archive-nl.com » NL » O » OPBRESJES.NL

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sakke en Arjaon, 422 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  rondjes bie joe deu de wijk gereej n en was m n bidon al aost leeg toen â je je fiets ûût schuurtje aoln de Ik stel voo dan me es onder langs de kust richting Trûûzemènt riej n gewoon es mee een slekkegangetje Dan weet n me h liek oe lange â me d r strekjes ongeveer over doen mee dâ zonnetrammetje wâ tuss n Knokke en Bresjes moe gaon riej n Wan dat het er komt dao bin ik wê zeker van mao of het ook echt véé gao riej n dâ zun me moet n afwacht n Om mao te zwieg n â je instapt oe vèrre â je komt Wan d r moet natuurlijk wè flink wâ zonne zitt n om an een bitje dienstregeling te komm n Een echte dienstregeling kun je dus nie op ang n bie de haltes wan mee zwaor bewolkt weer kan t ie nôôit op tied riej n of â t tegen zit hêêlemaole nie Of zou t er dan èrgens iets kom t ang n waorop staot dâ je êêrst op www weer nl de buienraodar of bie Omroep Zêêland op teletekst paogina 401 moe kiek n voo dâ je beslûût om mee dâ trammetje nao t haoventje in Kerzand te gaon Ook bin k benieuwd of ze dâ dieng ook nog een naome gaon geev n Vroeger aon me een echte tram de SBM Strôômtram Bresjes Maldegem Misschien is t een idee om het de ZBM te noem n Zonnetram Bresjes Maldegem Wâ k in ieder geval nog wè kan herinner n van vroeger van d SBM dâ je bie t Uûsje Alfweg vlak voo Sintepier al een vierkante kôônd ao van op die oute bank n zitt n Mao riej n deed t ie en as een

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4701 (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Beste Sakke – 421 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  m n of haon steek n Helukk g weunt die Van Aok n nie in t Heem zeg Wat n zoatje is t dao mao Bin hie dao de lest n tied al n kji hewist Nou ik wè en da en k heweet n oek Vint a je dao deu moet dan moe j uutkiek n da je je pwoat n nie breekt All s stao dao kop oav r kloat n t Schien a da a jil lange zwoa is en t wil mao nie opschiet n Ze zien daor an de straot n beezigh n karwei dat n klein jaor hao duur n hloak t Liek wè a sof t dao Belh n is wan dao doen z oek altied zwoa lank oav r n straote op te breek n en opnieuw te legh n Deur al die reegh n die a t r hevall n is kunn n ze nie deu werk n Dao zien de mens n die an dao weun n hoed mee zeg t Zou kunn n da die d t zwoa langzaom r and an hewend heraokt zien maor a je dao eev n moe zien weetje aost nie oe a je dao moe h raok n k Kwam r jinne teegh n die naost z n fiets liep k Docht a tie dao nie kon riej n mao da was t m wè helukt mao die ree hliek n lekke band Die a t vrjid slecht nao z n zin wan noe moes tie jillemao te pwoate t rug nao Bresj s Die weun nde oek nog in de visserijbuurte dus da was nog n kji extrao verre Nji voa die mens n van t Heem is t jamm r da t r dao hjin poalitieke kopstukk n uut onze hemjinte

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4674 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Hoej’ndag Arjaon – 420 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  partijen moe staon Dan blûûv n dus over de 4 wet ouwers Noe liek me dâ ook gêên sinnecure om die grappig over te laot n komm n al oewel ze dâ misschien zèlf wê vinn n Mao goed d r zâ toch een keuze gemaokt moet n worr n en dan liek het logisch dâ Peter Ploegaort het voo z n rekening neemt wan die è ûût eind lijk as formateur voo di college gezurgd Mao afijn dâ moet n ze onderling maor ûûtmaok n al oewel het dan nog wel es een stuitje zou kunn n duur n voo dâ dien ûûtzending d r dan komt En wien gao die tekst n schriev n De vraog is of t er wè tekstschrievers nôôdig zin A t er es wâ dieng n opgesomd worr n die an ze bie de leste verkiezing n èn beloofd dan è je zôô een aantal onderwèrp n wao iederêên nie mêêr van biekomt Allêên moet d r dan wè flink geselecteerd worr n wan anders è je zôô een 24 uurs ûûtzending Ook zou je d r an kunn n dienk n om de hôôfdlijn n van Rutte z n toespraok te gebrûûk n Ik dienk dan an geen visie èn dieng n roep n die â je nôôit wao kan maok n en het maok n van rekenfout n om maor es een paor dieng n te noem n En dan de vraog Wao gaon me dâ Correspondents Dinner ouw n Misschien is t een idee om dâ op lokaotie te doen en ik dienk dan an het vôômaolige Euregiotuin n dan wor het tenminste nog es echt gebrûûkt Je zou t er dan tevens over kunn n dienk n om er daonao een Mediaopark van te maok n De PZC De

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4608 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Beste Sakke, – 419 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  hjin schip mji deu da behruupe hie toch oek wè A de mens n noe hewoan udd r ouwe plestiek zakj s ied re kji wee meeneem n nao de wienk l dan is t niks an d and Toch dienk k dan k da ier noga makk l k oav r dienk n wan zwoa hao t nie De mens n zien da nie hewend eeh zwoan zakje wor erh nst in de schuure heleid en an ze dan om boadschapp n haon bluuf da dao wan ze v rheet n t hewoan mee te neem n Ze zien da nog nie hewend eeh a dienk k da da op korte tied wè hao v rand r n en za zwoan plestiek zakje wè standaord worr n mie de spull n die a je meeneemt a je op stap haot net zwoas dao heldt voa je zaddoek portemonnee bankpasje en hé ès èm dao kom noe hewoan da zakje bie Saore èt t r eigh n ond rtuss n a rieke hereek nd A jaor n en jaor n è tie d r plestiek zakj s bewoard Dienk mao nie da ze die zwoamao weghoaj nde Noe dienk ze da t r binn n enk le maond n jil vee vraog hao zien nao plestiek zakj s omda de mens n dao hjin tien cent voar oav r èn Z is van plan om mie de visserijfjist n mie jil eur voarraod op de romm lmarkt te haon zitt n Voa vuuf cent kunn n de mens n dan zwoan zakje bie eur kwoap n k Moe da nog zien maor k oap wè da ze hliek èt Op de jiste plekke is t r dan bie ons in de schuure wee wa ruumte en op de twidde plekke

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4545 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Hoej’ndag Arjaon, 418 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  bestao veelal ûût een mengsel van blunders en rekenfouten en die zelfgemaokte bomm n worr n mee een aokelige nauwkeurigheid nao doel n gebrocht mee luchtbalonn n De plaots n wao vandaon die projectiel n worr n gelanceerd is vanûût goed gecamoufleerde luchtkastêêl n vanûût het gemêênt ûûs Zèlfs vanûût de failliete en inmiddels bouwvallige lanceerplaots Euregiotuinen val mogelijk onder de naome Operaotie Fruittuin de kommende tied wee een offensief tegen tegen onze portemenéé te verwacht n Wan â t fout gaot dâ wil zegg n het zôôveelste plan strând en schaodeclaims vall n zunn n wudder as burgers toch ûûteindelijk de tekort n moet n op oest n Dit is natuurlijk allemaole symbolies bedoeld dâ van die bomm n mao je è t er toch ook schèrv n van Mao dien echte bom is daorom toch ook mao een kwestie van tied Die lig â klao op Scheldeveste en binn nkort gaon z m laot n sprieng n En wao gaon ze die laot n sprieng n Jaowel in Waoterdûûn n in dâ stukje nieuw angeleide natuur waoméé vooral de vôô standers de leste tied alle mogelijke publiciteit èn gezocht om de tegenstanders te laot n weten dâ t er weer â zôôvéé nieuwe veugels bin biegekomm n en zeldzaome zilte plantjés groei n En ûûtgerekend dao gaon ze dien bom laot n sprieng n Dan vraog je je n eig n toch af Wâ zou dao noe wéé achter steek n Dreig n d r inmiddels zôôvéé mêêr tekort n rond het project Waoterdûûn n dâ ze d r zèlf maor besloten èn om er een bom onder te legg n En dan net op een momènt dâ zèlfs de actievoerders van Waoterdûûn n Nêê udder een bitje èn verzoend mee dâ stukje nieuwe natuur Afijn kunn n

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4448 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Beste Sakke, 417 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  k op de kaoje Èn ze die kerstbwoam van judd r al ophaol n A je die in je nof legt dan is t vuuf m nuut n laot r a h arr steerd deu jin of and re kleinjoeng n wan die zien d r zot van Bie ons èn d r zell fs a an de deure h beld Of nog hjin tied was om de kerstbwoam af te tuuh n wan ze zaoh n m nog in volle hloarie in uus staon t Kerstfjist is a lang voa bie menjir zei j n ze teegh n me Daor èn ze vansèf wè hliek in mao die bwoam van ons bluuf v rlwoap g nog op z n plekke in de kaomer staon Saore wil t r nie vanaf Voarhaonde jaor n waor n wudd r volh ns mie altied jin van de jiste Bressiaond rs die an udd r bwoam aftuuh nde mao noe is t jil and rs M sschiens zien wudd r deeze kji wè de leste wan at an Saore ligt stao tie bwoam d r van de zeum r nog Da kom omda z in noavemb r hoar n ao da t r n midd ltje was teegh n uutvall n van de denne naold n A je die bwoam haol n èt moe je voa dat je m in n pot doet en op hao tuuh n jist z n wort ls insmèr n mie Niveao bodiekrèm Toen an k da oar nde kwam k aost nie mji bie van t lach n zwoavee leute an k mao volh ns mie is t nog waor oek wan bie ons val t r hjin naolde nao beneej n Da was in voarhaonde jaor n wè and rs want toen viel n de naold

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4359 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Hoej’ndag Arjaon – 416 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  elk jaor worr n die kaortjes dan boven de schouwe opg hang n en rûûm voo de kerst liek het wel of me opnieuw è behang n Noe is t zôô dan ik dan al die kaortjes overal in de busse moe gao steken omdâ mee de post verstier n flink in de papier n gao lôôp n In Bresjes te voete en de rest op de fiets Gelukkig èn ik voo mekaore gekregen dan me die verbie de Braokman en d Overkâânt wè mee de post doen Wâ èn ik stom as dâ k zin noe gedaon Ik èn flink wâ kaortjes verzaomeld en dao zèlf mee steeds een ander andschrift en verschillende penn n iets opgeschreven Iedere kêêr as ze de hort op was en dâ is ze nogal es èn ik er dan weer een zootje bie onszèlf in de busse geklakt Op die kaortjes as afzender dus wel een naome mao gêên adres Zôô iets as van Wim en Annie Mientje en Ko Neel en Levien Bettie Toos en Wannes Je kèn Jaone éé Iederêên die â een kaortje stiert moet er êêntje terugkrieg n Ik èn vorige weke een paor uur n op t zoldertje gezeten op zoek naor eur poezie albums Ze is t dao nog in bezig om d r achter te komm n wien an Wim en Annie Mientje en en weet ik al nie wien wè nie kunn n zin Ik dienk dan wudder â je t goed vinn n di jaor mao nao judder komm n om t eet n wâ Jaone gao weinig tied èn om een kerstdiner klao te maok n Ik stop er noe mao vlug mee wan ik moe wee de zolder op Noe op zoek nao ouwe ondertrouw en geboortekaortjes wan ze zâ te weten

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4292 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Beste Sakke, – 415 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  bange da z n mijt r af zou waoj n mao die a die kenn l k jil hoed vasthemaokt En reeh n n a t dee Jil Bresj s liep mie n pèreplu op A je da laot r op de Keipad zag dan zag je hjin mens n mao aljinn g mao pèrepluus in alle soart n en maot n A je hjin pèreplu bie je ao dan was je zjiknat en da was ik dus k Was s morh ns a van uus hehaon Toen was t nog droaghe n Flienk ènde h lwoap n tot net voa Dwoafplaote en bie d n Inlaoghe hekjird Ond rweg behon t vansèf te reeh n n en nie zwoan bitje oek Binn n de kortste kjirr n was ik draodje deu nat wan jao wao moe je haon schuul n a je an de buut nkant van de diek lwoapt zwoavee moah l kheed n è je dao nie Jao da veuh lkiek hutje vlakbie die schaop nboe d rieje mao toen an k dao in de buurte was was t nie mji nwoad g en bin k mao deu h lwoap n Zwoa kwam k teegh n twi j n op de kaoje wao Sint rklaos net an kwam Helukk g mao wan noe trok tie t minst n de andacht en viel t nie zwoa op dan k dao as n verzoap n katte rondliep Mao noe is Sint rklaos weer a t rug naor uus waor a t vee beet r weer hao zien Kerst zit t ier weer an te komm n Of het bie ons of bie judd t te doen is moe k van Saore vraogh n k Oar t wè van je De nèst gheid eeh Arjaon Dit bericht is geplaatst in

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=4163 (2016-05-02)
  Open archived version from archive •