archive-nl.com » NL » P » PIJN-HOOP.NL

Total: 28

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Notitie 2000
  aan de huisarts met een klacht over pijn waar niet direct een oplossing voor gevonden kan worden en de uiteindelijke diagnose ligt tegenwoordig echter meestal een periode van langer dan zes maanden Onvoldoende registratie van behandel on mogelijkheden Voor zowel hulpverlener als hulpvrager is het nog steeds moeilijk om te weten te komen wat een mogelijke behandeling voor de pijn zou kunnen zijn en waar die te verkrijgen is Inventarisatie van wie wat waar doet op pijngebied in Nederland en onderzoek naar de kwaliteit van pijnbehandelingen ontbreekt nog steeds Registratie ervan zou bovendien malafide behandelaren kunnen opsporen Informatie Goede voorlichting en informatie voor de patià nt over behandelings mogelijkheden is nog steeds niet centraal gerealiseerd Ook wordt er te weinig gewezen op de risicoâ s of de onomkeerbaarheid van de diverse behandelingsmethoden Buiten de 4 Pijnkenniscentra en de in de academische ziekenhuizen gevestigde pijnpoliklinieken zijn her en der in Nederland pijnteams of pijngroepen gevestigd die elk op hun eigen manier aan pijnbestrijding doen De kwaliteit van deze klinieken is zeer verschillend en vaak afhankelijk van de kennis en vaardigheden van de aldaar werkende artsen Goede regels waaraan een pijnpolikliniek zou moeten voldoen ontbreken nog Alternatieve behandeling Door reguliere behandelaars wordt zelden of nooit samengewerkt met paramedische behandelaars of wordt niet gewezen op de verschillende vormen van alternatieve behandelingsmethoden Toch blijkt dat veel patià nten daar baat bij vinden In veel gevallen wordt dit echter niet vergoed door verzekeringen Lotgenotencontact en leren omgaan met pijn Lotgenoten kunnen van elkaar leren Uit onderzoek is gebleken dat patià nten die contact hebben met lotgenoten minder vaak in het eindeloze traject van â medisch winkelenâ terechtkomen dan patià nten die dit contact niet hebben Lotgenoten kunnen veel van elkaar leren Lotgenotencontact kan de patià nt veel energie de gezondheidszorg veel geld en de hulpverlener veel tijd besparen Omgaan met pijn Er wordt nog veel te weinig aandacht besteed aan het leren omgaan met pijn Het blijkt dat mensen met CBPS die goede en tijdige begeleiding krijgen bij het leren omgaan met pijn zeer goed in staat zijn om ondanks de pijn tóch een redelijk goed leven te leiden Soms kunnen ze daardoor zelfs weer meestal weliswaar met aanpassingen terugkeren in het arbeidsproces Wetenschappelijk onderzoek Hoewel er de laatste jaren veel onderzoek is gedaan op pijngebied heeft dat voor de patià nt nog nauwelijks merkbare voordelen opgeleverd Veel onderzoeksresultaten zijn niet bekend bij huisartsen en specialisten revalidatieartsen en andere hulpverleners waardoor deze niet op de hoogte zijn van de huidige mogelijkheden om pijn te behandelen Pijn bij ouderen is nog een achtergebleven gebied Hierdoor lijden veel mensen in verpleeg en verzorgingshuizen vaak onnodig pijn Pijnbehandeling bij kinderen krijgt gelukkig meer aandacht maar zou beter in de praktijk kunnen worden toegepast Er wordt nog te weinig rekening gehouden met wat patià nten belangrijk vinden en er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van bij pijnpatià nten aanwezige ervaringsdeskundigheid Wachtlijsten Tot nu toe heeft de aandacht voor lange wachttijden zich toegespitst op het gebied van cardiologie orgaantransplantaties

  Original URL path: http://www.pijn-hoop.nl/Brochure/Notitie_2000/notitie_2000.html (2016-01-29)
  Open archived version from archive


 • "de Nieuwsbrief"
  Honthorstlaan 39 1816 TA Alkmaar Opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk 6 weken voor het einde van het kalenderjaar In de Nieuwsbrief van maart 2004 het volgende Van de Voorzitter Column door Elly Roetering Tai Chi Tao Artikel door Marretje Leenders Daansen Oproepen Rubriek Nieuwe Medewerkers Aart Vos Leny Nottelman Conny van den Berg Ciska Hendriks Angst en Pijn Artikel door Elly Roetering Cursussen Rubriek Heeft u ook gelezen dat

  Original URL path: http://www.pijn-hoop.nl/_de_Nieuwsbrief_/_de_nieuwsbrief_.html (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Links
  leerboeken www leerwijzer nl Site met grote zoekmachine www leefwijzer nl Een digitaal ziekenhuis www ziekenhuis nl Site van het platform pijnbestrijding www pijnplatform nl Site van een ziekenhuis met een open bibliotheek www zorgwijzer nl Babbelbox voor pijnpati ë nten www lotgenoten net Site voor pijnpati ë nten www pijn pagina nl Site voor de gezondheidszorg www zorgportaal nl Site voor SOS hulpdiensten www fedsosnl demon nl Site voor

  Original URL path: http://www.pijn-hoop.nl/Links/links.html (2016-01-29)
  Open archived version from archive

 • Notation 200
  six months which has no direct solution These days the time between presenting to the general practitioner with such a pain complaint and its ultimate diagnosis is more often than not LONGER than six months Inadequate registration of treatment im possibilities For those requiring assistance and those giving it it is still too difficult to find out what the possible treatment for the pain is and more importantly where it can be found A registry of WHAT is done WHERE and by WHOM in the fields of pain treatment and research into pain treatment is still not available A register of this kind would also be helpful in the tracing of bogus practioners Information There is still no centralized registration of good and accurate advice and information There is not enough indication as to the risks and irreversability of some mehtods of treatment Outside of our four centres for pain information and the outpatient pain clinics in university hospitals there exist pain teams or pain groups each working in their own way to combat pain The quality of these clinics teams and groups is variable and often dependant on the skill and knowledge alone of those that run them There is as yet no standard regulation Alternative treatments Those working in the mainstream treatment of pain rarely if ever collaborate with those in the so called alternative circuit or are not advised of their different forms of treatment and often benificial results Fellow sufferers and learning to deal with pain Fellow sufferers can learn from each other Research has shown that patients who have contact with fellow sufferers have less chance of falling into a seemingly endless bout of medical shopping than those who do not have this contact Contact with fellow sufferers can save the patient energy the health service money and the carer a lot of time Living with pain It appears that patients with Chronic Benign Pain Syndrome CBPS who receive good and timely support in learning to live with pain are more than capable of living a good life despite the pain Sometimes a return all be it with accomadations and adjustments to the werkplace is also a possibility Scientific research Although recent years have seen much research in the area of pain this has had little benefit for the patient Research results are not known to general practitioners and specialists rehabilitation therapists and other carers so that possibilities go unused Within pain itself pain in the elderly is even more of a neglected area causing many people in care and nursing homes to suffer increasing pain Fortunately pain in the young receives a lot more attention but this could be put into practice better There is still too little use of what the patient finds important and the patients own experience Waiting lists Up till now attention to long waiting lists has concentrated on cardiac care organ transplants orthapaedics opthalmology and other fields The long waiting lists for help with chronic pain has had little

  Original URL path: http://www.pijn-hoop.nl/Brochure/Notation_200/notation_200.html (2016-01-29)
  Open archived version from archive •