archive-nl.com » NL » O » OOSTERHOF-HOLMAN.NL

Total: 271

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Grondsanering - Oosterhof Holman
  dat dit geen haalbare kaart was want er was veel meer verontreinigde grond dan aanvankelijk werd gedacht Van oude gasfabrieksterreinen en bedrijventerreinen in binnensteden tot stortplaatsen en landbouwgronden De schoonmaakoperatie zou op die manier meer dan honderd jaar duren tegen hoge kosten En ruimtelijke ontwikkelingen zouden intussen stagneren De overheid koos daarom in 1997 voor een pragmatische aanpak Niet het volledig schoonmaken van de terreinen stond centraal maar het beheersbaar maken van de risico s Hoe schoon een grond moet worden hangt sindsdien af van de bestemming van de grond De grond onder een parkeergarage bijvoorbeeld hoeft niet even schoon te zijn als grond voor een woonwijk Bij ruimtelijke ordening en inrichting moet dan ook al in een vroegtijdig stadium rekening worden gehouden met de toestand van de bodem Voor mobiele verontreinigingen die zich via het grondwater verspreiden krijgen actoren meer ruimte voor het realiseren van gebiedsgerichte oplossingen Met dit nieuwe beleid wil de overheid op z n laatst in 2030 alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging onder controle hebben Dit schept ook tijd om maximaal gebruik te maken van de biologische in situ technieken die de afgelopen jaren hun intrede hebben gedaan Deze maken gebruik van de natuurlijke afbraakcapaciteit van de bodem en leveren de nodige besparingen op Al met al is er ruimte ontstaan voor innovatieve ontwikkelingen En met deze ruimte is veel mogelijk In februari 2006 is het Besluit Uniforme Saneringen BUS in werking getreden Deze landelijke uniforme regeling maakt het mogelijk eenvoudige saneringen in kortere tijd af te ronden Voor het verwijderen van verontreinigingen onderscheiden we de volgende grondsaneringstechnieken Bij een on situ sanering wordt verontreinigde grond afgegraven en ter plaatse gereinigd en teruggestort Bij een ex situ sanering wordt verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd voor behandeling en of verwerking elders en wordt schone grond zand verwerkt

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/bodemsanering/grondsanering (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Tanksanering - Oosterhof Holman
  In Nederland liggen nog een groot aantal ondergrondse opslagtanks in de grond zowel bij particulieren als bedrijven De meeste van deze tanks hebben gediend voor de opslag van vloeibare aardolieproducten Vele daarvan zijn met de komst van aardgas niet meer in gebruik Ook niet meer in gebruik zijnde tanks kunnen de oorzaak zijn van een aanzienlijke bodem en of grondwaterverontreiniging Eén liter olie kan 1 miljoen liter water verontreinigen Sanering van een ondergrondse tank moeten volgens het Besluit opslaan in ondergrondse tanks BOOT gesaneerd worden volgens KIWA richtlijnen Het BOOT is van toepassing op zowel ondergrondse stalen als kunststof tanks inclusief de bijbehorende leidingen en appendages Ook gedeeltelijk ingegraven tanks vallen hier dus onder Een tanksanering op correcte milieuvriendelijke en wettelijke manier te verwezenlijken zijn Saneren en opvullen wanneer de tank om de één of andere bouwkundige reden niet kan worden verwijderd wordt de tank leeggepompt gereinigd behandeld en opgevuld met zand Het grote voordeel is dat er geen bijkomende werken of voorzieningen moeten gebeuren en dat de tank definitief wordt begraven Verwijderen wanneer de opslagtank door een kraan te bereiken is en er zijn geen bouwkundige belemmeringen om de tank weg te halen wordt deze door een gespecialiseerde grondwerker

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/bodemsanering/tanksanering (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Grondwatersanering - Oosterhof Holman
  Holman Milieutechniek bepaalt op basis van de grondwaterkwaliteit samen met u de benodigde techniek en om het grondwater te zuiveren Voor een juiste oplossing worden zowel biologische technieken membraanfiltratietechnieken als combinaties hiervan toegepast In situ technieken In veel gevallen is ontgraving niet mogelijk bijv wanneer de verontreiniging zich onder een gebouw bevindt of wanneer de kans op zettingen als onaanvaardbaar wordt beschouwd bijv bij gasleidingen In deze gevallen kunnen in situ saneringstechnieken worden ingezet Deze technieken hebben als kenmerk dat de verontreinigingen uit de grond worden verwijderd zonder dat de grond zelf verwijderd hoeft te worden Bij de combinatie van beiden In situ saneringstechnieken hebben een aantal nadelen gemeen Door de heterogeniteit van de bodem ontstaan meestal voorkeursstroombanen van lucht en water Dit betekent dat de bodem maar ten dele gereinigd wordt Door sorptieverschijnselen vindt nalevering plaats Door dit proces duurt sanering vaak lang Veel saneringen komen echter onder tijdsdruk tot stand bijv door geplande nieuwbouw De inzet van in situ saneringen is dan niet mogelijk Door genoemde sorptieverschijnselen wordt de A waarde uit de leidraad bodembescherming bijna nooit bereikt In situ technieken zijn in het algemeen minder geschikt voor slecht doorlatende bodems Voordelen van in situ saneringen zijn Ontgraving

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/bodemsanering/grondwatersanering (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Bodembeschermende voorzieningen - Oosterhof Holman
  Je bent hier Home Bedrijven en activiteiten Milieutechniek Bodemsanering Bodembescherming Lettergrootte Print deze pagina Bedrijven en activiteiten Infra Milieutechniek Co vergisting biogas Bodemsanering Waterbodemsanering Duurzame energie Waterbehandeling Zonnepanelen Stralen en coaten Beton en waterbouw Groen Projectbeheersing Planontwikkeling Materieel Bodembeschermende voorzieningen Bodembeschermende voorzieningen en maatregelen hebben als doel te voorkomen dat door de normale procesvoering bodemverontreiniging ontstaat die tegen hoge kosten weer moeten worden opgeruimd Voorzieningen zijn de technische en materià le constructies die het doordringen van ongewenste stoffen naar de bodem verhinderen Voorbeelden zijn vloeistofdichte vloeren kerende vloeren en lekbakken Maatregelen zijn samen te vatten als de gedragingen die nodig zijn om bodemverontreiniging te voorkomen Hierbij moet men denken aan beheersystemen onderhoud toezicht inspecties kwaliteitsborging en instructies Preventieve voorzieningen om de bodem te beschermen blijken steeds vaker noodzakelijk Oosterhof Holman Milieutechniek realiseert voor u vloeistofdichte asfalt beton en elementenverhardingen kunststof bekledingen volgens de allernieuwste normen lekbakken ter voorkoming van milieuschade in beton kunststof of staal Contact Bezoekadres Kievitsweg 13 9843 HA Grijpskerk Postadres Postbus 6 9843 ZG Grijpskerk t 31 0 594 28 01 23 e info oosterhofholman nl c Contactpagina Laatste nieuws Maxime Verhagen op innovatiebezoek bij Oosterhof Holman Training Het Nieuwe Rijden draagt bij aan ambities CO2 reductie

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/bodemsanering/bodembescherming (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Duurzaam wonen - Oosterhof Holman
  en aardwarmte Echter één van de wederkerende obstakels is dat zonne energie thermisch en elektrisch moeilijk voor een langere periode kan worden opgeslagen De vijf noordelijke ondernemingen hebben gezamenlijk als doel om energieopslag in de bodem uit te werken tot een compleet integrale aanpak voor het verduurzamen van bestaande woningen Slimme samenwerking Het samenwerkingsverband bestaat uit Oosterhof Holman Milieutechniek uit Grijpskerk De Wolff Verenigde Bedrijven uit Heerenveen Knol Ingenieursbureau uit Gieterveen Bioclear uit Groningen en Solar Centrum Noord Nederland uit Heerenveen TCNN treedt toe als partner tot het project om het project en de subsidieaanvraag te begeleiden Theo Noordstrand directeur van Oosterhof Holman Milieutechniek licht toe Juist het feit dat wij met elkaar hebben besloten om gezamenlijk in kennis en een nieuw systeem te investeren maakt dit een zeer interessant project met goede uitgangspunten Er is een slimme samenwerking ontstaan met als resultaat een uniek concept Zonnepanelen worden gecombineerd met een warmtepomp Het concept is getest in zowel een bestaande woning als een nieuw te bouwen woning Efficiënt gebruik van beschikbare duurzame energie Nederland kent ruwweg 7 miljoen bestaande woningen waarvan het streven is deze te verduurzamen wat betreft energieverbruik Daarvoor worden naast hoogwaardige isolatietechnieken dubbele beglazing zonneboilers zonnepanelen en balansventilatie gebruikt Het onlangs opgeleverde proefproject combineert op innovatieve wijze bestaande technieken De zonnepanelen worden actief gekoeld wat een positief effect heeft op het rendement van de panelen De vrijkomende warmte wordt afgegeven aan het water Deze warmte wordt via de leidingen van de warmtepomp afgegeven aan de bodem waardoor deze verwarmd wordt Gedurende de maanden april tot en met september wordt de bodem op deze wijze opgewarmd waarna de warmte gedurende het stookseizoen weer onttrokken wordt Er wordt een aanzienlijke rendementsverbetering gerealiseerd hogere efficiëntie van de pv panelen waarbij de restwarmte tijdelijk opgeslagen wordt Kortom de beschikbare duurzame energie

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/duurzame-energie/duurzaam-wonen (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Bio-ethanol - Oosterhof Holman
  de uitstoot in veel andere sectoren juist zal dalen Om hier iets tegen te doen maakt de Nederlandse overheid zich onder meer sterk voor het gebruik van zogeheten klimaatneutrale brandstoffen brandstoffen die niet nadelig zijn voor het klimaat Op dit moment is Oosterhof Holman Milieutechniek betrokken bij een initiatief in de Eemshaven Bio ethanol word gezien als milieuvriendelijke oplossing en alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen olieproducten De CO2 uitstoot van voertuigen die op bio ethanol rijden is drastisch minder aan de uitlaat gemeten Het behoort samen met biogas en biodiesel gemaakt uit plantaardige olie tot de groep van biobrandstoffen Bio ethanol word verkregen door microbià le fermentatie van koolhydraten uit suikerriet tarwe maàs rogge en suikerbieten doorgaans met behulp van levende gisten als productie organisme Van 1 hectare suikerbieten wordt meer ethanol gewonnen dan van dezelfde oppervlakte graan De huidige generatie biobrandstoffen zorgt ervoor dat de CO2 uitstoot met maximaal de helft daalt Op termijn zullen biobrandstoffen ontwikkeld kunnen worden die daling van 90 procent kunnen bewerkstelligen Vergeleken met benzine leidt het gebruik van biobrandstoffen tot een verminderde uitstoot van broeikasgassen Dat komt omdat biobrandstof wordt gemaakt van gewassen die zelf net zoveel koolstofdioxide opnemen als er bij de verbranding vrijkomt Bio ethanol is momenteel wereldwijd de meest gebruikte biobrandstof Ethanol is een alcohol dat zonder aanpassingen tot een zeker percentage 5 tot 20 procent is bij te mengen met benzine Bij hogere percentage is het noodzakelijk de motor aan te passen Bij een zogeheten blend mengsel vervangt de biobrandstof slechts een percentage van de benzine of diesel Bijvoorbeeld E10 een mengsel van benzine en 10 procent bio ethanol kan technisch gezien zonder voorzorgmaatregelen de tank in De voordelen van bio ethanol zijn Een lagere uitstoot van de CO2 Een hoger octaangehalte en klopvastigheid tegen lagere kosten

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/duurzame-energie/bio-ethanol (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Biomassacentrales - Oosterhof Holman
  hout Verder draagt het bij de verbranding vrijkomende kooldioxide CO2 netto niet bij aan het gehalte kooldioxide in de atmosfeer De bomen waarvan het hout afkomstig is hebben bij hun groei namelijk kooldioxide opgenomen Dit komt weer vrij bij verbranding Door voor elke gerooide boom één of meer nieuwe te planten is deze energiebron in principe onuitputtelijk Het productieproces voor warmte en elektriciteit bestaat uit de volgende stappen Aanvoer en opslag biomassa biomassa wordt aangevoerd per vrachtauto deze stort het hout in een afgesloten loods op de bodem en aan de zijkant van de loods bevindt zich een transportsysteem om het hout naar de vuurhaard te transporteren Verbranding de biomassa wordt middels een invoersysteem pers de vuurhaard in gebracht De vuurhaard bestaat uit een rooster met aan alle zijden vuurvaste bemetseling Voor een optimale verbranding wordt op verschillende plaatsen lucht ingeblazen Productie van stoom hete rookgassen uit de vuurhaard gaan door vlampijpen in een stoomketel Door warmte te blijven toevoeren wordt hierbij verzadigde stoom gevormd onder een druk van 15 bar In een oververhitte stoom wordt door een stoomturbine geleidt die een generator aandrijft Via een transformator wordt de door de generator opgewekte elektriciteit teruggeleverd aan het openbare net Onttrekken restwarmte door warmte af te voeren uit een condensor wordt de afgewerkte stoom uit de turbine wordt weer omgezet in water Deze warmte kan elders nuttig worden ingezet bijvoorbeeld voor de opwarming van een kassencomplex Het temperatuurniveau waarop warmte geleverd wordt is binnen bepaalde grenzen te kiezen Emissie van rookgas en afvoer afvalstoffen rookgassen uit de vuurhaard worden gereinigd voordat ze via een schoorsteen worden uitgestoten Middels een filtersysteem wordt fijn stof afgescheiden en stikstofdioxide wordt middels een fysisch chemisch principe omgezet in onschadelijke componenten Maatregelen m b t andere componenten zijn volgens de huidige regelgeving niet nodig De bij

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/duurzame-energie/biomassacentrales (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Windenergie - Oosterhof Holman
  zetten in een bruikbare vorm Onze grootouders en zelfs de generaties daarvoor gebruikten al windenergie opgewekt door windmolens bv om graan te malen of om te zagen Tegenwoordig wordt het woord windenergie vooral gebruikt voor de elektrische energie die met een windturbine uit de wind gewonnen wordt De moderne windmolens zijn efficiënter en bieden een hoger rendement Het platte winderige Nederland is zeer geschikt voor windenergie Het vermogen van een turbine neemt toe met de spanwijdte van de rotorarmen rotordiameter De hoogte van de turbines bepaalt mede de opbrengst Bij windkracht 6 wekken ze de maximale hoeveelheid elektriciteit op De opbrengst van een windmolen hangt af van de windsnelheid het nominaal vermogen van de windmolen de tijd die een windmolen kan draaien en het rendement van een omzetting van windenergie naar elektriciteit door de windmolen Elektriciteit opgewekt door windenergie moet rechtstreeks op het elektriciteitsnet aangesloten worden of privé gebruikt worden anders is ze verloren De belangrijkste voordelen van windenergie zijn De vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen met de daarmee gepaard gaande vervuiling en CO2 uitstoot De duurzaamheid van windenergie De verminderde afhankelijkheid van olieproducerende landen De lokale energieopwekking bij het ontbreken van de aansluiting op een regionaal distributienetwerk De belangrijkste nadelen zijn de hoge prijs ongeveer anderhalf à drie maal zo duur als grijze stroom wat momenteel door subsidies wordt opgevangen de variatie in het windaanbod en de invloed daarvan op de bedrijfszekerheid van het elektriciteitsnet en de inpassing van windmolens in het landschap die als lelijk kan worden ervaren Voor het plaatsen van een windturbine is een tweetal vergunningen nodig de milieuvergunning en de bouwvergunning waarin wordt beoordeeld of de bouw in het bestemmingsplan past Naast deze vergunningen is soms een ontheffing of vergunning van andere semi overheden nodig bijvoorbeeld van het waterschap bij dijken en waterwegen en

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/duurzame-energie/windenergie (2015-11-28)
  Open archived version from archive •