archive-nl.com » NL » O » OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING.NL

Total: 232

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wat betekent 'de ruiming' van een graf'
  ander betreffende de begrafenis Volgens deze wet wordt alleen begraven op een begraafplaats Op een andere plaats is in beginsel niet toegestaan De houder van de begraafplaats houdt in een register bij wie wanneer waar begraven is en welke bijzonderheden over dit graf te vermelden zijn Over het algemeen worden overledene niet voor altijd op een bepaalde plek begraven Mensen sterven immers en indien overledene tot in lengte der dagen zouden blijven liggen op de begraafplaats waar zij zijn begraven zou dit tot problemen leiden qua plaatsing en logistiek Om deze reden is het mogelijk om na verloop van tijd een graf te ruimen Dit houdt in dat het graf van de begraven overledene wordt vrijgemaakt zodat nieuwe overledene hier kunnen worden begraven Bij het ruimen van het graf wordt onderscheid gemaakt tussen een algemeen graf en een particulier graf Bij het algemeen graf geschied het ruimen niet dan op last van de houder van de begraafplaats en na verloop van tien jaar nadat de overledene is begraven Bij een particulier graf moet de rechthebbende op dit graf toestemming geven De overledene wordt vervolgens op de begraafplaats op een andere locatie begraven of deze wordt gecremeerd Overlijdensrisicoverzekering vergelijken Vergelijk direct

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/wat-betekent-de-ruiming-van-een-graf (2015-12-03)
  Open archived version from archive


 • Waar mag ik de as uitstrooien?
  De as kan ook buiten worden bewaard in een urn Of de as binnen of buiten wordt bewaard is van belang bij het kiezen van het materiaal van de urn Ten slotte kan de urn ook buiten worden uitgestrooid Dit kan worden gedaan door het uitvaartcentrum Ook kunnen de nabestaanden zelf een plek kiezen waar zij de as van de overledene willen uitstrooien Bij het uitstrooien van het as moet

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/waar-mag-ik-de-as-uitstrooien (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Kunnen gehandicapte of zieke mensen zich verzekeren tegen een uitvaart?
  van onzekerheid ontvalt daarmee ook de mogelijkheid om te verzekeren Denk aan de brandverzekering De gebeurtenis brand is een onzekere gebeurtenis waartegen de verzekering een dekking biedt Indien het huis reeds in brand staat is het verzekeren tegen de brand niet meer mogelijk omdat de onzekerheid daarmee is ontvallen Gehandicapten en zieke mensen lopen een hoger risico om eerder te overlijden dan de gemiddelde verzekerde Om deze reden is het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering voor een gehandicapte of zieke anders dan een reguliere overlijdensrisicoverzekering Gezien het verhoogde risico van vroegtijdig overlijden zijn er een drietal mogelijkheden Ten eerste kan de verzekeraar besluiten geen overlijdensrisicoverzekering aan te gaan met de gehandicapte of zieke persoon In dat geval zal de verzekeraar waarschijnlijk het risico te groot achten om te kunnen verzekeren Ten tweede kan de verzekeraar besluiten om de verzekering wel af te sluiten hetzij tegen andere voorwaarden Deze andere voorwaarden zullen in de regel toezien op een hogere premie Het risico is immers hoger bij deze overlijdensrisicoverzekering en derhalve is de premie ook hoger Ten slotte is ook nog mogelijk om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten met toepassing van zogenoemde carenzjaren Indien de verzekerde tijdens de termijn overlijdt wordt geen uitkering

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/kunnen-gehandicapte-of-zieke-mensen-zich-verzekeren-tegen-een-uitvaart (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Wat houdt de Wet op de lijkbezorging in?
  de wet is namelijk het inrichten van het proces wat plaatsvindt na het overlijden van eenieder Nu de overlijdensrisicoverzekering als verzekerde gebeurtenis inhoudt het overlijden van een persoon en de Wet op de Lijkbezorging vastlegt hoe dit proces eruit ziet is hiermee het belang van deze wet gegeven Belangrijke punten die de Wet op de Lijkbezorging behandelen zijn algemene bepalingen omtrent de lijkbezorging zoals de vraag wie de lijkschouwing doet

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/wat-houdt-de-wet-op-de-lijkbezorging-in (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Wat is een overlijdensakte?
  wordt opgemaakt na de lijkschouwing en nadat de lijkschouwer overtuigd is van het overlijden Een overlijdensakte wordt pas afgegeven indien de lijkschouwer heeft vastgesteld dat er sprake is van een natuurlijke doodsoorzaak Het belang van een overlijdensakte is dat officieel kan worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van het overlijden Voor meer dan alleen de overlijdensrisicoverzekering is dit van belang Zo heeft dit ook invloed op allerlei persoonsgebonden zaken

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/wat-is-een-overlijdensakte (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Kan er in het geval van een donorcodicil wel worden opgebaard?
  kiezen om zijn of haar lichaam na de dood ter beschikking te stellen aan de wetenschap of ter beschikking te stellen als donororgaan Dit laatste houdt in dat na het overlijden de organen welke ter beschikking staat als donororgaan kunnen worden gebruikt om mensen die behoefte hebben aan zo een orgaan te helpen Iedere volwassene heeft zelf de mogelijkheid om te beslissen of zijn of haar organen voor donatie beschikbaar zijn Ook kan eenieder een ander de keuze laten om deze keuze voor hem of haar te maken Ten slotte kan ook geen keuze worden gemaakt In dit geval is de keuze aan de nabestaanden Uit respect voor de overledene en de nabestaande wordt de operatie waarbij de organen van de overledene worden getransplanteerd met grootste precisie uitgevoerd Vooral met betrekking tot het uiterlijk van de overledene wordt zeer zorgvuldig geopereerd Er wordt bijvoorbeeld niets getransplanteerd als het zichtbaar zou zijn bij het opbaren van de overledene Dit houdt in dat de overledene net als iedere andere overledene kan worden opgebaard begraven of gecremeerd Bij de overlijdensrisicoverzekering is het niet van invloed of de verzekerde wel of niet donor geregistreerd is Deze keuze is strikt persoonlijk Overlijdensrisicoverzekering vergelijken Vergelijk direct

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/kan-er-in-het-geval-van-een-donorcodicil-wel-worden-opgebaard (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Kan ik begraven worden in het buitenland?
  van de laatste rustplaats en het herdenken van de overledene Een wens van de overledene kan zijn om op een bepaalde plek begraven te worden Denk aan een begrafenis op de geboortegrond of een plek welke een bijzondere betekenis heeft voor de overledene Voor de overledene en zijn of haar nabestaande kan het van grote waarde zijn om deze laatste wens in te willigen Een begrafenis in het buitenland hoort om deze redenen dan ook tot de mogelijkheden Omdat dit enigszins gecompliceerd kan zijn is het aanbevelingswaardig om bij de overlijdensrisicoverzekering hiermee rekening te houden Een mogelijkheid om deze laatste wens in te willigen is het afsluiten van een gecombineerde uitvaartverzekering Daarbij wordt een uitvaartverzekering gecombineerd met natura uitvaartverzekering De natura uitvaartverzekering wordt in gevolge de Wet of het Financieel Toezicht gekwalificeerd als een verzekering in verband met de verzorging van de uitvaart van een natuurlijke persoon waarbij de verzekeraar zich verbindt tot het leveren van een prestatie die niet tevens in houdt het doen van een geldelijke uitkering De natura uitvaartverzekeraar zorgt dan voor het gedeelte van de uitvaart tot het moment van vertrek richting het buitenland De vergoeding van dit tweede gedeelte de reis wordt dan geregeld door

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/kan-ik-begraven-worden-in-het-buitenland (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Wat is premiesplitsing?
  grond van de Successiewet 1956 Op grond van deze wet wordt onder andere de volgende belasting geheven erfbelasting en schenkbelasting Erfbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat op grond van het Nederlandse erfrecht wordt verkregen door het overlijden van eenieder die in Nederland woonde op het moment dat deze overleed Daarnaast wordt ook schenkbelasting geheven over de waarde van alles wat door schenking wordt verkregen Erfbelasting kan van belang zijn bij de overlijdensrisicoverzekering Als meerdere personen namelijk op grond van een en dezelfde polis worden verzekerd speelt dit Bij een reguliere erfenis moet zoals gezegd erfbelasting worden betaald Omdat liever zo weinig mogelijk belasting wordt betaald kan de begunstigde in de polis worden opgenomen als verzekeringsnemer De verzekeringsnemer is bij de overlijdensrisicoverzekering dan immers medeverantwoordelijke voor het voldoen van de verplichtingen uit hoofde van de verzekering Nu heeft de begunstigde bij uitkering ook premie voldaan zodat de uitkering niet meer wordt gekwalificeerd als erfenis Het bovenstaande is niet van toepassing wanneer de overlijdensrisicoverzekeringsnemers niet op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn In dat geval is er immers sprake van een gemeenschap van goederen zodat het splitsen van de premie niet mogelijk is Van een eigen vermogen is geen sprake bij

  Original URL path: http://www.overlijdensrisicoverzekering.nl/faq/wat-is-premiesplitsing (2015-12-03)
  Open archived version from archive