archive-nl.com » NL » O » OSCARNEDERLAND.NL

Total: 637

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2009, juni - Sponsorloop voor Oscar Nederland
  2009 juni Sponsorloop voor Oscar Nederland Ren je rot voor Oscar tijdens de Marikenloop in Nijmegen 30 mei 2009

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/239 (2016-01-30)
  Open archived version from archive


 • 2009 - Oscar Suriname opgericht
  2009 Oscar Suriname opgericht Het bestuur van Oscar Suriname en Soroya Beacher in de spotlight op tv in Suriname Voorzitter Oscar Suriname Gerard Bouva

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/240 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • 2006, T.T. Assen - Racing for OSCAR
  2006 T T Assen Racing for OSCAR

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/183 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Oscar Nieuws
  euro in voor dit doel per half uur dat ze trappen Wie spontaan mee wil doen loopt gewoon binnen Aanmoedigen mag altijd Aanmelden kan via de website Eindhovens Dagblad op dit artikel rust copyright Collectieve zorgverzekering bij de gemeente Veel zorgkosten weinig inkomen Veel gemeenten bieden gunstige collectieve zorgverzekeringen aan Deze zijn bedoeld voor mensen met een klein inkomen die veel kosten maken voor hun zorg Deelnemen aan de collectieve zorgverzekering bij de gemeente kan om twee redenen interessant voor u zijn text indent 18 0pt mso list l0 level1 lfo1 1 Veel gemeenten hebben een uitgebreide dekking waarin ook een compensatie van de eigen bijdrage WMO en vergoeding van het eigen risico is opgenomen text indent 18 0pt mso list l0 level1 lfo1 2 Er is een financieel voordeel te behalen door de bijdrage van gemeente Kijk op https gezondverzekerd nl nl om te zien wat uw gemeente aanbiedt Met deze website kunt u een vergelijking maken met andere zorgverzekeringen Verder hulp bij het keuzeproces vindt u op https iederin nl nieuws 17393 uw zorgverzekering voor 2015 Onderzoek De informatie over de collectieve zorgverzekeringen door gemeenten is op verzoek van Ieder in in kaart gebracht door bureau BS F adviseur van gemeenten bij collectieve zorgverzekeringen Op de website https gezondverzekerd nl nl laten zij zien hoe 300 gemeenten collectieve zorgverzekeringen aanbieden In hun rapport schetsen ze de financiële voordelen voor deelnemers aan de collectieve verzekering bijvoorbeeld door de vergoedingen voor eigen bijdragen en het verplicht eigen risico Het rapport geeft ook een beeld van de inkomensgrenzen die gemeenten hanteren om voor de verzekering in aanmerking te komen Wilt u kennis nemen van de inhoud van het rapport stuur dan een mailtje naar Wilt u weten welke keuzes een specifieke gemeente heeft gemaakt ten aanzien van de collectieve zorgverzekering Neem dan contact op met Ieder in via gemeente verzekering iederin nl voor een gemeente specifiek rapport Meer informatie Wilt u weten wat Ieder in doet op dit specifieke terrein van belangenbehartiging voor uw organisatie en uw leden dan verwijzen we u graag naar https iederin nl themas zorg en ondersteuning zorgverzekering Als u meer informatie wilt mail dan naar gemeente verzekering iederin nl Persbericht CG Raad Patientenorganisaties leveren ideeën aan informateurs Persbericht van de CG Raad Patiëntenorganisaties leveren ideeën aan informateurs Het persbericht is ook te vinden op hun website www cg raad nl LTO Onderzoek LTO Onderzoek Oproep aan ouders met een ziek kind tussen de 0 18 jaar om mee te doen aan een onderzoek Zie http www oscarnederland nl node 382 Inmiddels hebben zich ruim 700 ouders aangemeld om mee te doen aan het onderzoek Aanmelden is niet meer mogelijk maar de oproep is nog wel te zien via bovenstaande link Bedankt voor uw medewerking Persbericht 15 01 2014 PERSBERICHT Zeldzame ziekten dupe falend subsidiebeleid 15 01 2014 Patiëntenorganisaties voor mensen met een zeldzame aandoening zijn verbolgen en verontrust over de gang van zaken rond aan hen verleende subsidies door Minister van VWS De budgethouders zo blijkt kunnen zonder enig overleg met belanghebbenden de plannen en de begrotingen in samenspraak met het Ministerie wijzigen De samenwerkende patiëntenorganisaties worden volledig buiten spel gezet Hierdoor komt het subsidiegeld terecht bij commerciële organisaties en de budgethouder zelf en niet ten goede aan de belangen van mensen met een chronische zeldzame ziekte waar het geld voor bedoeld is Tot grote ontsteltenis van Oscar Nederland Laposa Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland FOP Stichting Nederland en Shwachman Diamond Syndroom Support Holland heeft de budgethouder de organisatie die de subsidie namens de patiëntenorganisaties ontvangt de projectsubsidie in eigen voordeel gewijzigd Het oorspronkelijke goedgekeurde projectplan voor een digitale informatiebron ontworpen voor én door de samenwerkende patiëntenorganisaties dreigt een fiasco te worden De patiëntenorganisaties luiden nu de noodklok Subsidie verdwijnt naar derden Wat blijkt Na de herziening door de budgethouder van het oorspronkelijke en goedgekeurde projectplan verdwijnt ruim 33 van de 558 000 subsidiegeld als overheadkosten naar de budgethouder zelf Een ongehoord percentage Het overige deel komt grotendeels terecht bij door de budgethouder aangetrokken commerciële IT bedrijven die zonder een normale aanbesteding met vergelijkbare offertes de belangrijkste uitvoerders worden Zij in plaats van de patiënten organisaties waren betrokken bij herschrijven van project en begroting Van de essentiële inbreng van de ervaringsdeskundigen en hun medisch adviseurs in de digitale informatiebron is geen sprake De betreffende patiënten en hun vertegenwoordigende organisaties waarvoor deze subsidie bestemd is zien hun subsidie voor belangenbehartiging in rook op gaan Oneigenlijk gebruik De patiëntenorganisaties zijn dan ook verbijsterd over de gang van zaken Hier wordt duidelijk subsidiegeld uitgegeven waarvoor het niet bedoeld is Ook is het bedenkelijk dat ambtenaren en de budgethouder subsidie gelden kunnen heralloceren zonder enig overleg met de belanghebbende patiëntenorganisaties Dergelijke subsidieregelingen zijn kennelijk een paradijs voor budgethouders en hun relaties Dat alternatief besteden gaat heel eenvoudig omdat de budgethouder carte blanche heeft gekregen van het ministerie en geen verantwoording hoeft af te leggen aan de overige participanten binnen het project De belangenorganisaties blijven bij het oorspronkelijke door het ministerie goedgekeurde plan waarin zij de belangen van de mensen met een zeldzame aandoening voldoende borgen Daar hebben zij hun handtekening onder gezet en daar staan ze nog steeds achter Het is duidelijk dat het vertrouwen in besteding van publieke gelden beschikbaar voor de kwetsbaren in onze samenleving ernstig is geschaad I Jdele hoop Al jaren werken eerder genoemde patiëntenorganisaties samen om de zorgcoördinatie voor mensen met een zeldzame aandoening te verbeteren Die voldoet nog steeds niet Door onbekendheid worden diagnoses pas na jaren gesteld De zorg is gefragmenteerd en coördinatie ontbreekt De subsidie was ingezet om de specifieke kennis te verspreiden en te verbinden met een gezamenlijke digitale informatiebron IJdele hoop zo blijkt het budget en management zijn in handen van derden zonder enig respect voor de positie van mensen met een zeldzame aandoening aldus de vertegenwoordigers van de patiëntenorganisaties Noot voor de redactie Voor meer informatie bel met Jan Beijer 0318415398 of 0650278182 mail voorzitter laposa nl Liesbeth Siderius 0615027628 Het betreft o a de patiënten organisaties Oscar Nederland www oscarnederland nl Laposa www laposa nl Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland www sarcoidose nl FOP Stichting Nederland www fopstichting nl Shwachman diamond Syndroom Support Holland www shwachman nl Veranderingen in de Wet langdurige zorg Wlz In 2015 worden heel veel zorgtaken overgedragen aan de gemeenten en zorgverzekeraars Dit artikel bevat belangrijke informatie over de veranderingen in de Wet Langdurige zorg voor volwassenen en kinderen Informatiepunt Overgangsrecht Wlz Intensieve zorg zonder zorgzwaartepakket Ongeveer 14 000 kinderen en volwassenen krijgen intensieve zorg op basis van AWBZ functies en klassen Bijvoorbeeld een combinatie van een aantal uren begeleiding behandeling persoonlijke verzorging en verpleging Zij hebben geen zorgzwaartepakket Men noemt dit zorg zonder verblijf In 2015 gaat de zorg zonder verblijf over naar gemeenten en zorgverzekeraars De groep mensen met intensieve zorg zonder verblijf en dus zonder zorgzwaartepakket kan echter in aanmerking komen voor het Wlz overgangsrecht overgangsrecht op basis van de Wet langdurige zorg Dit geldt voor jeugd en volwassenen Wlz overgangsrecht voor mensen zonder ZZP Het overgangsrecht houdt het volgende in Het Centrum indicatiestelling zorg CIZ geeft een Wlz indicatiebesluit dat geldig is tot en met 31 12 2015 Daarmee houdt u of uw kind het hele jaar 2015 aanspraak op dezelfde soort zorg en uren als in 2014 Heeft u een persoonsgebonden budget pgb Dan blijft het zorgkantoor hiervoor verantwoordelijk Het zorgkantoor stuurt u informatie over uw pgb in 2015 Als u 18 jaar of ouder bent blijft u een eigen bijdrage betalen Het Centrum indicatiestelling zorg CIZ zal uw situatie in de loop van 2015 opnieuw beoordelen en bekijken welke zorg u vanaf 2016 nodig heeft Blijkt hieruit dat u of uw kind blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid Dan komt u vanaf 2016 ook in aanmerking voor Wlz zorg Er bestaat een kleine mogelijkheid dat dit niet het geval is Dan krijgt u of uw kind vanaf 2016 ondersteuning en zorg van uw gemeente en zorgverzekeraar Veel mensen die voldoen aan bepaalde criteria hebben een brief van het CIZ ontvangen met een antwoordformulier of zijn via het KDC aangemeld Naast deze mensen zijn er enkele honderden mensen met extramurale AWBZ zorg die ook voldoen aan de Wlz criteria Zij kunnen zich melden bij het Informatiepunt Wlz overgangsrecht In de kamerbrief van 9 december 2014 Duidelijkheid voor mensen met zware zorg staat dat mensen die voldoen aan de Wlz criteria en door het Informatiepunt zijn geregistreerd ook onder het overgangsrecht vallen Neem contact op met het Informatiepunt Wlz overgangsrecht van Per Saldo en Ieder in Het Informatiepunt is bereikbaar of per e mail wlz overgangsrecht iederin nl Belangrijk is dat uw melding uiterlijk 29 december binnen is anders kan deze niet meer verwerkt worden Wanneer kun je alsnog worden toegelaten tot het Wlz overgangsrecht 1 Jeugd volwassenen met Tijdelijk Verblijf maar waarbij uit de indicatie blijkt dat ze wel voor Kortdurend Verblijf in aanmerking komen 2 Jeugd Volwassenen met SOM of VG meer dan 25 uur zorg maar geen LG als grondslag 3 Jeugd Volwassenen met VG met zeer hoge zorgvraag die niet vallen onder één van de groepen genoemd in de regeling dubbele grondslag 4 Kinderen die op een Mytylschool of andere onderwijsvorm zitten en niet aan 18 dagdelen of meer dan 25 uur komen 5 Kind jonger dan 5 jaar met VG LG grondslag en zeer intensieve zorgvraag 6 Groep H 8 21 VG zwaar declaratiecode dagbesteding behandeling In alle situaties gaat het om cliënten met een levenslange intensieve zorgvraag met 24 uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht Om wie gaat het NIET Hoort u of uw kind bij een van onderstaande groepen Dan komt u NIET in aanmerking voor de Wlz 1 Kinderen met intensieve kindzorg Zij gaan voor hun zorg naar de zorgverzekeraar met grondslag LG 2 Mensen die zorg krijgen vanwege een psychiatrische ziekte Deze zorg gaat naar de gemeente Jeugdwet of Wmo 2015 3 Mensen met palliatief terminale zorg Palliatief terminale zorg wordt vanaf 2015 uit de zorgverzekering betaald Bron Ieder in www iederin nl Verbetering afbakening WTCG en CER nu bekend Verbetering afbakening WTCG nu bekend 14 12 2009 Het kabinet heeft bekend gemaakt hoe de afbakening van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wtcg wordt verbeterd De huidige medicijnlijst zal worden aangepast En rolstoelgebruik en meerjarig hulpmiddelengebruik gaan meetellen voor een tegemoetkoming De CG Raad is van mening dat hiermee flinke stappen vooruit worden gezet maar wacht met een definitief oordeel tot de ledenraadpleging van 14 januari Bron CG Raad Lees het volledige artikel op http www cg raad nl actueel nieuwsberichten index php we objectID 577 Bereikbaarheidsdienst en vakantie Tijdens de bouwvakvakantie is ons administratiekantoor APN enkele dagen gesloten waardoor u Oscar Nederland op enkele dagen telefonisch niet kunt bereiken Hieronder staan de dagen waarop ze NIET bereikbaar zijn Maandag 29 juli week 31 Donderdag 8 augustus week 32 Maandag 12 augustus t m Donderdag 15 augustus week 33 Vanaf week 34 dus vanaf maandag 19 augustus gelden weer de normale dagen en tijden waarop u ons telefonisch kunt bereiken Dat is dan maandag t m donderdag tussen 10 tot 14 uur Uiteraard zijn wij op de genoemde dagen wel gewoon via onze algemene e mail ibeschikbaar info oscarnederland nl Met vriendelijke groet Oscar Nederland en APN IN MEMORIAM Prof Dr Renzo Galanello Via TIF de Thalassaemia International Federation hebben wij het bericht gekregen dat op 13 mei 2013 professor Renzo Galanello plotseling is overleden Hij was samen met de een jaar eerder overleden professor Antonio Cao de initiatiefnemer van het eerste thalassemie controle behandelprogramma in de wereld Professor Renzo Galanello Zijn dood is een grote klap niet alleen voor de plaatselijke behandeling maar ook voor de Italiaanse en wereldwijde gemeenschap die zich met de behandeling van en onderzoek naar thalassemie bezig houdt Professor Galanello was een autoriteit op alle aspecten van de behandeling van thalassemie maar speciaal op het gebied van de ijzerchelatie en de samenhang tussen genotypes en fenotypes Dit is van onschatbare waarde omdat daardoor er meer begrip is gekomen over de verschillende vormen van thalassemie en de behandeling ervan Met hem is niet alleen een grote wetenschapper clinicus en onderzoeker heengegaan maar ook een goede vriend een zorgzame dokter en ook een grote voorstander van de rechten van de patiënt Er zijn zeer veel publicaties verschenen van zijn bevindingen en hij was bijna altijd aanwezig op alle europese en wereldcongressen van TIF Een paar jaar terug hebben wij Professor Galanello ook uitgenodigd op ons symposium waar hij een geweldige presentatie hield over thalassemie Wij wensen zijn familie en al zijn collega s en vrienden veel sterkte met dit grote verlies OSCAR NEDERLAND mso fareast font family Times New Roman mso ansi language NL mso fareast language EN US mso bidi language AR SA Manifest voor een vrije artsenkeuze 70 maatschappelijke organisaties bieden Eerste Kamer manifest aan voor behoud vrije artsenkeuze Utrecht 8 december 2014 De Eerste Kamer neemt vandaag een manifest in ontvangst over het behoud van vrije artsenkeuze Circa 70 maatschappelijke organisaties roepen de senatoren op om vrije artsenkeuze te behouden De Eerste Kamer debatteert vandaag en morgen over het wetsvoorstel dat de vrijheid van burgers beperkt zelf hun arts zorgverlener of zorginstelling te kiezen Het manifest voor behoud van vrije artsenkeuze wordt ondersteund door circa 70 maatschappelijke organisaties die samen ruim 5 5 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen Partijen als de Consumentenbond zorgverzekeraars Abvakabo FNV NIP een groot aantal patiëntenorganisaties waaronder Iederin en het Reumafonds Buurtzorg Cliëntenraden organisaties zoals LOC en Landelijk Platform GGZ en zorgverleners zoals KNMT en VPHuisartsen ondertekenden dit manifest zie www vvaa nl manifest Net als verschillende hoogleraren in de zorg Wat aanbieden manifest aan leden van de Eerste Kamer Wie Vertegenwoordigers van circa 70 maatschappelijke organisaties Voor meer informatie zie www vvaa nl manifest Wanneer maandag 8 december om 19 15 uur Waar Eerste Kamer der Staten Generaal Binnenhof 21 23 2513 AA Den Haag De maatschappelijke organisaties maken zich grote zorgen over de voorgenomen wetswijziging Zij menen dat daarmee een onjuiste beslissing wordt genomen waarvoor onder de bevolking geen draagvlak bestaat en waarvan Nederlandse consumenten en patiënten de dupe dreigen te worden Ook tekenden bijna 160 duizend Nederlanders persoonlijk de petitie voor behoud van vrije artsenkeuze www vvaa nl redvrijeartsenkeuze De Eerste Kamer commissie Volksgezondheid Welzijn en Sport debatteert op 8 en 9 december over het wetsvoorstel om vrije artsenkeuze in te perken Het voorstel wordt op 15 december in stemming gebracht Waar de Eerste Kamer over stemt Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgverleners en zorginstellingen Als een patiënt naar een behandelaar gaat met wie zijn zorgverzekeraar geen contract heeft moet de zorgverzekeraar tot nu toe tóch zo n 80 procent van de kosten vergoeden Dit geldt voor verzekerden met een naturaverzekering wat het overgrote deel van de Nederlanders heeft Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetswijziging van minister Schippers hoeven zorgverzekeraars vanaf 2016 níéts meer te vergoeden als een verzekerde naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat Solidariteit onder druk Als de senatoren akkoord gaan vervalt voor alle Nederlandse burgers het recht om zelf een arts zorgverlener of zorginstelling te kiezen Die keuze kan en zal dan worden beperkt door de zorgverzekeraar Volgens de organisaties zet dat de solidariteit tussen ziek en gezond en arm en rijk verder onder druk Het zal leiden tot tweedeling op grond van de financiële positie van mensen In het manifest lichten de partijen toe waarom het afschaffen van vrijeartsenkeuze een onjuiste beslissing is Democratische grondbeginselen worden geschonden De macht in de zorg komt steeds meer in handen van de vier grote private zorgverzekeraars Een solide financiële onderbouwing van de voordelen van de wetswijziging ontbreekt Voorwaarden voor de wetswijziging zoals afgesproken in de Tweede Kamer kunnen niet worden uitgevoerd Deugdelijkheid van het voorstel ook in een Europese context staat ter discussie Verzet groeit Diverse partijen voeren al enige tijd campagne voor het behoud van vrije artsenkeuze Eerder dit jaar nam Helma Neppérus voorzitter van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid Welzijn en Sport VWS een petitie in ontvangst en riepen de organisaties senatoren op geschiedenis te schrijven en een stokje te steken voor de afschaffing van de vrije artsenkeuze Sinds oktober van dit jaar is de campagne geïntensiveerd en hebben steeds meer maatschappelijke organisaties zich aangesloten of zelf hun bezwaren bij de Eerste Kamer kenbaar gemaakt Bron www vvaa nl actueel manifest vrije artsenkeuze Oproep aan alle patiënten met sikkelcelziekte vanaf 12 jaar Onderzoek naar het verminderen van pijn bij patiënten met sikkelcelziekte mso layout grid align none text autospace none Achtergrond mso layout grid align none text autospace none font family Arial mso ansi language NL Veel patiënten met sikkelcelziekte hebben regelmatig last van pijnaanvallen crisen Helaas zijn de mogelijkheden om deze crisen te voorkomen op dit moment nog erg beperkt In verschillende ziekenhuizen in Nederland loopt er daarom een groot nieuw onderzoek Met dit onderzoek kijken we naar een bestaand en onschuldig medicijn N Acetylcysteine NAC dat mogelijk pijnklachten bij sikkelcelziekte zou kunnen verminderen bij dagelijks gebruik Arial mso ansi language NL Wie kunnen er mee doen Voor dit onderzoek zoeken we nog steeds mensen met sikkelcelziekte vanaf 12 jaar die minstens één keer per jaar een pijnlijke crise doormaken Met uw bijdrage helpt u ons en uw medepatiënten weer een stapje dichterbij een betere behandeling van sikkelcelziekte Arial mso ansi language NL Meer informatie Als u meer over dit onderzoek wilt weten neemt u dan contact op met dokter Joep Sins van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam via 020 566 1693 of j w sins amc nl Persbericht Fotoreportage IXL Samen met fotograaf Jeffrey Flu Ja Flu legt Chantelle sikkelcelpatiënten vast tijdens hun strijd tegen deze ziekte Een onthullende fotoreportage is het eerste resultaat Sikkelcelziekte wordt weleens de onzichtbare ziekte genoemd Je kunt aan iemands uiterlijk niet zien dat de persoon Sikkelcelziekte heeft Ik realiseerde me dat dit dé manier was om de sociale complexiteit van deze ziekte te tonen patiënten op hun meest glorieuze en meest kwetsbare moment vastleggen aldus Chantelle De fotoreportage IXL is voor het eerst te zien op zaterdag 11

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/176 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • 14 juni - Wereld Bloeddonor Dag
  14 juni Wereld Bloeddonor Dag Ieder jaar is er op deze dag speciale aandacht aan diegenen die hun bloed doneren om mensenlevens te redden zonder daarvoor iets terug te verwachten

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/319 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Dank aan de donateurs.
  doorgaan Hier zijn wij reuze trots op We hebben inmiddels E 16 645 aan donaties ontvangen We danken de donateurs hartelijk voor hun bijdrage om OSCAR in de Efteling mogelijk te maken Het wordt een onvergetelijke dag voor sikkelcel en

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/398 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Maak OSCAR in de Efteling mogelijk!
  2012 in de Efteling met een feestelijke lotgenotendag Het hele gezin waarvan een of meerdere gezinsleden sikkelcelziekte of thalassemie hebben is welkom Lotgenotencontact het uitwisselen van ervaringen voorlichting en educatie staan centraal En natuurlijk maken we er een gezellige onvergetelijke dag van Wilt u deze bijzondere lotgenotendag ondersteunen en mogelijk maken maak dan een bijdrage over op 6932624 t n v Stichting Sikkelcel Anemie Holland Amsterdam o v v OSCAR

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/393 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Zwangerschap met thalassemie of sikkelcelziekte
  Ben je thalassemie of sikkelcelpatiënt en heb je ervaring met zwangerschap Laat het ons dan weten In de komende nummers van Oscar Nieuws gaan we hier aandacht aan besteden Jouw ervaring kan andere patiënten met een kinderwens helpen om een

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/303 (2016-01-30)
  Open archived version from archive •