archive-nl.com » NL » O » OSCARNEDERLAND.NL

Total: 637

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vergoeding lidmaatschap Patiëntenorganisaties 2014
  nu 25 euro per jaar geworden Wij weten dat het voor mensen met een minimum inkomen een probleem is en hierbij willen wij u er op wijzen dat het vaak mogelijk is om het bedrag te declareren bij uw zorgverzekering Let er wel op als u bij meerdere patiëntenorganisaties lid bent dan krijgt u wellicht maar een deel terug De hoogte van het bedrag verschilt per verzekeraar en polis Soms

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/405 (2016-01-30)
  Open archived version from archive


 • Wegwijzer belastingvoordeel hoge zorgkosten
  maken heeft de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad CG Raad op 10 februari 2011 de site www meerkosten nl gelanceerd Dit is een wegwijzer voor mensen met hoge zorgkosten een praktische handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2010 De website bevat ook uitleg over de wtcg Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en informatie over andere tegemoetkomingen en financiële regelingen Let wel op dat de belastingaangifte voor 1

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/369 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • 'Benefietsen' voor sikkelcelziekte
  Over zijn actie kun je meer lezen via onderstaande link Eindhovens Dagblad van 19 maart 2013 http www ed nl static default assets img pattern horizontal dots gif background position 0 100 background repeat repeat no repeat 8 uur benefietsen voor sikkelcelziekte Een stukje uit het artikel Ik wil voor de laatste keer nog een punt maken zegt Vermulst Niet ouwehoeren maar iets doen In Dynamo op het Catharinaplein gaat

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/407 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Collectieve zorgverzekering bij de gemeente
  waarin ook een compensatie van de eigen bijdrage WMO en vergoeding van het eigen risico is opgenomen text indent 18 0pt mso list l0 level1 lfo1 2 Er is een financieel voordeel te behalen door de bijdrage van gemeente Kijk op https gezondverzekerd nl nl om te zien wat uw gemeente aanbiedt Met deze website kunt u een vergelijking maken met andere zorgverzekeringen Verder hulp bij het keuzeproces vindt u op https iederin nl nieuws 17393 uw zorgverzekering voor 2015 Onderzoek De informatie over de collectieve zorgverzekeringen door gemeenten is op verzoek van Ieder in in kaart gebracht door bureau BS F adviseur van gemeenten bij collectieve zorgverzekeringen Op de website https gezondverzekerd nl nl laten zij zien hoe 300 gemeenten collectieve zorgverzekeringen aanbieden In hun rapport schetsen ze de financiële voordelen voor deelnemers aan de collectieve verzekering bijvoorbeeld door de vergoedingen voor eigen bijdragen en het verplicht eigen risico Het rapport geeft ook een beeld van de inkomensgrenzen die gemeenten hanteren om voor de verzekering in aanmerking te komen Wilt u kennis nemen van de inhoud van het rapport stuur dan een mailtje naar Wilt u weten welke keuzes een specifieke gemeente heeft gemaakt ten aanzien van de collectieve

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/430 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Persbericht CG-Raad: Patientenorganisaties leveren ideeën aan informateurs
  Persbericht CG Raad Patientenorganisaties leveren ideeën aan informateurs Persbericht van de CG Raad Patiëntenorganisaties leveren ideeën aan informateurs Het persbericht is ook te vinden op hun website www cg raad

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/331 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Persbericht 15-01-2014
  eigen voordeel gewijzigd Het oorspronkelijke goedgekeurde projectplan voor een digitale informatiebron ontworpen voor én door de samenwerkende patiëntenorganisaties dreigt een fiasco te worden De patiëntenorganisaties luiden nu de noodklok Subsidie verdwijnt naar derden Wat blijkt Na de herziening door de budgethouder van het oorspronkelijke en goedgekeurde projectplan verdwijnt ruim 33 van de 558 000 subsidiegeld als overheadkosten naar de budgethouder zelf Een ongehoord percentage Het overige deel komt grotendeels terecht bij door de budgethouder aangetrokken commerciële IT bedrijven die zonder een normale aanbesteding met vergelijkbare offertes de belangrijkste uitvoerders worden Zij in plaats van de patiënten organisaties waren betrokken bij herschrijven van project en begroting Van de essentiële inbreng van de ervaringsdeskundigen en hun medisch adviseurs in de digitale informatiebron is geen sprake De betreffende patiënten en hun vertegenwoordigende organisaties waarvoor deze subsidie bestemd is zien hun subsidie voor belangenbehartiging in rook op gaan Oneigenlijk gebruik De patiëntenorganisaties zijn dan ook verbijsterd over de gang van zaken Hier wordt duidelijk subsidiegeld uitgegeven waarvoor het niet bedoeld is Ook is het bedenkelijk dat ambtenaren en de budgethouder subsidie gelden kunnen heralloceren zonder enig overleg met de belanghebbende patiëntenorganisaties Dergelijke subsidieregelingen zijn kennelijk een paradijs voor budgethouders en hun relaties Dat alternatief besteden gaat heel eenvoudig omdat de budgethouder carte blanche heeft gekregen van het ministerie en geen verantwoording hoeft af te leggen aan de overige participanten binnen het project De belangenorganisaties blijven bij het oorspronkelijke door het ministerie goedgekeurde plan waarin zij de belangen van de mensen met een zeldzame aandoening voldoende borgen Daar hebben zij hun handtekening onder gezet en daar staan ze nog steeds achter Het is duidelijk dat het vertrouwen in besteding van publieke gelden beschikbaar voor de kwetsbaren in onze samenleving ernstig is geschaad I Jdele hoop Al jaren werken eerder genoemde patiëntenorganisaties samen om de zorgcoördinatie

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/420 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Veranderingen in de Wet langdurige zorg. (Wlz)
  soort zorg en uren als in 2014 Heeft u een persoonsgebonden budget pgb Dan blijft het zorgkantoor hiervoor verantwoordelijk Het zorgkantoor stuurt u informatie over uw pgb in 2015 Als u 18 jaar of ouder bent blijft u een eigen bijdrage betalen Het Centrum indicatiestelling zorg CIZ zal uw situatie in de loop van 2015 opnieuw beoordelen en bekijken welke zorg u vanaf 2016 nodig heeft Blijkt hieruit dat u of uw kind blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid Dan komt u vanaf 2016 ook in aanmerking voor Wlz zorg Er bestaat een kleine mogelijkheid dat dit niet het geval is Dan krijgt u of uw kind vanaf 2016 ondersteuning en zorg van uw gemeente en zorgverzekeraar Veel mensen die voldoen aan bepaalde criteria hebben een brief van het CIZ ontvangen met een antwoordformulier of zijn via het KDC aangemeld Naast deze mensen zijn er enkele honderden mensen met extramurale AWBZ zorg die ook voldoen aan de Wlz criteria Zij kunnen zich melden bij het Informatiepunt Wlz overgangsrecht In de kamerbrief van 9 december 2014 Duidelijkheid voor mensen met zware zorg staat dat mensen die voldoen aan de Wlz criteria en door het Informatiepunt zijn geregistreerd ook onder het overgangsrecht vallen Neem contact op met het Informatiepunt Wlz overgangsrecht van Per Saldo en Ieder in Het Informatiepunt is bereikbaar of per e mail wlz overgangsrecht iederin nl Belangrijk is dat uw melding uiterlijk 29 december binnen is anders kan deze niet meer verwerkt worden Wanneer kun je alsnog worden toegelaten tot het Wlz overgangsrecht 1 Jeugd volwassenen met Tijdelijk Verblijf maar waarbij uit de indicatie blijkt dat ze wel voor Kortdurend Verblijf in aanmerking komen 2 Jeugd Volwassenen met SOM of VG meer dan 25 uur zorg maar geen LG als

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/431 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Verbetering afbakening WTCG en CER nu bekend.
  chronisch zieken en gehandicapten Wtcg wordt verbeterd De huidige medicijnlijst zal worden aangepast En rolstoelgebruik en meerjarig hulpmiddelengebruik gaan meetellen voor een tegemoetkoming De CG Raad is van mening dat hiermee flinke stappen vooruit worden gezet maar wacht met een

  Original URL path: http://www.oscarnederland.nl/book/export/html/274 (2016-01-30)
  Open archived version from archive