archive-nl.com » NL » O » OPBRESJES.NL

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De Schakel  – 413 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  die gebruikt worden kunnen daar niet gebruikt worden Wie heeft er gezegd dat er gesondeerd moet worden Ik vraag me toch af of de bouw zoveel vlugger gaat als het geld kost De heer Cambier kon ook het voordeel in de toewijzing nog niet erg inzien Vorig jaar kregen we 50 woningen nu 80 in 2 jaar De heer Luteijn meent dat men een apparatuur heeft gebruikt voor te sonderen die niet past voor Breskens wel van een grote stad Weth Zegers zegt dat men het beleid van Schoondijke niet kan bekritiseren Het sonderen is een opdracht van het bouwteam en de ratiobouw vordert Een toewijzing van 50 woningen is niet gebaseerd geweest op vrije woningen doch op de sanering Ook nu heeft men rekening gehouden met de sanering Wanneer er geen sanering meer zou zijn in Breskens zou zeker geen tweemaal woningen zijn toegewezen Ook de heer de Nooijer sprak zijn bezorgdheid uit over de bestaande woningen Hij vroeg naar de oorzaken van het heien De heer Vergouwe zei de vorige keer op spoed te hebben aangedrongen doch nu met een ernstige zaak te worden geconfronteerd Er zijn wel plus punten in deze bouw doch ook min punten De schuurtjes staan o a te ver van de woningen en er is geen electrisch licht in Weth v d Hooft licht nog toe dat in de ratiobouw 1e soort kleurige Waalklinker wordt gebruikt In vergelijking met het bestek van 1964 zijn er diverse verschillen Er komt een betere woning De voorz sprak de wens uit dat de ratiobouw de gemeente uit de woningnood zal helpen Voor sanering had Breskens nog 72 bouweenheden te goed Hiervan werden 17 bouweenheden afgetrokken voor de bouw van bejaardenwoningen Er resteert dan nog een bouw van 55 eenheden Hieruit blijkt dat de ratiobouw een surplus van 25 geeft Zonder stemming werd daarna besloten dat de 80 ratiowoningen gebouwd zullen worden en dat voor de eerste 40 woningen de benodigde rijksvoorschotten zullen worden aangevraagd de voorzitter werd gemachtigd om het mantelcontract met de aannemer te tekenen en het college te machtigen het heien van de palen al naar bevinding van zaken voor 40 of direct voor alle 80 woningen tegelijk op te dragen Oproep De drie dames die op 13 oktober j l omstreeks drie uur s middags ter hoogte van de Dorpsstraat te Breskens getuige zijn geweest van een aanrijding worden verzocht zich in verbinding te stellen met de rijkspolitie te Breskens voor het verstrekken van inlichtingen Reddingsboot uitgevaren Dinsdagmiddag omstreeks een uur is op de Oosterschelde een Duitser overboord geraakt van het zeiljachtje waarmee hij en zijn vrouw een paar uur tevoren uit Zierikzee waren vertrokken De vrouw wist na het ongeluk niet de aandacht van een ander schip te trekken Pas tegen half vijf kon zij de loodsboot Steenbank van het overboord raken van haar man melden De reddingsboot President Wierdsma uit Breskens is toen uitgevaren om naar de drenkeling te zoeken Personeel van het loodswezen bracht het jachtje naar Vlissingen De naam

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4008 (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • De Schakel – 412 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  de achterstand tot 3 4 te verkleinen Dat men zijn draai weer had gevonden bewees T Flikweert want deze was het die de partijen weer op gelijke voet bracht De Animo ploeg liet het er niet bij zitten want weer zagen zij kans de stand in hun voordeel te brengen 4 5 Dat J v d Lijke er vlak voor het einde nog in slaagde een zwaar bevochten gelijkspel uit de strijd te slepen bewees de veerkracht van de ploeg De leiding was in goede handen van dhr Houg Ondo jun B K C jun 2 7 Zoals we reeds vorige week schreven kunnen onze junioren doelpunten maken Ook nu weer bewezen ze wat dit betreft uit het goede hout gesneden te zijn R Asard zorgde voor 1 0 Ondo maakte er 1 1 van en hiermee hadden de Ondo ers op een doelpunt na hun kruit verschoten De Bressiaanders daarentegen waren hiermee helemaal niet tevreden Door L Vergouwe 2x werd het 1 3 wat tevens de ruststand was Na de thee zorgde J Verduijn voor 1 4 Door Ondo werd nog een doelpunt gescoord 2 4 wat ook hun laatste bleek te zijn De B K C junioren doelpuntenmachine was nog niet tevreden Via A v d Lijke werd het 2 5 J Francke deed ook nog een duit in het zakje 2 6 J Kousemaker voelde zich als aanvoerder verplicht ook zijn steentje bij te dragen en bepaalde de einduitslag op 2 7 Programma voor zaterdag a s B K C 2 Animo 4 Aanvang 14 30 u Wielersport Zondag traden onze jongens voor de laatste maal aan te Eeklo B Ze hadden hier gezelschap van H Westerweele J de Poorter en J Hinneman Er moesten 16 ronden van bijna 5 km worden afgelegd In de 5e ronde ontstond na enkele eerdere pogingen een kopgroep van 5 man met Henk de Schipper en J Hinneman Jan de Schipper had kort hiervoor de strijd moeten staken vanwege een lekke band Deze kopgroep vergrootte haar voorsprong gestaag maar met nog 7 ronden te rijden kwam voor Henk de grootste tegenslag van de dag Twee renners uit de kopgroep demarreerden en Henk die op dat moment met een inzinking te kampen had kon niet aansluiten en ook zijn collega s konden dit niet Deze twee renners bleven voor en deelden dus de eerste plaatsen Henk die later zijn inzinking te boven was gekomen won de sprint van het volggroepje op een been 1e de Blaere B 3e Henk de Schipper 5e J Hinneman IJzendijke Kijkers en luisteraars Op 1 sept j l waren bij de Dienst Luister en Kijkgelden 2 013 235 televisietoestellen aangegeven tegen 1 995 654 per 1 aug j l t e m 27 sept 2 036 617 Er waren op 1 sept 2 679 694 geregistreerde radiotoestellen tegen 2 674 485 op 1 aug j l Groot succes voor ome dorpsgenoot De vijfde Nationale Konijnen en Pluimveetentoonstelling Hart van Hollandshow te Gouda waarvoor duizenden dieren waren ingezonden

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=3935 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel, 411 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  de begroting van 66 Voor het gemeentepersoneel werden de volgende salarismaatregelen vastgesteld de 0 3 pCt trend 1964 werd ingecorpereerd over 1965 zal een uitkering ineens van 2 pCt worden gedaan Van G S waren ontwerpbesluiten binnengekomen omtrent de vaststelling van de bijzondere uitkering voor gemeentesekretarissen ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand Voorgesteld werd om het besluit regelende de 3 pCt overgangstoelage in te trekken daar deze 3 pCt reeds lang is ingecorpereerd In de vergadering van 31 mei 1965 werden door de raad vooruitlopende op de totstandkoming van een reglement enige vertegenwoordigers voor de commissie voor het beheer en onderhoud der sportvelden benoemd Thans is een reglement vastgesteld alsmede een reglement op het gebruik der sportaccommodaties Door genoemde commissie is een tariefblad vastgesteld hetwelk op voorstel van B en W werd goedgekeurd Dhr v Engelenburg die namens B K C zitting had in de commissie heeft wegens drukke werkzaamheden moeten bedanken Uit een door B K C opgemaakte voordracht werd gekozen dhr C Vergouwe Door de commissie was voor het seizoen 1965 1966 een begroting opgesteld welke een nadelig saldo van ƒ 750 geeft Op voorstel van B en W werd dit bedrag beschikbaar gesteld voor beheer en onderhoud der sportaccommodaties De heer Vergouwe meende dat het een goede greep is geweest deze commissie in het leven te roepen Er wordt nu meer verantwoordelijkheid bij de verenigingsbesturen opgeroepen en er komt een betere samenwerking met B en W tot stand Het reglement zal echter dienen als richtlijn en niet al te star moeten worden toegepast E H B O Door de E H B O afd Breskens is in de Bejaardensociéteit een algemene vergadering gehouden Tijdens deze vergadering werd besloten om bij voldoende deelname wederom een cursus te geven Al de grote bedrijven in de gemeente zijn aangeschreven om hun werknemers aan te sporten voor deelname gezien het grote belang dat er voor verschillende bedrijven in schuilt Ook zal een grote aktie voor donateurs en leden worden gehouden Geslaagd Bij de aan de Rijkskweekschool te Middelburg gehouden examens van de derde leerkring volledige bevoegdheid voor onderwijzer slaagde de heer Th P Bril te Breskens Bij de aan de Chr Kweekschool voor Zeeland gehouden examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer slaagde de heer P J Risseeuw te Breskens Brommer in brand De brommer van de heer C M geraakte door onverklaarbare oorzaak in brand in de Dr Broodmanstraat De ijlings gewaarschuwde brandweer kon niet verhinderen dat de brommer totaal verbrandde Vergadering Winkeliersvereniging Woensdag j l hield de winkeliersvereniging Ons Belang te Breskens een algemene vergadering in hotel Valk De voorzitter de heer A v Haneghem opende de vergadering en heette allen hartelijk welkom Hij vond het jammer dat de opkomst zo gering was Spr deelde mede dat de aktie t b v de Stichting Visserij dagen een netto winst van ƒ 692 voor de Stichting heeft opgebracht De notulen voorgelezen door de sekretaris de heer J Vergouwe werden onveranderd goedgekeurd Bij het punt

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=3895 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel, 410 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  Piet v d Velde Oscar v Quekelberghe Rita Jansen Liesje Koster Lusie Verschelling Annemarie Verschelling Anneke Lauret José Jansen Frans Roosendaal Jacqueline Schot Anita de Jonge Franckie v Schaick Ina de Lange Joop Carels Susan Vermeulen Marian Dusebout Afgewezen 4 kandidaten Diploma II Bram de Hullu Rina Keijmel René Verstraaten Marion Verstraaten Tannie v Quekelberghe Wilma v Quekelberghe Jenny Hubregtse Frans Schot Afgewezen 4 kandidaten Diploma III Els Versprille EllieBeun Laura v d Meiden Dieneke Nelisse Joke Feijn Peter Kolijn W de Meester Ruben de Jager Afgewezen geen kandidaten Afscheid Pastoor A Verhoeven heeft afscheid genomen van zijn parochianen Namens de verenigingen en parochianen werd hem na de Hoogmis een afscheidscadeau onder couvert aangeboden Pastoor J Stam die als opvolger is benoemd zal a s zaterdag om 5 uur worden geïnstalleerd Benoeming Mej A C Ie Bleu is met ingang van 1 sept benoemd als typiste op de gemeentesekretarie te Cadzand Pastoor J Stam geïnstalleerd In de parochie van de H Barbara is pastoor J Stam geïnstalleerd Bij deze installatie waren aanwezig burgemeester J A Eekhout weth P Zegers ds W Praas van de Vrij Evangelische gemeente ds L Spaans van de Herv gemeente geestelijken uit West Zeeuws Vlaanderen en Noord Brabant familieleden verkenners en welpen uit zijn vroegere standplaats Dongen en een groot aantal parochianen Door pastoor A v Hoek uit Dongen onder wie pastoor Stam het laatst gestaan heeft als kapelaan las de benoemingsbrief voor van de bisschop van Breda Deken A Dierick uit Oostburg die de installatie verrichtte wijdde in zijn toespraak nog enkele woorden aan de vorige pastoor A Verhoeven die zoals hij zei hier gelukkig geleefd heeft en met een ieder goed kon opschieten Het verheugde spreker de installatie namens de Bisschop te mogen verrichten Het pastoraat van vroeger gaat in deze tijd niet meer op Men moet zich aanpassen aan de tijd Men moet geen pastoor meer zijn die de mensen leidt doch begeleid Tot pastoor Stam zei hij U zult vooral mens moeten zijn tussen de mensen Hierna werd door pastoor Stam een H Mis opgedragen waarna er gelegenheid was om met de nieuw geïnstalleerde kennis te maken Tijdens een intieme receptie in de kleuterschool werd namens het kerkbestuur door een van de kerkmeesters de gelukwensen aangeboden namens de parochianen Hij zei dat pastoor zijn in Breskens niet eenvoudig is Er zijn veel moeilijkheden waarbij hij vooral de toeristenzielszorg naar voren bracht Spreker hoopte dat pastoor Stam een stam zou mogen zijn waaraan de parochie Breskens kan groeien en bloeien Burgemeester Eekhout zei dat er wel een gelijkheid is tussen de Brabantse en Zeeuws Vlaamse bevolking Ze zijn namelijk gul en openhartig Hij hoopte een prettige samenwerking te mogen hebben Ds Spaans vond het jammer dat pastoor Verhoeven vertrokken was er was altijd een prettige manier van samenwerking geweest Hij hoopte echter bij een ontmoeting elkaar ook te kunnen vinden Ds Praas meende dat de nieuw geïnstalleerde met veel idealen naar Breskens gekomen is Het is goed om in West Zeeuws Vlaanderen een

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=3796 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel, 409 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  dames werd het een overwinning voor Carita Salomé terwijl Paula Donze als 2e finishte Dit was echter voor onze zwemsters nog niet voldoende ook de 3e en 4e plaats eisten zij op door resp Magda Cambier en Coby Heijboer Een uitslag om voor menige club jaloers op te zijn Ook bij de heren wist men enkele goede plaatsen in de wacht te slepen Wim Jongman werd 5e R den Dekker 6e en P Nicolai 11e De uitslag was als volgt Dames 1 Carita Salomé Scheldestroom Breskens 33 min 52 sec 2 Paula Donze Scheldestroom 35 28 3 Magda Cambier Scheldestroom 36 24 4 Coby Heijboer Scheldestroom 37 06 5 Ina Stadhouders Luctor et Emergo Middelburg 38 11 6 Ellen de Cooker De Bruinvis Sas van Gent 38 28 7 Paula Erasmus Scheldestroom 38 40 8 Lia Jasperse Luctor et Emergo 39 04 9 Elly Dooms De Schelde Terneuzen 39 15 10 Annie van der Dries S Z V Souburg 40 53 Heren 1 Herman Frantzen De Ganze Goes 30 27 2 Karel Weijland De Schelde 31 23 3 Jan Leeman De Schelde 32 04 4 Bram Volwerk Luctor et Emergo 32 31 5 Wim Jongman Scheldestroom 32 40 6 R den Dekker Scheldestroom 34 00 7 Ad Koopman Luctor et Emergo 34 03 8 Piet Schot De Ganze 34 47 9 Wim van Kruiningen Luctor et Emergo 35 00 10 Jan Rijn De Ganze 35 15 11 Peter Nicolai Scheldestroom 35 37 12 Rinus de Kam S Z V 35 56 13 L van Doorn De Schelde 36 03 14 Hans van Oost De Ganze 36 04 15 Louis Wondergem S Z V 36 09 Hengelsport Zaterdag hield de hengelsportvereniging De Zeekrab te Breskens haar 3 e onderlinge wedstrijd in dit seizoen aan het z gn Duivelshoekje Het aantal deelnemers bedroeg 55 Het was prima hengelweer doch de vangsten waren zeer gering De uitslag luidde 1 A Karels 4 vissen 449 p 2 L Riemens 2 vissen 387 p 3 C P Heijboer 1 vis 341 p 4 J Verherbrugge 2 vissen 152 p 5 I Verduijn 2 vissen 152 p 6 C Stroo 2 vissen 137 p 7 Jack van de Velde 1 vis 121 p 8 P v Dierendonck 1 vis 111 p 9 H Brand 1 vis 91 p 10 P Pielaat 1 vis 86 p 11 L de Vriend 1 vis 76 p 12 K van de Voorde 1 vis 76 p 13 D Duininck 2 vissen 72 p 14 J van Houte 2 vissen 67 p 15 mej Dijl 1 vis 61 p 16 P C Riemens 1 vis 56 p 17 H de Looze 1 vis 1 p 18 A Salomé 1 vis 1 p 19 P Heijboer 1 vis 1 p 20 P J Beun 1 vis 1 p 21 J v d Lijke 1 vis 1 p 22 A de Bree 1 vis 1 p Tussenstand na de 3e wedstrijd voor het kampioenschap Totaal aant p 1 L Riemens 1067 2 S

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=3697 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel, 408 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  vroeger in de v Kleefstraat en Blankenstraat leerlessen genoeg gehad De afwerking is slecht en het brandgevaar groot Waarom worden er betonnen zolders gebruikt Deze zijn koud en kil De heer Carels veronderstelde dat een vertegenwoordiger van het B en W college bij de besprekingen betrokken is geweest De indeling boven vond hij sumir Wanneer dit type tegenvalt moet dan het volgend kwantum van 40 woningen toch van hetzelfde type gebouwd worden De heer Luteijn merkte nog op dat de Technische Dienst zeer optimistisch is betreffende de Nutsbedrijven Weth Zegers zei dat door de gemeente verschillende stukken grond zijn opgegeven Betreffende het stuk aan de Prins Bernhardlaan kon hij mededelen dat hier nog verschillende moeilijkheden moeten worden opgelost alvorens er gebouwd kan worden Omtrent het principe besluit is er nog geen kontakt met de aannemer geweest De woningen zijn iets smaller dan die welke op het ogenblik gebouwd worden doch zijn door gezamenlijk overleg tot stand gekomen Bovendien verlangt het Min van Volkshuisvesting een bepaalde keuze woning Waarom de bouwverenigingen niet zijn ingeschakeld is niet bekend Het brandgevaar is aanmerkelijk kleiner geworden daar de woningen in blokjes van 4 en 6 worden gebouwd Het tweede kwantum zal inderdaad van hetzelfde type worden daar het een geheel plan van 300 woningen voor West Z Vlaanderen is Betreffende de Nutsbedrijven meende hij dat er door de Technische Dienst wel kontakt zal zijn geweest met deze bedrijven Mevr Niermans informeerde wat er zal gebeuren wanneer men niet aan deze ratiobouw meedoet Krijgt men dan toch bouwvolume De heer Carels merkte op dat de kleinste slaapkamer slechts aan de minimum eisen van de bouwverordening voldoet Hoe ligt de bouwprijs van deze woningen ten opzichte van de huidige in aanbouw zijnde woningen Schoorvoetend meende de heer Carels slechts met deze bouwmethode te moeten meegaan waarbij hij als enige overweging liet gelden het meerdere bouwvolume Hij blijft echter angstig dat het bouwproject zal worden uitgevoerd met gebreken De heer Cambier zou toch maar het liefst op de oude voet voortgaan hij ziet er niet veel voordeel in Wethouder Zegers zegt dat over al dan niet meedoen geen uitlatingen worden gedaan Zowel door G S als de Provinciale Directie van Volkshuisvesting wordt aangedrongen om met deze bouw mee te doen Massaproduktie kan goed zijn als er een goede aannemer en goed toezicht is De voorzitter licht heel de bouwperikelen nog eens toe waarbij hij stelt dat dit een mogelijke oplossing van het woningprobleem is waarbij de ontvolking van de streek kan worden tegengegaan Ook weth van der Hooft is deze gedachte toegedaan Door hem wordt nog eens de bouw onder de loupe genomen in vergelijking met de huidige bouw Hij meende echter dat de nu in aanbouw zijnde woningen zeker niet meer voor dezelfde prijs kunnen worden gebouwd als waarvoor zij toen zijn aangenomen Z h st ging men tenslotte met het voorgestelde akkoord Strandfeest Door de V V V Breskens zijn op het strand tussen de Handels en Veerhaven kinderspelen gehouden De spelen bestonden uit schatgraven

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=3609 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel – 407 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  groot is het hoofd bieden De liberalisatie in Beneluxverband die volgens een krantenbericht 1 nov zal ingaan of huiselijk gezegd de vrijheid van de Benelux partners om ook in het andere land de vangsten aan de markt te brengen is een factor waarmee men terdege rekening zal moeten houden Efficiëntie en kwaliteitsopvoering zullen daarbij een zeer grote rol spelen Het besturen is vooruitzien geldt in belangrijke mate voor de Zeeuwse visserij die door de op handen zijnde Delta werken voor grote veranderingen kan komen te staan Deze veranderingen nu reeds te onderkennen en daarop thans al onze gedachten te richten zal kunnen voorkomen dat wanneer eenmaal de feiten daar zijn wij ons niets te berouwen hebben Het is ons bekend dat Ged Staten deze materie in studie hebben Breskens van haar kant heeft opdracht gegeven een rapport samen te stellen om tot een nog meer doelmatige bedrijfsvoering van haar vismijn afgestemd op de export te geraken Het Gemeentebestuur hecht er veel waarde aan dat steeds met goede kwaliteitsprodukten aan de markt wordt gekomen Dit is dan ook de reden dat elk jaar een garnalenwimpel wordt uitgereikt een trofee in de Breskense kleuren groen rood te verlenen aan dat Breskense vaartuig dat in het afgelopen jaar bij geregelde aanvoer te Breskens de hoogst gemiddelde prijs heeft verkregen Een definitie van wat onder geregelde aanvoer verstaan moet worden is moeilijk te geven men zou daar zwaar over kunnen delibereren Ruw weer het vissen op andere vissoorten dan op garnalen of het markten elders het kunnen allemaal oorzaken zijn dat niet het gehele jaar door op garnalen wordt gevist Het Gemeentebestuur heeft bepaald dat om voor de Garnalenwimpel in aanmerking te komen men tenminste 25 weken de garnalenvisserij te Breskens heeft moeten uitoefenen Het is traditie geworden meneer de Commissaris dat U de wimpel met de daarbij behorende oorkonde en insignes uitreikt Het verheugt mij dat U dat weer wilt doen Doch voor ik U hiervoor uitnodig zou ik gaarne vandaag een belangrijk punt onder Uw aandacht willen brengen Ik kan dit des te gereder doen daar U straks aan de haven daarmee toch geconfronteerd zoudt worden Natuurlijk heeft Breskens vele problemen die om spoedige oplossing vragen Het past mij echter niet bij deze gelegenheid U daarmede lastig te vallen Wij zijn blij dat wij U als onze gast mogen beschouwen en het feestende Breskens moet de staatszaken maar s een ogenblik laten rusten en vandaag daar bij niemand en zeker niet bij U meneer de Commissaris komen aandragen Waar ik op doel is het watertourisme Het is n l zo dat Breskens gelukkig zeer zwaar in het teken van dat tourisme staat De natuurlijke ligging aan de Wester Schelde met zijn uitzwaai zo wel naar de Noordzee als de Schelde op naar Antwerpen had tengevolge dat de watersport hier van grote betekenis werd Zij die het Veerse Meer nu al te begrensd achten of er te weinig het sportieve element kunnen vinden zoeken voor de watersport de Wester Schelde op met als belangrijke haven hier voor onze gemeente Schepen te over die hier hun vakantieverblijf willen houden Helaas het ontbreekt hen aan een geoutilleerde naar de eisen des tijds ingerichte jachthaven Het watertourisme is een grote economische bron voor Breskens de bron is nog maar voor een gedeelte aangeboord Geheel de Breskense middenstand en de horecabedrijven zien door dit tourisme hun debiet aardig stijgen afgezien nog van de tegelijk met de opkomst van dat tourisme gestichte jachtwerven die reeds aan n honderd gezinnen permanent werk geven Het zal U bekend zijn meneer de Commissaris dat Ged Staten er bij het Ministerie van Economische Zakeen sterk op hebben aangedrongen Breskens de helpende hand te reiken voor het stichten van een jachthaven Het Ministerie stond tegenover deze plannen sympathiek zij waren echter te groot van opzet om uit de bekende 5 miljoen recreatiepot gefinancierd te worden Binnen zeer korte tijd zal dank zij de medewerking van Uw Provinciaal Bureau voor Bijzondere Werken een bescheidener plan aan het Ministerie worden voorgelegd Nu dit jaar het Veerse Meer door het verlenen van vele subsidies voor de aanleg van jachthavens wel zijn afronding zal hebben gekregen vlei ik me met de hoop dat in 1966 wij aan de beurt zullen zijn Hopelijk is het U mogelijk meneer de Commissaris een duwtje in de goed richting te geven Gaarne dank daarvoor Dank zeg ik Zevibel dat zij weerom onze Visserijdagen aangrijpt om hier haar reünie te houden Dank aan de Stichting Visserijdagen die Breskens weer voor enkele dagen in de feeststemming brengt En lest but not least dank aan de Kon Marine die weerom enkele van haar schepen naar hier heeft gedirigeerd Heren Kommandanten ik hoop dat U en Uw bemanningsleden genoeglijke dagen bij ons zult hebben Dames en heren vanmiddag zal het bloemencorso geleid door de garnalenkoningin en haar hofdames door het dorp trekken De bevolking heeft weer om zeer hard gewerkt om U van dat bloemencorso te laten genieten U kunt deze stoet van het bordes van het gemeentehuis af gade slaan Het gemeentebestuur zal het zich als een eer rekenen indien U na het sluiten van deze bijeenkomst door de voorzitter van Zevibel een ogenblik in het gemeentehuis wilt vertoeven waarvoor ik U bij deze uitnodig Meneer de Commissaris der Koningin Zoudt U thans zo goed willen zijn de wimpel met oorkonde en insignes uit te reiken De winnaar is de BR 21 schipper eigenaars P J de Baare en Jac A de Baare De gemiddelde prijs van hun te Breskens aangevoerde 28 912 kg in 29 weken bedroeg ƒ 1 3499 Daarna bood de burgemeester de Commissaris der Koningin een schilderij aan van de Handelshaven van de kunstschilder Nicolai De Commissaris der Koningin zei slechts enkele kanttekeningen te willen maken naar aanleiding van het gesprokene Omtrent de getijcentrale merkte spr op nooit een uitlating te hebben gedaan als zou hij een voorstander hiervan zijn Wel sta ik op het standpunt dat een hernieuwd onderzoek naar de mogelijkheden hiervan beslist de moeite waard zijn Hij was blij te horen dat het de visserij goed gaat De jachthaven heeft de aandacht van het Prov bestuur Zij zien de voorzieningen als een uitermate belangrijke zaak voor de jachten Hij zei voorts de indruk te hebben gekregen dat de verstandhouding Prov bestuur visserij goed is Hierna reikte hij de wimpel met oorkonde en insignes uit aan de Gebr de Baare en bemanning waarna hij hen het allerbeste toewenste Er volgde hierna een officiële ontvangst op het gemeentehuis waarna het gezelschap een koffiemaaltijd in de nieuwe vishal werd aangeboden waarbij vanzelfsprekend de garnalensla niet ontbrak Deze maaltijd werd aangeboden door de vereniging Zevibel en Ons Belang Voor de aanvang begroette de heer Lockefeer nog de garnalen koningin mej I Faas met haar hofdames A Faas en A Albregtse Na deze maaltijd werd door de voorzitter van Ons Belang de heer Kosten dank gebracht voor de voortreffelijke wijze waarop deze maaltijd verzorgd was Verder maakte hij de prijzen bekend voor de mooist opgetuigde schepen De 1e prijs werd behaald door de BR 35 P v Velzen 2 de BR 46 A v d Broecke 3 de BR 14 A Fenijn 4 de BR 42 J de Lobel De heer Kosten zei voorts nog dat de visserijschool een geesteskind van Zevibel is en dat de vruchten der school merkbaar zijn in het bedrijf De best geslaagde leerling dit jaar kwam uit Breskens Het was H Vermeulen van de BR 10 die een mes aangeboden kreeg Hierna volgde de opening van de Visserijfeesten door de voorzitter van de Stichting Visserijdagen de heer E Seuss die de volgende rede hield H M de Visserij koningin met hofdames Meneer de Commissaris der Koningin Burgemeester heren Wethouders en Raadsleden geachte aanwezigen Namens de Stichting Visserijdagen Breskens heet ik U allen van harte welkom Het doet mij een genoegen de Visserijfeesten die dit jaar voor de 13e maal zullen worden gehouden te mogen openen Terwijl ik hier zo sta gaan mijn gedachten even terug naar de opening van onze feesten op zaterdag 15 aug vorig jaar waarbij de Commissaris der Koningin Jhr de Casembroot thans overleden nog aanwezig was Ik hoor hem nog zeggen Ik vind het leuk om naar Breskens te komen ik houd van Breskens Helaas is het zijn laatste aanwezigheid geweest op onze feesten Wij Bressiaanders zullen hem node missen Moge hij rusten in vrede Voor U meneer de Commissaris niets dan lof Het doet mij een bijzonder groot genoegen dat U aan het verzoek om bij de opening van de Visserijfeesten 65 aanwezig te willen zijn gevolg hebt willen geven ondanks Uw druk bezette tijd Ik zou haast zeggen U heeft zich hierdoor als het ware in Breskens ingeburgerd en ik ben er van overtuigd dat alle Bressiaanders onze nieuwe Commissaris een warm hart toedragen Er is wederom evenals vorige jaren enorm veel werk verzet door vele ingezetenen van Breskens en vooral de laatste week door de buurtverenigingen Enkele maanden geleden leek het erop dat vanwege de geringe financiën van onze Stichting niet voldoende gelden zouden kunnen worden beschikbaar gesteld voor het vervaardigen van een praalwagen Door het geven met gulle hand door de bedrijven middenstand horeca en door de gehouden aktie der plaatselijke Winkeliersvereniging ten bate van onze Stichting zijn we er in geslaagd een stoet te formeren die er mag zijn Door de diverse buurtverenigingen zijn noch moeite noch kosten gespaard om met een mooie wagen voor de dag te komen Ook diverse groepen hoofdzakelijk kinderen zullen dit jaar aan de optocht deelnemen Mijn welgemeende dank hiervoor Ook U Burgemeester heren wethouders en raadsleden alsook de plaatselijke politie en verder allen die aan het doen slagen van de feestelijkheden hebben meegewerkt hartelijk dank voor de spontane medewerking Dankzij aller medewerking is het voor het Comité een waar genoegen de Visserijfeesten 1965 te doen plaats hebben en wij zijn er dan ook van overtuigd dat deze wederom ten volle zullen slagen Hiermede verklaar ik de feestelijkheden voor geopend en als symbool voor deze opening verzoek ik Hare Majesteit de vlag te willen hijsen Na deze opening werd door de Breskense muziekvereniging Uit het Volk Voor het Volk het Zeeuws Vlaamse volkslied gespeeld waarna de Commissaris der Koningin de visserij wimpel 64 op de BR 21 hees en vervolgens de vissersvloot met genodigden en publiek de Wester Schelde opvoer voor een rondvaart Het was een prachtig gezicht de ganse gepavoiseerde vloot met het vele publiek aan boord de haven uit te zien varen Inmiddels hadden de praalwagens zich opgesteld op het plein aan de oude veerhaven in afwachting dat het bloemencorso door de straten van Breskens zou trekken Havenwedstrijd Vooraf werd echter eerst de traditionele havenwedstrijd gehouden die georganiseerd was door de Breskense zwemvereniging Scheldestroom Door 80 zwemmers en zwemsters werd aan deze wedstrijd deelgenomen Even na 3 uur doken de heren in het water voor hun wedstrijd over ruim 1700 m Al direct nam H Frantsen van De Ganze uit Goes de leiding Deze wist ook vorig jaar de overwinning in de wacht te slepen Onmiddellijk werd hij gevolgd door K Weijland van De Schelde Op korte afstand volgden J Leeman van De Schelde H Asselman van De Bruinvis M de Pooter van De Schelde en B v Oost van De Ganze Na ongeveer 200 m lagen de zwemmers al ver uiteen terwijl na 500 m ook de kopgroep flinke verschillen begon te vertonen Bij het keerpunt had Frantsen reeds een voorsprong op Weijland die weer een 30 tal meters voor lag op Leeman Dit bleef zo tot het einde van de wedstrijd Frantsen wist tenslotte de wedstrijd te winnen met een voorsprong van een halve minuut W Jongman die als 7e arriveerde kreeg een beker als eerste Scheldestroomzwemmer De strijd bij de dames was van begin af zeer spannend Direct na de start zwommen Carita Salomé en Paula Donze als Scheldestroom zwemsters naar de leiding Bijzonder spannend was de strijd tussen deze zwemsters die elkaar geen millimeter toegaven de strijd ging volkomen gelijk op Met een halve meter voorsprong wist C Salomé tenslotte als eerste te finishen Ook Coby Heijboer en Magda Cambier leverden een schitterende prestatie door als 3 e en 4e te eindigen Scheldestroom legde beslag op de ploegenprijs en C Salomé kreeg de prijs voor de eerstaankomende Scheldestroomzwemster Door de voorzitter van Scheldestroom dhr Th Cambier werden na afloop de prijzen uitgereikt in de vishal Bloemencorso Het hierna volgende bloemencorso dat evenals de zwemwedstrijden door duizenden bezoekers werd gade geslagen werd voorafgegaan door de Breskense muziekvereniging onmiddellijk gevolgd door een open auto met de Visserij koningin en haar hofdames Hier achter volgden een 9 tal prachtige praalwagens afgewisseld door de muziekgezelschappen Doedelzakband De Schotjes uit Tilburg de Boerenkapel uit St Jansteen de Harmonie uit Hulst en de muziekvereniging uit Clinge Na afloop van het bloemencorso gaven de muziekverenigingen uit Clinge en Hulst een concert op het Spuiplein De show door de doedelzakband De Schotjes uit Tilburg op het Spuiplein oogstte veel succes Door het Visserijcomité is hiermede een goede keus gedaan s Avonds had in de grote tent op het Oranjeplein het optreden plaats van de Belgian Stars Showorkest The Rey Jocky het zangensemble TV ster Jenny Durand en Eddy Bunner conferencier en showman Jimmy Rodgers Er werden klederdrachten van Parijs en Tirol uit de jaren 1900 geshowd alsmede uit de Charlestonperiode 1924 De belangstelling was echter op zaterdag slechts matig hetgeen wel aan het zeer mooie weer te wijten is geweest Tot slot van deze eerste dag volgde een zeer geslaagde taptoe door de muziekvereniging uit Breskens met de drumband welke laatste versterkt was met leden van de drumband Oranje Nassau uit Vlissingen De zondag Om twee uur vond de uitreiking plaats op de muziektent door de Visserij koningin van de prijzen voor het bloemencorso Het hoogste aantal punten werd behaald door de buurtvereniging Dorpsstraat met de praalwagen Kamperen aan zee Zij verwierven 142 pnt en verdienden hiermede de 1e prijs en de wisselbeker De verdere uitslag is als volgt De Zeemeermin buurtver Julianastraat 140Va pnt Mijn scheepje is mijn vaders klomp buurtver Vogelenzang Verl Dorpsstraat 140 pnt De stille wachter buurtver Havenstraat Visserijstraat 135 pnt Uit de vis voor de vis buurtver Grote Kade 134 pnt De Flinstones Jachtwerf Gebr Maas 132 pnt De vis kroon op uw dis buurtver Boulevard 127 pnt Visfantasie buurtver Oranjeplein 124 pnt en Uit schor en slik ontstaan buurtver Ph v Kleefstraat 124 pnt Voorzitter Seuss had tevoren nog gezegd dat het bestuur besloten had om van de vele bekers af te stappen en over te gaan tot het toekennen van vaantjes Door de jury was bij de uitslag nog medegedeeld dat het corso als geheel mooier was dan vorig jaar De wagen van de Dorpsstraat vonden zij het meest originele idee het sterkst in vormgeving en een sprekend totaalbeeld Na deze prijsuitreiking trok het corso nogmaals door de straten van Breskens ook nu weer gadegeslagen door duizenden belangstellenden Het corso werd opgeluisterd door de muziekgezelschappen Uit het Volk Voor het Volk uit Breskens De Unie uit Breda Elk naar zijn krachten uit St Kruis Muziekvereniging Sas van Gent Muziekvereniging Heijkant en de Drumband uit Groede Tijdens het corso werden er motorboot races gehouden door de Brusselse Yachtclub Onder leiding van dhr A Schijve waren er ook nog waterskidemonstraties Voor beide evenementen bestond eveneens grote belangstelling s Avonds waren er nog concerten door De Unie Elk naar zijn krachten en de muziekvereniging Sas van Gent op het Spuiplein In de tent op het Oranjeplein was er cabaret waaraan medewerkten Ronny Tober Music Petrol The Tree Rethlers acrobaten André van Duin The Beat Town Skiffers en Frans van Dusschoten Voor dit cabaret bestond zeer grote belangstelling de tent was dan ook vol Tot slot van deze dag was er nog een taptoe op het Spuiplein door De Unie De maandag Op het Spuiplein werd een grote avondjaarmarkt gehouden waarvoor een uitermate grote belangstelling bestond evenals voor het concert door de plaatselijke muziekvereniging op het Spuiplein en drumbandshow van de gecombineerde drumbands uit Breskens en Vlissingen Dit viel bijzonder in de smaak van het publiek Met een knallend vuurwerk op de oude veerhaven dat door duizenden bezoekers werd gade geslagen zijn deze 13e Visserijfeesten tenslotte afgesloten Na afloop kwam het Stichtingsbestuur nog bijeen in hotel Valk waar voorz Seuss deze dagen als geslaagd noemde Het financieel resultaat had beter kunnen zijn De inkomsten zijn hoofdzakelijk des zaterdags minder geweest Het cabaret des zaterdags trok minder bezoekers dan men verwacht had Doch dank zij het gemeentebestuur en de goede gaven van de horeca en middenstandsbedrijven zijn wij nog niet geruïneerd Wij gaan verder Vol lof was spr wederom over de medewerking die van vele zijden is ontvangen Met name noemde hij het gemeentebestuur Zij hebben alles gedaan wat zij konden ook de Visserijkoningin en de hofdames hebben zich goed van hun taak gekweten Als aandenken kregen zij een armband aangeboden Ook zijn medecomitéleden wilde hij bedanken voor de uitstekende medewerking voor en tijdens de feestdagen Burgemeester Eekhout zei o m dat hij deze dagen niet alleen in het commerciële vlak wilde zien Hij schatte het aantal bezoekers op 25 000 Spr schetste het begin van de Visserijfeesten hoe men toen met wagens met een trekker of een paard er voor reed De tijd brak aan dat men meer te vervullen had op cultureel gebied De Visserijdagen kregen al spoedig bekendheid in de streek en dat de feestdagen wederom geslaagd zijn is een bewijs van saamhorigheid Tot slot bracht hij dank aan het gehele Stichtingsbestuur en tot de heer Seuss zei hij U bent een voorzitter die ik zelf zo graag zou willen zijn U doet alles zo rustig en ziet overal altijd de zonzijde van Jury verslag van het Bloemencorso te Breskens ter gelegenheid van de gehouden Visserijfeesten op 14 15 en 16 aug j l Ook dit jaar zijn wij weer getuige geweest van het Bloemencorso te Breskens Het is bewonderenswaardig hoe ieder jaar bij gelegenheid van de Visserijfeesten de traditie van het Bloemencorso gehandhaafd blijft Dat het dit jaar weer

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=3508 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel – 406 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  echter niet worden verwacht Breskens dat 80 woningen krijgt moet nog een groot aantal noodwoningen opruimen In Oostburg zijn dit er 35 Aardenburg 12 Schoondijke 10 en IJzendijke 10 Bovendien zullen uit deze contingenten ratiowoningen nog krotwoningen moeten worden vervangen Een bouwstroom na 1967 zou er zelfs alleen op gericht kunnen zijn op de vervanging van krotwoningen waarvan er in Oostburg al 200 staan De bouweenheden van 20 woningen bestaan uit twee blokken van zes huizen en twee blokken van vier huizen De huur zal gemiddeld ƒ 20 zijn welke ook afhankelijk is van de grondprijzen der gemeenten De ratiobouwstroom die zal beginnen in Breskens zal bij een vlotte afwerking nog een extra toewijzing kunnen krijgen Dat men Breskens als eerste gemeente heeft gekozen vindt zijn oorzaak in het feit dat Breskens met het grootste woningprobleem kampt en bovendien is het aannemingsbedrijf in deze gemeente werkzaam hetgeen een continuering betekent van haar werkzaamheden Na Breskens zal men in Schoondijke beginnen daarna in Oostburg Aardenburg IJzendijke Biervliet Hoofdplaat Breskens 2e keer Groede en Cadzand De woningen die een inhoud hebben van 311 kubieke meter hebben een aannemingsprijs van ƒ 17 500 Verkeersongevallen Op de Kruisdijk nabij Breskens kwamen twee personenauto s met elkaar in botsing De heer J B kwam vanuit Schoondijke en wilde op de Kruisdijk links afslaan Hij liet hierbij de doogang niet vrij voor een tegemoet komende auto bestuurd door J v d P uit Aardenburg Van de P liep verwondingen op aan zijn neus Dokter Bruijnzeel die juist passeerde verleende de eerste hulp Op de Rijksweg te Breskens ontstond een botsing tussen een 2 tal auto s bestuurd door G M en J de H beiden uit Aardenburg M moest plotseling stoppen voor een voor hem rijdende Belgische auto die wilde afslaan naar een benzinepomp H reed er boven op Materiële schade was het gevolg Maandagmorgen ontstond op de Grote Kade te Breskens een botsing tussen de personenauto s van de heren B uit Cadzand en J uit Vlissingen Beide auto s werden beschadigd Duivensport Duivenver Nog Sneller Breskens Uitslag prijsvlucht vanuit Albert op zondag j l jonge duiven Los 7 uur Aank 1e duif 9 u 12 min 45 sec snelh 1636 m per min 1 24 89 Ko Quaars 2 11 117 Ad Verstraaten 3 W Verstraete 4 63 114 120 A v d Voorde 5 14 42 64 81 84 112 P Blaakman 6 12 A de Hulster 7 56 H Schelstraete 8 61 62 98 J Oosterling 9 32 G van Grol 10 35 51 J Quaars V 13 E Rijckaert 15 20 38 57 60 L Verstraaten 16 J Klaaijsen 17 86 T Smallegange 18 53 55 W Bruijnooge 19 30 J Pijcke 21 22 111 M Faas 23 59 78 J v d Velde 25 33 J Jacobs 26 72 74 116 H de Krijger 27 36 79 J v d Broecke 28 108 G v d Velde 29 77 J de Meester 31 54 69 W Fenijn 34 73 Jn Faas 37 39 75 J van Gijs 40 41 47 68 91 109 I de Jonge 43 66 G Boekhout 44 50 58 83 85 M Quaars 45 99 104 107 A Versprille K 46 101 A Vermeulen 48 J Buize 49 65 94 R v Quekelberghe 52 87 93 J v Oostenbrugge 67 113 van Opdurp 70 100 I Ritico Zn 71 82 J Wisse 76 J Faas de R 80 A Bondewel 88 A Versprille H 90 102 J Datthijn 92 97 115 A Hamelijnck 95 A Boekhout 96 103 119 C Jansen 105 J Zeegers 106 J Carels 110 P v d Walle 118 Ab Verstraaten Idem oude duiven 1 12 J v d Broecke 2 5 6 10 W Bruijnooge 3 J van Oostenbrugge 4 9 14 J Zeegers 7 I Ritico Zn 8 J Faas de R 11 J Donze 13 H Schelstraete 15 A Cornelis Ie overd L Verstraaten Bescherm uw ogen tegen de zon Vele miljoenen zonnebrillen worden ieder jaar tussen mei en september gedragen Zonder twijfel kunnen wij als meest verantwoordelijk hiervoor de auto de trein en het vliegtuig aan wijzen Deze moderne transportmiddelen brengen ons in het verlangen de zon op te zoeken in een paar uur naar de zonnige gebieden van Zuid Frankrijk Spanje en Italië Wanneer u echter die zon hebt gevonden wordt het al heel gauw duidelijk dat u deze niet ongestraft in uw ogen kan laten schijnen Zelfs in ons eigen landje achter het stuur van uw auto of fietsend over kronkelige landweggetjes hindert de schittering uw gezichtsvermogen Wanneer u de ondergaande middagzon tegemoet rijdt veroorzaakt dit een hoop ongemak Vooral watersportliefhebbers ondervinden soms veel hinder van de schittering die door de weerkaatsing van zonlicht op het water wordt veroorzaakt Zelfs bij een gewone picnic in de zon of een wandeling langs de boulevard kan dit zeer irriterend zijn Wanneer zonlicht door wateroppervlak zand of een weg wordt weerkaatst is de horizontale schittering die uw ogen bereikt 10 maal lichtsterker dan het licht dat nodig is om goed te kunnen zien De ogen hebben dan ook grote moeite met het opvangen van de grote verandering van lichtintensiteit U kunt hierdoor tijdelijk verblind raken en ervaren dat het zelfs schadelijk voor de ogen kan zijn Gewone zonnebrillen zullen de schittering verminderen maar deze niet opheffen Hierdoor heeft u soms aan het eind van een dag in de zon als u de zonnebril afneemt zulke onaantrekkelijke lijnen kraaienpootjes rond de ogen Het is dan net alsof u de hele dag met samengeknepen ogen in de zon heeft staan turen Uw opticien kan u zonnebrillen laten zien met z g Polaroid glazen welke 98 pCt van de schittering opheffen en 70 pCt van het helle zonlicht absorberen om het kijken zo plezierig mogelijk te maken De glazen van deze zonnebrillen zijn geconstrueerd als een sandwich Een papier dunne laag polariserend materiaal is geperst tussen twee optisch gecorrigeerde lagen van hard splintervrij plastic Het materiaal bestaat uit een rij onzichtbare spijlen

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=3452 (2016-05-02)
  Open archived version from archive •