archive-nl.com » NL » P » PENTARHO.NL

Total: 350

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • EXPLOITATIE EN BEHEER BREDE SCHOOL
  iedere Brede School en afspraken hierover eenduidig met gemeente en partners vast te leggen POL heeft Penta Rho gevraagd dit te begeleiden Resultaat is afspraken over ruimtegebruik en leegstand facilitaire organisatie doorbelasting van kosten afspraken over huur een exploitatiebegroting en beheersing van de risico s Tweeten Previous post NIEUWBOUW BREDE SCHOOL KEI 13 Next post INTERIM HUISVESTINGSADVISEUR LIEMERS Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/exploitatie-en-beheer-brede-school (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Wat levert gewijzigd taakbeleid in het VO op?
  met minder middelen het onderwijs moeten organiseren Eén van de manieren om de inzet van het personeel anders te organiseren is het wijzigen van het taakbeleid Personeelslasten drukken relatief zwaar op de begroting Het invoeren van een andere vorm van taakbeleid kan leiden tot een kostenreductie op de personele uitgaven Het wijzigen van taakbeleid vraagt om een grondige analyse van het huidige beleid het onderzoeken van de mogelijkheden en het goed en zorgvuldig nadenken over communicatie en draagvlak Penta Rho heeft ruime ervaring met het begeleiden van scholen om te komen tot een aanpassing van het taakbeleid Regelmatig ontvangen wij verzoeken van VO scholen om samen te kijken in hoeverre hun taakbeleid anders georganiseerd kan worden Voor meer informatie over taakbeleid kunt u ook terecht op onze themawebsite Klik hier voor het artikel over taakbeleid in het VO magazine nr 6 2014 Tweeten Previous post Bijeenkomst over IKC s in bestaande en nieuwe gebouwen Next post Goedemorgen Geef een reactie Reactie annuleren Het e mailadres wordt niet gepubliceerd Verplichte velden zijn gemarkeerd met Naam E mail Website Reactie Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po Nieuws Nieuwsbrieven Publicaties nieuwsitems van en over

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/wat-levert-gewijzigd-taakbeleid-in-het-vo-op (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Ervaringen van een Steve Jobs in Sneek
  dat ze toe waren aan iets nieuws het huidige onderwijs was maar saai Alle reden dus om contact op te nemen met O4NT We hadden de verwachting dat het schoolmodel van O4NT de grenzen waar we tegenaan liepen bij Slim Fit deed verdwijnen Goede communicatie is een voorwaarde De selectie van het juiste team voor de school verliep zonder problemen Op schoolbestuurlijk niveau werden interne vacatures geformuleerd Daarnaast is ons mobiliteitsbeleid ingezet Uiteindelijk hadden we meer dan genoeg geschikte personen voor Master Naast het beoordelen van ieders individuele kwaliteiten is nadrukkelijk gekeken naar het functioneren in een team Voor de ouders hebben we veel geïnvesteerd in het verstrekken van de juiste informatie Goede communicatie was een voorwaarde De twee informatieavonden werden door circa 150 ouders verzorgers per keer bezocht dat overtrof onze verwachtingen ruimschoots We staken in op 60 70 kinderen bij opening van de school dat zijn er inmiddels 120 Met elke ouder verzorger van een aangemelde leerling is een gesprek gevoerd Daarnaast hebben de coaches kennisgemaakt met de ouders en de leerlingen en met hen de intakegesprekken gevoerd De kinderen kunnen gebruik maken van de voorschoolse en naschoolse opvang Het pedagogisch beleid van SISA de kinderopvangorganisatie bij Master past goed bij het onderwijsconcept van de school Mogelijkheden van het nieuwe model De Master Steve Jobsschool is een echte Odyssee school en past daarom heel goed bij het bestuurlijk beleid het motto van de stichting Leren elke dag een avontuur en het beleidsspeerpunt Passend Onderwijs We hebben een plan ontwikkeld om de ervaringen met het O4NT model ook bij onze andere scholen te gaan implementeren Leerkrachten en leerlingen van andere scholen vragen er nu al om Ik verwacht dat het nieuwe leren niet meer tegen te houden is en dat binnen 5 jaar veel meer scholen de uitgangspunten ervan

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/ervaringen-van-een-steve-jobs-in-sneek (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Leegstaand kantoor wordt volwaardig schoolgebouw
  College voortgezet onderwijs en Wolfert ISK internationale schakelklas Nadat in 2006 de nieuwbouwplannen voor deze locatie waren gesneuveld is gekeken op welke wijze het oude stadskantoor uit 1939 getransformeerd zou kunnen worden tot schoolgebouw Oud Nieuw Door architect Anton Vermeulen is een ontwerp gemaakt om de onderwijsfuncties in het kantoorgebouw onder te brengen Het kantoorgebouw voorziet nu in 30 theorielokalen een gymzaal op de tweede verdieping een openleercentrum en een volwaardig auditorium Om de buurt tegemoet te komen is een inpandige stallingsgarage en fietsenstalling gemaakt en een binnenpatio voor de leerlingen De transformatie van kantoor naar onderwijshuisvesting voor circa 560 leerlingen was een flinke uitdaging Voor goed onderwijs op een binnenstedelijke locatie waren onder meer geluidhinder en luchtkwaliteit belangrijke aspecten Het kantoorgebouw was te groot voor de school Dit betekende sloop van een deel van het kantoor Het gebouw is gerenoveerd en in oorspronkelijke staat hersteld Door toepassing van veel glas zowel in de gevel als in de gangen is er veel openheid en transparantie Efficiënt kleurgebruik heeft het oude gebouw een modern en spannend karakter gegeven Penta Rho heeft namens de opdrachtgever Stichting BOOR het gehele proces begeleid Met name het haalbaar maken van het plan in de ontwerpfase was een spannende exercitie Maar het is gelukt Het resultaat is bijzonder geslaagd De gemeente is zeer positief over de invulling van het oude leegstaande stadskantoor met een school De omwonenden zijn eindelijk verlost van het vervallen gebouw De school is zeer tevreden met de kwaliteit van de onderwijshuisvesting Het is een gebouw met karakter De leerlingen voelen zich er helemaal thuis Tweeten Previous post Van keukentafelschets naar nieuw onderwijsconcept Next post Hoe houden partijen de MFA levensvatbaar eric paardekooper overman zegt 4 februari 2014 om 9 45 pm Gefeliciteerd met dit resultaat Beantwoorden Geef een reactie Reactie annuleren Het

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/leegstaand-kantoor-wordt-volwaardig-schoolgebouw (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Najaarsbijeenkomst Bouwstenen voor Sociaal
  de parallelsessie Integrale Kindcentra als moderator op Penta Rho was ook aanwezig op de kennismarkt om met u in gesprek te gaan over tal van onderwerpen zoals Bouwen zonder geld PlenInPlan en Integrale Kindcentra Verslag parallelsessie Integrale Kindcentra Tweeten Previous post Kennisgroep P O mobiliteit Next post Wijziging regeling onderwijshuisvesting vraagt om integrale aanpak Geef een reactie Reactie annuleren Het e mailadres wordt niet gepubliceerd Verplichte velden zijn gemarkeerd met

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/najaarsbijeenkomst-bouwstenen-voor-sociaal (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • De betrokkenheid gaat vaak net iets verder
  krijgen Met de werkgroep is vervolgens een plan B gemaakt realiseerbaar met de beschikbare subsidie vanuit gemeente en provincie een Kulturhus zonder Hus Hierbij wordt wel de organisatie ingericht die hoort bij een Kulturhus maar wordt er geen nieuw gebouw gerealiseerd Als eerste is een platform opgericht Platform Kulturhus Weerselo waarin wordt gekeken hoe de programmering kan worden vormgegeven en wat verenigingen samen kunnen doen en waar ze elkaar kunnen helpen Vervolgens is bekeken welke aanpassingen er aan het bestaande pand gedaan moeten worden om daar zo optimaal mogelijk ruimte aan te bieden Deze aanpassingen worden deels gefinancierd met de beschikbare subsidies Helemaal loslaten lukt niet Na 1 à 1 5 jaar intensief samenwerken laat je een vrijwilligersorganisatie niet zomaar los Behoud van voorzieningen is belangrijk voor de leefbaarheid in kleine dorpskernen Vaak is de realisatie van zaken afhankelijk van de inzet van onbetaalde krachten Daarom hebben we de vrijwilligers toch blijvend een steuntje in de rug geboden en hen bijgestaan met onze expertise En gelukkig met succes Binnenkort wordt het bouwplan inclusief de financiële onderbouwingen door de gemeenteraad behandeld en wordt een bouwvergunning aangevraagd Besparen of extra inkomen genereren In Rossum kreeg Penta Rho de vraag te kijken naar de huidige exploitatie van Kulturhus Rabo de Cocer waar structureel een tekort is Via een kleine subsidie van de stichting Stimuland kon Penta Rho aan de slag met de opdracht om een exploitatieanalyse te maken Uit een grondige analyse van alle stukken bleek dat besparen niet of nauwelijks mogelijk is We zien wel mogelijkheden de inkomsten te verhogen door als Kulturhus ondernemender te worden In een beleidsstuk inventariseren we waar nog kansen liggen en hoe het Kulturhus deze kan benutten We hebben hiermee de vrijwilligersorganisatie op weg geholpen Maar dat is niet genoeg We willen dat het een succes wordt

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/de-betrokkenheid-gaat-vaak-net-iets-verder (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Van keukentafelschets naar nieuw onderwijsconcept
  Rho benaderd om de contouren van het huiskamerconcept te vertalen naar een realistisch onderwijsconcept Met een werkgroep van leerkrachten van Stichting OOK zijn we vier themadagen aan het werk gegaan De naam van de school werd snel gekozen Villa Nova Een nieuw huis waar op een andere manier wordt geleerd Leerkrachten gaan gebruik maken van het ADI model activerend directe instructiemodel Er zullen geen vaste werk plekken zijn voor de kinderen Ze kiezen zelf die plek die op dat moment bij ze past Kinderen zijn op Villa Nova medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces Ze werken wekelijks aan hun Villa Nova script en iedere middag aan hun eigen onderzoeksvraag Het digitale Villa Nova script vervangt het reguliere rapport en wordt bijgehouden door zowel het kind als de leerkracht Op basis van het Villa Nova script vinden voortgangsgesprekken plaats met ouders én kinderen Villa Nova gaat uit van de 21st century skills door het aanbieden van digitaal rekenonderwijs met behulp van een chromebook of tablet en het aanbieden van het vak Engels vanaf groep 1 Daarnaast maakt Villa Nova actief gebruik van een elektronische leeromgeving en van multimedia zoals Facebook en Twitter zodat de ouders op de hoogte blijven De gelijke schooltijden bieden rust en regelmaat Daarnaast kunnen ouders voor hun kinderen een aantal flexibele vakantiedagen opnemen Van de ouders wordt een zeer actieve houding verwacht Zij verzorgen workshops en er worden thema avonden voor hen georganiseerd Aan het begin en aan het eind van de schooldag mogen ze gebruik maken van de gemeenschappelijke hal om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten Villa Nova van keukentafelschets tot realistisch onderwijsconcept Een concept dat uitgerold wordt vanaf 1 augustus 2014 Hanneke Oosting hoosting pentarho nl van Penta Rho of de heer Meulenbroek van St OOK r meulenbroek ookkampen

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/van-keukentafelschets-naar-nieuw-onderwijsconcept (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Leegstaand kantoor wordt volwaardig schoolgebouw
  onderwijs en Wolfert ISK internationale schakelklas Nadat in 2006 de nieuwbouwplannen voor deze locatie waren gesneuveld is gekeken op welke wijze het oude stadskantoor uit 1939 getransformeerd zou kunnen worden tot schoolgebouw Oud Nieuw Door architect Anton Vermeulen is een ontwerp gemaakt om de onderwijsfuncties in het kantoorgebouw onder te brengen Het kantoorgebouw voorziet nu in 30 theorielokalen een gymzaal op de tweede verdieping een openleercentrum en een volwaardig auditorium Om de buurt tegemoet te komen is een inpandige stallingsgarage en fietsenstalling gemaakt en een binnenpatio voor de leerlingen De transformatie van kantoor naar onderwijshuisvesting voor circa 560 leerlingen was een flinke uitdaging Voor goed onderwijs op een binnenstedelijke locatie waren onder meer geluidhinder en luchtkwaliteit belangrijke aspecten Het kantoorgebouw was te groot voor de school Dit betekende sloop van een deel van het kantoor Het gebouw is gerenoveerd en in oorspronkelijke staat hersteld Door toepassing van veel glas zowel in de gevel als in de gangen is er veel openheid en transparantie Efficiënt kleurgebruik heeft het oude gebouw een modern en spannend karakter gegeven Penta Rho heeft namens de opdrachtgever Stichting BOOR het gehele proces begeleid Met name het haalbaar maken van het plan in de ontwerpfase was een spannende exercitie Maar het is gelukt Het resultaat is bijzonder geslaagd De gemeente is zeer positief over de invulling van het oude leegstaande stadskantoor met een school De omwonenden zijn eindelijk verlost van het vervallen gebouw De school is zeer tevreden met de kwaliteit van de onderwijshuisvesting Het is een gebouw met karakter De leerlingen voelen zich er helemaal thuis Tweeten Previous post Van keukentafelschets naar nieuw onderwijsconcept Next post Hoe houden partijen de MFA levensvatbaar eric paardekooper overman zegt 4 februari 2014 om 9 45 pm Gefeliciteerd met dit resultaat Beantwoorden Laat een reactie achter bij eric paardekooper overman

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/leegstaand-kantoor-wordt-volwaardig-schoolgebouw?replytocom=339 (2015-11-28)
  Open archived version from archive •