archive-nl.com » NL » O » OPBODMAKELAAR.NL

Total: 504

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veel gestelde vragen - De OpbodMakelaarDe OpbodMakelaar
  opbrengst bij De OpbodMakelaar aan het juiste adres is Als mijn huis de eerste maand niet geveild is moet ik dan opnieuw betalen om mijn huis nogmaals te laten veilen Nee u kunt bij De OpbodMakelaar kosteloos uw huis opnieuw laten veilen Wel zullen wij na de eerste veilingperiode met u overleggen of wij een andere strategie moeten bepalen en of wij eventueel de prijs moeten aanpassen dit ligt geheel aan uw wensen Wanneer ik een contract afsluit met De OpbodMakelaar kan mijn huis op Funda dan voor de oude verkoopprijs blijven staan Nee om een optimaal resultaat te behalen en uw huis goed in de picture te kunnen zetten is het noodzaak dat overal de vooraf met u afgesproken vanaf prijs wordt vermeld Moet ik betalen wanneer ik een afspraak maak met een adviseur van De OpbodMakelaar om bij mij thuis te komen Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs om alle vragen te beantwoorden en om zo eventuele onduidelijkheden weg te nemen Natuurlijk rekenen wij hier niets voor bij De OpbodMakelaar staan goede en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel Kunt u garanderen dat mijn woning binnen 3 maanden verkocht wordt Nee dat kunnen wij helaas niet Dit is namelijk afhankelijk van de prijsklasse waar uw woning zich in bevind uw woonplaats en mogelijke omgevingsfactoren Wel kunnen wij garanderen dat wij vernieuwend en out of the box denken om zo snel mogelijk tegen een zo goed mogelijke prijs uw woning te verkopen Waarom een verkooppagina De OpbodMakelaar werkt met een inzetprijs en wil door zo transparant mogelijk werken en dus zowel de kopers alsmede de verkopers de mogelijkheid geven zicht te houden op hetgeen er geboden is op een woning Daarbij is het nog eens zo dat wanneer men overboden wordt men hierover gelijk een email krijgt Zo heeft iedereen gelijke kans om tegen het beste bod een woning te ver kopen Hoe moet ik me registreren Wanneer u zich wilt registreren kunt u dit doen door op de volgende link te klikken Waarom moet ik mij registreren Om te reageren op huizen of om zelf huizen aan te bieden moet u geregistreerd zijn Dit om te voorkomen dat er mensen zomaar biedingen uit gaan brengen en het dus controleerbaar is dat men serieus aan het bieden is Hoe breng ik een bod uit Wanneer u zich geregistreerd heeft gaat u naast de betreffende woning staan en klikt u op BIEDEN u kunt dan het gewenste bod uit brengen Ook kunt u eventueel gelijk al bepaalde voorbehouden aangeven zoals Voorbehoud van financiering Voorbehoud van bouwtechnische keuring Voorbehoud van verkoop eigen woning Hoe weet ik of ik overboden ben Wanneer iemand een hoger bod heeft uitgebracht dan u krijgt u een email zodat u weet dat u bent overboden Het is daarna aan u om eventueel nog een tegenbod uit te brengen wanneer dit in uw financiële mogelijkheid ligt Zit ik aan mijn bod vast Nee u kunt zich altijd bedenken Wanneer uw bod wordt geaccepteerd door de verkoper

  Original URL path: http://www.opbodmakelaar.nl/veel-gestelde-vragen/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Tarieven - De OpbodMakelaarDe OpbodMakelaar
  slechts 1 courtage excl btw met een minimum van 2 500 excl btw Deel ons Afspraak maken Bel T 085 27 36 100 De nummers van onze makelaars vindt u hier Buiten kantooruren T 06 19 37 33 26 Uw WOZ waarde te hoog Vind ons leuk Maak een afspraak Over De OpbodMakelaar Afspraak maken Algemene Voorwaarden Contact De OpbodMakelaars Ervaringen van onze klanten Franchise Onze partners Privacy verklaring Uitleg

  Original URL path: http://www.opbodmakelaar.nl/tarieven/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Algemene Voorwaarden - De OpbodMakelaarDe OpbodMakelaar
  van toepassing zijnde btw 23 Onder de koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper aan verkoper verschuldigd is exclusief de kosten en rechten die op de overdracht vallen zoals overdrachtsbelasting notariële kosten en kadastrale rechten 24 Indien over de koopsom btw verschuldigd is dan wel deze in de koopsom is inbegrepen dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag inclusief genoemde belasting tenzij de koper gerechtigd is om de btw in aftrek te brengen 25 Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen registergoederen wordt de courtage berekend over de koop en aanneemsom tezamen dan wel over de verwachte uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtingskosten met inbegrip van de btw tenzij de koper gerechtigd is de btw in aftrek te brengen 26 Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht dan wel een recht van opstal grondrente of andere soortgelijke rechten wordt de courtage berekend over het tienvoud van de jaarlijks overeengekomen canon of rente dan wel volgens ter plaatse geldend gebruik 27 Bij koop en verkoop van een appartementsrecht wordt de courtage berekend over de koopsom van het appartementsrecht 28 Bij koop en verkoop van een lidmaatschapsrecht van een coöperatieve vereniging tot exploitatie van registergoed of van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de courtage berekend over de koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening 29 Gelijkgesteld met koop en verkoopovereenkomsten worden ruilkoop huurkoop financial lease koop en verkoop op afbetaling koop en verkoop die niet zonder meer de verplichting tot levering bevat economische eigendomsoverdracht het vestigen van het recht van erfpacht of opstal 30 Indien er roerende zaken in materiële zin en of goodwill worden gekocht of verkocht en of er tevens schadevergoedingen inschrijvingen bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen jegens elkaar worden overeengekomen wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze goederen en deze rechten Berekening courtage huur en verhuur 31 Bij huur en verhuurovereenkomsten met betrekking tot registergoed wordt de courtage berekend over de huursom met inachtneming van de overige hieronder vermelde bepalingen 32 Onder de huursom wordt verstaan het bedrag dat de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het registergoed voor het eerste huurjaar 33 De courtage wordt berekend over de huursom btw indien dit van toepassing is tenzij de huurder gerechtigd is de btw in aftrek te brengen 34 Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar en dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds bekend is terwijl dit kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waarde ontwikkeling van de euro wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben 35 Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan of voor een periode van minder dan vijf jaar en vervolgens voor onbepaalde

  Original URL path: http://www.opbodmakelaar.nl/algemene-voorwaarden/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Algemene Voorwaarden Biedproces - De OpbodMakelaarDe OpbodMakelaar
  en eventuele financieringskosten 6 Aan een internetverkoop kunnen een onbeperkt aantal partijen deelnemen 7 De gebruikersnaam en het wachtwoord van een deelnemer aan een internetverkoop mag alleen door de desbetreffende deelnemer persoonlijk of diens geregistreerde gemachtigde worden gebruikt 8 De verkopende verhurende partij kan besluiten de internetverkoop niet door te laten gaan of eerder te beëindigen 9 De verkopende verhurende partij heeft de mogelijkheid om zonder enige verplichting naar de aangemelde deelnemers van de betreffende internetverkoop het object te verkopen verhuren aan een koper huurder van zijn keuze Hij heeft derhalve geen gunningsplicht 10 De verkoper verhuurder of diens vastgoedadviseur makelaar is verplicht bij het tot stand komen van een koop huurovereenkomst De OpbodMakelaar hiervan een kopie te doen toekomen zodat De OpbodMakelaar de veilingkosten in rekening kan brengen bij de koper huurder 11 De verkoper of diens vastgoedadviseur makelaar is verplicht in de bijzondere verkoopvoorwaarden te verklaren of ter zake van de levering krachtens de wet omzetbelasting verschuldigd is 12 Een bod op een particuliere koopwoning kan onder voorbehoud gedaan worden bv onder voorbehoud van financiering het voorbehoud kan bij het bod vermeld worden 13 Wanneer de bieder een particuliere koper is gelden de 3 dagen wettelijke bedenktijd na het ondertekenen van de koopovereenkomst 14 De verkoper verhuurder kan en mag het object onder bepaalde voorwaarden aanbieden Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer aan de biedingsprocedure hierover informatie in te winnen bij de vastgoedadviseur makelaar van de verkoper verhuurder 15 De vastgoedadviseur makelaar van de verkopende verhurende partij neemt na afloop van de verkoopperiode zo snel mogelijk binnen 2 werkdagen contact op met degene aan wie het object wordt gegund om te komen tot het opstellen en ondertekenen van de koop huur overeenkomst 16 De OpbodMakelaar heeft het recht de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens en de door hem gedane biedingen bekend te maken aan de verkopende verhurende partij of diens vastgoedadviseur makelaar 17 De OpbodMakelaar tracht via het aanbieden van een internetbiedsysteem slechts te bemiddelen in het vaststellen van een verkoop huurprijs voor het object tussen de verkoper verhuurder en degenen die aan het biedsysteem deelnemen 18 Alle informatie over het object kan worden ingewonnen bij de vastgoedadviseur makelaar van de verkoper verhuurder De OpbodMakelaar kan omdat zij niet is betrokken bij het opstellen van de informatie niet aansprakelijk gesteld worden wanneer achteraf blijkt dat deze informatie onjuist en of onvolledig is 19 De OpbodMakelaar sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade van welke aard ook die een deelnemer mogelijk lijdt of zal lijden als gevolg van de deelname aan de internetverkoop en of het gebruik van a de website van De OpbodMakelaar en of b enige andere door De OpbodMakelaar aangeboden dienst en of c de door De OpbodMakelaar verstrekte informatie 20 De OpbodMakelaar is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer aan een internetverkoop lijdt of zal lijden als gevolg van enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van De OpbodMakelaar als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de

  Original URL path: http://www.opbodmakelaar.nl/algemene-voorwaarden-biedproces/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • VastgoedPro - De OpbodMakelaarDe OpbodMakelaar
  is opgericht gaat de historie van de grondleggers van LMV en RVT meer dan 20 jaar terug Deze jarenlange expertise en deskundigheid vormen de basis van kwaliteit deskundigheid en professionaliteit van de huidige aangesloten leden Tot en met 2001 waren de professies Makelaar en Taxateur gereguleerd De titel was beschermd de professionals werden beëdigd voordat ze toegelaten werden tot uitoefening van het vak Na 2001 is deze titelbescherming en beroepsbescherming afgeschaft Sindsdien mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen Vanuit de behoefte om zich kwalitatief te onderscheiden vanuit de noodzaak om consumenten en zakelijke opdrachtgevers garanties te geven op het gebied van professionaliteit en deskundigheid hebben deze professionals zich verenigd Hét kwaliteitskeurmerk VastgoedPRO is hét kwaliteitskeurmerk waarmee aangesloten makelaars taxateurs en andere vastgoed professionals hun deskundigheid en vakbekwaamheid aan u kenbaar maken Voor u als mogelijke opdrachtgever is het van groot belang dat u zaken doet met degene die u het beste van dienst is en bovendien bij u in de buurt zit Iemand die voldoet aan uw eisen uw verwachtingen en uw wensen Bovenal is het van belang dat uw belangen optimaal worden behartigd De OpbodMakelaar biedt u graag de zekerheid waar u als consument recht op heeft Deel

  Original URL path: http://www.opbodmakelaar.nl/vastgoedpro/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Privacy verklaring - De OpbodMakelaarDe OpbodMakelaar
  voldoen aan de verplichte vereisten De OpbodMakelaar verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht het type browser browser taal het Internet Protocol IP adres van de door u gebruikte computer het aantal hits welke pagina s en sub pagina s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie De OpbodMakelaar houdt geen unieke persoonsgegevens bij bijvoorbeeld uw naam e mail adres of dergelijke tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt Deze informatie wordt verzameld via een cookie Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen Op de site van De OpbodMakelaar treft u een aantal links aan naar andere websites De OpbodMakelaar kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens Lees hiervoor de privacyverklaring privacystatement indien aanwezig van de site die u bezoekt De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen Als u geen cookies wilt ontvangen kijk dan onder de Help functie van uw Internet browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen Deze privacy verklaring is zonder voorafgaande aankondiging onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden Als u vragen heeft over deze privacy verklaring of over de verwerking van gegevens neemt u dan contact met ons op via deze website Deel ons Afspraak maken Bel T 085 27 36 100 De nummers van onze makelaars vindt

  Original URL path: http://www.opbodmakelaar.nl/privacy-verklaring/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Media Archives - De OpbodMakelaarDe OpbodMakelaar
  in de toekomst by No Comments Continue Reading Verkoopstrategie OpbodMakelaar Danny Pellegrom helder en succesvol Posted on september 27 2015 by De OpbodMakelaar in Media by No Comments Continue Reading Kopen en Verkopen per Opbod Posted on juli 25 2015 by De OpbodMakelaar in Media by No Comments Continue Reading Veranderingen bijbenen en vooruitgang boeken Posted on mei 30 2015 by De OpbodMakelaar in Media Veranderingen bijbenen en vooruitgang boeken by No Comments Continue Reading De OpbodMakelaar uniek door actieve en klantgerichte aanpak Posted on oktober 2 2014 by De OpbodMakelaar in Media by No Comments Continue Reading De OpbodMakelaar Elst Posted on augustus 21 2014 by Danny Pellegrom in Media by No Comments Continue Reading De OpbodMakelaar succesvol dankzij eigentijdse aanpak Posted on juni 27 2014 by De OpbodMakelaar in Media by No Comments Continue Reading TV Uitzending De Succesfactor Posted on mei 29 2014 by De OpbodMakelaar in Media by No Comments Continue Reading Makelaar IJmuiden Heemstede Haarlem Posted on mei 2 2014 by Rob Verzijlbergen in Media by No Comments Continue Reading Older posts Afspraak maken Bel T 085 27 36 100 De nummers van onze makelaars vindt u hier Buiten kantooruren T 06 19 37 33

  Original URL path: http://www.opbodmakelaar.nl/category/media/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Onze Partners - De OpbodMakelaarDe OpbodMakelaar
  Verhuisboxen Punt info Deel ons Afspraak maken Bel T 085 27 36 100 De nummers van onze makelaars vindt u hier Buiten kantooruren T 06 19 37 33 26 Uw WOZ waarde te hoog Vind ons leuk Maak een afspraak Over De OpbodMakelaar Afspraak maken Algemene Voorwaarden Contact De OpbodMakelaars Ervaringen van onze klanten Franchise Onze partners Privacy verklaring Uitleg werkwijze VastgoedPro Veel gestelde vragen Verkocht In de Media Sitemap

  Original URL path: http://www.opbodmakelaar.nl/onze-partners/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive •