archive-nl.com » NL » O » OVERHEID.NL

Total: 880

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Overheid.nl | Overheidsorganisaties , Nationale ombudsman
  Nationale ombudsman Bedrag 11 661 000 De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat geregeld in art 78a van de Grondwet en in de Wet Nationale ombudsman van 4 februari 1981 Stb 35 laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 februari 2005 Stb 71 Taak De hoofdtaak van de Nationale ombudsman is het doen van onderzoek naar gedragingen van bestuursorganen en het geven van een oordeel over deze gedragingen Dit kan hij doen op verzoek of uit eigen beweging Voordat de Nationale ombudsman een onderzoek start moet de verzoeker zijn klacht eerst voorleggen bij het betreffende bestuursorgaan Wanneer de Nationale ombudsman heeft besloten dat een klacht in aanmerking komt voor onderzoek dan zijn hiervoor twee mogelijke wegen De ene weg is die van een interventie Dit wordt meestal toegepast bij zaken waarin de verzoeker direct belang heeft bij een snelle tussenkomst Het bestaat uit het direct informeren van het bestuursorgaan over de klacht met de vraag of die opgelost kan worden De andere weg is die van het vaststellen van de feitelijke toedracht van gedragingen van bestuursorganen en hun medewerkers Dit leidt tot het uitbrengen van een openbaar rapport met daarin het oordeel over de onderzochte gedraging in termen

  Original URL path: https://almanak.overheid.nl/1924/Nationale_ombudsman/ (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Overheid.nl | Overheidsorganisaties , Raad van State
  de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land Deze taken zijn gebaseerd op artikel 73 en artikel 75 van de Grondwet De Raad van State behoort met de Eerste en Tweede Kamer de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman tot de zogenoemde Hoge Colleges van Staat Dit zijn instituties die in de Grondwet zijn geregeld en onafhankelijk van de regering hun taken uitvoeren Zijne Majesteit de Koning is Voorzitter van de Raad van State De Raad van State bestaat uit een vice president en maximaal tien leden De vice president heeft de dagelijkse leiding over het college en de organisatie van de Raad In de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn naast leden ook staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst werkzaam De Raad van State telt op dit moment ruim 40 staatsraden Het aantal leden en staatsraden dat in de beide Afdelingen tegelijkertijd werkzaam is is in de wet beperkt tot maximaal tien Leden en staatsraden worden bij koninklijk besluit benoemd voor het leven De leden van de Afdeling advisering kunnen ook voor bepaalde tijd worden benoemd De ministerraad draagt de leden en staatsraden voor waarbij de Raad zelf een aanbeveling doet Voor de benoeming van de vice president wordt de Raad geraadpleegd Bij de benoeming van leden en staatsraden wordt gelet op bekwaamheid en ervaring op het terrein van wetgeving bestuur en rechtspraak Zij komen voort uit de kring van de wetenschap het bestuur de rechterlijke macht en de overheid Leden en staatsraden die alleen in de Afdeling bestuursrechtspraak worden benoemd moeten een juridische achtergrond hebben De Raad van State telt ruim 600 medewerkers onder wie ongeveer 250 juristen De secretaris heeft de leiding over de organisatie die is opgebouwd uit de volgende onderdelen De directie Advisering ondersteunt de Afdeling advisering in

  Original URL path: https://almanak.overheid.nl/18595/Raad_van_State/ (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Overheid.nl | Overheidsorganisaties , Raden
  zoekterm in zoek in organisaties Gemeenten Provincies Waterschappen Ministeries Alle overheidsorganisaties Adviescolleges Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raden Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG Postadres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Telefoon 0704266426 Fax 070 363 91 53 Internet http www rijksoverheid nl ministeries bzk externe site Organisatie onderdelen Kiesraad Raad voor de financiele verhoudingen Rfv Raad voor het openbaar bestuur Rob Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid ROP Acties Afdrukken Toegankelijkheid

  Original URL path: https://almanak.overheid.nl/91978/Adviesraden_Binnenlandse_Zaken_en_Koninkrijksrelaties/ (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Overheid.nl | Overheidsorganisaties , Commissies en Raden
  zoek in organisaties Gemeenten Provincies Waterschappen Ministeries Alle overheidsorganisaties Adviescolleges Defensie Overleg en Adviescommissies Commissies en Raden Bezoekadres Plein 4 2511 CR Den Haag Postadres 20701 2500 ES Den Haag Telefoon 070 318 81 88 Fax 070 318 78 88 Internet http www defensie nl externe site Beschrijving TOELICHTING Onder deze rubriek vallen geen externe adviescolleges Organisatie onderdelen Adviescomm Internat Recht en Conventioneel Wapengebruik Commissie Deskundigen immunisatie militairen Idee ncommissie

  Original URL path: https://almanak.overheid.nl/6792/Adviesraden_Defensie/ (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Overheid.nl | Overheidsorganisaties , Externe Advies Colleges
  Home Overheidsinformatie Overheidsorganisaties Zoeken Vul een zoekterm in zoek in organisaties Gemeenten Provincies Waterschappen Ministeries Alle overheidsorganisaties Adviescolleges Onderwijs Cultuur en Wetenschap Externe Advies Colleges Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 BJ Den Haag Postadres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Internet http www minocw nl externe site Organisatie onderdelen College voor Toetsen en Examens Onderwijsraad Raad voor Cultuur Adviesraad voor Wetenschap Technologie en Innovatie Acties Afdrukken Toegankelijkheid Overheid nl werkt samen

  Original URL path: https://almanak.overheid.nl/71977/Adviesraden_Onderwijs,_Cultuur_en_Wetenschap/ (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Overheid.nl | Overheidsorganisaties , Overleg- en Adviescommissies
  Direct naar zie ook Home Overheidsinformatie Overheidsorganisaties Zoeken Vul een zoekterm in zoek in organisaties Gemeenten Provincies Waterschappen Ministeries Alle overheidsorganisaties Adviescolleges Ministerie van Veiligheid en Justitie Overleg en Adviescommissies Postadres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Telefoon 070 370 79 11 Fax 070 370 79 00 Internet http www rijksoverheid nl venj externe site Organisatie onderdelen Commissies en Raden Acties Afdrukken Toegankelijkheid Overheid nl werkt samen met Ondernemersplein nl

  Original URL path: https://almanak.overheid.nl/13593/Adviesraden_Veiligheid_en_Justitie/ (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Overheid.nl | Overheidsorganisaties , Overleg- en Adviescommissies
  Overheidsinformatie Overheidsorganisaties Zoeken Vul een zoekterm in zoek in organisaties Gemeenten Provincies Waterschappen Ministeries Alle overheidsorganisaties Adviescolleges Volksgezondheid Welzijn en Sport Overleg en Adviescommissies Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon 070 3407911 Fax 070 340 78 34 Internet http www rijksoverheid nl ministeries vws externe site Organisatie onderdelen Commissies en Raden Externe Adviescolleges Interdepartementale Commissies Acties Afdrukken Toegankelijkheid Overheid nl werkt

  Original URL path: https://almanak.overheid.nl/66151/Adviesraden_Volksgezondheid,_Welzijn_en_Sport/ (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Overheid.nl | Overheidsorganisaties , Rechtswezen - Hoge Raad der Nederlanden
  mr A M J van Buchem Spapens Mr C B Bavinck Jhr mr B C de Savornin Lohman Mr E J Numann Mr J C van Oven Mr W A M van Schendel Mr C J J van Maanen Mr F B Bakels Mr N Jörg Mr J A C A Overgaauw Mr C A Streefkerk Mr J de Hullu Mw mr W M E Thomassen Mw mr H A G Splinter Van Kan Mw mr E N Punt Mr W D H Asser Mr C Schaap Mr J W M Tijnagel Mr A Hammerstein Mr M W C Feteris Mw mr W F Groos Mr C H W M Sterk M A Loth Mr M A Fierstra P M F van Loon Mr R J Koopman Mr A H T Heisterkamp Directeur bedrijfsvoering Ä R Rotscheid Drs J A M L Abcouwer Advocaat generaal J Silvis Mr L Strikwerda Mw mr C L de Vries Lentsch Kostense Mr A J M Machielse Mr F F Langemeijer Mr J Spier Mr P J Wattel Mw mr E M Wesseling van Gent Jhr mr J L R A Huydecoper Mr L A D Keus Mr W H Vellinga Mr R E C M Niessen Mr G Knigge Mr J B M M Wuisman Mr P Vlas Mw mr M E van Hilten Mr R L H IJzerman Mw mr E B Rank Berenschot Mr P C Vegter Mr D J C Aben Mr E J Hofstee Mr M H Wissink woordvoerder communicatieadviseur Drs M Beentjes Raadsheer in buitengewone dienst Mw mr A E M van der Putt Lauwers Mr L Monné Mr J P Balkema Mr P Lourens Mr A R Leemreis Mr J W Ilsink Vice president Mr J B Fleers Mr A J A van Dorst Mr J W

  Original URL path: https://almanak.overheid.nl/18417/Hoge_Raad/ (2015-06-23)
  Open archived version from archive •