archive-nl.com » NL » P » PGHOOGKERK.NL

Total: 130

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Meditatie
  geluiden fietsers bewegen zich door het landschap en voelen de warme wind Stilte en zonlicht hangen rond de dorpen en verbinden mensen dieren en landschap met elkaar Tot nu toe half juni heeft de zomer zich dit jaar nog nauwelijks laten zien maar wie weet wordt het beeld uit het gedicht alsnog werkelijkheid De dichtregel over de zomer is maar een deel van het gedicht Bekering verschenen in 1944 in de bundel Sintels En in dat gedicht is er nogal wat gebeurd voordat het echt zomer kan worden Gij hebt het hoog geheim doorbroken Here Jezus tussen ons en de Vader naar Uw Woord mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens wat er ook in ons leven is gebeurd Ik deed van alles wat gedaan kan worden het meest misdadige en was verdoemd Maar Gij hebt God een witte naam genoemd met die van mij Nu is het stil geworden zoals een zomer om de dorpen bloeit En moeten ook de bloemen weer verdorren mijn lenden zijn omgord mijn voeten staan geschoeid Uit Uwe hand ten tweede maal geboren schrijd ik U uit het donker tegemoet In het gedicht wordt melding gemaakt van iets misdadigs dat is gedaan waardoor de ik figuur helemaal geen recht meer heeft om te leven laat staan genieten van de zomer Aangenomen wordt dat Achterberg zinspeelt op een heftige ruzie die hij in 1937 had met de vrouw bij wie hij een kamer huurde en die zover escaleerde dat hij met een revolver op haar schoot Zij overleed aan haar verwondingen en Achterberg verbleef als straf jarenlang in diverse instellingen De ik figuur in het gedicht zoekt na wat er gebeurd is naar een nieuw begin En is God dan iemand die een mens vastpint op zijn fouten zijn zonden De persoon in het

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php/meditatie?showall=&start=3 (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Meditatie
  ging om Grieks orthodoxen aan de Zwarte Zee kust en Syrisch orthodoxen en Assyriërs of Nestorianen in het oosten Alles bij elkaar waren er zo n 2 ½ miljoen slachtoffers Paus Franciscus betitelde in april de moord op de Armeniërs treffend als de eerste genocide van de 20 e eeuw De eerste want er zouden er meer volgen De joodse Poolse jurist Raphael Lemkin bedacht in 1943 de term genocide Hij had al jaren onderzoek gedaan naar de moord op de Armeniërs Vlak na de Tweede Wereldoorlog zette hij zich in om genocide strafbaar te stellen Volgens Lemkin was genocide niet alleen het welbewust en planmatig vermoorden van mensen omdat ze tot een bepaald volk behoorden maar ook het vernietigen van de gebouwen cultuur taal de religie van een volk zodat een volk in meerdere opzichten geen toekomst zou hebben Hoe komt het dat personen die een andere groep geen ruimte om te leven gunnen de gelegenheid krijgen tot daadwerkelijke verdrijving en moord en dat ze niet door mensen van hun eigen groep tot de orde worden geroepen Aan het moorden gaat iets vooraf In het Ottomaanse Rijk waren christenen al eeuwen lang tweederangs burgers met juridisch minder rechten Ze werden geduld maar niet meer dan dat In Europa hadden joden in de loop van de tijd met moeite wel meer rechten gekregen maar werden ze door de gewone bevolking veelal beschouwd als een vreemd volk dat niet echt bij hun land hoorde Als een flink deel van de bevolking een bepaalde groep niet werkelijk accepteert en vindt dat ze hier eigenlijk niet horen te zijn is er al een voedingsbodem waar extremistische politici gebruik van kunnen maken De stap naar de praktijk van deportatie en uitroeiing is dan niet zo groot meer De eerste moord in de Bijbel in

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php/meditatie?showall=&start=4 (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Meditatie
  symbool van christenen Onder de eerste christelijke Romeinse keizer Constantijn begin 4 e eeuw werd het kruis snel populairder Dat kwam ook doordat de moeder van Constantijn Helena in Jeruzalem het originele kruis van Christus ontdekte zo werd haar tenminste verteld Verder schafte Constantijn de kruisiging als straf af waardoor een kruis een meer positieve klank kon krijgen Toch wordt in de Bijbel de kruisiging van Jezus wel degelijk verteld als een dieptepunt in de geschiedenis Het verzet van mensen tegen God daarmee wordt scherp openbaar Het kruis wordt teken van de menselijke schuld Pas door het bericht van de opstanding van Jezus wordt duidelijk dat het kruis geen eindpunt was maar een punt van doorgang Jezus bleef trouw aan zijn missie tot het eind tot in de diepte tot in de dood En God bleef bij hem haalde hem door de dood heen en Jezus verscheen op Paasmorgen als de nieuwe mens Met terugwerkende kracht liet God zien dat het leven van Jezus het ware menselijke leven was geweest en dat leven wordt vanaf Paasmorgen aan allen aangeboden om daarin te delen Vanuit Pasen terugkijkend is het kruis geen teken meer van menselijke schuld maar van verzoening met God van verlossing en vrede Dan wordt het kruis een positief symbool Een kruis kan afgebeeld worden met het lichaam van Jezus erop crucifix Dat bepaalt de toeschouwer bij het moment van de kruisiging Het accentueert het lijden en daarmee de trouw van Jezus Een kruis kan ook leeg afgebeeld worden Dat laat ruimte voor verscheidene belevingen Eén aspect van het lege kruis is het volgende Jezus heeft wel gehangen aan het kruis maar hij is daarna van het kruis gehaald in een graf gelegd en opgestaan Het kruis was een noodzakelijk middel maar het doel was het nieuwe leven van

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php/meditatie?showall=&start=5 (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Meditatie
  zijn dood bisschop van Augsburg in Beieren in het zuiden van Duitsland Ulrich werd bisschop op nog maar 33 jarige leeftijd Hij verbeterde de opleiding van geestelijken in zijn bisdom hield zich bezig met de vormgeving van de liturgie liet vervallen kerken en kloosters renoveren en liet ook nieuwe bouwen Hij leefde sober en nam maatregelen om de armen te ondersteunen Hij verdedigde verder de eigen rechten van kloosters tegen wereldlijke heersers Als bisschop had hij tevens een wereldlijke functie In de 10 e eeuw trokken Hongaarse stammen vanuit het oosten regelmatig plunderend door Duitsland De Hongaren hadden nog geen vast woongebied en waren nog niet gekerstend Toen de Hongaren in 926 Augsburg bedreigden nam Ulrich het initiatief om de houten verdedigingswallen te vervangen door een stenen muur om de stad zodat de stad beter te verdedigen was In augustus 955 verschenen de Hongaren opnieuw en ze belegerden Augsburg Ze plunderden de omgeving en vernielden daar kerken In de stad moedigde Ulrich gezeten op zijn paard de verdedigers aan en zij slaagden erin om de Hongaren buiten de muren te houden Na aankomst van het leger van de Duitse koning Otto I werden de Hongaren vervolgens buiten de stad beslissend verslagen Zij trokken zich terug naar het huidige Hongarije en in Duitsland brak eindelijk rust aan na tientallen jaren van invallen Vanaf 960 begon Ulrich zijn wereldlijke taken af te bouwen en legde hij in zijn werk in het bisdom nadruk op liturgie en pastoraat In 972 wilde hij zijn bisschoppelijke taak helemaal opgeven en zich terugtrekken in een klooster maar Otto I inmiddels tot keizer gekroond verbood dit Ulrich overleed op 4 juli 973 dus in de functie van bisschop Ulrich werd al snel na zijn dood door de bevolking van Augsburg als een heilige beschouwd en werd in

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php/meditatie?showall=&start=6 (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Meditatie
  politieke overtuigingen of levensbeschouwing nog maar een beperkte of geen functie meer Als gevolg daarvan moet ieder zelf zijn weg zoeken Maar dat is moeilijk als er geen doelen in het leven meer zijn als er geen hulpmiddelen zijn om duidelijk te bepalen wat juist is en wat niet Persoonlijke tegenslagen en rampen in de samenleving komen des te harder aan als er geen kader heeft om dat in op te vangen als er geen besef is van méér is Christelijk geloof kun je zien als een geschiedenisverhaal Het vertelt waar we vandaan komen en waar we heen mogen gaan Het vertelt over de daden van God in het verleden en wat we van Hem mogen verwachten in heden en toekomst Er is een bestemming voor het persoonlijke leven en voor de wereld Onderweg zijn er richtingwijzers om te bepalen wat goed en wat kwaad zodat we niet verdwalen Aan tegenslagen zullen we niet ontkomen maar ze zijn niet het laatste Zoals Paulus zegt in II Korinthiërs 4 8 In van alles staan wij onder druk maar we zijn niet in het nauw gebracht we zijn om raad verlegen maar niet radeloos ter aarde geworpen maar niet verloren Er zijn

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php/meditatie?showall=&start=7 (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Meditatie
  niet slechts mensenwerk zij leeft van de inspiratie en zorg van de Geest van God maar diezelfde Geest schenkt mensen ook talenten om die in te zetten voor de kerk A Bruin MEDITATIE ZOALS EEN ZOMER OM DE DORPEN BLOEIT De titel van deze meditatie is een regel uit een gedicht van de dichter Gerrit Achterberg 1905 1962 De dichtregel roept het beeld op van weilanden het platteland met ver zicht met op afstand een kerktoren en enige bebouwing Het gaat om een warme zomerdag de lucht trilt en wordt heiig koeien en schapen staan loom in de wei geuren stijgen op van het veld de menselijke activiteit is traag geworden er klinken weinig geluiden fietsers bewegen zich door het landschap en voelen de warme wind Stilte en zonlicht hangen rond de dorpen en verbinden mensen dieren en landschap met elkaar Tot nu toe half juni heeft de zomer zich dit jaar nog nauwelijks laten zien maar wie weet wordt het beeld uit het gedicht alsnog werkelijkheid De dichtregel over de zomer is maar een deel van het gedicht Bekering verschenen in 1944 in de bundel Sintels En in dat gedicht is er nogal wat gebeurd voordat het echt zomer kan worden Gij hebt het hoog geheim doorbroken Here Jezus tussen ons en de Vader naar Uw Woord mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens wat er ook in ons leven is gebeurd Ik deed van alles wat gedaan kan worden het meest misdadige en was verdoemd Maar Gij hebt God een witte naam genoemd met die van mij Nu is het stil geworden zoals een zomer om de dorpen bloeit En moeten ook de bloemen weer verdorren mijn lenden zijn omgord mijn voeten staan geschoeid Uit Uwe hand ten tweede maal geboren schrijd ik U uit het donker tegemoet In het gedicht wordt melding gemaakt van iets misdadigs dat is gedaan waardoor de ik figuur helemaal geen recht meer heeft om te leven laat staan genieten van de zomer Aangenomen wordt dat Achterberg zinspeelt op een heftige ruzie die hij in 1937 had met de vrouw bij wie hij een kamer huurde en die zover escaleerde dat hij met een revolver op haar schoot Zij overleed aan haar verwondingen en Achterberg verbleef als straf jarenlang in diverse instellingen De ik figuur in het gedicht zoekt na wat er gebeurd is naar een nieuw begin En is God dan iemand die een mens vastpint op zijn fouten zijn zonden De persoon in het gedicht laat tot zich doordringen hoe Jezus over God heeft gesproken Een nieuw beeld komt dan voor ogen God is als een witte naam God is een levende persoon met een naam En die naam is geheel wit zuiver vergevend méér dan mensen zich voor kunnen stellen Niet uit eigen kracht maar alleen door die witte naam weet de ik figuur zich opnieuw geboren couplet 3 tot nieuw leven gewekt geroepen om het licht te ontvangen Zo breekt een zomer aan die niet alleen bepaald wordt door de temperatuur en de weersomstandigheden Er is onverdiend hemels zonlicht rond de mensen en de schepping er is bloei tekenen van een liefdevolle God En in stille dankbaarheid kan van dat licht genoten worden A Bruin MEDITATIE DE WONDEN VAN DE 20 e EEUW Eind april begin mei wordt zowel herdacht dat 100 jaar geleden de massamoord op de Armeniërs begon 24 april 1915 als dat de Tweede Wereldoorlog 70 jaar geleden eindigde mei 1945 De 20 e eeuw heeft diepe wonden geslagen en de gevolgen werken nog steeds door voor wie de gebeurtenissen van toen meemaakten en voor wie van hen afstammen Vijftien jaar geleden was ik op vakantie in Armenië en bezocht ik het monument en het herdenkingscentrum in de hoofdstad Jerevan Ik vond het een aangrijpende plek In het herdenkingscentrum vertelden brieven van westerse diplomaten en foto s uit de periode 1915 1918 het verhaal van de deportatie van Armeniërs uit Klein Azië de dodenmarsen naar de Syrische woestijn moordpartijen onderweg uithongering in de kampen in Syrië Minder bekend is dat in dezelfde tijd 1912 1925 ook andere christelijke groepen in Klein Azië door de Ottomaanse Turkse overheid werden gedeporteerd met het welbewuste doel dat er zo min mogelijk van hen zouden overblijven Het ging om Grieks orthodoxen aan de Zwarte Zee kust en Syrisch orthodoxen en Assyriërs of Nestorianen in het oosten Alles bij elkaar waren er zo n 2 ½ miljoen slachtoffers Paus Franciscus betitelde in april de moord op de Armeniërs treffend als de eerste genocide van de 20 e eeuw De eerste want er zouden er meer volgen De joodse Poolse jurist Raphael Lemkin bedacht in 1943 de term genocide Hij had al jaren onderzoek gedaan naar de moord op de Armeniërs Vlak na de Tweede Wereldoorlog zette hij zich in om genocide strafbaar te stellen Volgens Lemkin was genocide niet alleen het welbewust en planmatig vermoorden van mensen omdat ze tot een bepaald volk behoorden maar ook het vernietigen van de gebouwen cultuur taal de religie van een volk zodat een volk in meerdere opzichten geen toekomst zou hebben Hoe komt het dat personen die een andere groep geen ruimte om te leven gunnen de gelegenheid krijgen tot daadwerkelijke verdrijving en moord en dat ze niet door mensen van hun eigen groep tot de orde worden geroepen Aan het moorden gaat iets vooraf In het Ottomaanse Rijk waren christenen al eeuwen lang tweederangs burgers met juridisch minder rechten Ze werden geduld maar niet meer dan dat In Europa hadden joden in de loop van de tijd met moeite wel meer rechten gekregen maar werden ze door de gewone bevolking veelal beschouwd als een vreemd volk dat niet echt bij hun land hoorde Als een flink deel van de bevolking een bepaalde groep niet werkelijk accepteert en vindt dat ze hier eigenlijk niet horen te zijn is er al een voedingsbodem waar extremistische politici gebruik van kunnen maken De stap naar de praktijk van deportatie en uitroeiing is dan niet zo groot

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php/meditatie?showall=1&limitstart= (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Algemeen - Algemeen
  ons Links ANBI 2012 09 30 Jan Benes 25 jr beheerder gebouw Afscheid van Jaap Schuitema als koster 26 02 2012 Volgorde Volgorde oplopend Volgorde aflopend Titel oplopend Titel aflopend Datum oplopend Datum aflopend Aantal beoordelingen oplopend Aantal beoordelingen aflopend

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php/fotoalbum/algemeen (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Kerkdiensten - Kerkdiensten
  Gemeente te Hoogkerk Menu Home Kerkdiensten Kerkelijke vergaderingen Meditatie Fotoalbum Algemeen Kerkdiensten Gemeentezondag Fusie Uit de oude doos Kindernevendienst Over ons Links ANBI Ontmoetingszondag 7 juni 2015 Powered by Phoca

  Original URL path: http://www.pghoogkerk.nl/cms315/index.php/fotoalbum/kerkdiensten (2015-11-28)
  Open archived version from archive •