archive-nl.com » NL » O » OPBRESJES.NL

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De Schakel, 392 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  besluiten een uitbreidingsplan op het territoir der gemeente Groede te leggen T z t zal een schets van het te projecteren gebied ter bespreking worden voorgelegd In de recreatieve sector kan weinig voortgang worden gemaakt daar het recreatieplan nog niet van kracht is Ook voor de jachthaven is de eindstreep nog niet bereikt Gezien de hoge financiële kosten kon een nieuw aan te leggen haven niet de goedkeuring van het Min van Economische Zaken krijgen Op verzoek van het Departement zal een nieuw en goedkoper plan worden gemaakt De Commissie Verenigingsaktiviteiten is met haar eerste nota gereed gekomen De begroting van het Vismijnbedrijf vertoont een stijging van de exploitatielasten die niet gepaard gaan met vermeerdering van de inkomsten Als dekkingsmiddel zal een bedrag van ƒ 11 000 uit het reservefonds van dit bedrijf moeten worden overgebracht Indien dit bedrag voor een sluitende exploitatie nodig zal zijn dan zal dit fonds aan het eind van het jaar nog ƒ 400 000 groot zijn Door mechanisatie van het lossen en verdere mechanisatie van het transport hoopt het college aan de steeds weer voordoende moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden De mechanische losinstallatie wordt thans experimenteel gebruikt Bijzondere aandacht verdient de organisatie van het vismijnbedrijf Ten aanzien van deze organisatie zijn B en W van plan zich nader te orienteren De heer Vergouwe zei namens zijn fractie tevreden te zijn over de begroting Geen uitschieters maar zeer rooskleurig Over het verkrijgen van een uitkering uit het gemeentefonds was hij niet erg gerust Met een stijging van 4 pCt kunnen naar zijn mening de hogere lasten niet worden opgevangen Een van de belangrijkste taken voor de komende jaren noemde hij de aanleg van een zwembad gezien de plannen ter plaatse voor een jachthaven of een derde haven Uitvoerige inlichtingen vroeg hij over de woningbouwaangelegenheden o a ratiobouw vervangende woningen en bouwvolume voor het bejaardencentrum De sanering van de Bloemenwijk zal nog wel enige jaren duren Verder wilde hij weten hoever het stond met het woonwagenkamp en waar dit in de toekomst gerealiseerd zal worden Voorts wilde hij weten of er iets hapert aan het vismijnbedrijf Het was hem opgevallen dat de exploitatie van het vismijnbedrijf sinds jaren nu een nadelig tekort vertoond Vele vragen had spr over de nieuwe sportvelden De vorming van een commissie inzake de Algemene Bijstandswet is nu toch wel urgent daar op 1 jan deze wet in werking zal treden De voorz zei in zijn beantwoording dat binnenkort in een gezamenlijke vergadering van B en W s een vertegenwoordiger van de Nederl Gemeenten nadere inlichtingen zal geven over de Algemene Bijstandswet en de taak van de regionale commissie Wethouder van der Hooft vond het ook hoogste tijd dat er een zwembad komt Deze aangelegenheid heeft de volle aandacht van het college Over de verantwoordelijkheid en de exploitatie van de sportvelden is reeds overleg gepleegd met de verenigingsvoorzitters Omtrent de exploitatiecijfers kon nog weinig worden meegedeeld Weth Zegers zei dat de ratiobouwplannen nog in studie zijn bij de Centrale Dienst voor

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=2428 (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • De Schakel 391 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  bij het Bureau Zeeland van het Min van Maatschappelijk Werk drs J Rienks van de Stichting Zeeland Prov Opbouworgaan en de heer Karels commies ter sekretarie in Breskens een rapport opgesteld inzake de huisvesting van bejaarden in Breskens De commissie adviseert het open bejaardenwerk ter hand te nemen voor alle bejaarden en een commissie te vormen uit verschillende verenigingen De gedachten gaan hierbij uit naar o a de kruisverenigingen gezinszorg maatschappelijk werk woningbouwverenigingen vrijwillige vrouwelijke hulpverlening kerkgenootschappen bejaardenbonden en vertegenwoordigers van de gemeente gemeentearts Door de commissie zou dienen te worden bepaald welke vormen van open bejaardenwerk in Breskens in het leven dienen te worden geroepen Voorts dient men te onderzoeken van welke bestaande openbare en particuliere voorzieningen gebruik kan worden gemaakt en op welke wijze De gedachten gaan hierbij uit naar de verstrekking van warme maaltijden voorziening op het gebied van hulp bij ziekte en ongeval Een speciale regeling met de kruisverenigingen en de gezinshulporganisatie is zeker een punt van bestudering Het probleem van de wekelijkse was waarmee vele bejaarden worstelen alleenstaande mannen Middels een locale wasserij zou misschien een oplossing kunnen worden gevonden Voor de bejaardensociëteit zou misschien gebruik kunnen worden gemaakt van het gebouw De Uitkomst Ter bestudering en nadere regeling van verschillende onderdelen van het open bejaardenwerk zouden enkele werkgroepen in het leven kunnen worden geroepen De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse uitvoering zou in handen van een sub commissie kunnen worden gelegd Bij de uitvoering zou zowel van vrijwillige als beroepskrachten gebruik kunnen worden gemaakt Voor de bouw van bejaardenwoningen lijkt het terrein tussen de Langeweg en Van Zuijenstraat groot 3800 m2 de meest geschikte plaats Immers vindt men binnen een afstand van 400 m van dit terrein 4 van de 5 kerkgebouwen de beide kruisgebouwen de beide huisartsen de tandarts 2 bushalten het verenigingsgebouw De Uitkomst en een groot aantal winkels De commissie adviseert om op dit terrein een zo groot mogelijk aantal bejaardenwoningen te bouwen van niet te kleine afmetingen doch niet meer dan één verdieping Zo mogelijk met een lift voor gemeenschappelijk gebruik welke ook voor brancards geschikt is De woningen kunnen in twee grootten worden uitgevoerd met 1 en 2 slaapkamers en voorzien van verschillende centrale voorzieningen als centrale verwarming warm stromend water centraal antennesysteem een gemeenschappelijke telefoon in het trappenhuis een gemeenschappelijke hobbyruimte voor elke woning aparte bergruimte en voor de liefhebbers een eigen tuintje Iedere woning zou moeten worden voorzien van een centraal alarmsysteem aansluitend op de woning van een wijkzuster of gezinsverzorgster Mocht dit niet mogelijk blijken dan adviseert men tot het aanstellen van een echtpaar dat in tijd van nood hulp zou kunnen bieden Tot slot wijst de commissie er op dat het aanbeveling verdient om de Nederlandse experimenten met dienstcentra nauwgezet te blijven volgen om in staat te zijn op een later tijdstip te beoordelen of ook voor Breskens het stichten van een dienstcentra gerechtvaardigd wordt Ook verdient het aanbeveling aandacht te blijven schenken aan de ontwikkeling van de behoefte aan bejaardenpensiontehuisbedden in West Z Vl en

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=2280 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • De Schakel 390 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  Ringlaan wordt door de aannemer een nieuw soort bouwsysteem toegepast Het systeem bestaat uit betonnen stapelblokken welke vervaardigd zijn door de fa Pieters uit Middelburg en die een grote arbeidsbesparing geven Het verschil tussen de z gn pitblokken en de gangbare betonblokken is de communicerende eigenschap Wanneer de blokken zijn volgestort met beton ontstaat een doorlopende betonnen muur In Breskens wordt dit systeem voor het eerst in de Provincie toegepast Naar de heer Pieters mededeelde bestaat voor dit systeem grote interesse De blokken worden gemaakt in de afmetingen van 21 en 18 cm Het is ook mogelijk om zowel horizontaal als verticaal wapening in de wanden aan te brengen In Breskens worden momenteel deze blokken gebruikt voor tussenmuren van 7 m lengte en 2 60 m hoog welke in twee uur tijds recht worden gezet Een ander voordeel is dat deze snelle bouw door ongeschoolde krachten kan geschieden De samenstelling in de blokken is zodanig dat men zonder boren in de muur kan spijkeren ook behoeft de muur niet meer gestukadoord te worden daar men ze zonder meer kan bespuiten De aannemer Leenhouts hoopt door deze snellere bouwwijze reeds in april de eerste woningen voor bewoning te kunnen opleveren Huldiging Woensdag jl werd mevr Poissonnier tijdens de bejaardensociëteit in De Uitkomst gehuldigd in verband met haar 65e verjaardag Door één der bejaarden dhr V werd mevr Poissonnier als volgt toegesproken Mevr Poissonnier nu u 65 jaar geworden bent is u ook opgenomen in club der bejaarden Namens alle bejaarden wil ik u hiermede van harte feliciteren en dat er nog zeer vele goede jaren aan toegevoegd mogen worden Ook willen wij uw man in deze vreugde betrekken Mevr Poissonnier u hebt hier al vele gehuldigd doch nu is dit u ten deel gevallen U hebt al zeer veel voor bejaarden gedaan en doet dit nog steeds daarnaast verricht u nog zo veel andere goede daden Ik denk b v aan onze Kerstfeestviering ook voor andere verenigingen tuberculose en kankerbestrijding de blinden enz Ook willen wij de andere dames van het comité hiervoor onze dank zeggen Mevr Poissonnier Een der bejaarden dhr de Groote heeft gemeend dit niet ongemerkt te moeten laten voorbijgaan Hij heeft een inzameling onder bejaarden gehouden en voor dit bedrag mogen wij u een prachtige staande bloemenbak overhandigen als aandenken en dank van de bejaarden Mevr Poissonnier betuigde hiervoor aan alle bejaarden haar hartelijke dank Daarna werd nog het woord gevoerd door burgemeester Eekhout die niets dan lof had voor hetgeen mevr Poissonnier voor de gemeenschap doet Namens B W overhandigde hij haar nog een geschenk De zaal was geheel versierd en vele bloemen stonden op de tafels Verder is er onder het genot van een glaasje wijn en muziek een gezellige middag doorgebracht Opbrengst collecte De Klaproos collecte heeft in Breskens ƒ 158 07 opgebracht Intocht Sint Nicolaas Zaterdag deed St Nicolaas in de gemeente Breskens zijn intrede Hij arriveerde met de boot van 3 10 uur waar bij de muziekvereniging en de drumband alsmede vele

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=2134 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Ondernemer in Breskens: Attent Supermarkt, 405 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  dorp met een haven dus ik dacht dat dit wel goed zou komen Het is duidelijk dat na al die jaren Franklins optimisme terecht was Het is goed gekomen en hij heeft zijn werkzaamheden nog uitgebreid Op een dag hoorde ik een receptioniste tegen een gast zeggen alsjeblief de sleutel voor uw huurfiets ik hoop dat die het doet Dat kon dus anders en beter Ik heb iets met fietsen heb zelf gefietst en nu doen onze kinderen al mee aan wedstrijden Ik heb dus de verhuur van fietsen overgenomen en nu hebben we al ruim vierhonderd fietsen op een aantal afhaalpunten op Westerschouwen Brouwershaven Ellemeet en in Breskens Er zijn ook tandems elektrische fietsen en bolderwagens Er is veel vraag naar een goed onderhouden vervoermiddel Zo hebben we vrijwel al onze fietsen ook een deel uit Breskens onlangs verhuurd aan mensen die vanaf hun camping naar het Concert at Sea wilden Natuurlijk hebben we ook hier evenals in Renesse drukke en minder drukke tijden De winkel is open van twee weken voor Pasen tot na de Belgische herfstvakantie Dan wordt er opgeruimd en schoongemaakt Voor de opening moet dan weer alles ingericht en geplaatst worden Veel tijd steek ik tijdens de winter ook in het nakijken van de fietsen Gelukkig blijft er nog tijd over voor vakantie We beschikken verder over een caravan en dan staat heel de familie hier voor een poosje want er blijft maar weinig tijd voor privé over Wel neem ik soms even de tijd voor de kinderen Zo ben ik kort geleden naar een wedstrijd van mijn zoon geweest in Kruiningen Gelukkig heb ik prima hulp in de winkel Dus even naar de overkant de wedstrijd zien en weer terug Drie uur Maar dat moet dan kunnen Ik ga ook iedere avond naar huis

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=3413 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Ondernemende Bressiaanders: 404 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  tot Blankenberge In totaal staan we op zeven markten bij de lekkerbekken onze Zuiderburen We verkopen dan ook veel gebakken vis lekkerbekjes naast andere zelfgemaakte producten en natuurlijk verse vis en schaaldieren Voor de vele bereidingen is er voldoende ruimte in hun loods We hebben alles bij de hand een complete keuken voor het bereiden van onze salades en andere lekkernijen en het fileren van vis We hebben onze eigen recepten en daar houden we ons aan De meeste bereidingen kunnen we nu al min of meer met onze ogen dicht maar het moet altijd perfect zijn daar rekenen onze klanten op In Breskens kunnen we jammer genoeg niet profiteren van de lekkere salades en andere specialiteiten van t Haringkje We staan alleen in Breskens tijdens de Paas Pinkster en Jaarmarkt aldus de visspecialisten en dan alleen met gebakken vis en broodjes Geen verse vis Hun werkdagen zijn lang maar ze hebben een perfecte taakverdeling Op zondag is Wesley thuis aldus Serge Hij heeft familie die hem graag op zondag thuis heeft Ik sta dan in Brugge Op maandag werkt hij in de loods en ben ik vrij Dan is er voor ons geen markt Op marktdagen loopt de wekker bij de heren al voor 4 00 uur in de vroege morgen af We moeten de wagen laden Alles moet erin vis ijs salades broodjes noem maar op Het moet er allemaal perfect eruit zien de wagen is ons visitekaartje Alles moet netjes blijven liggen Op de markt moet alleen de wagen op en klaar Dan mogen de klanten komen De Belgen zijn over het algemeen zeker waar het vis en schaaldieren betreft iets meer gastronomisch dan de mensen hier Ze durven meer proberen ook aparte dingen luxere vissoorten als tarbot wilde zeebaars en griet Wij verkopen geen vis uit

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=3311 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Ondernemende Bressiaanders: 403 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  hij nog niet veel klandizie Zijn voornaamste werkzaamheden daar zijn het uit de elektronische brand helpen van bedrijven en particulieren Zijn specialiteit daarbij is het repareren van zowel software als hardware oftewel programmatuur en apparatuur Ik kom eigenlijk uit de Apple wereld zegt hij maar mijn opleiding bestond voornamelijk uit Windows en andere apparatuur Die andere apparatuur snappen en herstellen vloeit voort uit een uit de hand gelopen hobby Als je snapt hoe een computer in elkaar zit dan snap je ook snel hoe een versterker werkt Als jonge kerel had ik weinig geld en kocht meestal niet werkende tweedehandsjes zo moest ik wel enige handigheid ophoesten om die dingen aan de praat te krijgen Arno wordt nogal eens gebeld over computers met problemen met internet e mails een printer van een ander merk harde schijven enzovoort Met andere woorden als het zogenaamd niet werkt naar behoren is hij meestal in staat om het te herstellen Hij probeert altijd fouten eerst te herstellen in plaats van apparaten keihard aan en uit te zetten of zelfs te formatteren leeg maken redactie Bijvoorbeeld een oude band of cassetterecorder met banden en cassettes een dvd speler of een bestaande surroundinstallatie krijgt hij in veel gevallen weer aan de praat Andere voorbeelden zijn het met een smartphone op afstand regelen van een cv ketel of het geluid van de televisie op een versterker laten afspelen Wij hebben de apparatuur liggen en zonder hoge kosten bouw je thuis zo nog wat extra comfort Omdat Arno ook Apple Product Professional is kan hij les geven over en installeren van allerhande Apple apparatuur Daarnaast kan hij bijvoorbeeld ook zorgen dat bij iemand in de achtertuin internet beschikbaar is of in de bovenste slaapkamer of een muziekinstallatie bouwen draadloos of bekabeld voor het hele huis In huizen met

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=3246 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Ondernemende Bressiaanders 402 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  is prettig na een lange dag aan de kust thuis te komen op een plek waar dan even geen drukte is In hun paviljoen was het voor iedereen even wennen We hebben onze draai gevonden maar we moeten blijven verbeteren en de lat steeds iets hoger leggen aldus Sytske We hebben een goed team met voornamelijk mensen uit Breskens en omgeving De keuken staat onder leiding van chefkok Rob de Weers en Ronald is allround Hij kan overal inspringen en staat dus ook in de keuken zijn mannetje Onze menukaart biedt voor iedereen wel iets We gaan voor gerechten die gasten aanspreekt en het wauw effect hebben in de presentatie alles moet passen bij de bijzondere uitstraling van het paviljoen Gasten die hier komen verwachten goed eten en prima wijnen Strandpaviljoens zijn tegenwoordig volwaardige restaurants maar dan eentje op een unieke locatie Gasten van Sytske en Ronald vinden dan ook alles van hun gading op de kaart van spareribs tot krabsalade van broodjes tot pannenkoeken en wafels Straks tijdens het mosselseizoen worden de bekende mossels van Prins Dingemanse goudmerk voor de liefhebbers gekookt Onmisbaar in de streek Bij voldoende drukte is aan de oostkant van het paviljoen het loket voor snacks friet en ijs geopend Voor het loket is er aan aparte opgang vanaf het strand en de duinen vervolgt Sytske Er is tevens een eigen terras met de mogelijkheid daar het gekochte op te eten Verder verhuren we strandbedjes en windschermen Nee we hebben geen sluitingsdag misschien in het najaar we zien wel Zeker is dat we tijdens alle schoolvakanties geopend zijn Een superleuk strandpaviljoen met prachtig uitzicht ideaal bij mooi maar tevens bijzonder bij stormachtig weer We zijn er heel blij mee Hier en daar willen we nog iets doen aan de aankleding We mogen dit zelf invullen

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=3151 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Ondernemende Bressiaanders: Café Verah, 401 | 26 april Koningsnach, café Centraal
  en snackbar Frietkotter en dat gaat over en weer Het cafégedeelte hebben ze gelijk aangepakt en opgeknapt Alles oogt nu fris en helder We willen nog nieuw meubilair en er komt binnenkort nog andere meer opvallende buitenverlichting want we zitten toch een beetje in een uithoek Dan zijn we beter zichtbaar vanaf het pad naast de ijssalon Het biljart is blijven staan maar we hebben geen vereniging meer Toch wordt er veel gebruik van gemaakt Verder is een terras aan de achterkant een grote wens We hopen dat de eigenaar van het pand akkoord gaat Er is voldoende ruimte Nu staat er een loods een opslagplaats van de vroegere biertanks Wij werken met fusten daar is inpandig genoeg en een beter beveiligde ruimte voor aangezien wij hier niet wonen De tanks zijn al verwijderd door de brouwer De loods kan snel tegen de vlakte en dan zouden wij beschikken over een prachtig zonnig terras vlakbij het strand Voor de rokers zou een terras ook een oplossing zijn dan kunnen ze even zitten en hoeven niet meer buiten te staan Roken in het café is echt uit den boze Boetes hiervoor kunnen wij ons niet permitteren Over hun klanten zijn ze alleen maar positief Er komen mensen van alle leeftijden bij ons ook steeds meer vakantiegangers maar vooral Bressiaanders Wij serveren geen eten Mogelijkheden hiervoor zijn er meer dan genoeg in Breskens We verwijzen ze wel door Met de collega s hebben we een goed contact vooral met de naaste buren zoals café Centraal en The Bounty Dit is een café borrelhapjes zoals kaas en worst serveren we regelmatig maar dan als extra service en uiteraard gratis Het werken in hun café combineren ze met hun drukke familieleven Veronique en Hans hebben vier kinderen De leeftijden verschillen nogal Nu kan indien

  Original URL path: http://www.opbresjes.nl/?p=3087 (2016-05-02)
  Open archived version from archive •