archive-nl.com » NL » O » OOSTERHOF-HOLMAN.NL

Total: 271

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Laboratoriumfaciliteiten - Oosterhof Holman
  steeds belangrijker Voorop staat daarbij het gebruik in vergistinginstallaties van methaangas dat tijdens vergistingsprocessen wordt geproduceerd Een continu optimale bedrijfsvoering van een vergistinginstallatie is van groot economisch belang Bij overvoeren met biomassa kan dit economisch fatale gevolgen hebben Het kan zelfs tot het afsterven van de biomassa en een herstart leiden wat veel geld kost Aan de andere kant leidt een voortdurende onderbelasting tot een aanzienlijk lager financieel resultaat door minder stroom en warmteopbrengst Een nauwkeurige en betrouwbare analyse van de vergistingsprocessen door te testen met kuvettentesten en de toepassing van gebruiksvriendelijke titrators VOS TAC bepaling garandeert een stabiele procesbeheersing en dus een hoog rendement Oosterhof Holman Milieutechniek heeft de laboratoriumfaciliteiten voor het uitvoeren van tal van analyses voor een goede opstart van een nieuwe vergistinginstallatie of bij het opsporen van eventuele problemen bij een bestaande vergistinginstallatie Biogasvorming In vergistinginstallaties wordt via natuurlijke vergistings en omzettingsprocessen het geproduceerde biogas zo efficiënt mogelijk in stroom omgezet Lees verder Anaerobe vergistingsproces De gisting van organische massa vindt plaats in vier fasen van een anaeroob afbraakproces met verschillende bacteriestammen In de verschillende fasen volgen de bacteriën elkaar in hun werking op Lees verder Procesparameters Voor een optimale regeling van het biologische afbraakproces in

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/duurzame-energie/laboratorium-faciliteiten (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Biogasvorming - Oosterhof Holman
  stroom omgezet In de eerste fase wordt het substraat toegevoerd opgeslagen afhankelijk van de gestelde eisen geconditioneerd en in de bioreactor geleid De tweede fase omvat het feitelijke anaerobe vergistingsproces in de vergister voor de biogasproductie In de derde fase wordt het gas geconditioneerd opgeslagen en gebruikt De vierde fase omvat de opslag de verwerking en het gebruik van de restproducten van de gisting bijv als meststof voor agrarische doeleinden Biogas bestaat voor ca 50 70 uit methaan Een m 3 biogas heeft een energetische waarde van ca 6 kWh en een gemiddelde stookwaarde vergelijkbaar met die van ca 0 6 liter stookolie De afvalwarmte die bij het verbrandingsproces ontstaat wordt deels als proceswarmte naar het vergistingsproces teruggevoerd in het bedrijf voor de verwarming van woonruimten en stallen gebruikt of aan externe warmteafnemers blok wijkverwarming geleverd Biogasvorming is een uiterst kwetsbaar en ingewikkeld proces Zonder meettechniek werken vergistinginstallaties vaak met onderbelasting d w z er wordt te weinig biomassa toegevoerd en de stroomopbrengst is niet optimaal Dit kan tot een aanzienlijk financieel verlies leiden Een overbelasting heeft zeer drastische gevolgen wanneer bijvoorbeeld door onbedoeld overvoeren het biologisch vergistingsproces wordt belemmerd of gestopt Dit kan ertoe leiden dat het systeem volledig

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/duurzame-energie/laboratorium-faciliteiten/biogasvorming (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Het anaerobe vergistingsproces - Oosterhof Holman
  Het anaerobe vergistingsproces De gisting van organische massa vindt plaats in vier fasen van een anaeroob afbraakproces met verschillende bacteriestammen In de verschillende fasen volgen de bacteriën elkaar in hun werking op De eerste afbraakfase wordt hydrolyse genoemd Langketenige stoffen koolhydraten eiwitten en vetten worden in deze fase afgebroken tot kortere fracties zoals enkelvoudige suikers glycerine vetzuren en aminozuren In een tweede fase verzuring acidogenese worden de geproduceerde tussenproducten door fermentatieve micro organismen omgezet in kortketenige vetzuren zoals azijnzuur propionzuur of boterzuur Bovendien worden melkzuren alcoholen waterstof en kooldioxide gevormd In de derde fase van azijnzuurvorming acetogenese wordt de eerdere verzuring gecombineerd met methaanvorming Uitgangssubstraten zijn enkele eindproducten van de verzuringsfase d w z kortketenige vetzuren zoals propionzuur polymere substraten kool hydraten vetten eiwitten en boterzuur Samen met melkzuren alcoholen en glycerine worden deze stoffen door de acetogene micro organismen omgezet in azijnzuur waterstof en CO2 In de laatste fase wordt methaan gevormd De methaanbacteriën produceren biogas dat voor 70 uit methaan bestaat Alle beschreven processen vinden in een vergistinginstallatie vrijwel gelijktijdig plaats waarbij er een kwetsbaar evenwicht afhankelijk van pH en temperatuur bestaat tussen deze processen Veranderingen kunnen het complete biogene proces drastisch verstoren en nadelig beïnvloeden Contact Bezoekadres

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/duurzame-energie/laboratorium-faciliteiten/anaerobe-vergistingsproces (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Procesparameters - Oosterhof Holman
  inhouds stoffen De biogasproductie is alleen effectief in een anaeroob milieu d w z het redoxpotentiaal moet kleiner zijn dan 330 mV In het algemeen kan het gebruik van oxidatiebevorderende substraten d w z substraten die zuurstof sulfaat of nitraatgroepen bevatten leiden tot een aanzienlijke verandering van het redoxpotentiaal en dus tot een verschuiving van de pH waarde Deze trend die een nadelig effect heeft op het vergistingsproces en die bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door vervanging van het substraat wordt door een continue redoxmeting tijdig d w z nog voor de verschuiving van de pH waarde geregistreerd pH waarde Net als bij de temperatuur gelden er ook voor de pH waarde verschillende optimale waarden Tijdens de hydrolyse en verzuringsfase zijn de condities het best tussen pH 4 5 en 6 3 De optimale pH waarde voor methaanvorming ligt binnen een smal bereik tussen pH 7 0 en 7 7 Een plotselinge verstoring in het proces wordt door een continue pH meting vroegtijdig aangegeven Om een vergistinginstallatie bedrijfszeker te regelen is het echter niet genoeg alleen de huidige pH waarde te kennen Dat geldt met name voor installaties met vergisters die een grote buffercapaciteit hebben omdat een onbedoeld sterke verrijking met organische zuren niet per se een daling van de pH waarde tot gevolg heeft Zuurcapaciteit De zuurcapaciteit is een maatstaf voor de buffercapaciteit van de vergister Hoe groter de zuurcapaciteit hoe minder de pH waarde kan dalen of stijgen De zuurcapaciteit wordt in mmol l of mg l CaCO3 gemeten CZV gehalte Met het chemisch zuurstofverbruik wordt aangegeven hoeveel zuurstof er voor oxidatie van de oxideerbare componenten in het vergistingssubstraat nodig is Alle oxideerbare organische verbindingen worden chemisch volledig geoxideerd tot CO2 en H2O De CZV waarde lijkt een betrouwbare indicator voor het energiepotentiaal van een vergistingssubstraat Organische zuren vetzuren In

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/duurzame-energie/laboratorium-faciliteiten/procesparameters (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Membraanfiltratie - Oosterhof Holman
  lage tot geen opbrengst oftewel weer van voren af aan beginnen Oosterhof Holman Milieutechniek past al jaren membraanfiltratietechnieken toe om virussen te verwijderen of te voorkomen Virusverwijdering door ultrafiltratie Bij ultrafiltratie UF vindt afscheiding van deeltjes uit het water plaats op basis van deeltjesgrootte De deeltjes vormen een koek op de membranen die periodiek wordt verwijderd tijdens een zogenaamde terugspoeling Daarnaast worden de membranen periodiek gereinigd met een chemische spoeling zuur of actief chloor om neergeslagen zouten en biologische aanslag te verwijderen Met UF kan de concentratie virus tot onder de infectiedrempel teruggebracht worden Een log 3 verwijdering is in de praktijk aangetoond wat wil zeggen dan na de UF installatie nog maar 0 1 van het virus in het water aanwezig is Naast virussen worden ook bacterià n en schimmels verwijderd De meststoffen worden niet verwijderd en kunnen worden gecirculeerd De installatie De installatie werkt met drukbuizen waarin ultrafiltratie membraanmodules geplaatst zijn Een voedingspomp perst het te zuiveren water door het membraan virussen blijven achter op het membraan Periodiek worden de membranen gereinigd door een terugspoeling De virussen worden van het membraan gespoeld en afgevoerd naar het riool Het terugspoelen gebeurt met een spoelpomp en chemicalià ndosering De rest van de installatie omvat meet en regelapparatuur en een compressor voor instrumentlucht In de praktijk De hierboven beschreven techniek is succesvol toegepast bij tuinbouwbedrijf A C Hartman in Sexbierum één van de grootste teeltbedrijven onder glas in Europa Op ruim 360 000 m2 teelt dit bedrijf onder meer aubergines komkommers tomaten en pepers voor supermarkten De installatie heeft ervoor gezorgd dat men geen hinder meer heeft van virussen en dat de opbrengst van de gewassen significant is toegenomen Wat kan Oosterhof Holman Milieutechniek voor u betekenen Ontwerpen installeren in werking stellen en onderhouden van een compleet systeem voor virusverwijdering Integreren

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/waterbehandeling/membraanfiltratie (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Slibontwatering - Oosterhof Holman
  een natuurlijke wijze door in een depot onder invloed van de zon in te drogen Dit neemt echter veel tijd en ruimte in beslag Om slib en andere waterbevattende afvalstromen op een snellere manier te reduceren beschikt Oosterhof Holman Milieutechniek over een ontwateringsvijzel en een vacuümfilter Ontwateringsvijzel Afvalwater is rechtstreeks afkomstig uit een afvalwatersysteem of wordt aangevoerd met vacuümauto s Het afvalwater wordt door middel van een vijzel getransporteerd die schuin omhoog loopt door een geperforeerde goot de zeefkorf Op deze zeefkorf blijft het vaste materiaal het zeefgoed achter terwijl het water via de perforaties wegloopt Het zeefgoed wordt door de asloze spiraal verder getransporteerd Bovenaan de vijzel bevindt zich een pers en ontwateringssectie Hierin wordt het zeefgoed samengeperst waardoor het laatste water wordt verwijderd Het samengeperste zeefgoed kan direct worden gestort in containers waardoor een snelle afvoer ervan direct mogelijk is Het water dat wordt gescheiden in de zeefkorf en de pers en ontwateringssectie komt terug in het afvalwatersysteem Vacuümfilter Het geheel is mobiel gebouwd en heeft zijn eigen stroomvoorziening De werkwijze berust op het creëren van een vacuüm in een roterende trommel waarop filterkoek wordt aangebracht wat zorg draagt voor microfiltratie Als filterhulpmiddelen kunnen diatomeeënaarde perlieten of houtslijpsel gebruikt worden Nadat de slibontwatering is gestart wordt bij elke omwenteling van het filter de buitenste laag het ontwaterde slib samen met een uiterst dun laagje filterhulpmiddel afgeschraapt Hierdoor filtreert men bij elke omwenteling op een schone laag Na verloop van tijd 7 uur is de laag verbruikt en moet het filter worden voorzien van een nieuwe laag filterhulpmiddel Het gebruik is ongeveer 5 van het gewicht van het ontwaterde materiaal Er worden geen chemicalià n of andere hulpstoffen toegevoegd Deze zogenaamde precoatfilters zijn uitermate geschikt voor verwijdering van zeer fijne tot colloïdale deeltjes Door de uiterst lage afscheidingsgrens is

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/waterbehandeling/slibontwatering (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Afval- en proceswatermeting - Oosterhof Holman
  Proceswater deelstroommetingen zijn erop gericht de kosten voor watergebruik en waterlozing in kaart te brengen Op basis van de metingen stellen wij een waterbalans op en geven wij waterbesparende adviezen Procesmetingen zijn in de regel kostenbesparend Metingen De door Oosterhof Holman uit te voeren metingen zijn WVO metingen Verplicht vaststellen van de vervuilingswaarde controle lozingsvoorwaarden Proceswatermetingen Hergebruik proces water Vermindering gebruik drink water Opstellen waterbalans Tevens voeren wij alle bijkomende werkzaamheden voor u uit zoals rapportage overleg en vergunningaanvraag Wat kunnen wij u bieden Een eenmalige meetweek Een overeenkomst voor een bepaalde periode waarin de periodieke meetweken worden Ingepland Huur of aanschaf van een permanente afvalwater meetopstelling Voor de periodieke en modulaire metingen beschikken wij over alle gangbare mobiele meetinstrumenten en speciale stationaire monsternamesysteemkasten Doordat de apparatuur bij meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd is in te zetten is het mogelijk om de meetkosten laag te houden Een permanente opstelling heeft als voordel dat u zelf de afvalmetingen kunt uitvoeren en hierdoor een vinger aan de pols houdt De benodigde meetapparatuur kunt u desgewenst huren Monstername door Oosterhof Holman Milieutechniek vindt plaats conform de NEN 6600 door het Nederlandse Normalisatie Instituut NNI opgesteld om uniforme kwaliteit te waarborgen Analyses worden uitbesteed aan een

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/waterbehandeling/afval--en-proceswatermeting (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Verhuur - Oosterhof Holman
  en activiteiten Je bent hier Home Bedrijven en activiteiten Milieutechniek Waterbehandeling Verhuur Lettergrootte Print deze pagina Bedrijven en activiteiten Infra Milieutechniek Co vergisting biogas Bodemsanering Waterbodemsanering Duurzame energie Waterbehandeling Zonnepanelen Stralen en coaten Beton en waterbouw Groen Projectbeheersing Planontwikkeling Materieel Verhuur Heeft u ook een probleem met verontreinigd water die u wilt oplossen Of heeft u de oplossing al bedacht en zoekt u naar een partij die deze oplossing voor u kan realiseren Oosterhof Homan kan u assisteren met het ontwerpen en assembleren van uw waterzuiveringsinstallatie Het leidingwerk het elektra en het programmeren van een besturingsprogramma valt allemaal binnen ons dienstenpakket Wij leveren u maatwerk Voor verhuur beschikken wij over een groot assortiment zuiveringscomponenten zoals continue zandfilters Dynasand DST 7 tot DST 50 strippers Ø 400 mm tot Ø 2500 mm actieve koolfilters zowel lucht als water olie waterafscheiders strofilters biologische filters biotor biotricklingfilter diverse bufferbakken opslagvaten Dortmund tanks chemicaliënvaten pompen ventilatoren en blowers Contact Bezoekadres Kievitsweg 13 9843 HA Grijpskerk Postadres Postbus 6 9843 ZG Grijpskerk t 31 0 594 28 01 23 e info oosterhofholman nl c Contactpagina Laatste nieuws Maxime Verhagen op innovatiebezoek bij Oosterhof Holman Training Het Nieuwe Rijden draagt bij aan ambities CO2 reductie Vacature

  Original URL path: http://www.oosterhof-holman.nl/nl/bedrijven-en-activiteiten/milieutechniek/waterbehandeling/verhuur (2015-11-28)
  Open archived version from archive •