archive-nl.com » NL » O » OSTEOPOROSEVERENIGING.NL

Total: 184

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regie in eigen hand
  van een aandoening waarbij u zelf het verschil kunt maken Door zelf de regie te voeren over uw behandeling en toekomst De optelsom van de combinatie voeding beweging medicatie kan het verschil maken tussen een gezonde oude dag of verlies van zelfstandigheid Dat risico is toch uw volledige aandacht waard Eenvoudig De meeste dingen kunt u zelf doen zoals zorgen voor een voldoende inname van zuivel en voldoende beweging De huisarts of de medisch specialist zal medicijnen voorschrijven die u helpen de botsterkte op peil te houden of zelfs te verbeteren Therapietrouw is van groot belang Breuken van de pols en heup zijn meestal het gevolg van een val Het loont om die reden om de kans op vallen zo klein mogelijk te maken Dat kan door het huis veiliger te maken gebruik te maken van loophulpmiddelen op te passen met versuffende medicijnen en in bepaalde gevallen door oefentherapie De veiligheid in en om huis kan vaak met min of meer eenvoudige middelen verbeterd worden Betere verlichting geen losliggende snoeren geen losliggende vloerkleedjes enzovoort Eventueel kunt u hierbij advies krijgen van een ergotherapeut Ook loophulpmiddelen kunnen nuttig zijn Goede schoenen zijn een eerste vereiste maar misschien hebt u iets aan

  Original URL path: http://www.osteoporosevereniging.nl/pagina/regie-in-eigen-hand (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • Botbreuken
  Zorgprofessionals Behandeling Algemeen Medicijnen Bewegen Voeding en supplementen Vallen voorkomen Pijnbehandeling Regie in eigen hand Botbreuken Behandelrichtlijn Osteoporosepoliklinieken Botbreuken Botbreuken Mensen met osteoporose hebben door hun verzwakte botten een grotere kans op botbreuken Vooral in polsen en heupen en meestal als gevolg van een val Maar ook zonder val kan door een overbelasting van het verzwakte bot spontaan een breuk optreden Bij osteoporose is het reparatievermogen van het lichaam niet aangetast Eenvoudige breuken genezen op normale wijze Wervelinzakking is echter een breuk van een geheel andere orde Het inzakken van een of meerdere wervels komt voor vaak zonder directe aanleiding De hinder die mensen van osteoporose hebben hangt voor een groot deel samen met de aard en het aantal botbeschadigingen dat zij oplopen en de pijn die dat veelal met zich mee brengt Polsbreuken zijn relatief eenvoudig te behandelen Ze worden gezet en gefixeerd en genezen na verloop van tijd vanzelf Soms is een operatie nodig om de breuk goed te zetten Heupbreuken zijn lastiger te behandelen Soms kan de breuk hersteld worden via een operatie maar geregeld is een kunstgewricht nodig Doorgaans is een vrij lange revalidatie nodig Wervelbreuken Bij ernstige pijn kan een ingezakte wervel door het inspuiten

  Original URL path: http://www.osteoporosevereniging.nl/pagina/botbreuken (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Behandelrichtlijn
  Netwerk IOF CG Raad NPCF Stichting September Sponsoren Links Zorgprofessionals Behandeling Algemeen Medicijnen Bewegen Voeding en supplementen Vallen voorkomen Pijnbehandeling Regie in eigen hand Botbreuken Behandelrichtlijn Osteoporosepoliklinieken Behandelrichtlijn 3e herziene behandelrichtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie mei 2011 Het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie gewerkt aan de derde herziening van de richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie Een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van een groot aantal betrokken beroepsorganisaties en de Osteoporose Vereniging heeft een conceptrichtlijn opgesteld over Osteoporose en Fractuurpreventie Er is in 2008 gestart nadat door ZonMw subsidie was verleend aan een aantal aanvragende Wetenschappelijke Verenigingen voor het maken van een evidence based richtlijn waarin de klinisch meest relevante vraagstellingen aan bod zouden komen De richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie is een handboek met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van allen die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met osteoporose De osteoporose Vereniging is direct betrokken geweest bij dit project Goed nieuws Die nieuwe richtlijn is goed nieuws voor mensen met osteoporose Alle actuele kennis over diagnose behandeling preventie en medicatie is samengebracht in een document Daarin kan iedere arts of specialist een compleet overzicht vinden van de aanbevolen behandeling

  Original URL path: http://www.osteoporosevereniging.nl/pagina/behandelrichtlijn (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Osteoporosepoliklinieken
  Osteoporosepolikliniek Dat is natuurlijk een heel goede ontwikkeling waar we erg blij mee zijn In zo n kliniek brengt men dan een aantal specialisaties samen om de diagnose en behandeling van Osteoporose zo efficiënt mogelijk op te zetten Meestal zult u naast een deskundig specialist ook een Osteoporose Fractuur verpleegkundige aantreffen met als speciale taak de coordinatie van behandelingen en onderzoeken maar ook voorlichting en begeleiding van patiënten tijdens de

  Original URL path: http://www.osteoporosevereniging.nl/pagina/osteoporosepoliklinieken (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Doelstellingen
  overzicht Agenda overzicht Opmerkelijk Blog Netwerk IOF CG Raad NPCF Stichting September Sponsoren Links Zorgprofessionals Vereniging Doelstellingen Activiteiten Organisatie Raad van experts Telefonische Hulplijn Osteoporose Nieuws Regionale voorlichting Osteoporose Winkel ANBI Vacatures Meer infomatie voor leden Lid donateur of vrijwilliger Deze website Contact Doelstellingen De Osteoporose Vereniging is opgericht op 10 februari 1993 Het is dé patiëntenvereniging voor mensen met osteoporose en osteopenie in Nederland Bij de verschillende activiteiten gaat de vereniging uit van een drietal doelstellingen Belangenbehartiging De Osteoporose patiënten Vereniging behartigt de belangen van mensen met osteoporose Samen met leden en vrijwilligers brengt de vereniging de belangen van de doelgroep onder de aandacht van zorgaanbieders zorgverzekeraars de overheid en het publiek in het algemeen Het waarborgen van juiste medische behandeling en zorg staat hierbij voorop De belangenbehartiging heeft ook betrekking op behoud van kwaliteit van leven Daarbij kunt u denken aan raakvlakken tussen osteoporose en inkomen mobiliteit scholing en maatschappelijk participatie Informatie voorlichting Chronische aandoeningen als osteoporose hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor het dagelijks leven van de patiënt en de directe omgeving Daarom vindt de Osteoporose Vereniging het belangrijk informatie over de ziekte te geven en de patiënt handvatten te geven voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van

  Original URL path: http://www.osteoporosevereniging.nl/pagina/doelstellingen (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Activiteiten
  Netwerk IOF CG Raad NPCF Stichting September Sponsoren Links Zorgprofessionals Vereniging Doelstellingen Activiteiten Organisatie Raad van experts Telefonische Hulplijn Osteoporose Nieuws Regionale voorlichting Osteoporose Winkel ANBI Vacatures Meer infomatie voor leden Lid donateur of vrijwilliger Deze website Contact Activiteiten VERENIGING ACTIVITEITEN Om op te komen voor de belangen van mensen met osteoporose ontwikkelt de Osteoporose Vereniging met behulp van vrijwilligers verschillende activiteiten De vereniging wil zich nog verder ontwikkelen tot een krachtige partij en zal daarom in de komende jaren een aantal nieuwe activiteiten opstarten Voorlichting De vereniging geeft voorlichting aan mensen met osteoporose en de direct betrokkenen Hiervoor zet zij ondermeer in het verenigingsblad Bros Osteoporose Nieuws de website folders de telefonische hulplijn informatiestands tijdens bijeenkomsten en beurzen en de Landelijke Ledendag Lotgenotencontact De Osteoporose Vereniging organiseert lotgenotencontact tussen mensen met osteoporose Mensen met osteoporose ontmoeten elkaar door bijvoorbeeld de telefonische hulplijn voorlichtingsbijeenkomsten de Landelijke Ledendag en de algemene ledenvergadering Belangenbehartiging Om de belangen van mensen met osteoporose te behartigen neemt de vereniging deel aan bijeenkomsten of commissies met bijvoorbeeld zorgaanbieders zorgverzekeraars en de overheid Een belangrijk onderwerp op de agenda van de vereniging is de bijdrage aan de implementatie van de nieuwe behandelrichtlijn Osteoporose en fractuurpreventie Ook heeft

  Original URL path: http://www.osteoporosevereniging.nl/pagina/6715-activiteiten (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Organisatie
  Winkel ANBI Vacatures Meer infomatie voor leden Lid donateur of vrijwilliger Deze website Contact Actueel Nieuws overzicht Agenda overzicht Opmerkelijk Blog Netwerk IOF CG Raad NPCF Stichting September Sponsoren Links Zorgprofessionals Vereniging Doelstellingen Activiteiten Organisatie Raad van experts Telefonische Hulplijn Osteoporose Nieuws Regionale voorlichting Osteoporose Winkel ANBI Vacatures Meer infomatie voor leden Lid donateur of vrijwilliger Deze website Contact Organisatie Organisatie De Osteoporose Vereniging is opgericht op 10 februari 1993 om de belangen van mensen met osteoporose te behartigen Het is een onafhankelijke patiëntenorganisatie met een verenigingsbestuur en leden Bestuur Momenteel heeft de vereniging een vierkoppig bestuur Het bestuur maakt de plannen voor de voortgang en ontwikkeling van de vereniging en wordt ondersteund door twee betaalde krachten een freelance interim manager en een parttime administratief medewerkster Ons secretariaat is gevestigd in Den Haag en zorgt voor communicatie coördinatie en administratie Leden De vereniging telt op dit moment bijna 2000 leden en donateurs Algemene Ledenvergadering De algemene ledenvergadering ALV komt jaarlijks bijeen om zich te buigen over het financiële jaarverslag van het afgelopen boekjaar en de plannen voor het nieuwe jaar Pas wanneer de plannen door de meerderheid van de aanwezige leden tijdens de vergadering zijn goedgekeurd kan het bestuur samen

  Original URL path: http://www.osteoporosevereniging.nl/pagina/6716-organisatie (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Raad van experts
  onderwerpen Het betreffen allemaal specialisten op hun vakgebied aangevuld met twee ervaringsdeskundigen vanuit de vereniging Ontwikkeling Raad van Experts De komende jaren wil de Osteoporose Vereniging in overleg met de leden van de Raad van Experts nagaan op welke wijze deze samenwerking het beste kan worden vormgegeven Dit hangt mede af van de ontwikkeling van de Osteoporose Vereniging de ontwikkelingen binnen het zorgstelsel en de behoeftes van patiënten met osteoporose Deze ontwikkelingen betreffen 1 medisch klinisch advies Waarbij het gaat over het gezondheidszorgbeleid de wetenschapsbeoefening en het wetenschapsbeleid of de advisering over subsidieaanvragen voor onderzoeksprojecten 2 osteoporosezorg een zorgadvies Daarin gaat het meer over de zorg en ondersteuning van mensen met osteoporose U kunt hierbij denken aan verpleeghuiszorg psychosociale ondersteuning paramedische ondersteuning en huisartsengeneeskunde 3 Het dagelijks leven Een derde aandachtsgebied dat betrekking heeft op de ondersteuning van patiënten met osteoporose is het dagelijks leven Denkt u hierbij aan mobiliteit werk gezin etc Samenstelling Raad van Experts De samenstelling van de Raad van Experts is multidisciplinair Wij steven ernaar om in ieder geval de volgende disciplines te betrekken endocrinoloog reumatoloog verpleeghuisarts geriater revalidatiearts huisarts apotheker farmacie neuroloog paramedische disciplines ergotherapeut fysiotherapeut Caesartherapeut diëtist medisch of klinisch psycholoog verpleegkundige alternatieve specialisten zoals een homeopathisch arts Vanuit hun ervaringsdeskundigheid nemen in beginsel ook één of meer patiënten aan de Raad van Experts deel De Raad van Experts bestaat uit diverse leden en een voorzitter De leden worden gevraagd door het bestuur van de Osteoporose Vereniging De Raad van Experts kan zelf een kandidaat voor het voorzitterschap voordragen Doel De leden van de Raad van Experts geven de Osteoporose Vereniging adviezen over de wijze waarop zij invulling kan geven aan de doelstellingen van de vereniging Daarbij stellen zij het patiëntenbelang centraal Daarnaast adviseren de leden van de Raad van Experts de Osteoporose Vereniging

  Original URL path: http://www.osteoporosevereniging.nl/pagina/raad-van-experts (2016-01-29)
  Open archived version from archive •