archive-nl.com » NL » P » PENTARHO.NL

Total: 350

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Projecten — Pagina 39
  Onderwijs Gemeenten Alle Adviesgroepen Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Alle Werkvelden Sport Cultuur Recreatie Wonen Zorg Welzijn Onderwijs Kinderopvang MFA s Brede Scholen HERHUISVESTING UWV Opdrachtgever UWV Projectleider s Rob Vogelzang Lees Meer MONITOR ONDERWIJSHUISVESTING BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Projectleider s Anita Keita Lees Meer MEERJARENPLAN ONDERWIJSHUISVESTING BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Projectleider s Anita Keita Lees Meer ONTWIKKELING WOONSERVICEZONES Opdrachtgever Gemeente Roosendaal Projectleider s Anita Keita Lees Meer PROJECTMANAGEMENT

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/projecten/page/39 (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • KINDCENTRUM ELBURG
  een ruimtelijk en beheersmatig Programma van Eisen Penta Rho is gevraagd dit ontwikkelingsproces te begeleiden Wij zoeken samen met de directie en het team naar de kern van hun samenwerking naar de gedeelde identiteit en naar de plek van de eigen organisatie daarbinnen Vervolgens vertalen we dit educatief partnership in een haalbaar programma van eisen Tweeten Previous post MONITOREN BREDE SCHOLEN Next post BREDE SCHOOL GRAAN VOOR VISCH Organisatie Ontwikkeling

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/kindcentrum-elburg (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • HUISVESTINGSPLAN WHEEMSCHOOL
  school is in overleg met de gemeente over de juiste maatregelen In het Integraal HuisvestingsPlan IHP waar de gemeente mee bezig is wordt ook gekeken naar een functionele optimalisering van de school De Stichting heeft PentaRho gevraagd de Wheemschool te ondersteunen in het opstellen van een huisvestingsplan dat antwoord geeft op beide ontwikkelingen Het huisvestingsplan vertaalt de samenwerking identiteit naar ruimtelijke en financiële consequenties Tweeten Previous post BREDE SCHOOL GRAAN

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/huisvestingsplan-wheemschool (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • OPBRENGSTGERICHT INSTRUEREN MET INZET SVIB
  van de leerling Hierbij moet een omslag gemaakt worden van onbewust on bekwaam naar bewust bekwaam Penta Rho is gevraagd dit bewustwordingsproces te begeleiden en het team te ondersteunen bij het meer opbrengstgericht instrueren Er is gekozen voor coaching on the job met de inzet van SchoolVideoInteractieBegeleiding SVIB voor alle groepsleerkrachten Ook de intern begeleiders worden in dit traject meegenomen zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen als het gaat om coachings en communicatievaardigheden Door deze aanpak vindt schoolbreed professionalisering plaats Het traject start met een teambijeenkomst waarbij de focus gericht wordt op het opbrengstgericht instrueren Daarnaast wordt de methodiek van SVIB met de daarbij behorende kaders uitgelegd Het SVIB traject omvat voor elke leerkracht een intakegesprek en 3x een opname met nabespreking In de nabespreking worden concrete actiepunten geformuleerd waarmee de leerkracht direct doelgericht en planmatig aan de slag gaat De intern begeleiders zijn aanwezig bij de feedbackgesprekken en formuleren voor zichzelf enkele ontwikkelpunten met betrekking tot communicatie Ze oefenen dit in de tussenliggende periode en maken hiervan een reflectieverslag Tussentijds kunnen beeldfragmenten met leermomenten ingebracht worden in teamvergaderingen zodat een lerend effect uitgaat van individuele trajecten naar het hele team Tweeten Previous post INTEGRALE KINDCENTRA ENSCHEDE Next post MONITOREN

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/opbrengstgericht-instrueren-met-inzet-svib (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • HUURBELEID
  ontwikkelen voor nieuwe huurafspraken voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw Penta Rho is bezig met de eerste twee stappen van het proces Stap 1 betreft een inventarisatie van de verhuurde ruimtes en stap 2 een startbijeenkomst Tweeten Previous post PLAN VAN AANPAK BEHEER EXPLOITATIE BREDE SCHOOL MILL Next post DOORREKENING SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE ACCOMMODATIES Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po Nieuws Nieuwsbrieven

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/huurbeleid (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • ONTWIKKELING TWEE BREDE SCHOLEN GRAVE
  op basis van de door Penta Rho begeleide visie op voorzieningen en een scenario onderzoek Penta Rho adviseert de gemeente bij de uitwerking van de plannen Hierbij is de financiële haalbaarheid van de projecten in verband met de bezuinigingstaakstelling van de gemeente een belangrijk aandachtspunt De jaarlasten van traditionele financiering financiering via een vastgoed beheerstichting met doordecentralisatie van de brede scholen en financiering via een woningcorporatie zijn vergeleken met de huidige begrotingslasten Hieruit blijkt dat financiering via een op te richten vastgoed beheerstichting de meest voordelige variant is bezien over de looptijd Dit is een huurvariant waarbij gemeente of scholen gaan huren van de op te richten vastgoed beheerstichting Voor dit project heeft Penta Rho een stuurgroep en twee projectgroepen gevormd Taak van de stuurgroep is de kaders op te stellen waarbinnen de twee projectgroepen programma s van eisen kunnen ontwikkelen De kaders gaan over de opgave de ruimtebehoefte eigendom bouwheerschap financieringsmodellen planning en kosten De kadernotitie wordt in december 2012 voor besluitvorming aan de raad voorgelegd Tweeten Previous post DOORREKENING SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE ACCOMMODATIES Next post DOORONTWIKKELING MASTERPLAN ONDERWIJSHUISVESTING VOOR VO Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po Nieuws Nieuwsbrieven Publicaties nieuwsitems

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/ontwikkeling-twee-brede-scholen-grave (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • PROJECTMANAGEMENT VERBOUW/NIEUWBOUW ROC DE LEIJGRAAF CUIJK
  aan deze locatie worden toegevoegd De locatie in Cuijk zal daarom worden aangepast én uitgebreid zodat alle functies gecreëerd kunnen worden Penta Rho voert in nauwe samenspraak met de heer Reindersma ROC de Leijgraaf het projectmanagement uit voor deze uitbreiding en aanpassing vervangende nieuwbouw De architecten en adviseursselectie constructief en installatietechnisch is begeleid door Penta Rho en heeft inmiddels plaatsgevonden Tweeten Previous post INTEGRAAL KINDCENTRUM LA RES ENSCHEDE Next post

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/projectmanagement-verbouwnieuwbouw-roc-de-leijgraaf-cuijk (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • INTERIMMANAGEMENT VO/VSO
  directeur is wegens ziekte al langer afwezig medewerkers zijn ongerust er zijn twee sectordirecteuren die de tijdelijke leiding hebben Penta Rho is gevraagd de VSO VO school te leiden een arbeidstevredenheidonderzoek af te nemen de leidinggevenden te coachen en een voorstel te maken voor een nieuwe structuur binnen de school Op basis van de uitkomsten van het onderzoek informatie uit gesprekken analyse van de huidige structuur en onderzoek naar de toekomst is een nieuwe structuur voorgesteld Daarbij is aandacht gegeven aan het gewenste gedrag binnen de voorgestelde organisatie De aanbevelingen en het plan van aanpak werden gepresenteerd aan het voltallige team van 100 medewerkers Tijdens die eindpresentatie van het onderzoek en de vervolgstappen herkenden zij hun eigen situatie en vonden ze de geboden oplossingsrichtingen spannend maar passend Resultaat van de interventie door Penta Rho krachtig leiderschap door confrontatie en sturing in woord en gedrag versus begrip voor de medewerkers De denkkracht binnen de organisatie wordt beter benut Tweeten Previous post NETWERKBUREAU KINDEROPVANG Next post REÏNTEGRATIE SWITSJ Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po Nieuws Nieuwsbrieven Publicaties nieuwsitems van en over Penta Rho Opdrachtgevers Gemeenten Onderwijs Woningcorporaties Zorg Welzijn Overig Alle Projecten PentaRho

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/interimmanagement-vovso (2015-11-28)
  Open archived version from archive •