archive-nl.com » NL » P » PENTARHO.NL

Total: 350

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MASTERPLAN KENTALIS REGIO ZUID
  visie van Kentalis en wordt vertaald naar het vastgoed én de organisatie De vastgoedexploitatie dient duurzaam onderbouwd te worden Het projectteam bestaat uit Anita Keita Jan Roelofs en Donald van der Veen en werkt nauw samen met betrokkenen van Kentalis Tweeten Previous post SCENARIO ONDERZOEK ONDERWIJSHUISVESTING KORTENOORD Next post INTEGRAAL KINDCENTRUM LA RES ENSCHEDE Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po Nieuws

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/masterplan-regio-zuid (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Exploitatie en beheer 5 MFA’s Tynaarlo
  gemeente en de MFA partners omdat het vraagstuk alle partijen aangaat Het gaat niet alleen maar om de financiën maar ook over visie op samenwerking en de ruimtelijke opzet Penta Rho inventariseert per MFA onder andere de samenwerkingsvorm het bouwplan o a PvE ruimtestaat de beheer en exploitatieopzet Daarnaast worden de prognoses en de beleidsuitgangspunten op het gebied van eigendom beheer en exploitatie onder de loep genomen Tweeten Previous post

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/exploitatie-en-beheer-5-mfas-tynaarlo (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • BUSINESSPLAN VERZELFSTANDIGING GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIES
  onderhoud van een deel van haar accommodaties privatiseren Het gaat om een recreatieoord de binnen en buitensportvoorzieningen de welzijnsaccommodaties en een aantal overige gemeentelijke accommodaties De vorm van de privatisering is een overheids BV waarvan de gemeente 100 aandeelhouder is De gemeente wil in deze regierol toezicht houden en sturen op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de maatschappelijke voorzieningen De exploitatierisico s worden in beginsel verlegd naar de nieuwe BV Deze dient efficiencyvoordelen te behalen door professionalisering centralisering en ondernemerschap Penta Rho is gevraagd een integraal businessplan voor de BV op te stellen Hierbij zoekt de raad antwoord op de volgende vragen mate van ondernemersvrijheid van de BV ten opzichte van de gemeentelijke beleidskaders haalbaarheid en tempo van de bezuinigingstaakstelling van de BV en de voorwaarden die hierbij gelden Penta Rho rondt het businessplan de komende maanden in nauw overleg met alle betrokkenen van medewerkers en bestuurders tot verenigingen af Tweeten Previous post OPZETTEN FACILITAIRE DIENST ORGANISATIE TWEE SCHOOLBESTUREN Next post GEDIFFERENTIEERD TAAKBELEID Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po Nieuws Nieuwsbrieven Publicaties nieuwsitems van en over Penta Rho Opdrachtgevers Gemeenten Onderwijs Woningcorporaties Zorg Welzijn Overig Alle Projecten PentaRho Penta Rho Vacature

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/businessplan-verzelfstandiging-gemeentelijke-accommodaties (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Medezeggenschap vraagt om actuele kennis en goede communicatie.
  altijd veel aandacht voor professionele communicatie tussen partijen Trainingen voor G MR leden Penta Rho verzorgt een basistraining voor nieuwe G MR leden en een training voor gevorderde G MR leden De trainingen sluiten aan op de praktijk en worden in kleine groepen gegeven voor een intensieve dialoog en veel inbreng van de deelnemers In de basistraining komen de kaders van medezeggenschap aan de orde Naast de wet en regelgeving en het reglement G MR wordt ingegaan op een aantal specifieke thema s om concreet binnen de eigen school mee aan de slag te gaan Onderwerpen basistraining visie en organisatie van de medezeggenschap Wet Medezeggenschap Scholen WMS relevante wet en regelgeving en CAO medezeggenschapsstatuut en reglement algemene taken en bevoegdheden en jaarthema s In de training voor gevorderde G MR leden wordt de kennis van zittende G MR leden opgefrist Medezeggenschapsraadsleden hebben immers regelmatig te maken met veranderende regelgeving en ontwikkelingen binnen het onderwijs of de schoolorganisatie Onderwerpen vervolgtraining actuele ontwikkelingen rond medezeggenschap specifieke bevoegdheden van de G MR functioneren G MR met betrekking tot procedures en protocollen Training en advies op maat Voor uw G MR bieden wij ook training of advies op maat Dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld het functioneren van de G MR vergadertechnieken maar ook op advisering of bemiddeling bij problemen Tevens kan Penta Rho fungeren als helpdesk voor uw vragen op het gebied van medezeggenschap Bemiddeling bij conflicten Niet altijd verloopt de communicatie tussen bevoegd gezag schoolleiding en G MR als gewenst Soms leidt dit zelfs tot conflicten In zulke gevallen kunt u Penta Rho inschakelen als onafhankelijke partij Wij analyseren met de gezamenlijke partijen wat er aan de hand is en stellen vervolgens een plan van aanpak op Hiermee voorkomt u dat u de geschillencommissie moet inschakelen Herstel van vertrouwen en een goede

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/trainingen/medezeggenschap (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Tussenschoolse Opvang
  te ondersteunen heeft Penta Rho een training voor overblijfkrachten ontwikkeld Met deze training geeft u een kwaliteitsimpuls aan de tussenschoolse opvang In de interactieve training wisselen theorie en praktijk elkaar af De nadruk ligt op het verwerven van inzicht en het verzamelen van concrete tips om in de praktijk toe te passen De training wordt gegeven door een ervaringsdeskundig trainer De deelnemers gaan veel met elkaar in gesprek en uitwisselen ervaringen en ideeën uit Hierdoor sluit de training direct aan op de eigen praktijksituatie Onderwerpen In de training komt onder andere aan bod de pedagogische relatie tussen volwassenen en kinderen begeleiden van kinderen omgaan met verschillen regels en handhaving spel speelmateriaal en gedrag conflicthantering en preventief surveilleren inspelen op sociale vaardigheden Er is volop ruimte voor eigen inbreng Voorafgaand aan de training worden specifieke vragen of wensen met de opdrachtgever besproken Na deze training hebben uw overblijfkrachten meer inzicht in het werken met groepen kinderen pedagogisch handelen en het omgaan met verschillen tussen kinderen concrete tips om direct in de praktijk mee aan de slag te gaan Neem voor meer informatie contact op met Joop van den Biggelaar via jvandenbiggelaar pentarho nl of bel 055 538 66 90 Organisatie Ontwikkeling

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/trainingen/tussenschoolse-opvang (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • IKC Langweer
  om in 2014 nieuwbouw te realiseren Penta Rho stelt het Programma van Eisen op verzorgt het bouwprojectmanagement en begeleidt het proces rondom exploitatie en beheer Inmiddels is de eerste steen gelegd Klik hier voor het artikel in de Leeuwarder Courant Tweeten Previous post Begeleiding IKC De Abacus in Huissen Next post Onderzoek onderhouds en energiemanagement Organisatie Ontwikkeling Huisvesting Organisatie Vastgoed Financiering Team Tools Efficiencyscan Quick Scan Kinderopvang Subsidiescan Formatieplanner po

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/ikc-langweer (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Kans in de crisis: gemeentelijk vastgoed op afstand
  meerdere praktijkberekeningen is aangetoond dat er gedurende zeker 15 jaar fors financieel voordeel ontstaat ten opzichte van de huidige lasten Naast het mogelijke financiële voordeel haalt de gemeente het vastgoed meer uit de politieke invloed en faciliteert het een verdere verzakelijking Hierdoor kan het samenspel tussen beleid politiek vastgoed en grondbedrijf beter plaatsvinden De gemeente heeft veel minder zorgen met betrekking tot vastgoed en kan de energie meer richten op de inhoud Wat moet een gemeente ervoor doen De gemeente moet vooral goede afspraken maken bij de overdracht Daarvoor is een visie op korte én lange termijn nodig Welk vastgoed wordt wel en welk niet overgedragen Wordt ook grond overgedragen Welk mandaat krijgt de stichting Maar gemeentes moeten zich niet op voorhand rijk rekenen Van belang is hoe het vastgoed nu in de boeken is gewaardeerd ten opzichte van de werkelijke waarde De bank zal graag bereid zijn een nieuwe stichting te financieren voor het vastgoed mits de gemeente lange termijn garanties biedt voor de jaarlijkse huur Ook dient de stichting organisatorisch goed ingericht te worden met een degelijk professioneel bestuur dat sturing kan geven aan portfolio management Heeft de gemeente in deze nieuwe situatie nog wel invloed Dit is een veel gestelde vraag Het gaat natuurlijk vooral om invloed op de kwaliteit van de diensten Deze kan de gemeente nog steeds uitoefenen via subsidies op activiteiten via grondbeleid bijvoorbeeld pachtovereenkomsten in plaats van verkoop RO beleid bestemmingsplannen en via het maken van goede afspraken bij de overdracht van het vastgoed Veel gemeenten zijn bang het vastgoed na verloop van jaren als een boemerang terug te krijgen en alsnog met een financieel probleem te worden opgezadeld Daarom is het zaak een goed bestuur een stevig toezicht controle en een gedegen verantwoordelijkheidssysteem in te richten Ook evaluatiemomenten en bijstellingsmogelijkheden van de

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/kans-in-de-crisis-gemeentelijk-vastgoed-op-afstand (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • NIEUWBOUW JUNIOR COLLEGE PCC HEILOO
  concept dat al eerder is toegepast bij één van de andere scholen van PCC Alkmaar en waarbij M Ontwikkeling BV optreedt in de rol van gedelegeerd ontwikkelaar M Ontwikkeling BV heeft Penta Rho gevraagd voor de vervangende nieuwbouw een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen op te stellen op basis van een ontwikkelingsplan Dit programma is binnen de gestelde kaders op maat vertaald naar het nieuwe onderwijsconcept van PCC Heiloo Hiermee is een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen ontstaan dat gebaseerd is op de huidige onderwijskundige inzichten en dat draagvlak heeft van de schooldirectie en het team Als tweede stap in het project is er een gedetailleerd technisch Programma van Eisen ontwikkeld naar de laatste technische inzichten en genormeerde kwaliteiten en eisen zoals Frisse Scholen De nieuwbouw is aanbesteed op basis van het voorontwerp van de architect Op basis van Engineer Construct UAV gc werkt de aannemer het ontwerp uit tot een uitvoeringsgereed ontwerp en verzorgt de vergunningstrajecten en de uitvoering Penta Rho heeft in samenwerking met M Ontwikkeling BV de ontwikkel en realisatieovereenkomst en de vraagspecificatie opgesteld In de realisatiefase toetst Penta Rho als auditor de wijze waarop de aannemer de vraagspecificatie uitvoert Tweeten Previous post MASTERPLAN SAM

  Original URL path: http://www.pentarho.nl/project/nieuwbouw-junior-college-pcc-heiloo (2015-11-28)
  Open archived version from archive •