archive-nl.com » NL » P » PENTARHO.NL

Total: 350

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NIEUWBOUW REVALIDATIECENTRUM APELDOORN
  de selectieleidraad en de ontwikkeling van de raamovereenkomsten voor het totale nieuwbouwtraject In een eerder stadium heeft Penta Rho hiervoor een concept Programma van Eisen ontwikkeld voor een centrum met een omvang van ca 6 500 m² bvo Tweeten Previous post HAALBAARHEIDSONDERZOEK PANTARIJN KESTEREN VMBO GROEN HELICON Next post SCENARIO ONDERZOEK BREDE SCHOOL CULEMBORG OOST Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/nieuwbouw-revalidatiecentrum-apeldoorn (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • HAALBAARHEIDSONDERZOEK PANTARIJN KESTEREN – VMBO GROEN HELICON
  in Kesteren Doel van de opdracht is na te gaan of samenwonen een inhoudelijke en fysieke meerwaarde heeft en welke financiële en fysieke consequenties dit met zich meebrengt In een quick scan worden alle kansen gewogen en beoordeeld waarna een advies wordt geschreven Tweeten Previous post PROCESMANAGEMENT NIEUWBOUW DRIEKONINGENSCHOOL DE MEERN UTRECHT Next post NIEUWBOUW REVALIDATIECENTRUM APELDOORN Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/haalbaarheidsonderzoek-pantarijn-kesteren-vmbo-groen-helicon (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • PROCESMANAGEMENT NIEUWBOUW DRIEKONINGENSCHOOL DE MEERN UTRECHT
  samenhangend geheel met de bovenbouwschool die op dit moment gerenoveerd wordt De uitdaging in dit project is het creëren van de samenhang met de bovenbouwschool en het multifunctioneel gebruik van ruimten Een groot aantal ruimten van de school waaronder groepsruimten worden in de nabije toekomst ingezet als dubbelgebruik Voor de BSO en voor de bovenbouw Tweeten Previous post JENAPLANSCHOOL T HOGE LAND Next post HAALBAARHEIDSONDERZOEK PANTARIJN KESTEREN VMBO GROEN HELICON

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/procesmanagement-nieuwbouw-driekoningenschool-de-meern-utrecht (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • JENAPLANSCHOOL ‘T HOGE LAND
  Land In opdracht van het bestuur van Jenaplanschool t Hoge Land te Epe levert Penta Rho een interim directeur Penta Rho heeft als opdracht het invoeren van de scheiding bestuur en toezicht en de code goed bestuur Tevens om een analyse te maken van het huidige schoolprofiel en deze te herijken en zonodig aan te passen Accenten zijn hierbij imago personeelsbeleid en onderwijskundig beleid Penta Rho leverde al de projectleider voor de brede school ontwikkeling t Hoge Land heeft reeds de eerste stappen gezet maar wil de komende tijd zich ontwikkelen en heeft daarvoor de volgende speerpunten geformuleerd ontwikkelen en implementeren van peuteropvang het maken van een Brede School Meerjarenplan met missie visie en doelstellingen het opbouwen van een netwerk van organisaties en instellingen ontwikkelen van een communicatieplan t a v de Brede School borging van de Brede School binnen de schoolorganisatie Penta Rho begeleidt de school in het zetten van verschillende stappen Tweeten Previous post HAALBAARHEIDSONDERZOEK KULTURHUS WEERSELO Next post PROCESMANAGEMENT NIEUWBOUW DRIEKONINGENSCHOOL DE MEERN UTRECHT Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po Nieuws Nieuwsbrieven Publicaties nieuwsitems van en over Penta Rho Opdrachtgevers Gemeenten Onderwijs Woningcorporaties Zorg Welzijn Overig Alle Projecten

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/brede-school-t-hoge-land (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Projecten — Pagina 23
  Financiering Alle Werkvelden Sport Cultuur Recreatie Wonen Zorg Welzijn Onderwijs Kinderopvang MFA s Brede Scholen PROGRAMMA VAN EISEN OBS IT LEECH PINGJUM Opdrachtgever Gearhing Projectleider s Bert Kampman Lees Meer BEHEER EXPLOITATIE MFA HET KLEURRIJK DICHTEREN Opdrachtgever Gemeente Doetinchem Projectleider s Marieke Stevering Lees Meer SCENARIO ONDERZOEK ZEIST Opdrachtgever Gemeente Zeist Projectleider s Margareth Arnts Jan Roelofs Lees Meer ADVISERING HUISVESTING SCHOOLBESTUREN ZWOLLE Opdrachtgever Catent Vivente Accretio Projectleider s Peter

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/projecten/page/23 (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • HAALBAARHEIDSONDERZOEK KULTURHUS WEERSELO
  visie is erop gericht om een duurzaam en hoogwaardig gebied voor wonen werken en recreëren te realiseren Eén van de opgaven naast het ontwikkelen van een kloppend commercieel dorpshart in het centrum is het bijeenbrengen van maatschappelijke functies in een Kulturhus De gemeente Dinkelland heeft Penta Rho Vitri gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren om de vertrekpunten voor de realisatie en exploitatie inclusief een locatie onderzoek van een Kulturhus nog scherper te maken Aanvullend onderzoek Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat het plan in de voorgestelde vorm niet haalbaar is Penta Rho Vitri heeft de suggestie gedaan om het concept Kulturhus zonder hus verder uit te werken Hiermee kan het voorzieningenniveau in ieder geval behouden worden Penta Rho Vitri is door de gemeente gevraagd dit in overleg met Stichting t Trefpunt uit te werken naar een concreet plan en plan van aanpak Dit plan omvat een inventarisatie van de ruimtebehoefte een bouwplan met kostenraming en een doorrekening van de exploitatie Tweeten Previous post BREDE SCHOOL KORS BREIJER WEESP Next post JENAPLANSCHOOL T HOGE LAND Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po Nieuws Nieuwsbrieven Publicaties nieuwsitems van en over Penta Rho Opdrachtgevers Gemeenten Onderwijs

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/haalbaarheidsonderzoek-kulturhus-weerselo (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • BREDE SCHOOL KORS BREIJER WEESP
  door onder andere Penta Rho heeft de gemeente het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Brede School Kors Breijer Partners zijn de gemeente de Stichting Spirit voor PC onderwijs Kinderopvang Kind en Coo en Peuterspeelzaalwerk Weesp Het gebouw dient zo snel mogelijk gerealiseerd te worden Advies Penta Rho Penta Rho stelde samen met Etuconsult een Plan van Aanpak op voor de definitiefase Rollen functies en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een projectorganisatie Penta Rho ontwikkelde samen met Etuconsult het inhoudelijk ruimtelijk functioneel financieel facilitair en technisch Programma van Eisen en begeleidt op dit moment de ontwerpfase In samenwerking met de gemeente is de architectenselectie uitgevoerd Iedere fase wordt afgesloten met een fasedocument waarin alle afspraken zijn vastgelegd en dat door alle partners wordt ondertekend voor akkoord Penta Rho coacht in het vervolgtraject de gemeentelijk bouwprojectleider en begeleidt de partners bij het maken van gedragen afspraken over beheer Artikel Kors Breijerschool Weesper Nieuws 6 7 2011 Tweeten Previous post DGO BEGELEIDING Next post HAALBAARHEIDSONDERZOEK KULTURHUS WEERSELO Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po Nieuws Nieuwsbrieven Publicaties nieuwsitems van en over Penta Rho Opdrachtgevers Gemeenten Onderwijs Woningcorporaties Zorg Welzijn Overig Alle Projecten PentaRho Penta Rho

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/brede-school-kors-breijer-in-weesp (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • DGO – BEGELEIDING
  de komende jaren verminderde inkomsten zien Dat dwingt tot een heroriëntatie op de inzet van personele middelen en overige middelen Dit kan leiden tot een overleg met de centrales DGO Het schoolbestuur dient aan te geven welk plan wordt uitgevoerd om de noodzakelijke ombuigingen te realiseren sociaal plan Penta Rho is gevraagd dit proces te begeleiden De begeleiding heeft ten doel de noodzakelijke ombuigingen goed in kaart te brengen en hier oplossingsrichtingen bij te formuleren Dit zal leiden tot input voor het op te stellen activerende personeelsbeleid en daarna tot een ontwerpplan Vervolgens wordt een strategie gekozen die past bij de organisatie en de gekozen oplossingsrichtingen Daarna wordt het DGO overleg gevoerd Dit is inclusief het zogenoemde verkennende overleg met de vakbonden Het resultaat in deze fase is door scherp te onderhandelen met de vakbonden een goed en voor de organisatie passend Sociaal Plan overeen te komen Tweeten Previous post BREDE SCHOOL SABA Next post BREDE SCHOOL KORS BREIJER WEESP Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po Nieuws Nieuwsbrieven Publicaties nieuwsitems van en over Penta Rho Opdrachtgevers Gemeenten Onderwijs Woningcorporaties Zorg Welzijn Overig Alle Projecten PentaRho Penta Rho Vacature clusterdirecteur Vianen Zederik

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/dgo-%e2%80%93-begeleiding (2015-11-28)
  Open archived version from archive •