archive-nl.com » NL » P » PENTARHO.NL

Total: 350

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • PROJECTMANAGMENT UITBREIDING BERGSE ZONNEBLOEM
  te maken met een sterke groei van het leerlingenaantal en is inmiddels tijdelijk gehuisvest op twee locaties De school wil weer onder één dak onderwijs kunnen geven in een gebouw dat aansluit op het Dalton concept Daarvoor wordt de locatie Elektroweg 18 20 deels gesloopt en herbouwd uitgebreid In de oudbouw moet ook technisch herstel funderingsherstel asbestsanering e d plaatsvinden Kenmerken van de planontwikkeling zijn een maximale optimalisatie binnen de kaders van de locatie en het bestemmingsplan één gebouw een bestaand en een nieuw deel één moderne en Frisse School één gebouw dat met eenvoudige middelen is te exploiteren een goede samenwerking met partner Zazou voor de buitenschoolse opvang Penta Rho voert het projectmanagement uit voor deze uitbreiding vervangende nieuwbouw begeleidt het technisch herstel van de oudbouw en organiseert het proces rondom de bouw tijdelijke huisvesting logistiek e d De brede school zal begin 2015 in gebruik genomen worden Klik hier voor een impressie Tweeten Previous post HAALBAARHEIDSONDERZOEK WARINSCHOOL Next post HUURBELEID GEMEENTE ARNHEM Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po Nieuws Nieuwsbrieven Publicaties nieuwsitems van en over Penta Rho Opdrachtgevers Gemeenten Onderwijs Woningcorporaties Zorg Welzijn Overig Alle Projecten PentaRho Penta Rho

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/projectmanagment-uitbreiding-bergse-zonnebloem (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • HUISVESTINGSAANVRAAG EN MJOP SAB AERDENHOUT
  en een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld Naast het onderhoud wordt ook inzichtelijk gemaakt welke maatregelen nodig zijn om de levensduur van de basisschool voor de komende 20 jaar te garanderen Hierbij wordt gekeken naar de techniek en naar de onderwijskundige eisen van deze tijd Tweeten Previous post VERBOUWING LANDJE VEST Next post HAALBAARHEIDSONDERZOEK WARINSCHOOL Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po Nieuws Nieuwsbrieven Publicaties

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/huisvestingsaanvraag-en-mjop-sab-aerdenhout (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • BEGELEIDING NAAR EEN PROFESSIONELE CULTUUR
  een professionele cultuur is constructieve feedback een normaal onderdeel van omgaan met elkaar De directie van de school vervult hierin een belangrijke voorbeeldfunctie Tegelijk is onderzocht welke organisatiestructuur stijl van leiderschap en opleidingen het beste aansluiten bij de schaal en omvang van de organisatie Tweeten Previous post SAMENWERKING VOORTGEZET EN PRIMAIR ONDERWIJS Next post OPZETTEN FACILITAIRE DIENST ORGANISATIE TWEE SCHOOLBESTUREN Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/begeleiding-naar-een-professionele-cultuur (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • PROCESBEGELEIDER SWV 30-08 REGIO HELMOND-PEELLAND
  bij het vaststellen van een gedeelde visie en het op basis van deze visie inrichten van het samenwerkingsverband juridische vorm Ook begeleidt Penta Rho het opstellen van het ondersteuningsplan voor het samenwerkingsverband Helmond Peelland i o Tweeten Previous post GEDIFFERENTIEERD TAAKBELEID Next post HAALBAARHEIDSONDERZOEK DE VIJFMASTER EN MARIA TER HEIDE VEGHEL Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po Nieuws Nieuwsbrieven Publicaties nieuwsitems

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/procesbegeleider-swv-30-08-regio-helmond-peelland (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Overheveling onderhoudsmiddelen primair onderwijs
  oudere gebouwen uit Uiterlijk op 1 oktober 2014 is bekend welk bedrag schoolbesturen per leerling krijgen voor deze uitgebreide verantwoordelijkheid De schoolbesturen in het primair onderwijs verkeren niet in een onderling gelijke uitgangspositie De effecten van het wetsvoorstel zullen naar verwachting negatief uitvallen met name voor kleinere schoolbesturen en voor scholen met geringe leerlingaantallen In aanmerking nemende dat 75 van de schoolbesturen maar één tot vijf scholen onder haar bevoegd gezag heeft en dat een groot deel van de schoolgebouwen verouderd is komt er een flinke verantwoordelijkheid bij De vraag is of schoolbesturen deze verantwoordelijkheid financieel en facilitair kunnen dragen Voor schoolbesturen is het van belang om inzicht te hebben in de volgende zaken om zich goed voor te bereiden op de wetswijziging staat van onderhoud gebouwen 0 meting meerjarenonderhoudsplannen zowel binnen als buitenonderhoud leeftijd en afschrijftermijn van de gebouwen exploitatiegegevens van de gebouwen balans ruimtebehoefte en capaciteit nu en op termijn Met inzicht in deze onderdelen kan snel bepaald worden welke consequenties de wetswijziging heeft voor de schoolbesturen En kan hierop vroegtijdig geanticipeerd worden Penta Rho helpt u bij het verkrijgen van het nodige inzicht in de risico s voor uw vastgoedportefeuille door bovenstaande zaken in beeld te brengen Wij vinden het belangrijk om naast advies over de financiële gegevens ook te adviseren over de onderwijskundige levensduur van het gebouw Een schoolgebouw kan technisch in goede staat zijn maar als de verlichting of het binnenklimaat slecht is heeft het onderwijs hier zeker onder te lijden Wij maken voor u inzichtelijk of het bestaande gebouw nog voldoet aan de onderwijskundige eisen van deze tijd Is dat niet het geval dan brengen wij in beeld wat nodig is om het gebouw op dit niveau te brengen Neem voor meer informatie contact op met Robert Geerdink of bel 055 538 66 90

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/doordecentralisatie-in-primair-onderwijs (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • failliet | Penta Rho
  aantal geboorten niet beïnvloed Personele formatie wordt nu aan de nieuwe werkelijkheid aangepast De overmaat aan m² in accommodaties vraagt ook om anticiperend beleid Een daling van 200 leerlingen betekent dat u jaarlijks meer dan 1000 m² vloeroppervlakte niet meer gefinancierd krijgt U ontvangt 50 000 minder voor het binnenonderhoud en het gebruik van de scholen In 2015 wanneer u ook verantwoordelijk bent voor het buitenonderhoud ontvangt u naar verwachting

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/tag/failliet (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • huisvesting | Penta Rho
  n waaier Met deze waaier heeft u per school inzage in uw leegstand de geografische spreiding van leegstand de jaarlijkse kosten En met deze waaier kunt u het gesprek over gezamenlijke kansen en de agenda voor de toekomst met uw wethouder aangaan Heeft u vragen over de waaier of vragen over huisvesting neemt u dan contact op met Jan Roelofs jroelofs pentarho nl Voor organisatievragen kunt u terecht bij Henk Norder hnorder pentarho nl 0 Reacties Failliet schoolbestuur door PentaRho op 04 10 2013 Voor veel ouders en leerkrachten onvoorstelbaar Voor een toenemend aantal onderwijsbesturen angstwekkend dichtbij Kan het zover komen Jazeker Overkomt het u Nee natuurlijk niet Schoolbesturen hebben lange tijd tegenvallende financiële resultaten ten laste gebracht van de algemene reserve Actief inspelen op krimp en daarmee op overformatie werd uitgesteld Profileren van de scholen bood meer perspectief Ondertussen is daarmee het aantal geboorten niet beïnvloed Personele formatie wordt nu aan de nieuwe werkelijkheid aangepast De overmaat aan m² in accommodaties vraagt ook om anticiperend beleid Een daling van 200 leerlingen betekent dat u jaarlijks meer dan 1000 m² vloeroppervlakte niet meer gefinancierd krijgt U ontvangt 50 000 minder voor het binnenonderhoud en het gebruik van de scholen In

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/tag/huisvesting-2 (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • leerlingenaantal | Penta Rho
  aantal geboorten niet beïnvloed Personele formatie wordt nu aan de nieuwe werkelijkheid aangepast De overmaat aan m² in accommodaties vraagt ook om anticiperend beleid Een daling van 200 leerlingen betekent dat u jaarlijks meer dan 1000 m² vloeroppervlakte niet meer gefinancierd krijgt U ontvangt 50 000 minder voor het binnenonderhoud en het gebruik van de scholen In 2015 wanneer u ook verantwoordelijk bent voor het buitenonderhoud ontvangt u naar verwachting

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/tag/leerlingenaantal (2015-11-28)
  Open archived version from archive •