archive-nl.com » NL » P » POST-KOGEKO.NL

Total: 173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 27 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  MVO Nederland haar kennis ter beschikking aan het Nederlandse bedrijfsleven en andere geïnteresseerden in maatschappelijk verantwoord ondernemen Charters leveranciers Post Kogeko maakt gebruik van diverse charters We kiezen zoveel mogelijk voor charters die voldoen aan onze MVO eisen en wensen Onder de noemer duurzaam inkopen evalueren wij het duurzaamheidsbeleid en de activiteiten van de charters Inkoop leveranciers Met duurzaam inkopen maken wij de keten bewust van onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid Wij streven ernaar dat onze leveranciers voldoen aan onze normen van maatschap pelijke verantwoordelijkheid Bij de leveranciersselectie en evaluatie besteden wij hier aandacht aan Omdat wij geloven in samenwerking schrijven we niet alleen normen voor Wij ondersteunen leveranciers ook bij het verkrijgen van hogere standaarden op dit gebied LNG Ahold en Iveco Schouten klant en leverancier Onze NO x en SO x uitstoot wordt voor ruim 95 veroorzaakt door het gebruik van brandstof voor onze vrachtwagens Het gebruik van LNG Liquid Natural Gas brengt uitstoot van NO x en SO x omlaag In het kader van Proeftuinen duurzame mobiliteit Truck van de toekomst testen en starten wij vanaf 2012 deze innovatie met tien trekkers die rijden op LNG We zetten de trekkers in bij het distributiecentrum van Ahold in Pijnacker

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page27.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 28 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  of hoger om NO x uitstoot te minimaliseren Wij willen CO 2 reductie realiseren voor alle bedrijfsactiviteiten De besparing heeft betrekking op het transport en het energieverbruik in de gebouwen en het verlies aan koelmiddelen uitgedrukt in CO 2 equivalenten De CO 2 emissie betreft de emissies in scope 1 en scope 2 conform GHG protocol De NO x en SO x uitstoot is de emissie van alle motorvoertuigen inclusief

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page28.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 29 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  komen De chauffeur rijdt altijd met de juiste bandenspanning Side skirts op de trailer Dit bespaart 1 5 brandstof wanneer het voertuig 80 km per uur rijdt Tien trekkers gaan rijden met LNG als alternatieve brandstof Zie voor een toelichting pagina 27 Behaalde resultaten De tabel toont de behaalde resultaten voor de performance indicatoren van het thema Emissie De CO 2 emissies zoals hier berekend gelden voor al het gebruik van diesel en benzine Daarnaast is in deze berekening de CO 2 emissie meegenomen van elektriciteits en gasverbruik in alle gebouwen inclusief de kantoren De brandstofbesparing is ten opzichte van 2010 Omdat CO 2 NO x en SO x ook per kilometer is berekend is er een verschil gemaakt tussen de totale uitstoot en de uitstoot van het rijdend materieel incl koelmotoren en personenauto s Op deze manier wordt de besparing berekend in uitstoot zonder de invloed van de afgelegde afstand als Post Kogeko 5 000 000 km meer gaat rijden zal de totale uitstoot ook stijgen Het is ons doel om de uitstoot per kilometer te laten dalen Post kogeko performance indicator 2009 2010 2011 2012 2015 Brandstofbesparing in kg CO 2 0 0 619 255 530 000 nnb

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 32 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  plezier te laten presteren We spannen ons maximaal in om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren en om de veiligheid en gezondheid van onze omgeving te beschermen Beleid Veiligheid en gezondheid of breder beschouwd welzijn op het werk is een ruim domein en omvat diverse deelthema s 1 Arbeidsveiligheid aandacht voor verkeersveiligheid preventie van ongevallen goede en duidelijke veiligheidssignalering duidelijke richtlijnen voor het omgaan met gevaarlijke stoffen duidelijke instructies ingeval van verkeers ongelukken andere noodgevallen en rampen 2 Bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk aandacht voor zowel preventief als repressief fysieke belasting tillen dragen duwen en trekken en levensstijl en psychosociale belasting stress en werkdruk verhouding werk en privé 3 Ergonomie aandacht voor de werkplek en werkhouding zoals de afstelling van de chauffeursstoel in de cabine en de hoogte instelling van de bureaustoelen bureaus en beeldschermen 4 Verfraaiing van de arbeidsplaatsen en intern leefmilieu aandacht voor inrichting kantoren inrichting uitrusting vrachtwagens 5 Bescherming tegen agressie geweld pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Speerpunten Ons HR beleid heeft als doel randvoorwaarden te scheppen voor een positieve werkbeleving Veiligheid en gezondheid is een speerpunt in ons MVO beleid Wij geven hier invulling aan met een

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page32.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 33 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  verbeteren 4 Inzicht in motivatie van medewerkers en deze vervolgens met gericht beleid verbeteren 5 Re integratiebeleid van langdurige zieken gericht op lange termijn voor zowel werkgever als werknemer indien een medewerker niet kan re integreren in zijn huidige functie of een andere functie kan vervullen binnen onze organisatie zoeken wij elders een passende functie Om het aantal ongevallen te minimaliseren zetten we ons in voor een veilige werkomgeving We geven voorlichting verstrekken informatie onder andere via mijn post kogeko nl en voeren adviezen en acties uit die voortkomen uit de risico inventarisatie en evaluatie Daarnaast besteden we de komende jaren in het nascholingspro gramma in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid veel aandacht aan het thema veilig en verantwoord werken Maatregelen ter verbetering van de registratie van ongevallen In 2012 gaan we ongevallen registreren conform de definities in bijlage 3 Wij hebben geen aanleiding om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van het aantal gerapporteerde ongevallen in dit verslag maar de huidige registratiewijze biedt onvoldoende waarborgen om de volledigheid van de gerapporteerde ongevallen te garanderen In 2012 treffen we daarom de volgende maatregelen om de betrouwbaarheid van registratie van ongevallen te verbeteren 1 Eén afdeling wordt eindverantwoordelijk voor de registratie

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page33.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 34 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  gemeten in ziekteverzuimdagen is 83 veroorzaakt door het aantal langdurige zieken Tegenover deze groei van het aantal verzuimdagen en het hoge ziekteverzuimpercentage staat dat relatief minder medewerkers zich in 2011 ziek hebben gemeld Van het totaal aantal medewerkers in 2011 heeft 57 zich één of meer keer ziek gemeld Dit percentage bedroeg in 2010 nog 60 Het ziekteverzuim bij Post Kogeko ligt 0 3 hoger dan het landelijk gemiddelde van 4 5 De belangrijkste oorzaken van langdurig verzuim zijn hart en of vaatziekten hersenzenuwstelsel en letsel aan ledematen Deze drie oorzaken zijn in totaal verantwoordelijk voor 72 van het langdurig verzuim in 2011 Ongevallen Er zijn in 2011 zes ongevallen geweest Het betreft kleine ongevallen die in zeer beperkte mate hebben geleid tot verloren werkdagen Dodelijke ongevallen In 2011 heeft zich geen dodelijk ongeval voorgedaan Tot onze ontzetting en verdriet zijn in het eerste halfjaar van 2012 echter twee chauffeurs om het leven gekomen als gevolg van verkeersongevallen In beide gevallen hebben wij onze expert in Traumazorg ingeschakeld die samen met onze algemeen directeur naar de nabestaanden is gegaan om hen persoonlijk het dramatische nieuws te vertellen Een aantal medewerkers van Post Kogeko en een andere expert in Traumazorg zijn

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page34.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 35 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  Post Kogeko Jaarverslag Basis HTML versie Klik hier om de volledige versie Inhoudsopgave Pagina 34 Pagina 36 Ons succes is het resultaat van wisselwerking tussen organisatie en medewerkers Duurzaam op

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page35.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 36 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  randvoorwaarden te scheppen voor een positieve werkbeleving voor de medewerkers Binnen dit beleid is training en ontwikkeling een speerpunt naast veiligheid en gezondheid We geven hieraan vorm door het proactief stimuleren faciliteren en aanbieden van Vak en functiegerichte individuele of collectieve trainingen opleidingen en of cursussen in of extern uitbesteed of zelf gegeven zoals de trainingen voor chauffeurs in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid E learning www post kogeko

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page36.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive