archive-nl.com » NL » P » POST-KOGEKO.NL

Total: 173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pagina 45 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  deze stichting Daarnaast hebben wij in onze omgeving acht stakeholders leveranciers klanten en andere partijen bereid gevonden om ook jaarlijks een donatie van 5 000 te doen Hierdoor realiseren wij een totaal commitment van 55 000 op jaarbasis Wij dragen hiermee financieel bij aan het levensonderhoud en opleiding van ongeveer 40 kinderen Voedselbank In december 2011 hebben wij in opdracht van de Voedselbank een schenking van 25 000 lichtarmaturen gedistribueerd

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page45.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pagina 46 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  hele keten bindt Klanttevredenheid is daarmee van cruciaal belang Wat is de kwaliteit van de huidige klantcontactmomenten Zijn er klantambassadeurs te onderscheiden Hoe komen we tegemoet aan de verwachtingen van de klant Wat is de aard van klachten Hoe reageren we op klachten Wat is onze tijdigheid Beleid Het beleid is erop gericht om naar de klant een performance te kunnen rapporteren op basis van tijdigheid en klachten Per klant wordt een eigen service level afgesproken De berekening van de klantprestatie vindt plaats volgens vastgestelde definities Deze definities staan vermeld in bijlage 2 van dit verslag Ook andere belanghebbenden zoals leveranciers en medewerkers kunnen klachten indienen Al deze klachten registreren wij omdat we elke klacht zien als een startpunt voor verbetering Uiteindelijk kunnen wij hiermee nog beter en efficiënter aan de verwachtingen van onze klanten voldoen Doelstelling Na herijking van onze analyse van stakeholders en relevantie hebben wij klanttevredenheid als thema toegevoegd Gedurende 2012 zullen hier key performance indicatoren voor worden vastgesteld De doelstelling richt zich daarbij op maximalisatie van tijdigheid met een streefpercentage van 97 en een minimalisatie van klachten van klanten streefwaarden afhankelijk van type en omvang van dienstverlening Behaalde resultaten Daar er gedurende 2011 nog geen uniforme

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page46.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 47 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  Pagina 47 Post Kogeko Jaarverslag Basis HTML versie Klik hier om de volledige versie Inhoudsopgave Pagina 46 Pagina 48 Duurzaamheid is wat de hele keten bindt Duurzaam op weg 2011

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page47.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 48 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  het milieu en vergroot de veiligheid Lean Green Via het Connekt programma Lean and Green levert Post Kogeko een concrete en pragmatische bijdrage aan de verduurzaming van de logistieke keten Daarbij gaan kostenbesparing en reductie van CO 2 hand in hand Wij hebben ons daarom verbonden aan de doelstelling om onze CO 2 uitstoot binnen vijf jaar met 20 te reduceren ijkjaar 2007 Met ingang van 2011 is Lean and

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page48.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 49 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  Pagina 49 Post Kogeko Jaarverslag Basis HTML versie Klik hier om de volledige versie Inhoudsopgave Pagina 48 Pagina 50 Duurzaam op weg 2011 49

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page49.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 50 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  reikwijdte is gevisualiseerd weergegeven en toegelicht in hoofdstuk 2 Alle informatie is geldend voor de gehele groep aan vennootschappen zoals weergegeven in hoofdstuk 2 Dit is het eerste MVO verslag van Post Kogeko Transportgroep Daarom rapporteren we alleen over het afgelopen kalenderjaar Wij willen niet wachten met het tonen van onze eerste resultaten en onze ambities tot het verslagjaar 2012 voorbij is In de toekomst willen we tweejaarlijks verslag uitbrengen In de tussenliggende periode volstaan we met een MVO performance dashboard per halfjaar op onze website Dit past bij de resultaatgerichtheid die wij als onderneming nastreven ook op het gebied van MVO Selectie van gerapporteerde onderwerpen Dit rapport omvat onderwerpen die volgens onze materialiteitsanalyse de grootste impact hebben op de belangen van onze stakeholders het milieu en de maatschappij Deze analyse wordt jaarlijks uitgevoerd Wij inventariseren wat onze belanghebbenden belangrijk vinden Dit leiden we af uit communicatie door belanghebbenden over MVO issues zoals persberichten MVO jaarverslagen en websites Ook bespreken we met een aantal belanghebbenden wat zij belangrijk vinden We hebben hun ook gevraagd naar een weging van relevantie van onze MVO thema s Deze inventarisatie en weging van MVO aspecten hebben we ook intern uitgevoerd Global Reporting Initiative GRI

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page50.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 51 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  de Raad van Commissarissen Gehanteerde definities van indicatoren zijn opgenomen in bijlage 2 ISO 26000 De zeven principes van ISO 26000 vormen de leidraad voor de activiteiten en besluitvorming 1 Wij leggen rekenschap af over resultaten en impact van activiteiten en beslissingen op milieu en maatschappij 2 Wij zijn transparant over beslissingen en activiteiten die effect hebben op milieu en maatschappij 3 Wij vertonen ethisch gedrag en bevorderen ethisch gedrag in het bedrijf 4 Wij respecteren overwegen en reageren op belangen van belanghebbenden 5 Wij zien het respecteren van wet en regelgeving als een verplichting 6 Wij respecteren voor ons relevante internationale gedrags normen 7 Wij erkennen het belang van de universaliteit van mensenrechten en onderschrijven de VN Verklaring voor de Mensenrechten en passen deze toe Volgens ISO 26000 is een principe een fundamentele basis voor besluitvorming of gedrag Post Kogeko streeft ernaar om deze principes zoveel mogelijk na te leven bij elk besluit en elke activiteit ISO 26000 heeft zeven kernthema s waaraan elke organisatie aandacht moet besteden ongeacht grootte of soort product of dienst dat geleverd wordt Hieronder vallen vervolgens 37 verschillende onderwerpen In de matrix op de volgende pagina is de relatie gelegd met de acht Post

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page51.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pagina 52 - Post-Kogeko-Jaarverslag
  transparantie een verificatie laten uitvoeren op de belangrijkste kwantitatieve gegevens en kwalitatieve toelichting daarvan door onze externe accountant Deze review heeft geleid tot een onafhankelijk assurance rapport van onze accountant Dit assurance rapport is opgenomen in bijlage 3 van dit verslag 1 Bestuur van de organisatie a a a a a a a 2 Mensenrechten a 3 Arbeidspraktijk a a a 4 Het milieu a a a 5 Eerlijk zakendoen

  Original URL path: http://www.post-kogeko.nl/jaarverslag2011/files/assets/basic-html/page52.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive