archive-nl.com » NL » O » OVERGELD.NL

Total: 405

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 14 - 18 juni 2004: Week van de Loonwijzer
  de dabat over ongelijk loon met verpleegkundigen 16 juni 2004 Vandaag om half één ontmoet minister van sociale zaken Aart Jan de Geus verplegend personeel in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag De minister spreekt en debatteert over ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen Het loonwijzerteam zocht op verzoek van de minister uit waarom de loonkloof maar niet dicht wil In het kader van de Week van de Loonwijzer spreken op vijf achtereenvolgende dagen prominenten uit sociaaleconomisch Nederland met werknemers tijdens lunchbijeenkomsten op hun bedrijf De loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland is een hardnekkig verschijnsel In absolute zin bleef die de laatste zeven jaar even groot Werken in deeltijd wat veel vrouwen doen heeft daar niets mee te maken Voor de hoogte van het uurloon maakt dat nauwelijks verschil tenzij het een baantje is van minder dan 12 uur Dan is het uurloon vaak wél een stuk lager Het ligt ook niet aan bewuste discriminatie Want als mannen en vrouwen in hetzelfde beroep werken met dezelfde ervaring en kwalificaties krijgen ze evenveel betaald Dit blijvende loonverschil ligt er vooral aan dat vrouwen in andere beroepen en andere sectoren werken dan mannen Vrouwen zijn vooral te vinden in de gezondheidszorg zorg detailhandel in het basis onderwijs recreatie en horeca bij banken en verzekeraars In deze beroepen en sectoren ligt het beloningsniveau lager met uitzondering van de zakelijke dienstverlening waar veel hoogopgeleide vrouwen werken Ook in de CAO s voor vrouwensectoren liggen de loonniveaus relatief laag De trend om onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden tot een zaak te maken van individuele werkgevers en werknemers dreigt deze loonkloof nog te vergroten Verder geven mannen vaker dan vrouwen leiding En áls vrouwen al een leidinggevende positie hebben dan hebben zij daar financieel veel minder profijt van dan mannen Voor vrouwen loont het letterlijk niet om leiding te geven Ook de loopbaanonderbreking vanwege kinderen pakt voor vrouwen die dit doen financieel negatief uit De Stichting Loonwijzer die deze analyse baseert op de Loonwijzer dataset 70 000 gegevens is van mening dat alleen een gerichte inspanning de hardnekkige loonkloof in Nederland kan verkleinen Opwaardering van de beroepen waarin vrouwen werken is primair een taak van de vakbonden en werkgevers aan de cao tafel De bedrijven zelf kunnen beleid maken gericht op taakverrijking functiedifferentiatie en grotere kansen op doorstroming van vrouwen uit laagbetaalde beroepen Om de nadelige effecten van loopbaanonderbreking tegen te gaan zouden tegelijkertijd individuele vrouwen kunnen worden getraind in onderhandelen en geholpen bewustere keuzes te maken met zicht op de consequenties daarvan op de lange termijn Alleen als de inspanningen van vakbonden bedrijven en individuele vrouwen elkaar op deze manier aanvullen is er kans op verkleining van de loonkloof De overheid kan deze gewenste ontwikkeling stimuleren en faciliteren Download het onderzoek Word 453 kB naar boven Drie van de tien werknemers werken fors over 17 juni 2004 Slechts een op de drie werknemers maakt de uren die in zijn contract staan Drie van de vijf werknemers maken overuren De helft van de overwerkers doet dat fors gemiddeld een tot anderhalf uur per dag Dit komt al gauw neer op één dag of meer per week erbij vooral onder mensen die toch al een volle werkweek draaien De meerderheid van deze harde werkers krijgt zijn overuren niet betaald Dit zijn tegelijk de mensen die de anonieme loonwijzer enquête het vaakst toevertrouwen dat ze minder uren willen draaien Blijkbaar zitten ze in beroepen en sectoren waarin overwerken de norm is en klagen taboe Dit is vandaag bekend gemaakt door vice voorzitter Agnes Jongerius van de FNV tijdens een lunchbijeenkomst in het bedrijfsrestaurant van het NS hoofdkantoor in Utrecht in het kader van de Week van de Loonwijzer Van januari 2002 tot september 2003 vulden ruim 24 000 werknemers de loonwijzer enquête in De resultaten hebben betrekking op hun gegevens Werknemers in baantjes van minder dan 12 uur telden niet mee in dit jongste loonwijzer onderzoek Een op de zeven werknemers werkt tot twee uur per week meer dan volgens zijn contract en nog eens een op de zeven tussen de twee en vier uur meer Ruim 10 procent werkt 5 6 uur meer ruim 5 procent 7 8 uur en 13 procent werkt per week 9 uur of meer dan afgesproken in het arbeidscontract Dus bijna 30 procent drie op de tien werknemers werken steevast fors over Mensen in deeltijdbanen van 12 tot 30 uur zijn relatief het meest tevreden met hun arbeidstijden Hoe langer de werkweek hoe minder vaak mensen zeggen tevreden te zijn met hun arbeidsuren Het is vooral de lengte van de werkweek die tot on tevredenheid leidt meer dan wel of geen overuren draaien Niettemin werknemers die onbetaald moeten overwerken willen vaker een vermindering van hun arbeidsuren dan zij die daarvoor wel worden betaald Mensen met kleinere deeltijdcontracten maken naar verhouding ook veel overuren voorzover je daar bij deze groep van kunt spreken Maar in deze groep komt het naar verhouding ook het meest voor dat er minder uren worden gewerkt dan contractueel vastgelegd Maar dat komt over de hele linie nauwelijks voor ruim 4 procent meestal werknemers die deels in de ziektewet zitten Ook blijken de hoogte van het uurloon en de wens om meer of minder uren te maken samen te hangen Werknemers die minder dan 10 Euro per uur verdienen willen vaker geen vermindering van hun arbeidsuren dan werknemers die meer dan 20 Euro per uur verdienen Hoe lager het uurloon hoe vaker uitbreiding van de arbeidsuren wordt gewenst Ook werknemers met de kleinste contracten willen vaker meer uren Download het onderzoek Word 313 kB naar boven Universiteit van Amsterdam wil school maken met onderzoek via internet 18 juni 2004 Op een recente bijeenkomst van webonderzoekers van de Universiteit van Amsterdam UvA is besloten school te maken met dataverzameling via het internet en de ontwikkeling van bijpassende methodologie De belangstelling voor E science en van E survey groeit Daarom ook zal een onderwijsaanbod worden ontwikkeld om deze nieuwe tak in de onderzoeksmethodologie te doceren Het Amsterdams Instituut voor geavanceerde Arbeidsstudies

  Original URL path: http://loonwijzer.overgeld.nl/home/nieuws/nieuws-2004/14-18-juni-2004-week-van-de-loonwijzer (2013-05-05)
  Open archived version from archive


 • Nieuws 2003
  is alleen in Botswana het percentage vrouwelijke hoogleraren lager dan in Nederland Uit alle mogelijke verklaringen voor deze lage arbeidsparticipatie pikte Plasterk deze er uit Nederlandse vrouwen blijven liever in deeltijd universitair docent dan dat ze voltijds hoogleraar worden Wij konden met behulp van loonwijzerdata deze prikkelende verklaring aan de werkelijkheid toetsen Het lage percentage topvrouwen in Nederland is niet specifiek voor universiteiten Steevast zien we in bedrijven en organisaties een scheve verdeling hoe hoger het functieniveau hoe lager het aandeel vrouwen Alleen bij universiteiten is het aandeel zó laag dat de vergelijking met Botswana opgaat Wat maakt universiteiten zo uitzonderlijk We testten met de loonwijzer data twee veronderstellingen 1 vrouwen op de universiteiten hebben geringe ambities omdat ze hun prioriteiten meer bij hun gezin dan bij hun werk leggen 2 de doorstroming op de universiteiten is door de vergrijzing verstopt oudere leeftijdscohorten met relatief veel mannen blijven topposities bezetten De eerste veronderstelling de geringe ambities We vergelijken vrouwen en mannen werkzaam bij universiteiten respectievelijk bij overige bedrijfstakken Hebben vrouwen aan de universiteiten dan een geringe ambitie Integendeel vrouwen aan universiteiten willen vaker dan hun mannelijke collega s carrière maken Elders is dit net andersom Meer gedetailleerde analyses met controle voor leeftijd en opleidingsjaren laten zien dat groepen vrouwen en mannen op universiteiten niet noemenswaardig verschillen in ambities Daarbuiten hebben vrouwen minder ambities dan mannen De universiteiten worden dus relatief sterk bevolkt door ambitieuze vrouwen De tweede veronderstelling de grijze prop Het antwoord is ja in vergelijking met andere bedrijven ervaren werknemers op universiteiten minder perspectief voor promotie Opmerkelijk genoeg geldt dat voor de mannen trouwens nog sterker Dat kan komen omdat werknemers op universiteiten bij hun werkgever vaker de mannen nog vaker dan de vrouwen een promotie hebben meegemaakt dan werknemers elders Mannen en vrouwen bij de universiteiten rapporteren relatief vaak dat ze aan het eind van hun loonschaal zitten De tweede veronderstelling lijkt derhalve plausibeler universiteiten hebben verhoudingsgewijs veel last van verstopping terwijl daar juist relatief ambitieuze vrouwen werken Misschien moet Plasterk over een aantal jaren weer een column schrijven als de grijze prop is opgelost Wellicht is aan de Nederlandse universiteiten het aandeel vrouwelijke hoogleraren dan gestegen tot Europees peil Deze tekst is ook gepubliceerd door Kea tijdens Maarten van Klaverenals column in tijdschrift Zeggenschap zomer 2003 naar boven Zorgtaken zwaar voor alleenstaanden en paren die daarover ruzie maken februari 2003 Twee groepen werkende moeders met kinderen tot twaalf jaar vinden de combinatie werk en zorg zwaar alleenstaanden en vrouwen die met hun partner ruzie hebben over de verdeling van de taken thuis Die laatste groep met ruzie heeft het het zwaarst Daartegenover staat dat zeker de helft van de werkende moeders in Nederland al vanaf het eerste kind voor een combineerbare situatie zorgt Dat betekent dat zij vanaf dat moment een deeltijdbaan nemen die goed valt te combineren met de zorgtaken thuis En daarmee hebben zij vrede ook als manlief nauwelijks mee zorgt Dit blijkt uit de loonwijzer enquete 2002 Hierin was de stelling opgenomen ik

  Original URL path: http://loonwijzer.overgeld.nl/home/nieuws/nieuws-2003 (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Nieuws 2002
  in de zorg vooral vrouwen in deeltijd werkzaam zijn die hun baan met de zorgtaken thuis combineren De onderzoekers hebben ook gekeken naar de wens om langer te werken Die blijkt het laagst in de bouw en bij nutsbedrijven terwijl werknemers in de horeca in de welzijnsector cultuur en sport wel meer uren zouden willen maken En ook mensen die carriere willen maken zien niet op tegen een forse werkweek Het uurloon springt er uit als factor die van grote invloed is op de wens om korter of langer te werken Vanaf 10 euro bruto per uur stijgt de wens om korter te werken flink Wie daaronder zit zegt dat veel minder gauw Opvallend is ook de samenhang tussen korter willen werken en de sfeer op het werk Is de afdeling onderbezet dan scoort korter werken 28 procent hoger zijn er regelmatig conflicten dan is de wens om korter te werken maar liefst 56 procent hoger naar boven Fulltimers hebben vaker toeslagen juni 2002 Fulltimers hebben vaker een toeslag dan hun parttime collega s Alleen bij de bereikbaarheidstoeslag is de deeltijder beter af Vrouwen ontvangen minder vaak een toeslag op het loon dan hun manlijke collega s Het maakt daarbij niet uit in welke sector zij werken Dat is een van de conclusies die dr Kea Tijdens trok uit het permantente loononderzoek van de loonwijzer nl De gegevens maken deel uit van een onderzoeksrapport dat deze week Week van de Loonwijzer openbaar is gemaakt Bij de vele soorten van toeslagen die werknemers naast hun loon ontvangen komen vrouwen er nogal bekaaid vanaf Symbool hiervan is de auto van de zaak 17 procent van de manlijke werknemers beschikt over een leaseauto tegenover 7 procent van de vrouwelijke werknemers Daar tegenover staat wel dat vrouwen hoger scoren bij vergoedingen voor woon werkverkeer Met name in de beroepen waar vrouwen ruimschoots vertegenwoordigd zijn zoals de zorg en het onderwijs zijn toeslagen niet gebruikelijk Wanneer het gaat om vakantiegeld de meest voor komende toeslag is er geen verschil tussen manlijke en vrouwelijke werknemers Net zo min als bij bijdragen aan de premiespaarregeling en pensioenuitkering eindejaarsuitkering vaste gratificatie bonus beoordelingstoeslag fooien en groepsprestatietoeslag De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op de gegevens die ruim 16 000 werknemers achter lieten op www loonwijzer nl Na de start van het loonwijzerproject in 2000 was het voor het eerst dat er een vergelijk mogelijk was tussen vrouwen en mannen Het onderzoeksteam staat onderleiding van dr Kea Tijdens en is een samenwerking tussen FNV Ilse Media en de Universiteit van Amsterdam AIAS In de Week van de Loonwijzer vraagt FNV voorzitter Lodewijk de Waal extra aandacht voor het invullen van de vragenlijst op www loonwijzer nl Alleen op die manier kan permanent onderzoek worden gedaan naar de positie van werknemers in Nederland man vrouw oud jong geboren in een ander land of in Nederland naar boven Nederland reorganiseert zich suf juni 2002 Ruim de helft van de werknemers in Nederland heeft vanaf 2000 een reorganisatie in zijn bedrijf

  Original URL path: http://loonwijzer.overgeld.nl/home/nieuws/nieuws-2002 (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Nieuws 2001
  geven na Vermeend en De Waal het goede voorbeeld Zij vertrouwen hun gegevens toe aan de enquête van loonwijzer nl De initiatiefnemers verwachten dat aan het eind van dit jaar 40 000 personen hun loongegevens hebben ingevuld Het begin was voor De Waal lastig Bij de vraag in welke sector werk je vroeg de Waal zich af Zijn wij zakelijke dienstverlening Naarmate de vragenlijst vorderde werd de FNV voorzitter trefzekerder Hij heeft de afgelopen maand niet naar een andere baan gesolliciteerd werkt volgens de CAO 35 uur per week en verdient netto 6668 gulden De Waal doet niet geheimzinnig over zijn loon Waarom zou ik Het is mijn vak De loonwijzer is een goed instrument voor werknemers bij een gesprek over arbeidsvoorwaarden Voor de FNV bonden zelf is de loonwijzer een manier om goed inzicht te krijgen in de loonontwikkeling in Nederland Loonachterstanden in de diverse sectoren komen in no time boven water aldus de voorman van Nederlands grootste vakcentrale Vermeend vergelijkt de loonwijzer met de gids van de ANWB alleen gaat het hier niet om het prijskaartje dat van een auto maar van een baan De Loonwijzer is een vervolg op de succesvolle Vrouwenloonwijzer Beiden zijn een initiatief van de FNV en wordt er samengewerkt met de Universiteit van Amsterdam en internetprovider Ilse De Vrouwenloonwijzer werd op 17 mei van dit jaar door staatssecretaris Verstand Sociale Zaken geopend Vrouwenloonwijzer toonde aan dat er nog steeds sprake is van loonongelijkheid in Nederland Was er in 1995 tussen mannen en vrouwen een loonverschil van minder dan 28 procent In 1999 liep dit op tot 30 procent Deze loonongelijkheid is onacceptabel zei Verstand De FNV hoopt met de informatie uit de loonwijzer de loonongelijkheid tussen man vrouw allochtoon en autochtoon verder terug te brengen De campagne rondom het invullen van Loonwijzer is meertalig Zo zijn er vanaf de Week van de Loonwijzer overal op het web banners in het Turks Arabisch Spaans en Nederlands die doorlinken naar de enquête Sinds eind vorige maand in gebruik is hebben ruim 8000 mensen de vragenlijst ingevuld De gegevens van alle invullers worden ingevoerd in een database die steeds wordt geactualiseerd Vanaf januari 2002 kan iedereen via Loonwijzer zijn eigen loon vergelijken met beroepsgenoten Naast de salarischeck geeft de site informatie over beste beroepen en beste bedrijven voor allochtoon man vrouw oud jong Vanzelfsprekend komen daarbij ook de secundaire arbeidsvoorwaarden aan bod Document acties Delen MSN reporting Nu JIJ Del icio us Facebook Digg Google bookmark Reddit StumbleUpon Technorati YahooMyWeb Twitter Share Lees verder Uw browser ondersteunt geen javascript of javascript staat uitgeschakeld Hierdoor kunnen er cookies geplaatst worden waar u geen toestemming voor heeft gegeven SITEMAP Nieuws Binnenland Buitenland Sport Showbizz Snelnieuws Telegraaf TV Digitaal Tips voor de redactie Reizen Bestemmingen Auto Varen Lifestyle Vrouw Horoscoop Goede gewoonten Gratis spelletjes Puzzel Financieel DFT OverGeld MijnBedrijf WUZ Wat U Zegt Vraag en aanbod Auto Speurders Boten Campers en caravans Werk Speurders in de krant Huizen Groupdeal Speurders aanbiedingen Service Abonnementen Adverteren Bezorging Webshop Contact Bezorger worden

  Original URL path: http://loonwijzer.overgeld.nl/home/nieuws/nieuws-2001 (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Nieuws 2000
  nl www vrouwonline nl Het gaat om een interactieve database die de komende maanden samen met zo n 50 000 werkende vrouwen wordt gevuld Werkende vrouwen wordt vanaf vandaag gevraagd een aantal vragen over hun salaris te beantwoorden De vrouwenbladen Libelle Margriet Viva en de FNV bladen nemen de vragenlijst op papier mee in hun uitgave van begin oktober gezamenlijke oplage 2 miljoen De Vrouwenloonwijzer is een initiatief van de grootste vakcentrale FNV en Vrouwonline de populaire vrouwenportal van uitgeverij VNU Tijdschriften De gegevens worden geanalyseerd door dr Kea Tijdens van de Universiteit van Amsterdam deskundige op het terrein van de beloning van vrouwen VNU en FNV verwachten een respons van tenminste 50 000 Document acties Delen MSN reporting Nu JIJ Del icio us Facebook Digg Google bookmark Reddit StumbleUpon Technorati YahooMyWeb Twitter Share Lees verder Uw browser ondersteunt geen javascript of javascript staat uitgeschakeld Hierdoor kunnen er cookies geplaatst worden waar u geen toestemming voor heeft gegeven SITEMAP Nieuws Binnenland Buitenland Sport Showbizz Snelnieuws Telegraaf TV Digitaal Tips voor de redactie Reizen Bestemmingen Auto Varen Lifestyle Vrouw Horoscoop Goede gewoonten Gratis spelletjes Puzzel Financieel DFT OverGeld MijnBedrijf WUZ Wat U Zegt Vraag en aanbod Auto Speurders Boten Campers en caravans Werk Speurders in de krant Huizen Groupdeal Speurders aanbiedingen Service Abonnementen Adverteren Bezorging Webshop Contact Bezorger worden Werken bij Nederlandse producten Korting 1996 2013 TMG Online Media B V Amsterdam Alle rechten voorbehouden e mail redactie i telegraaf nl Gebruiksvoorwaarden Privacy Cookies Cookie voorkeuren Disclaimer Uw browser ondersteunt geen javascript of javascript staat uitgeschakeld Hierdoor kunnen er cookies geplaatst worden waar u geen toestemming voor heeft gegeven Uw browser ondersteunt geen javascript of javascript staat uitgeschakeld Hierdoor kunnen er cookies geplaatst worden waar u geen toestemming voor heeft gegeven Meest gelezen op OverGeld nl 04 05 Wie krijgt op

  Original URL path: http://loonwijzer.overgeld.nl/home/nieuws/nieuws-2000 (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Loonwijzer.nl - Salaris: Rutte, Diederik Samson, Wilders, Sybrand Van Haersma Buma, Roemer, Pechtold, Bram van Ojik, Henk Krol, Marianne Thieme, Slob, Staay, Hero Brinkman
  733 00 Maand 8 894 00 Week 2 134 00 Dag 426 00 Bram van Ojik Lid Tweede Kamer Fractivoorzitter GroenLinks Geboren 1954 Nederland Getrouwd Kinderen 2 Jaar 103 978 00 Maand 8 664 00 Week 2 079 00 Dag 415 00 Arie Slob Lid Tweede Kamer Fractievoorzitter ChristenUnie Geboren 1961 Nederland Getrouwd Kinderen 4 Jaar 104 591 00 Maand 8 715 00 Week 2 091 00 Dag 418 00 Kees van der Staaij Lid Tweede Kamer Fractievoorzitter SGP Geboren 1968 Nederland Getrouwd Kinderen 2 Jaar 103 987 00 Maand 8 665 00 Week 2 079 00 Dag 415 00 Marianne Thieme Lid Tweede Kamer Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Geboren 1972 Nederland Getrouwd Kinderen 2 Jaar 103 673 00 Maand 8 639 00 Week 2 073 00 Dag 414 00 Hero Brinkman Lid Tweede Kamer Fractievoorzitter Democratisch Politiek Keerpunt DPK Geboren 1964 Nederland Kinderen 1 Jaar 103 060 00 Maand 8 588 00 Week 2 061 00 Dag 412 00 Henk Krol Lid Tweede Kamer Fractievoorzitter 50PLUS Geboren 1950 Nederland Getrouwd Jaar 103 672 00 Maand 8 639 00 Week 2 073 00 Dag 414 00 Document acties Delen MSN reporting Nu JIJ Del icio us Facebook Digg Google bookmark Reddit StumbleUpon Technorati YahooMyWeb Twitter Share Lees verder Uw browser ondersteunt geen javascript of javascript staat uitgeschakeld Hierdoor kunnen er cookies geplaatst worden waar u geen toestemming voor heeft gegeven SITEMAP Nieuws Binnenland Buitenland Sport Showbizz Snelnieuws Telegraaf TV Digitaal Tips voor de redactie Reizen Bestemmingen Auto Varen Lifestyle Vrouw Horoscoop Goede gewoonten Gratis spelletjes Puzzel Financieel DFT OverGeld MijnBedrijf WUZ Wat U Zegt Vraag en aanbod Auto Speurders Boten Campers en caravans Werk Speurders in de krant Huizen Groupdeal Speurders aanbiedingen Service Abonnementen Adverteren Bezorging Webshop Contact Bezorger worden Werken bij Nederlandse producten Korting 1996 2013 TMG Online

  Original URL path: http://loonwijzer.overgeld.nl/home/carriere/salaris/vipsalarissen/nederlandse-politici (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Loonwijzer.nl - Functie & Salaris, Beroepen en Loon Tool voor Nederland. Vacatures en cursussen.
  motoren en vervoermiddelen Assemblagemonteurs overige Auteurs en tekstschrijvers Automonteurs Bedieningspersoneel in aardolie en aardgasraffinaderijen Bedieningspersoneel industriele produktielijnen overig Bedieningspersoneel van bleek verf en reinigingsmachines in de textiel Bedieningspersoneel van chemische installaties Bedieningspersoneel van foto en filmontwikkel en afdrukmachines Bedieningspersoneel van installaties in de glas en aardewerkindustrie Bedieningspersoneel van installaties voor houtverwerking Bedieningspersoneel van machines en installaties in de chemie Bedieningspersoneel van machines in de produktie van plastic Bedieningspersoneel van machines in de rubberproduktie Bedieningspersoneel van machines in de textiel bont en leer overig Bedieningspersoneel van machines in schoenfabrieken Bedieningspersoneel van machines voor bont en leerproductie Bedieningspersoneel van machines voor cement steen en ertsproduktie Bedieningspersoneel van machines voor karton en papierprodukten Bedieningspersoneel van machines voor metaalproductie Bedieningspersoneel van machines voor pulp en papier Bedieningspersoneel van machines voor vezel en garenproduktie Bedieningspersoneel van metaalafwerkingsinstallaties Bedieningspersoneel van metaalertsbewerkingsinstallaties Bedieningspersoneel van naaimachines Bedieningspersoneel van stoommachines boilers en turbines Bedieningspersoneel van vaste machines en installaties overig Bedieningspersoneel van wasserij en stomerijmachines Biologen botanici zoölogen e d Boekhouders Chemici Directeuren van grote ondernemingen Drukkers Elektronicatechnici Geologen en geofysici Gereedschapsmakers Glasblazers snijders slijpers en polijsters Hoofden administratie en zakelijke dienstverlening overige Houtbewerkers mandenmakers e d Inkopers Installateurs en onderhoudsmonteurs van elektronica Installateurs van elektrische apparatuur Juweliers en edelsmeden Kantoormedewerkers algemeen Klasseerders en testers m u v voedingsmiddelen en dranken Kleermakers bontwerkers en hoedenmakers Koks Lassers en snijders Leerbewerkers spinners wevers e d Letterschilders decoratieschilders graveurs en etsers Logistiek medewerkers productie Machinaal wevers en breiers Machinebankwerkers Managers onderzoek en ontwikkeling Medewerkers personeelsadministratie Metaalgieters en mallenmakers Metaalpolijsters slijpers gereedschapslijpers Milieu en arbo inspecteurs Monteurs industriële en landbouwmachines Naaisters borduursters e d Natuurkundigen en sterrenkundigen Patroonmakers en snijders voor kledingproduktie Pelsbereiders en leerlooiers Personeelmanagers en loopbaanadviseurs Plaatwerkers Pottenbakkers en serviesmakers Precisie instrumentenmakers en reparateurs Produkt en kledingontwerpers Receptionisten algemeen Reclame en marketing specialisten Rtv technici Schoenmakers e d Schoonmakers in hotels kantoren e d Schoonmakers overige Secretaresses algemeen Smeden voorslagers en smeedperswerkers Stellers en bedieners van houtbewerkingsmachines Stoffeerders en interieurbekleders Takelaars en kabellassers Technisch tekenaars Technisch medisch verkopers m u v ICT Technische onderzoeksassistenten biowetenschappen m u v medisch Timmerlieden Vakspecialisten chemische technologie Vakspecialisten mijnbouw en metallurgie Vakspecialisten natuurkunde en techniek overige Verf en lakspuiters Vertegenwoordigers Vliegtuigmonteurs Werktuigbouwkundige ingenieurs Juridisch administratie inspectie beleidsadvies Administrateurs in magazijnen Advocaten Beleidsadviseurs Beleidsmedewerkers van belangenorganisaties Boekhouders Douaniers en grensbewakers Filosofen historici en politicologen Hogere beleidsambtenaren ICT helpdeskmedewerkers Inkopers Inspecteurs belastingen en accijnzen Juridisch specialisten Juristen overige Kantoormedewerkers algemeen Klasseerders en testers m u v voedingsmiddelen en dranken Leden van wetgevende lichamen Medewerkers personeelsadministratie Medewerkers sociale dienst Milieu en arbo inspecteurs Personeelmanagers en loopbaanadviseurs Professoren en docenten hoger onderwijs Public relations specialisten Receptionisten algemeen Rechters Schoonmakers in hotels kantoren e d Secretaresses algemeen Sociologen antropologen en archeologen Vakspecialisten bij de overheid overige Vergunningverstrekkers bij de overheid Verkoop en marketing managers Vertegenwoordigers Kantoorbedienden secretaresses post telefoon Administrateurs in magazijnen Administratief personeel overig Archiverings en kopieermedewerkers Boden kruiers en bestellers Boekhouders Boekhoudkundige medewerkers Bureauchefs Bureausecretaressen en directiesecretaressen Callcenter medewerkers Codeurs en correctoren Consulenten overige Dienstverleners op straat Directeuren van grote ondernemingen Hoofden administratie en zakelijke dienstverlening overige ICT helpdeskmedewerkers Incasso medewerkers Inkopers Interviewers opinie en marktonderzoek Juridisch secretaressen Kantoormedewerkers algemeen Kas balie en loketbedienden Kassabedienden en kaartverkopers Klachtenbehandelaars Logistiek medewerkers productie Logistiek medewerkers vervoer Loonadministrateurs Managers in de dienstverlening overige Medewerkers personeelsadministratie Medewerkers statistiek financiën en verzekeringen Medisch secretaressen Personeelmanagers en loopbaanadviseurs Personeelsmanagers Postboden en postsorteerders Professionele brievenschrijvers Receptionisten algemeen Reclame en marketing specialisten Secretaresses algemeen Telefonisten Televerkopers Verleners van persoonlijke diensten overige Vertegenwoordigers Landbouw veeteelt natuurbeheer visserij milieu Administrateurs in magazijnen Adviseurs op het gebied van landbouw bosbouw en visserij Agrotechnici Akkerbouwers en groentetelers geen tuinbouw Arbeiders in de akkerbouw Arbeiders in de bosbouw Arbeiders in de tuinbouw Arbeiders in de veeteelt Arbeiders in de visserij en de viskweek Arbeiders op gemengde bedrijven Bedieningspersoneel van mobiele land en bosbouwmachines Boekhouders Bosbouwers Bosbouwtechnici Brandweerlieden Dierenartsen Dierenhouders overige Dierenverzorgers Duikers Financieel managers Fitnessinstructeurs en leiders van recreatieprogramma s Fruittelers en boomkwekers Houders gemengd bedrijf Houders gemengd bedrijf uitsluitend voor eigen gebruik Hoveniers tuinders en kwekers Imkers telers van zijderupsen Inkopers Jagers en vallenzetters Kantoormedewerkers algemeen Klasseerders en testers m u v voedingsmiddelen en dranken Landbouwers uitsluitend voor eigen gebruik Landschapsarchitecten Managers aquacultuur en visserij Managers landbouw en bosbouw Medewerkers personeelsadministratie Monteurs industriële en landbouwmachines Ongeschoolde bouwvakkers Ontsmetters en verdelgers van onkruid en ongedierte Personeelmanagers en loopbaanadviseurs Personeelsmanagers Pluimveehouders Receptionisten algemeen Reclame en marketing specialisten Schoonmakers in hotels kantoren e d Smeden voorslagers en smeedperswerkers Telers van diverse gewassen Vee vlees en melkproducenten m u v pluimvee Veetelers uitsluitend voor eigen gebruik Vertegenwoordigers Vestigingsmanagers in de sport recreatie en van culturele centra Veterinaire assistenten en technici Vis en schaaldierkwekers Vissers binnen en kustwateren Vissers jagers vallenzetters en verzamelaars voor zelfvoorziening Waterdragers en brandhoutverzamelaars Zeevissers Marketing PR reclame Administratief personeel overig Boekhouders Economen Fotografen Hoofden administratie en zakelijke dienstverlening overige Inkopers Interviewers opinie en marktonderzoek Kantoormedewerkers algemeen Managers in de detail en groothandel Managers in de dienstverlening overige Managers in de gezondheidszorg Managers in het onderwijs Managers landbouw en bosbouw Personeelmanagers en loopbaanadviseurs Professoren en docenten hoger onderwijs Public relations specialisten Reclame en marketing specialisten Reclame en public relations managers Schoonmakers in hotels kantoren e d Sociologen antropologen en archeologen Verkoop en marketing managers Wiskundigen actuarissen en statistici Media grafische sector drukkerij cultuur design Acteurs Administrateurs in magazijnen Ambachtslieden overige Arbeidsbemiddelaars en intercedenten Auteurs en tekstschrijvers Beeldend kunstenaars Boekhouders Dansers en choreografen Dienstverleners op straat Drukkers Drukwerkvoorbereiders Fotografen Grafisch nabewerkers en boekbinders Grafisch ontwerpers en multimedia ontwerpers ICT helpdeskmedewerkers Industrieel ingenieurs en productie ingenieurs Inkopers Installateurs van elektrische apparatuur Interieurontwerpers en decorateurs Journalisten Kantoormedewerkers algemeen Kleermakers bontwerkers en hoedenmakers Leerbewerkers spinners wevers e d Letterschilders decoratieschilders graveurs en etsers Mannequins en modellen Marktkooplui Medewerkers personeelsadministratie Meubel en wagenmakers Musici zangers en componisten Muziekinstrumentenmakers en stemmers Naaisters borduursters e d Omroepers nieuwslezers en presentatoren Personeelmanagers en loopbaanadviseurs Precisie instrumentenmakers en reparateurs Produkt en kledingontwerpers Public relations specialisten Receptionisten algemeen Reclame en public relations managers Regisseurs en producenten voor film theater rtv Rtv technici Schoonmakers in hotels kantoren e d Secretaresses algemeen Sjouwers en stuwadoors Vakspecialisten op artistiek en cultureel gebied overige

  Original URL path: http://loonwijzer.overgeld.nl/home/carriere/functie-en-salaris (2013-05-05)
  Open archived version from archive

 • Functie, Salaris, Loon: Kapper, Hair Stylist, Haarstyliste, Herenkapper, Heren kapper, Dameskapper, Haar Stylist, Haarstylist, Pruikenmaker
  schoonheidsprodukten f dreadlocks maken haar vlechten en haarstrengen invlechten g afspraken maken en betalingen ontvangen h werkplekken en knipgerei schoonmaken Meer Verwante beroepen Schoonheidsspecialiste Mannequin fotomodel Acteur Doe de enquête Doe de enquête en win een prijs Eduhub opleidingen Monster jobs Document acties Delen MSN reporting Nu JIJ Del icio us Facebook Digg Google bookmark Reddit StumbleUpon Technorati YahooMyWeb Twitter Share De ruimte hieronder is bedoeld voor het uitwisselen van standpunten en ideeën over de inhoud van deze pagina Reacties met kwetsende taal of reclame worden verwijderd Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus comments powered by Disqus Lees verder Uw browser ondersteunt geen javascript of javascript staat uitgeschakeld Hierdoor kunnen er cookies geplaatst worden waar u geen toestemming voor heeft gegeven SITEMAP Nieuws Binnenland Buitenland Sport Showbizz Snelnieuws Telegraaf TV Digitaal Tips voor de redactie Reizen Bestemmingen Auto Varen Lifestyle Vrouw Horoscoop Goede gewoonten Gratis spelletjes Puzzel Financieel DFT OverGeld MijnBedrijf WUZ Wat U Zegt Vraag en aanbod Auto Speurders Boten Campers en caravans Werk Speurders in de krant Huizen Groupdeal Speurders aanbiedingen Service Abonnementen Adverteren Bezorging Webshop Contact Bezorger worden Werken bij Nederlandse producten Korting 1996 2013 TMG Online Media B V Amsterdam Alle rechten voorbehouden e mail redactie i telegraaf nl Gebruiksvoorwaarden Privacy Cookies Cookie voorkeuren Disclaimer Uw browser ondersteunt geen javascript of javascript staat uitgeschakeld Hierdoor kunnen er cookies geplaatst worden waar u geen toestemming voor heeft gegeven Uw browser ondersteunt geen javascript of javascript staat uitgeschakeld Hierdoor kunnen er cookies geplaatst worden waar u geen toestemming voor heeft gegeven Meest gelezen op OverGeld nl 04 05 Wie krijgt op 1 juli een extra huurverhoging voor zijn kiezen 15 01 Veel huurders snijden in dagelijkse uitgaven 03 05 NHG grens omlaag in juli 02 05 Nieuw 5 eurobiljet in omloop 26 04 Gluurverhoging

  Original URL path: http://loonwijzer.overgeld.nl/home/carriere/functie-en-salaris/kappers (2013-05-05)
  Open archived version from archive