archive-nl.com » NL » O » OVERHUYSONLINE.NL

Total: 166

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Agenda - Overhuys Online
  jaar weer Gesloten met de komende feestdagen Maandag 6 april 2de paasdag Maandag 27 april Koningsdag en dit jaar ook op Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag Verder ook op donderdag14 mei en vrijdag 15 mei Hemelvaart Tevens zijn wij op maandag 25 mei gesloten in verband met 2e Pinksterdag Orders worden deze dagen niet verwerkt Wij adviseren u daarom uw order tijdig in te brengen zodat uw levering geen vertraging oploopt Bezoek ons op de Grafische vakbeurs Vakbeurs Sign in Gorinchum op 10 11 12 maart 2015 Woendag 18 febr slecht bereikbaar Wegens grote stroonmstoring waren wij de gehele dag slecht tot niet bereikbaar rond 17u werden wij eindelijk weer voorzien van stroom en zijn meteen hard aan het werk gegaan om de achterstand in werk in te halen excuses voor het ongemak Gesloten rondom Kerst en Oud Nieuw De feestdagen komen eraan Graag maken wij u er op attent dat wij in de periode rondom Kerst en Oud Nieuw gesloten zijn en wel van Woensdagmiddag 24 december 2014 12 00 uur tot Maandag 5 januari 2015 Op Maandag 5 januari 2015 starten wij het nieuwe jaar weer Tijdens de zomervakantie zijn wij gewoon open Wij blijven ook gedurende de zomervakantie gewoon volledig beschikbaar voor al uw vragen lichtberekeningen e d leveringen zullen ook gewoon doorgaan Wij wensen u een fijne zomervakantie Gesloten met Hemelvaart Pinksteren In verband met Hemelvaart zijn wij op donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei gesloten Tevens zijn wij op maandag 9 juni gesloten in verband met 2e Pinksterdag Orders worden deze dagen niet verwerkt Wij adviseren u daarom uw order tijdig in te brengen zodat uw levering geen vertraging oploopt Regiomeeting Noordwest Nederland Tijdens de Regiomeeting Noordwest Nederland welke plaatsvindt op donderdag 15 mei 2014 bij Fri Jo Lichtreclame B V zal Overhuys Verlichting BV

  Original URL path: http://www.overhuysonline.nl/19/agenda.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Algemene voorwaarden - Overhuys Online
  Reclames dienen binnen 8 dagen respectievelijk terzake van niet zichtbare gebreken binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te geschieden onder vermelding van de redenen van de klacht en de factuurgegevens De leveranties waarop de reclame betrekking heeft dienen 8 dagen daarna franco in de oorspronkelijke verpakking te zijn geretourneerd aan en ontvangen door leverancier Klachten over het gehalte en of de hoedanigheid van niet meer retourneerbare producten moeten binnen 8 dagen na aflevering en onder toezending van een analyseerbaar monster worden gedeponeerd bij leverancier Op alle door leverancier aan afnemer verkochte en geleverde zaken wordt aan afnemer garantie verleend gelijk aan de fabrieksgarantie Op alle door leverancier in opdracht van afnemer vervaardigde zaken staat leveran cier behoudens andersluidende schriftelijk overeenkomst en het bepaalde in artikel 8 lid 8 gedurende een half jaar er voor in dat het product voldoet aan de eisen waartoe het is vervaardigd en drie maanden voor producten waarvan de factuurwaarde per stuk minder is dan 25 00 Indien de reclameklacht van afnemer voor leverancier en de fabrikant aanvaardbaar is heeft afnemer de keus reparatie of nieuw levering te verlangen danwel zulks uitsluitend in geval van tijdige reclame en indien de leveranties ongebruikt en binnen de gestelde termijn in de originele verpakking zijn geretourneerd annulering van de overeenkomst waarna creditering van hetgeen afnemer inmiddels terzake van de leverantie voldeed volgt Annulering wegens aanvaardbare klachten is tijdens de garantieperiode en mits de leverantie werd betaald op dezelfde voorwaarden eveneens mogelijk doch in dat geval volgt na retournering creditering van hetgeen werd voldaan onder aftrek van een billijke vergoeding voor het gebruik dat in de garantieperiode heeft plaatsgevonden Indien afnemer een artikel retour zendt dient afnemer in het bezit te zijn van een RMA nummer Return Material Authorization Afnemer kan een RMA nummer aanvragen door middel van het retourformulier Hierbij dient duidelijk de reden voor retourzending te worden vermeld afnemer ontvangt via e mail een bevestiging van het verzoek binnen 2 werkdagen na ontvangst wordt de aanvraag verwerkt en bij aanvaarding wordt afnemer een RMA nummer toegekend na ontvangst van de zending van afnemer stuurt leverancier een ontvangstbevestiging per e mail leverancier handelt de retourzending afhankelijk van de wens van afnemer binnen 10 werkdagen af Let op Retourzendingen altijd met inachtneming van het volgende Retouren dienen binnen 5 dagen na toekenning van het RMA nummer verzonden te worden naar onderstaand adres Overhuys Verlichting BV Venenweg 1 1161 AK Zwanenburg Afnemer dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking Het RMA nummer dient duidelijk vermeld te worden op de buitenkant van de zending Afnemer is verantwoordelijk voor een adequate verzendwijze Zendingen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd of niet vooraf zijn aangemeld en niet voorzien zijn van een RMA nummer zullen NIET door leverancier worden geaccepteerd Voor een snelle afhandeling verzoekt leverancier afnemer om het retourfomulier zo volledig mogelijk in te vullen en de klachten e d zo uitvoerig mogelijk te beschrijven De garantie en de rechten van reclame gelden niet indien de schade aan de leverantie het gevolg is van een onjuiste behandeling waaronder met name is te verstaan overbelasting misbestemming onoordeelkundig gebruik wijziging De artikelen bezitten de eigenschappen die zijn overeengekomen Indien er sprake is van non conformiteit heeft afnemer recht op herstel of vervanging Om aanspraak te maken op herstel of vervanging dient het gebrek bij aflevering van het artikel te zijn geconstateerd Afnemer dient aan te tonen dat het gebrek vanaf de levering aanwezig is geweest Klachten geven afnemer geen recht betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten of na te laten behoudens in het geval de klacht tijdig en aanvaardbaar is geoordeeld door leverancier en de fabrikant 10 Consumentenaankopen via de online shop Uitsluitend bij internetaankopen via de online shop van leverancier heeft de particuliere afnemer het recht aan leverancier mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel De aankoop van elk artikel via de online shop wordt pas definitief na het verstrijken van deze terugzendperiode van 14 dagen Indien de kwaliteit van de teruggezonden artikelen is geschaad door onvoorzichtig of onoordeelkundig gebruik of door de wijze waarop het bij terugzending is aangeboden behoudt leverancier zich het recht voor om van afnemer een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies Op grond hiervan kan afnemer alle in de online shop van leverancier aangeschafte artikelen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd naar leverancier terugsturen bij gebruik van de retourbon mits de goederen volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren Afnemer dient de retourzending vooraf kenbaar te maken bij leverancier Terugbetaling van de aankoopprijs na eventuele aftrek voor beschadiging vindt plaats binnen 30 dagen na retourontvangst Na opgaaf van rekeningnummer en tenaamstelling van de rekening af afnemer zal leverancier zorgdragen voor terugbetaling In afwijking van artikel 10 lid 1 beschikt de afnemer bij aankoop via de online shop niet over het recht om van de aankoop af te zien wanneer artikelen op bestelling van afnemer op maat gemaakt of geïndividualiseerd zijn Maatwerk valt buiten het herroepingsrecht 11 Zekerheden Eigendomsvoorbehoud Retentierecht Pandrecht De leveranties blijven eigendom van leverancier totdat afnemer de navolgende verplichtingen jegens leverancier is nagekomen voldoening van tegenprestaties met betrekking tot de door leverancier in verband met leveranties verrichte of te verrichten diensten betaling van de rente en kosten waaronder alle kosten voor zover betrekking hebben op de onbetaald gebleven leverantie genoemd in art 8 lid 4 Leveranties die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht Die leveranties mogen in geen geval worden vervreemd noch worden beleend of in pand gegeven of anderszins worden bewaard of uit het bedrijf of de macht van afnemer geraken zolang afnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan Afnemer dient gegadigden voor beperkte zakelijke rechten of andere rechten op de leveranties op het eigendomsvoorbehoud c a van leverancier te wijzen Achterwege laten van

  Original URL path: http://www.overhuysonline.nl/4/algemene-voorwaarden.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Copyright - Overhuys Online
  Home Overhuys LedHuys A dam manufactured DesignHuys GE Tetra LED Systems Philips Lighting Osram Megaman GE Sylvania Documentatie NU super lage prijzen Voorraad artikelen voor 15 30 besteld Volgende werkdag in huis Zoeken Volg Overhuys Verlichting Nieuws Contact Overhuys Verlichting BV Venenweg 1 1161 AK Zwanenburg The Netherlands Tel 31 0 20 497 01 00 Fax 31 0 20 497 01 09 Email info overhuys nl Copyright Voor eventueel gebruik van de foto s en of informatie gelden de volgende regels Voor niet commerciële doeleinden mogen de foto s kosteloos worden gebruikt maar dan wel met bronvermelding www overhuysonline nl Een mailtje waarin melding wordt gemaakt van het gebruik wordt op prijs gesteld Deze foto s info mogen voor commerciële doeleinden uitsluitend worden gebruikt na voorafgaande schriftelijke toestemming zoniet dan is men aansprakelijk voor de auteursrechtelijke gevolgen Dit geldt ook voor Stichtingen en Verenigingen Foto s e o die aan overhuysonline nl worden aangeboden om op de site te zetten vallen buiten elke verantwoording van overhuysonline nl maar blijven wel diens eigendom Alle rechten van de getoonde foto s en info liggen bij Overhuys Verlichting BV te Zwanenburg Nederland All rights reserved The copyrights in the photographs and information displayed

  Original URL path: http://www.overhuysonline.nl/11/copyright.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Disclaimer - Overhuys Online
  NU super lage prijzen Voorraad artikelen voor 15 30 besteld Volgende werkdag in huis Zoeken Volg Overhuys Verlichting Nieuws Contact Overhuys Verlichting BV Venenweg 1 1161 AK Zwanenburg The Netherlands Tel 31 0 20 497 01 00 Fax 31 0 20 497 01 09 Email info overhuys nl Disclaimer Inhoud De informatie die door Overhuys Verlichting wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd Aansprakelijkheid Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend Overhuys Verlichting kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert Overhuys en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie Overhuys Verlichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Overhuys Verlichting zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Overhuys Verlichting Verantwoordelijkheid Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt Afnemer mag de informatie

  Original URL path: http://www.overhuysonline.nl/12/disclaimer.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Aura - Overhuys Online
  01 00 Fax 31 0 20 497 01 09 Email info overhuys nl Aura Grid Lijst 1 10 23 resultaten Vorige 1 2 3 Volgende F18W Aura Ultimate 80 000uur 430212 20 50 15 38 Product bestellen F18W Aura Ultimate Protector 80 000uur 28 50 21 38 Product bestellen F18W Aura Ultimate Thermo 80 000uur 27 50 20 63 Product bestellen F18W Aura Universal 60 000uur 14 50 10 88

  Original URL path: http://www.overhuysonline.nl/merk-aura_4/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Sitemap - Overhuys Online
  OX xx92 en RGB OX 1092 OX 3092 OX 6092 OX rgb OX beamer M OX Beamer L OX street Schijnwerpers Grondinbouw spots Hal en Plafondstralers Openbare verlichting Waterdicht fluorescentie OX petrol inbouw OX petrol opbouw Noodverlichting Lichtbronnen Fluoresentie Buizen Fluorescentie Lichtreclame Fluorescentie Philips Fluorescentie Aura Longlife Fluorescentie T8 T5 gekleurd specials Gekleurde TL hoezen Safety tube HACCP Gasontlading Lampen Compact gasontlading Hogedruk gasontlading Gekleurd gasontlading Spaarlampen insteek schroef Spaarlampen Insteek PL lampen Philips Spaarlampen Schroef Halogeen Verlichting Laagvolt halogeen Hoogvolt halogeen Eco Classic Halogeenlampen Aura Longlife TL Aura Universal 840 Aura Universal 865 Aura T5 Supreme VSA Trafos e d Osram electronische vsa Philips electronische vsa Conventionele VSA Specials Electronische VSA Fluorescentie lamphouders HID EVSA voor CDM HQI HCI Halogeen trafo s Halogeen Standaard lamphouders Beugel Overhuys VSA Trafos e d Conventionele VSA Omvormers Voedingen electronisch Schakelmateriaal Schakelmateriaal Spat waterdicht serie Schakelmateriaal Inbouw HK05 serie Schakelmateriaal Inbouw HK03 serie Wieland Snoer Stekers Aansluit snoeren Wieland GST 18 Tafel contactdozen Stekers Perilex Buitenlandse steker Buitenlandse snoeren CEE materialen Draad en Kabel Draad en Kabel Halogeenvrij Draad en kabel Gereedschap Installatie materiaal Lasklemmen Lasdozen en gietmoffen Pijp en Goot Flexibele pijp voorbedraad Overhuys Draad en Kabel Draad en Kabel Bevestigings materiaal Isolatie materiaal Trekontlasters Schakelaars Kabelschoenen Montagekasten Licht besturing Schemerschakelaar Tijd Brandweerschakelaars Licht besturings systemen Intelligente ledsturingen Architainment Controllers Tijd Schemer Installatie Installatie automaten groepen kasten Schemerschakelaars Bewegingsmelder indoor outdoor Tijd Brandweer schakelaar Rookmelders Koolmonoxidemelders Ei Easi fit rook en hittemelder 230V met 10jaars lithium back up Overhuys Tijd Schemer Installatie Rookmelders Koolmonoxidemelders Alarmcentrale s onderdelen Entertainment verlichting Parcan spot Parcan Pinspot Scanners Moving Heads Truss Systeem Effecten Maatwerk verlichting LedHuys A dam manufactured Ledstrings Binnen Buiten MX flex indoor low power MX flex indoor high power MX tunable white indoor MX rgb indoor MX flex controllers OX flex outdoor OX

  Original URL path: http://www.overhuysonline.nl/sitemap.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Documentatie aanvragen - Overhuys Online
  Venenweg 1 1161 AK Zwanenburg The Netherlands Tel 31 0 20 497 01 00 Fax 31 0 20 497 01 09 Email info overhuys nl Documentatie aanvragen Wilt u van de produkten op onze site de documentatie aanvragen vult u dan onderstaande regels in en geef aan om welke producten het gaat en u heeft binnen ca 2 werkdagen de betreffende documentatie per post binnen Naam Dit veld is verplicht

  Original URL path: https://www.overhuysonline.nl/32/documentatie-aanvragen.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Lichtberekening - Overhuys Online
  werkdag in huis Zoeken Volg Overhuys Verlichting Nieuws Contact Overhuys Verlichting BV Venenweg 1 1161 AK Zwanenburg The Netherlands Tel 31 0 20 497 01 00 Fax 31 0 20 497 01 09 Email info overhuys nl Lichtberekening Naam Dit veld is verplicht of niet juist ingevuld Emailadres Dit veld is verplicht of niet juist ingevuld Maten lengte x breedte x hoogte of afstand Dit veld is verplicht of niet

  Original URL path: https://www.overhuysonline.nl/33/lichtberekening.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive