archive-nl.com » NL » P » PGHOOGKERK.NL

Total: 130

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ANBI
  van o a de begroting en de jaarrekening Het college bestaat uit tenminste drie leden Verder hebben zowel de kerkenraad als het college door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken Ordinantie 11 art 3 C Doelstelling visie De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt Dit vormt de basis van haar kerkstructuur haar organisatie haar kerkrecht haar ledenadministratie haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën 1 De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich delend in de aan Israël geschonken verwachting uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God 2 Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen 3 Betrokken in Gods toewending tot de wereld belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst de drie enige God Vader Zoon en Heilige Geest D Beleidsplan Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland Op de website www pghoogkerk nl vindt u het beleidsplan 2012 2016 van onze gemeente E Beloningsbeleid De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten Er zijn geen medewerkers in loondienst Voor deze categorie is de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland van toepassing De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland Leden van kerkenraden colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed F Verslag Activiteiten De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan G Voorgenomen bestedingen De verwachte bestedingen begroting sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren Het plaatselijk kerkenwerk of kerk zijn vertoont een grote mate van continuïteit de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht H Verkorte staat van baten en lasten met toelichting Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar begroting rekening rekening 2014

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php/anbi (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Home
  onder het kopje kerkdiensten MUZIEK ZANGAVOND IN ELIM Op woensdag 25 november bent u van harte welkom in Elim Barkstraat 5 te Hoogkerk We gaan liederen zingen uit het Liedboek we zingen dan o a Adventsliederen Hierbij krijgt u ook achtergrondinformatie Het zingen staat onder leiding van organist dhr Gj van der Meulen die ons ook het één en ander zal vertellen over het kerkorgel van Elim Hij zal ons

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • ds. A. Bruin 1e Advent
  evenement Exporteer evenement Vooringestelde omschrijvings notatie alleen ondersteund in sommige kalender applicaties Op zondag 29 november eerste adventszondag lezen we het begin van het evangelie van Lucas 1 5 25 de belofte van de engel Gabriël aan de priester Zacharias

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php/kerkdiensten/icalrepeat.detail/2015/11/29/124/-/ds-a-bruin-1e-advent (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • ds. A. Bruin 2e Advent H.A. & Dankzegging
  x Exporteer evenement Exporteer evenement Vooringestelde omschrijvings notatie alleen ondersteund in sommige kalender applicaties Zondag 6 december is tweede adventszondag met viering van het Heilig Avondmaal De lezing is Lucas 1 26 38 Weer treedt de engel Gabriël op nu

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php/kerkdiensten/icalrepeat.detail/2015/12/06/125/-/ds-a-bruin-2e-advent-h-a-dankzegging (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • ds. L.J. v.d. Brom/ Haren 3e Advent
  Kerkelijke vergaderingen Meditatie Fotoalbum Over ons Links ANBI ds L J v d Brom Haren 3e Advent x Exporteer evenement Exporteer evenement Vooringestelde omschrijvings notatie alleen ondersteund in sommige kalender

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php/kerkdiensten/icalrepeat.detail/2015/12/13/126/-/ds-l-j-v-d-brom-haren-3e-advent (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Meditatie 2014
  ds K H Miskotte op 9 mei 1945 hield in de Nieuwe Kerk te Amsterdam n a v Psalm 92 10 waar staat Uw vijanden vergaan Want zo stelde Miskotte het nazi regiem had zich niet alleen als vijand tegen andere volken gericht maar tegen de joden in het bijzonder en daarin tegelijk tegen de God van Israël De Tweede Wereldoorlog was ten diepste een geestelijke strijd geweest Den Besten verwoordt in couplet 2 de dromen van vlak na de oorlog De nieuwe mens zo droomden wij verbrak de slavernij In de loop van de jaren hebben mensen echter niet geleefd naar hun dromen van toen De werkelijkheid is anders geworden Mens en schepping zijn het slachtoffer geworden vs 3 Doodskou gaat uit van onze hand naar mens en dier en plant Mensen zijn in hun vrijheid verdwaald De dichter legt ons in couplet 4 zelfs in de mond dat wij zelf ons tegen God zijn gaan verzetten De vijand is niet buiten ons zoals eerst maar de vijandschap tegen God zit in onszelf Wíj willen niet die nieuwe mens vs 2 worden O God wat zijn we dwaas geweest dat we aan de vrijheid zó gewenden dat we de

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php/meditatie/meditatie-2014 (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Meditatie
  koperkleurig in allerlei variaties en combinaties Dagen in de herfst kunnen zacht zijn met een lagere zon waarvan de stralen mooi invallen Het is dan aangenaam weer om buiten te zijn of te wandelen Een mooi evenwicht voordat straks de kou van winter gaat komen Voor veel mensen is het voorjaar het mooiste jaargetijde maar ook de herfst kan zijn charme hebben De herfst is ook de tijd van de oogst De kerkelijke Dankdag voor gewas en arbeid valt niet voor niets in het najaar In de herfst maak je de balans op Wat heeft het land opgebracht En ook wat heeft dit jaar tot nu toe mij gebracht wat heb ik ontvangen wat heb ik bereikt wat is mislukt wat waren teleurstellingen Als het voorjaar het seizoen is van het maken van plannen is het najaar het seizoen van het evalueren het stilstaan dieper nadenken mijmeren In de Bijbel wordt dat nadenken bevorderd De vraag is niet alleen wat heb ík gedaan wat hebben wíj gedaan Maar de relatie tot God wordt erbij betrokken Psalm 103 2 zegt Prijs zegen de Heer mijn ziel en vergeet niet alles wat Hij volbrengt De vraag wordt dan met nadruk Wat heb ik dit jaar onverwacht buiten mij zelf om zomaar ontvangen van bovenaf wat heb ik geoogst wat ik zelf niet had gezaaid En wat heb ik als opdracht van God ervaren om te gaan doen Wil ik me die dingen te binnen brengen en ze in gedachten houden Want het gedenken van wat God gedaan hééft schept de verwachting dat Hij er ook in de toekomst zal zijn sprekend en handelend Er wordt in de Bijbel dan ook voorbij het seizoen van het moment gekeken In Jesaja 40 7 8 staat Het gras verdort de bloem verwelkt maar het woord

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php/meditatie?showall=&start=1 (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Meditatie
  van samenwerking met de Anne Frankschool van de grond gekomen A s Monumentendag in september is De Olle Kerk open voor bezoekers De dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Historische Vereniging Geloven heeft te maken met een inhoud wat geloof ik en ook met beleving hoe beleef ik iets waar word ik geraakt De kleine werkgroep Bezinning en bezieling ontwikkelt activiteiten op dit gebied een gesprekskring over een pastorale onderwerp een meditatieve wandeling misschien een filmavond Ook hier mikken we niet alleen op kerkleden maar ook op een bredere groep mensen met een religieuze interesse Omdat te verwachten is dat de gemeente verder zal slinken zoals vele andere kerkelijke gemeenten zullen we naar de toekomst ook na moeten denken wat we als Protestantse Gemeente zelf kunnen uitvoeren en wat we beter samen kunnen opzetten met omliggende gemeenten de Protestantse Gemeente Groningen en de andere kerken in Hoogkerk We zullen in de activiteiten keuzes moeten maken Soms zullen we iets willen voortzetten en moeten concluderen dat het niet lukt vanwege gebrek aan menskracht Of we zien twee nieuwe mogelijkheden maar weten dat we er maar één uit kunnen voeren want we kunnen niet boven onze macht grijpen We willen gespitst zijn op nieuwe activiteiten waar enthousiasme uit voort kan komen en die mensen kunnen verbinden We zijn ook attent om ideeën op te vangen van de kerk uit de regio of van de landelijke kerk Er zijn dus diverse gedachten in de huidige kerkenraad voor de komende tijd Per a s februari zijn echter van de 10 kerkenraadsleden buiten de predikant er 4 aftredend zijn en zij hebben aangegeven dat zij na jarenlange dienst nu niet meer zullen verlengen We zijn dus wel ideeën aan het uitwerken maar er zijn voldoende mensen in de kerkenraad nodig om alles aan te

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php/meditatie?showall=&start=2 (2015-11-28)
  Open archived version from archive •