archive-nl.com » NL » P » PENTARHO.NL

Total: 350

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wijziging regeling onderwijshuisvesting vraagt om integrale aanpak
  van voorzieningen over wijk of dorp Wij adviseren gemeenten en schoolbesturen samen te kiezen voor een integrale aanpak Samen aan de slag Maak met elkaar een Integraal Huisvestingsplan waarin staat hoe het gewenste voorzieningenniveau het beste te realiseren is Welke visie hebben gemeente en schoolbesturen op onderwijshuisvesting en aanpalende voorzieningen Wat is de relatie met landelijke regionale en lokale ontwikkelingen Stel samen een strategische visie op voor de komende 10 jaar Schoolbesturen en gemeente brengen daarna in beeld welke behoefte aan onderwijsvoorzieningen er de komende jaren vanuit deze visie is Hoe ontwikkelt het aantal kinderen zich per wijk of dorp Hoe staat dit in relatie tot de capaciteit van de schoolgebouwen Is er sprake van tekort of overmaat per wijk dorp of bestuur Welke maatregelen kunnen schoolbesturen en gemeente samen bedenken om te zorgen dat de behoefte en capaciteit nu en in de toekomst in balans is Dit vraagt van de schoolbesturen een blik over hun eigen grens heen Voor sommige oplossingen is samenwerking met andere schoolbesturen noodzakelijk Een volgende stap is inzicht door zicht Zicht op het huishoudboekje van schoolbesturen en de gemeente Hoe is het gesteld met de exploitatie van de gebouwen zijn er grote verschillen en wat is de verwachting voor de toekomst ten aanzien van groot onderhoud en leegstand Welke financiële ruimte heeft de gemeente de komende jaren om te investeren in vervangende nieuwbouw Deze huishoudboekjes worden vervolgens naast elkaar gelegd In de praktijk De aflopen tijd hebben wij voor diverse gemeenten een Integraal Huisvestingsplan opgesteld We hebben hiervoor de volgende gegevens per pand in beeld gebracht kosten komende 15 jaar eigenaarslasten en exploitatie omvang gebouw in relatie tot prognoses en in relatie tot inkomsten schoolbestuur omvang leegstand per denominatie en per dorp wijk advies per school maar ook per wijk dorp tot leegstandsreductie kwaliteitsslag bijvoorbeeld

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/wijziging-regeling-onderwijshuisvesting-vraagt-om-integrale-aanpak (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Professioneel en activerend HRM-beleid
  HRM beleid is een zorgvuldige gesprekscyclus met als doel medewerkers te motiveren en te activeren Mensen worden geprikkeld en uitgedaagd om zich te ontwikkelen onder het motto geen baan maar een loopbaan Steeds meer besturen kiezen ervoor via een zogenaamd cafetaria model flankerend personeelsbeleid te ontwikkelen gericht op de diverse fases van een loopbaan Dit is in deze tijd een verantwoordelijkheid voor elk school bestuur Naast de bestuurlijke verantwoordelijkheid is er op het terrein van samenwerking ook winst te behalen Denk aan het gezamenlijk opzetten van instroomprojecten afspraken met andere sectoren over overname van personeel en overleg met vakbonden over specifiek seniorenbeleid Bij een aantal van deze onderwerpen is de schaal van belang hoe groter de omvang des te kansrijker het beleid Subsidies arbeidsmarktplatform PO Een goed HRM beleid of samenwerking in de regio komt niet zomaar tot stand Het vraagt een innovatieve kijk op uw organisatie Om die reden heeft het arbeidsmarktplatform primair onderwijs subsidies beschikbaar gesteld om bovengenoemde interventies te realiseren Zo zijn er subsidies voor het opzetten van een strategische personeelsplanning mobiliteitscentra en duurzame inzetbaarheid van personeel Een bezoek aan de site van het arbeidsmarktplatform is de moeite waard Penta Rho heeft een nauwe samenwerkingsrelatie met het arbeidsmarktplatform Dit heeft te maken met de ruime ervaring die Penta Rho heeft op het gebied van activerend personeelsbeleid Van schoolbeleid bestuursbeleid tot en met gezamenlijk ontwikkeld overkoepelend bestuursbeleid Wilt u meer informatie over het opzetten van HRM beleid en de implementatie van een professionele cultuur loopbaangesprekken werving en selectie of outplacement Neem dan contact op met Fred Ruijling fruijling pentarho nl 06 34 37 59 36 of met Henk Norder hnorder pentarho nl 06 41 62 63 16 Tweeten Previous post Grip op vastgoed Next post De betrokkenheid gaat vaak net iets verder Geef een reactie Reactie annuleren Het

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/professioneel-en-activerend-hrm-beleid (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen
  deze brochure worden tien praktijkvoorbeelden beschreven De eerste twee voorbeelden zijn met een projectcijfer van 9 punten geselecteerd op basis van de innovatieve financiering Deze projecten zijn met het concept Huren als een eigenaar bouwen zonder geld tot stand gekomen Dit concept van Stichting Maatschappelijk Vastgoed waarmee Penta Rho een unieke samenwerking heeft krijgt steeds meer navolging door onder andere de veranderende rol en de beperkte financieringscapaciteit van woningcorporaties Brede School Culemborg Oost is in ontwikkeling en de intentieovereenkomst voor Brede School Twello is inmiddels ondertekend Daarnaast zijn we met verschillende gemeenten en schoolbesturen in gesprek over nieuwe kansen De brochure van Agentschap NL kunt u hier downloaden Wilt u meer informatie over het concept dan kunt u contact opnemen met Jan Roelofs jroelofs pentarho nl of bel 06 41 71 99 45 Tweeten Previous post Aan de slag met opbrengstgericht werken in het primair onderwijs Next post Van keukentafelschets naar nieuw onderwijsconcept Geef een reactie Reactie annuleren Het e mailadres wordt niet gepubliceerd Verplichte velden zijn gemarkeerd met Naam E mail Website Reactie Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po Nieuws Nieuwsbrieven Publicaties nieuwsitems van en over Penta Rho Netwerk Opdrachtgevers

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/praktijkvoorbeelden-financiering-verfrissen-van-scholen (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Aan de slag met opbrengstgericht werken in het primair onderwijs
  bij het opbrengstgericht werken en heeft daarvoor de simulatietool opbrengstgericht werken ontwikkeld Penta Rho heeft mede uitvoering gegeven aan de eerste pilots en we zien positieve resultaten bij teams De tool stelt teams in staat te ervaren wat het voor hen betekent om opbrengstgericht te werken Na de simulatie heeft een basisschool inzicht in de huidige werkwijze het effect van opbrengstgericht werken wat de school te doen heeft De simulatie richt zich op bewustwording van het belang van opbrengstgericht werken en van eenieders rol daarin Daarnaast wordt gewerkt aan de bewustwording van het belang van de dialoog over de resultaten Scholen zetten zó directe stappen naar opbrengstgericht werken Voordat we starten met de simulatie spreken we uitgebreid met de directeur en de intern begeleider Tijdens een actieve en inhoudelijke werkbijeenkomst gaan we aan de slag De fictieve basisschool Het Talent staat hierbij centraal en weerspiegelt op een eenvoudige maar transparante wijze de werkelijkheid Penta Rho heeft mandaat van School aan Zet om deze simulatie bij u op school uit te voeren Hanneke Oosting kan u er alles over vertellen hoosting pentarho nl 06 34 49 15 36 Tweeten Previous post Wijziging regeling onderwijshuisvesting vraagt om integrale aanpak Next post Praktijkvoorbeelden

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/aan-de-slag-met-opbrengstgericht-werken-in-het-primair-onderwijs (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Grip op vastgoed
  uw vastgoed Met PlenInPlan krijgen vastgoedpartijen informatie over de gehele vastgoedportefeuille of over een specifiek gebouw Uit de tool leidt u eenvoudig uw exploitatiebegroting af mét de daaraan gekoppelde prestatie indicatoren Hiermee krijgt u snel zicht op de relatie tussen norm begroting en werkelijkheid Het unieke van de tool is dat het de mogelijkheid biedt om tot op ruimteniveau activiteiten in te plannen om zo de bezetting en het type activiteiten inzichtelijk te krijgen Vervolgens kunt u snel zien welke locaties boven normatief opbrengen of kosten door bijvoorbeeld bezetting leegstand of medegebruik En welke besparende maatregelen getroffen kunnen worden PlenInPlan kan per vastgoedportefeuille specifiek ingericht worden zodat deze één op één aansluit op uw eigen financiële administratie en kostenplaatsen Voor de zomervakantie organiseert Penta Rho enkele bijeenkomsten waar PlenInPlan gepresenteerd wordt Tijdens deze bijeenkomst laten wij u graag zien welke mogelijkheden deze tool uw organisatie biedt Neem voor meer informatie contact op met Bert Kampman via bkampman pentarho nl of bel 06 10 94 29 55 Tweeten Previous post Penta Rho supporter Steve Jobbschoool 04NT Next post Professioneel en activerend HRM beleid Geef een reactie Reactie annuleren Het e mailadres wordt niet gepubliceerd Verplichte velden zijn gemarkeerd met Naam E

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/grip-op-vastgoed (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Penta Rho supporter Steve Jobbschoool/04NT
  deels in de iPad en die gaat mee naar huis en op reis Ook is een vast lokaal en een eigen leerkracht niet meer aan de orde De school is bovendien niet meer gebonden aan de schoolvakanties Opvang en school lopen vloeiend in elkaar over het gebouw is tussen half acht en half zeven open In het eerste jaar zijn de initiatiefnemers van O4NT actief bezig geweest met het ontwikkelen en promoten van het schoolconcept Behalve de initiatiefnemers hebben veel geïnteresseerden en experts geholpen bij de uitwerking van het manifest van O4NT tot het schoolmodel van deze nieuwe school Ook Penta Rho adviseur Hanneke Oosting is betrokken bij deze ontwikkelingen met name wat betreft de personele en financiële paragraaf Penta Rho blijft de aankomende tijd ook actief betrokken bij de ontwikkelingen van O4NT Een nieuw onderwijsconcept invoeren vraagt naast een goed initiatief ook een goed implementatieplan Veel schoolbesturen denken na over de digitalisering van het onderwijs maar het daadwerkelijk in de praktijk brengen is nog niet zo gemakkelijk Penta Rho heeft jarenlange ervaring met de invoering van nieuwe onderwijsconcepten en biedt ondersteuning bij zowel organisatorische als huisvestingsvraagstukken Wilt u meer informatie over O4NT Kijk eens op www o4nt nl of

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/penta-rho-supporter-steve-jobsschoolo4nt (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Eerste paal MFOA Hofstad
  maakt ook een gymvoorziening integraal deel uit van de accommodatie Penta Rho begeleidt samen met FUSE management advies de gemeente Houten in het proces van haalbaarheid tot en met de oplevering van het gebouw Daarnaast actualiseert Penta Rho het beheerplan tot en met de implementatie De MFOA Hofstad zoals de projectnaam van het pand luidt wordt gebouwd door De Groot Vroomshoop in combinatie met Van den Berg Architecten uit Houten Design Build Deze combinatie is eind vorig jaar geselecteerd De oplevering van het gebouw staat gepland voor september dit jaar Het multifunctionele karakter van het MFAO Hofstad wordt onderstreept door het modulair bouwen Een modulair gebouw biedt naast een korte bouwtijd en lagere investeringskosten flexibiliteit bij toekomstige wijzigingen Daarnaast is stevig ingezet op lage exploitatiekosten van het gebouw Dit is het resultaat van een constante afweging tussen investering en exploitatie met als resultaat exploitatiewinst op bijvoorbeeld onderhoud energie en schoonmaak Artist impression http www huisvesting bouwsystemen nl MFOA Houten1 aspx Tweeten Previous post Buurthuizen en kleine scholen verdwijnen Next post Penta Rho supporter Steve Jobbschoool 04NT Geef een reactie Reactie annuleren Het e mailadres wordt niet gepubliceerd Verplichte velden zijn gemarkeerd met Naam E mail Website Reactie Organisatie Ontwikkeling Huisvesting

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/eerste-paal-mfoa-hofstad (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Buurthuizen en kleine scholen verdwijnen
  scola s Het woord scola is afkomstig van het Latijnse woord schola met de betekenis van onderwijsinstelling Dit woord is ontleend aan het Griekse skholḗ en betekende aan leren bestede vrije tijd studie en liefhebberij Samen komen schoolbesturen kinderopvangcentra gemeenten en wijkbetrokkenen tot een concept dat meer is dan de som der delen van de samenwerkende partners Het zijn centra voor opvang onderwijs ontwikkeling dagarrangementen en activiteitenaanbod open van vroeg tot laat voor kinderen hun ouders en voor de wijk of het dorp Een dergelijke ontwikkeling tot scola s begint bij de koersbepaling Welke uitgangspunten hanteert de gemeente voor wijk dorpsvoorzieningen Welke uitgangspunten worden gehanteerd door de schoolbesturen voor wat betreft samenwerken omvang spreiding integraliteit partnerschap Welke gezamenlijke uitgangspunten worden gehanteerd voor toekomstig beleid Om deze koers te bepalen is een richtinggevende strategie nodig Geformuleerd door alle gemeentelijk verantwoordelijken op het gebied van onderwijs welzijn sport en vastgoed én geformuleerd door alle verantwoordelijke schoolbesturen in de betreffende regio Op basis van richtinggevende beleidsuitspraken moeten keuzen gemaakt worden Keuzen die raken aan emoties van de belanghebbenden welke voorziening wordt afgestoten en welke voorziening overleeft En keuzen die recht doen aan de toekomst welke voorziening is levensvatbaar op de lange termijn Het antwoord op de laatste vraag geeft een sturende richting aan de keuze Van belang is dan wel dat er geen appels met peren vergeleken worden Penta Rho heeft een tool die antwoorden geeft op kansen van optimalisatie van maatschappelijk vastgoed Met deze tool worden antwoorden verkregen op vragen als wordt er wel 100 gebruik gemaakt van het pand of is er sprake van leegstand op termijn Waar zit de leegstand en kan deze voorkomen worden worden individuele ruimten wel maximaal benut en als er slim ingepland wordt kunnen we dan met minder ruimten uit welke kosten maken we per pand

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/buurthuizen-en-kleine-scholen-verdwijnen (2015-11-28)
  Open archived version from archive •