archive-nl.com » NL » O » OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING.NL

Total: 232

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kan de verzekering tijdens de looptijd gewijzigd worden?
  wordt de rechtszekerheid bevorderd Men kan daarmee vertrouwen op het feit dat wat is afgesproken ook daadwerkelijk gebeurt Als hier sprake van is zal men eerder overgaan tot het sluiten van een overeenkomst dan als het niet zeker is of iemand zal nakomen Bij de overlijdensrisicoverzekering is dat niet anders De verzekeraar en verzekeringsnemer gaan er vanuit dat zij in beginsel onder normale omstandigheden gebonden blijven aan de overlijdensrisicoverzekering Toch bieden verzekeraars veelal de mogelijkheid aan om een verzekering tijdens de looptijd aan te passen Immers omstandigheden met betrekking tot de overlijdensrisicoverzekering kunnen wijzigen Denk bijvoorbeeld aan een huis dat wordt gekocht door de verzekeringsnemer verzekerde en de begunstigde Het kopen van een huis gaat vaak gepaard met substantiële lasten die ook nog een over een langere termijn zijn uitgestrekt Dat kan reden zijn om de overlijdensrisicoverzekering aan te passen aan de nieuwe situatie Omdat de verzekeraar dit ook onderkent bestaat de mogelijkheid om de verzekering aan te passen Van belang bij de wijziging van de overlijdensrisicoverzekering is dat iedere wijziging in beginsel wordt gekwalificeerd als het aangaan van een nieuwe verzekering Dat kan administratief enige voeten in de aarde hebben en ook vindt er dan een nieuwe keuring plaats

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/kan-de-verzekering-tijdens-de-looptijd-gewijzigd-worden (2015-12-03)
  Open archived version from archive


 • Is bij het afsluiten van een hypotheek een ORV dan verplicht?
  het overlijden van een van de partners De overlijdensrisicoverzekering maakt het mogelijk om deze lasten in te dekken door het afsluiten van de verzekering Zolang het verzekerde bedrag voldoende is om de hypotheeklasten te dekken wordt hiermee het hypothecaire risico afgedekt Nu is het derhalve verstandig maar is het daarmee ook verplicht Als de hypotheek wordt afgesloten onder toepassing van de Nationale Hypotheek Garantie is het antwoord hierop ja De Nationale Hypotheek Garantie streeft naar woningbehoud Zij geeft in beginsel de lening verstrekker de bank in de meeste gevallen de zekerheid dat de lening waarop een hypotheek rust terug wordt betaald Omdat het overlijden van de lener een risico vormt bij de mogelijkheid om te hypotheekschuld af te betalen stelt de Nationale Hypotheek Garantie als voorwaarde dat een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten De hypotheek is immers afgesloten met in het achterhoofd een bepaald inkomen en een bepaald vermogen van de koper Bij het overlijden van de koper zal dit ertoe leiden dat het inkomen weg valt Hierdoor kunnen de hypotheeklasten niet meer worden voldaan waarna het huis mogelijkerwijs gedwongen moet worden verkocht Om dit risico af te dekken moet onder de Nationale Hypotheek Garantie een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten De hoogte van

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/is-bij-het-afsluiten-van-een-hypotheek-een-orv-dan-verplicht (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Is het mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te kopen?
  houdt verband met de aard van de overlijdensrisicoverzekering Bij deze verzekering wordt namelijk alleen uitgekeerd bij het voltrekken van de verzekerde gebeurtenis voor het aflopen van de looptijd van de verzekering De verzekerde gebeurtenis is het overlijden van de verzekerde persoon Hiermee gaat gepaard dat geen vermogen wordt opgebouwd tijdens te looptijd van de verzekering Wanneer de verzekering derhalve afloopt en de verzekerde op dat moment nog in leven is

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/is-het-mogelijk-om-een-overlijdensrisicoverzekering-af-te-kopen (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Is de premie van een ORV van de belasting aftrekbaar?
  in gemeenschap van goederen zijn getrouwd Indien hier sprake van is zal er erfbelasting moeten worden betaald over de ontvangen som Een groot gedeelte van het ontvangen bedrag zal echter in de regel onder de heffingsvrije voet vallen In 2013 gold dat over de eerste ruim 600 000 euro geen erfbelasting hoefde te worden betaald indien de partners in gemeenschap van goederen waren getrouwd Indien de partners echter op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd kan onder omstandigheden onder de erfbelasting worden uitgekomen Indien beide partners als verzekerde en ook als verzekeringsnemer gelden op dezelfde polis jegens elkaar en de premie uit het eigen vermogen van de onderscheidenlijke partners wordt betaald is het mogelijk dat geen belasting hoeft te worden betaald Naast de erfbelasting speelt ook de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting De uitkering van een overlijdensrisicoverzekering valt niet onder de inkomstenbelasting Om deze reden hoeft dus geen inkomstenbelasting te worden betaald bij de uitkering De premie welke wordt betaald voor de overlijdensrisicoverzekering is evenmin aftrekbaar van de inkomstenbelasting Dit is logisch nu de uitkering niet belast is onder de inkomstenbelasting Als de uitkering niet belast zou zijn en de premie wel aftrekbaar zou dit tot een scheefgroei leiden Hier is dan ook

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/is-de-premie-van-een-orv-van-de-belasting-aftrekbaar (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Is het ook mogelijk om een ORV op het leven van iemand anders dan de partner af te sluiten?
  mogelijk om deze op het leven van een ander dan de partner af te sluiten Het vreemde aspect zit in het feit dat de overlijdensrisicoverzekering vaak een overeenkomst is die speelt tussen familieleden uit de eerste graad Dat houdt in de echtgenoten ouders en kinderen Omdat in deze relatie sterke behoefte bestaat aan het financieel indekken van de overblijvende familieleden na het overlijden van een van hen wordt de overlijdensrisicoverzekering afgesloten De ouders willen bijvoorbeeld dat de kinderen financieel onbezorgd kunnen studeren indien de ouders vroeg zouden komen overlijden of de echtgenoot wil de hypotheeklasten op een nette wijze indekken voor de overblijvende echtgenoot Hoewel het bovenstaande een veel voorkomende wijze is van het inkleden van de overlijdensrisicoverzekering hoeft het niet perse op deze wijze te geschieden Ook is het namelijk mogelijk om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op iemand anders leven Dat houdt verzekeringstechnisch in dat een ander wordt aangewezen als de verzekerde De verzekeringsnemer hij of zij die de premie voldoet blijft dan hetzelfde en ook de begunstigde degene die het verzekerde bedrag ontvangt blijft ongewijzigd Het is slechts de verzekerde die iemand anders is dan in de regel de partner of ouders Bij het overlijden van de

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/is-het-ook-mogelijk-om-een-orv-op-het-leven-van-iemand-anders-dan-de-partner-af-te-sluiten (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Wat is verzekerd kapitaal?
  voor de einddatum van de verzekering De hoogte van het verzekerde kapitaal is afhankelijk van velen zaken maar hangt veelal samen met de lasten die zullen moeten worden voldaan na het overlijden van de verzekerde Deze lasten kunnen vaak wel nog worden voldaan bij het leven van de verzekerde maar niet zeker is het of dit ook nog het geval is na het overlijden van de verzekerde Als er bijvoorbeeld

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/wat-is-verzekerd-kapitaal (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Wat bepaalt de hoogte van de premie van een ORV?
  van het uit te keren bedrag en persoonlijke omstandigheden van de verzekerde Bij de overlijdensrisicoverzekering spelen deze drie zaken ook mee Ten eerste is van belang wat en hoe hoog het verzekerde risico is Bij een hoog risico bestaat een grote kans dat de verzekeraar zal moeten uitkeren De verzekering is immers een kansovereenkomst Bij een hoog risico hoort een hoge premie en andersom hoort bij een te overzien risico een lagere premie Naast het verzekerde risico speelt de hoogte van het uit te keren bedrag mee bij het berekenen van de premie Indien de verzekeraar het voltrekken van de gebeurtenis een laag bedrag zal moeten uitkeren aan de begunstigde zal de premie over het algemeen lager zijn dan bij het gelijk blijven van de overige omstandigheden wanneer de verzekeraar een zeer groot bedrag moet uitkeren De betaalde premies maken het immers mogelijk om het verzekerde bedrag uit te keren Ten slotte spelen bij het bepalen van de hoogte van de premie ook de persoonlijke omstandigheden van de verzekerde mee Als de verzekerde bijvoorbeeld een slechte levensstijl erop na houdt kan dit invloed hebben op de hoogte van de premie Ook de leeftijd van de verzekerde en de vraag of

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/wat-bepaalt-de-hoogte-van-de-premie-van-een-orv (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Wat is het verschil tussen een verzekerde en een verzekeringsnemer?
  verzekerde en de verzekeringsnemer uit te leggen is het van belang om de verzekeringsovereenkomst nader te beschouwen Volgens het Burgerlijk Wetboek is de verzekering een overeenkomst een contract rechtens afdwingbare afspraak waarbij de verzekeraar zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij de verzekeringsnemer verbindt tot het doen van een of meerdere uitkeringen en bij het sluiten van de overeenkomst voor de partijen de verzekeraar en de verzekeringsnemer het onzeker is of en wanneer tot uitkering zal worden overgegaan Bij een verzekering zijn minimaal twee en maximaal drie personen van belang Dat zijn de verzekerde de verzekeringsnemer en de begunstigde De verzekeringsnemer is degene die verzekering afsluit Deze persoon betaalt de premie De verzekerde is de persoon die is verzekerde Deze persoon is de persoon om wie het draait als het gaat om het uitkeren van de verzekerde som onder de overlijdensrisicoverzekering Ten slotte is er de begunstigde Deze persoon is de persoon aan wie wordt uitgekeerd Het is goed mogelijk dat de verzekeringsnemer en de verzekerde een en dezelfde persoon zijn Dit hoeft evenwel niet omdat degene die de premie betaalt niet dezelfde persoon hoeft te zijn als de persoon wiens leven is verzekerd Overlijdensrisicoverzekering vergelijken Vergelijk direct

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/wat-is-het-verschil-tussen-een-verzekerde-en-een-verzekeringsnemer (2015-12-03)
  Open archived version from archive