archive-nl.com » NL » O » OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING.NL

Total: 232

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zit er een verschil tussen de premies van de levensverzekeringen van mannen en vrouwen?
  belang voor de verzekeraar Hierop zal de verzekeraar de polisvoorwaarden aanpassen Denk aan een brandverzekering De kans dat een rieten huis in vlammen opgaat is statistisch groter dan de kans dat een betonnen huis in brand zal vliegen De premie voor een rieten huis zal bij een brandverzekering derhalve hoger zijn dan de premie voor het betonnen huis Het heeft alles te maken met de kans Betreffende de overlijdensrisicoverzekering speelt deze kans ook mee bij het verschil in premie tussen mannen en vrouwen Statistisch is aangetoond dat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen Deze gemiddelde levensverwachting speelt mee in het bepalen van de hoogte van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering Immers indien mannen eerder overlijden dan vrouwen moet dit worden gedekt door een hogere premie voor mannen Het verschil in premie tussen mannen en vrouwen heeft tot weerstand geleid Bepleit werd dat het verschil in premie van de overlijdensrisicoverzekering in strijd is met het non discriminatiebeginsel Indien mannen en vrouwen gelijk moeten worden behandeld is het onwenselijk dat er toch premieverschillen zijn Het Europees Hof van Justitie van de Europese Unie heeft deze redenering gevolgd Het Hof heeft geoordeeld dat het in beginsel niet in overeenstemming is met het discriminatieverbod

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/zit-er-een-verschil-tussen-de-premies-van-de-levensverzekeringen-van-mannen-en-vrouwen (2015-12-03)
  Open archived version from archive


 • Wat is het verschil tussen een natura-uitvaartverzekering en een uitvaartverzekering die geld uitkeert?
  het natura gedeelte De gewone uitvaartverzekering verschilt van de natura uitvaartverzekering op grond van het feit dat de natura uitvaartverzekering een verzekering is in verband met de verzorging van de uitvaart waarbij de verzekeraar zich verbindt tot het leveren van een prestatie die niet tevens inhoudt het doen van een geldelijke uitkering Dit is duidelijk anders dan een uitvaartverzekering waarbij de verzekeraar bij het voltrekken van de verzekerde gebeurtenis het overlijden van de persoon in kwestie een vooraf bepaald geldelijk bedrag uitkeert aan de begunstigde n Het verschil tussen beide verzekeringen zit derhalve in de vraag of de verzekeraar een geldbedrag uitkeert aan de begunstigde n of dat de verzekeraar een betaling in natura doet De betaling in natura houdt in dat de verzekeraar zorgt voor de daadwerkelijke uitvaart Dat wil zeggen het zorgdragen voor bijvoorbeeld de kist of bijvoorbeeld de rouwwagen Beide verzekeringen zijn duidelijk anders dan de overlijdensrisicoverzekering welke niet toeziet op de uitvaart maar op de financiële risico welke verband houden met het overlijden van de verzekerde Denk aan het voldoen van de hypothecaire lasten die rusten op het huis van de echtgenoot en echtgenote De overlijdensrisicoverzekering ziet daar juist op toe en niet op de uitvaart

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/wat-is-het-verschil-tussen-een-natura-uitvaartverzekering-en-een-uitvaartverzekering-die-geld-uitkeert (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Wie behoort de kosten van een uitvaart te betalen?
  op de nalatenschap de erfenis Indien deze niet aanwezig is of onvoldoende is worden de bloed en aanverwanten die op grond van het Burgerlijk Wetboek verplicht zijn tot onderhoud van de overledene aangesproken Nu wordt het over het algemeen onwenselijk wordt geacht om nabestaanden van een overledene te belasten met de kosten van een begrafenis bieden verzekeraars de mogelijkheid om de kosten die gemoeid zijn met de begrafenis te verzekeren De verzekeringen die dit mogelijk maken zijn de natura uitvaartverzekering en de uitvaartverzekering Deze beide verzekeringen worden afgesloten om de kosten gemoeid met de uitvaart te dekken De nabestaanden worden derhalve op deze manier financieel ontlast De natura uitvaartverzekering en de uitvaartverzekering moeten niet worden verward met de overlijdensrisicoverzekering Hoewel voor alle drie de verzekeringen het overlijden de verzekerde gebeurtenis is hebben de eerste twee verzekeringen te maken met de kosten van de uitvaart en ziet de laatste de overlijdensrisicoverzekering toe op het bedrag dat wordt uitgekeerd na het overlijden welke niet zozeer te maken heeft met de kosten van de begrafenis of de crematie De kosten waarop de overlijdensrisicoverzekering toeziet zijn bijvoorbeeld kosten als het betalen van de hypotheek van de overledene Deze kosten konden bij het leven van

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/wie-behoort-de-kosten-van-een-uitvaart-te-betalen (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Wat kost een gemiddelde uitvaart?
  is Een uitvaart bestaat uit een hoop facetten Denk aan de vraag of de overledene begraven of gecremeerd wil worden en hoeveel mensen naar de begrafenis komen de locatie zal daar op aangepast worden Ook speelt het mee waar de overledene begraven wordt en hoeveel tijd er wordt uitgetrokken voor de herdenking en de ter aarde stelling Kortom zoveel mensen zoveel wensen ook of misschien wel juist als het gaat over een begrafenis Van belang in het kader van de overlijdensrisicoverzekering is dat de uitvaart niet uit deze verzekering wordt voldaan De dekking onder de overlijdensrisicoverzekering biedt immers financiële zekerheid voor de nabestaanden De uitvaart valt daarmee niet direct onder de overlijdensrisicoverzekering Veelal wordt een uitvaart verzekerd onder de zogenaamde natura uitvaartverzekering Dit is een verzekering in verband met de verzorging an de uitvaart waarbij de verzekeraar zich verbindt tot het leveren van een prestatie die niet tevens inhoudt het doen van een geldelijke uitkering Deze verzekering verzekert derhalve de kosten die gemoeid zijn met de uitvaart Deze kunnen hoewel het dus lastig te zeggen is wat de gemiddelde kosten zijn van een uitvaart uiteenlopen vanaf een bedrag van ongeveer 4 000 euro tot hoeveel de overledene en zijn of

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/wat-kost-een-gemiddelde-uitvaart (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Wat betekent de term: Algemeen graf?
  graf Waar men er voor kan kiezen een eigen graf te nemen kan hier ook vanaf gezien worden Bij het particuliere of eigen graf is het graf in het bijzonder voor een bepaalde familie of groep bekenden Denk aan het familiegraf Het algemene graf is het tegenovergestelde van het particuliere of eigen graf Hier liggen meerdere personen die elkaar meestal niet kennen bij elkaar Deze graven zijn veelal te herkennen aan meerdere kleine grafstenen of monumentjes die boven een graf liggen Dit in tegenstelling tot een particulier graf waar door bijvoorbeeld een grafsteen of grafmonument duidelijk is dat het graf aan een familie toebehoort Op grond van de Wet op de Lijkbezorging bepaalt de houder van de begraafplaats waar de overledene wordt begraven indien wordt gekozen voor een algemeen graf Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is van belang dat de kosten voor het verlengen van een algemeen graf in de regel minder duur zijn dan het verlengen van een particulier of eigen graf Nu de kosten hiervoor in de regel lager zijn hoeft indien wordt besloten in de overlijdensrisicoverzekering hiervoor een voorziening te treffen een minder hoog bedrag te worden vastgelegd in de polis Overlijdensrisicoverzekering vergelijken Vergelijk direct alle

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/wat-betekent-de-term-algemeen-graf (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Wat is een eigen graf?
  in tegenstelling tot eigen of particuliere graven waar bekenden van elkaar begraven kunnen worden De eigen of particuliere graven worden vaak aangeduid als een familiegraf Deze term is niet volledig omdat in eigen of particuliere graven niet louter familieleden kunnen worden begraven Ook goede vrienden of personen die op een andere wijze met elkaar in verband staan kunnen er gezamenlijk voor kiezen een eigen graf te nemen Het eigen graf biedt in overeenstemming van de regels van de begraafplaats vaak de mogelijkheid om het graf te personaliseren Zo bestaat vaak de mogelijkheid tot het plaatsen van een klein monument ter nagedachtenis aan de overledene n Over het algemeen zijn eigen graven duurder dan algemene graven Dit hangt samen met het belang dat iemand kan hebben om met de eigen bekenden familie begraven te worden Nu is het verstandig om bij de overlijdensrisicoverzekering goed na te denken over de kosten die een eigen graf of de verlenging van de grafrechten van een eigen graf met zich meebrengen De overlijdensrisicoverzekering heeft immers ten doel om de nabestaande n financiële zekerheid te verschaffen en het verlengen van het eigen graf brengt kosten met zich Om die redenen kan het verstandig zijn om met

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/wat-is-een-eigen-graf (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Wat zijn grafrechten?
  te gebruiken Dat houdt in dat een overledene en zijn of haar nabestaanden er van verzekerd zijn dat voor een langere tijd de overledene op de plek waar hij of zij begraven is kan blijven liggen Deze periode is veelal tien of twintig jaar Verlening van de grafrechten is ook vaak mogelijk De grafrechten kunnen een algemeen of een particulier graf betreffen Particuliere graven worden ook wel aangeduid als een familiegraf Dit laatste doet niet geheel recht aan de term nu ook niet familieleden van de grafhouder in het graf kunnen worden begraven De vraag is aan wie de grafrechten worden betaald Dit is afhankelijk van de vraag of de begraafplaats een algemene begraafplaats is een van de gemeente of dat de begraafplaats in particulier bezit is denk aan een kerkgenootschap In het eerste geval worden de grafrechten voldaan aan de gemeente en in de tweede plaats worden deze voldaan aan het genootschap Van belang kan het zijn om met deze rechten rekening te houden bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering Nu deze verzekering is bedoeld als financiële ondersteuning voor de nabestaanden kan het verzekerde bedrag ook worden aangewend ter voldoening van de grafrechten Het is aanbevelingswaardig om hier ook

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/wat-zijn-grafrechten (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Kan ik in een andere plaats dan mijn woonplaats begraven worden?
  overlijdensrisicoverzekering is het van belang om goed na te gaan of de natura uitvaartverzekering een begrafenis op een andere locatie dan de woonplaats vergoed Want hoewel het voor de overlijdensrisicoverzekering niet van belang is waar wordt begraven het gaat hier immers om een geldelijke uitkering voor de nabestaande begunstigde van de overledene kan dit wel van belang zijn voor de dekking onder de uitvaartverzekering Bij een begrafenis in het buitenland

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/kan-ik-in-een-andere-plaats-dan-mijn-woonplaats-begraven-worden (2015-12-03)
  Open archived version from archive