naam refereert aan de zes huisjes die lang geleden op een van de zes zandruggen van het dorp De Westereen stonden Start bouw 7 maart 2014 oplevering 15 april 2015 Contact Bezoekadres Kievitsweg

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/nieuws/930/mfa-de-hege-seis-en-sportpark-in-de-westereen-officieel-geopend (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • IJsvogelwand Duurswold Noord meteen in gebruik - Oosterhof Holman
  kader van het Masterplan Kaden van Waterschap Hunze en Aa s moeten verschillende trajecten langs het Schildmeer het Awateringskanaal van Duurswold vanaf Steendam en de Borgwatering en haar zijtakken worden aangepast Dit deel van de Duurswoldboezem wordt ook wel Duurswold Noord genoemd Oosterhof Holman en GMB werken gezamenlijk aan de uitvoering Een saillant detail van het project is de net opgeleverde ijsvogelwand in Tjuchem Het eerste ijsvogeltje is inmiddels gesignaleerd De wand is uitgevoerd op initiatief van dorpsbelang Tjuchem Dorpsbelang Tjuchem heeft het plan besproken met het waterschap welke op haar beurt de werkzaamheden heeft opgenomen in het contract Dijkverbetering Duurswold Noord De ijsvogelwand onderstreept de doelstelling van het waterschap die vanuit de Europese kaderrichtlijn en het Waddenfonds is ingegeven veiligheid tegen overstromingen natuur en visvriendelijkheid waarborgen De werkzaamheden zijn onder toeziend oog van dorpsbelang uitgevoerd men is uitermate tevreden met het resultaat én het eerste vogeltje Over het project Waterschap Hunze en Aa s pakt de Dijk en oeverwerken Duurswold Noord in kleinere deelopdrachten gefaseerd aan in 2015 en 2016 met een uitloopmogelijkheid naar 2017 De lengte van de aan te pakken dijken en oevers is circa 6 8 kilometer Als basisopdracht is het traject van de noordelijke kade Afwateringskanaal tussen Steendam en Tjuchum perceel 1 en het traject visvriendelijke oever Farmsum perceel 2 gedefinieerd De dijk en oeverwerkzaamheden op deze trajecten zijn circa 3 kilometer lang IJsvogels in Nederland In België en Nederland gold de ijsvogel jarenlang als een bedreigde soort maar de laatste jaren is de populatie in Nederland en België weer duidelijk toegenomen van zo n 370 paren in 2013 naar circa 700 paren in 2014 and still counting Dit is deels te danken aan de zachte winters maar de vogel wordt ook geholpen door de aanleg van ijsvogelwanden speciaal voor deze dieren ingerichte oeverwanden In

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/nieuws/931/ijsvogelwand-duurswold-noord-meteen-in-gebruik (2015-11-28)
  Open archived version from archive •