archive-nl.com » NL » P » POST-KOGEKO.NL

Total: 173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 11 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  het aandeel per PMC weergegeven In 2011 is onze omzet ten opzichte van 2010 gestegen met 10 2 tot 82 8 miljoen Wij streven naar een beheerste groei in alle PMC s Speerpunt zijn de PMC s Vries Logistiek Primaire Distributie en Winkeldistributie In Primaire en winkeldistributie heeft Post Kogeko in recente jaren grote stappen gezet door diverse acquisities Het is onze intentie om deze positie de komende jaren verder te versterken met verdere netwerkverdichting als resultaat Dit heeft een positieve bijdrage op onze kostenefficiëntie en duurzaamheid Met Trailer Transport is Post Kogeko vooral actief in transport naar en distributie in het Verenigd Koninkrijk Dit doen we onder meer via het samenwerkingsverband DailyFresh Logistics DailyFresh Logistics heeft een leidende positie in het Verenigd Koninkrijk In Vries Logistiek is Post Kogeko in 2011 wederom sterk gegroeid Ditmaal niet door overname zoals in 2010 maar dankzij autonome groei In het segment Vries Logistiek liggen naast duurzame uitdagingen op het gebied van transport ook duurzame uitdagingen voor onze vrieshuizen Containervervoer is een laagdrempelige markt nieuwe toetreders kunnen eenvoudig instappen Vanwege onze positionering nabij de Rotterdamse haven en onze participatie in het samenwerkings verband Coolboxx blijft Post Kogeko hierin actief Segment Omzet 2011 Omzet

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page11.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 12 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  dit verslag Zij hebben een eigen MVO beleid en doen zelf verslag over hun MVO activiteiten Organisatorische structuur De organisatorische structuur wijkt af van de juridische structuur In de juridische structuur zijn twee vennootschappen opgenomen die fungeren als tussenholding naar onze samenwerkingsverbanden De aansturing van de overige vennootschappen is georganiseerd vanuit disciplines Markt Post Kogeko Marketing Sales Organisatie Wagenpark werkplaatsen en reparatie onderhoud bij derden Wasstraten eigen materieel en voor

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page12.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 13 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  Pagina 13 Post Kogeko Jaarverslag Basis HTML versie Klik hier om de volledige versie Inhoudsopgave Pagina 12 Pagina 14 Samenwerking leidt tot versnelling van maatschappelijke resultaten Duurzaam op weg 2011

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page13.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 14 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  profit Vanuit dit perspectief willen wij niet alleen kosten besparen voor onze klanten maar ook een positieve bijdrage leveren aan de diverse belangen van onze stakeholders Wij hebben dit vertaald in een ambitie Die hebben we getoetst aan de belangen van onze belanghebbenden en vervolgens vertaald in acht thema s hoofdstuk 6 tot en met 13 Betrouwbaar Producenten binnen de levensmiddelensector en retailers stellen hoge eisen aan de uitvoering van hun logistieke activiteiten Producten zijn beperkt houdbaar en consumenten grijpen niet graag naast producten Onze dienstverlening is betrouwbaar Dat wil zeggen volledig tijdig en van hoge kwaliteit Flexibel In elke logistieke keten ontstaan pieken en dalen in vraag en aanbod Door een omvangrijk netwerk creativiteit en oplossingsgerichtheid biedt Post Kogeko verladers oplossingen om deze pieken en dalen goed op te vangen Optimalisatiemogelijkheden Door ons netwerk dienstenpakket en het streven naar non dedicated oplossingen realiseren wij een hoge mate van optimalisatie Operational excellence continu streven naar een verbetering van de operatie richt zich vooral op het verhogen van de productiviteit met een efficiënt ingerichte vloot en arbeidspool Medewerkers met passie Onze medewerkers zijn gericht op ons organisatiedoel en betrekken elkaar bij de realisatie daarvan Ze nemen verantwoordelijkheid door meer te doen

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page14.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 15 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  ondernemingen en onze belanghebbenden Onze ambitie MVO 2015 Maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid zijn integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering We passen de milieu standaarden in de sector toe Bovendien ontplooien wij voortdurend nieuwe initiatieven om brandstofverbruik te reduceren veiligheid te verhogen en CO 2 uitstoot te reduceren Onze filosofie is dat niet alleen de bedrijfsresultaten duurzaam dienen te zijn Wij willen onze groei mogelijk maken onder het gelijktijdige bewustzijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzame prestaties te koppelen aan een duurzame toekomst Dat betekent dat wij als organisatie gedragen door Raad van Commissarissen en directie werken aan logistieke oplossingen die niet alleen financiële bedrijfsresultaten profit tot gevolg hebben maar ook een positieve bijdrage leveren aan de impact op mens en milieu people en planet Op het gebied van MVO wil Post Kogeko tot de meest transparante onderscheidende en vernieuwende ondernemingen in de logistieke sector van Nederland horen Post Kogeko ontwikkelt zich tot specialist op het gebied van logistieke dienstverlening met flexibele logistieke oplossingen Hierbij vormt het toevoegen van kennis een essentieel onderdeel van onze logistieke performance Wij willen duurzaam zijn in alle betekenissen van het woord Zo zijn wij in staat om aantoonbaar vorm te geven aan verdere groei en bij

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page15.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 16 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  balans tussen de winstdoelstelling profit en de ambities op milieu en sociaal terrein planet en people We willen klaar zijn voor de marktontwikkelingen van de toekomst De huidige manier van logistieke dienstverlening is niet langer houdbaar Klimaatverandering toenemende congestie en de stijgende olieprijs zijn duidelijke signalen dat het anders moet Een doorbraak in logistieke dienstverlening is nodig Duurzame innovaties zijn hierbij cruciaal zoals intermodale oplossingen voor verladers alternatieve brandstoffen en anticiperend rijgedrag Wij willen onze dienstverlening zo inrichten dat schaarse bronnen anders en beter worden gebruikt in kringlopen De vergrijzing en het tekort aan jonge werknemers in de komende jaren vergt een proactief en innovatief HRM beleid Thema Doelstelling Emissie 1 CO 2 reductie per km 2012 t o v 2007 20 2015 30 2 NO x 100 E3 normering eind 2015 Veiligheid gezondheid 3 Jaarlijks ziekteverzuim van maximaal 4 4 Jaarlijks nihil doden door ongevallen die zich hebben voorgedaan 5 Jaarlijks maximaal 5 ongevallen met uitval tot gevolg Training ontwikkeling 6 Jaarlijkse ontwikkeling groei van onze medewerkers door minimaal 4 uur training per fte per jaar en 20 van het aantal medewerkers met ten minste 7 uur training Duurzaam inkopen 7 75 van de leveranciers op basis van inkoopwaarde

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page16.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 17 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  voeren wij een stakeholderanalyse uit Om MVO prioriteiten te bepalen hebben wij een goed beeld nodig van onze belanghebbenden Wij hanteren als uitgangspunt dat analyses ter identificatie van belanghebbenden en voor hen relevante thema s jaarlijks dienen te worden geëvalueerd en herijkt Deze herijking vindt plaats via onder meer enquêtes web workshops rondetafelsessies of in één op één overleg met belanghebbenden onder wie klanten leveranciers en medewerkers Wij hebben deze analyse aan de hand van ISO 26000 uitgevoerd door de volgende vragen te beantwoorden 1 Tegenover wie hebben wij wettelijke verplichtingen 2 Wie wordt er positief of negatief beïnvloed door onze besluiten en activiteiten 3 Wie toont zich mogelijk ongerust over onze besluiten en of activiteiten 4 Wie kan helpen bij het aanpakken van onze maatschappelijke impact 5 Wie oefent invloed uit op ons vermogen om verantwoordelijk heden na te komen De belanghebbenden hebben wij gegroepeerd naar categorieën Daarnaast hebben we de relaties tussen Post Kogeko en deze categorieën van belanghebbenden inzichtelijk gemaakt Zowel de lijst met belanghebbenden als de onderlinge relaties zijn te vinden op www post kogeko nl nl duurzaam green community belanghebbenden stakeholders Materialiteitsanalyse De eerste materialiteitsanalyse hebben wij eind 2010 opgesteld Begin 2012 hebben wij deze analyse herijkt De uitkomsten hebben we meegenomen in dit verslag Tijdens deze analyses hebben we in beeld gebracht wat onze belanghebbenden belangrijk vinden Dit hebben we gedaan op basis van een beperkte review van communicatie door deze belanghebbenden over MVO issues bijvoorbeeld in persberichten en MVO jaarverslagen en op websites Bij een aantal grote klanten heeft een inventarisatie en weging plaatsgevonden van relevantie van maatschappelijke thema s Dit heeft er onder meer toe geleid dat wij in 2011 het aantal thema s in ons MVO beleid hebben uitgebreid van zeven naar acht en onze MVO communicatie op de website hebben

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page17.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 18 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  staat duurzaamheid elk kwartaal op de agenda Hierbij gelden de kwartaalrapporten van de MVO Kerngroep zie pagina 20 als uitgangspunt Tevens zoeken directie en Raad van Commissarissen actief informatie bij zowel interne als externe belanghebbenden Deze informatie gebruiken zij naast de kwartaalrapporten om toe te zien op onze MVO prestaties Jaarlijks geeft de Raad van Commissarissen een ambition letter aan de directie als richtlijn en handvat voor strategische keuzes De afgelopen drie jaar omvatten deze ambition letter expliciete richtlijnen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de rol die hierin van Post Kogeko en meer in het bijzonder van de directie wordt verwacht Op 31 december 2011 kende de Raad van Commissarissen de volgende samenstelling Dhr D Post Functie voorzitter Raad van Commissarissen oprichter en enig aandeelhouder Post Kogeko Transportgroep Portefeuilles ondernemerschap maatschappelijke verantwoordelijkheid Termijn onbepaalde tijd Nevenfuncties o a mede initiatiefnemer en bestuurslid van de Stichting Op Hodenpijl te Schipluiden Dhr R J M M van den Hurk Functie secretaris Raad van Commissarissen Portefeuilles financieel juridisch en ondernemingsraad Termijn tot 31 december 2013 herbenoeming mogelijk Nevenfuncties o a commissaris bij Monarch Nederland B V Dhr H B Roos Functie lid Raad van Commissarissen emeritus hoogleraar logistieke economie Portefeuilles

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page18.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive