archive-nl.com » NL » P » PRETTIGCONTACTMETDEOVERHEID.NL

Total: 151

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Geen bezwaar tegen No-cure-no-pay | Prettig contact met de overheid
  bezwaar apart moeten komen Dat is geven en nemen open luisteren waar het probleem zit en daar samen uit willen komen Wij hebben een taxateur en een jurist aan tafel en ververwachten van hen ook dat er iemand aan tafel zit die bevoegd is om aan het eind van het gesprek een besluit te nemen Dat is onderhandelen en zoeken naar de win win vertelt Kooijman Na afloop sturen we één enveloppe met alle uitspraken in één keer op Met een overzichtslijst van de gegronde en ongegronde bezwaren en een begeleidende brief met het totale proceskostenbedrag Dat bedrag ontvangen ze dan binnen twee weken Dan is het in een keer klaar Niet eerlijk Er zijn nu zo n acht bureaus actief in Zaanstad Daar wordt flink gebruik van gemaakt al vallen de besparingen voor de burgers relatief nogal tegen Binnendijk becijfert dat een WOZ waardedaling van 10 000 de burger totaal jaarlijks hooguit een paar tientjes bespaart Directeur Blok kan zich toch wel voorstellen dat burgers het ervaren als een partij die aan hun belang denkt Al vraag ik me dan af of je dan de beste zaakwaarnemer inschakelt als het die alleen om de proceskosten gaat En No cure no pay klinkt gratis maar de proceskosten worden doorberekend in de belastingen en leiden het jaar erop dus tot hogere OZB voor iedereen Het is goed dat er mechanismen zijn om foute overheidsbeslissingen te corrigeren maar dit schiet door Maar het mooie aan deze aanpak is dat je over je eigen gevoel van niet eerlijk heen stapt In principe is het onwenselijk dat bedrijven op deze manier geld verdienen Het krachtige is dat we het toch accepteren er letterlijk het beste van maken Wethouder Olthof ziet ook voordelen Het werkt sneller dan wanneer al die mensen individueel een bezwaarschrift indienen Nu heb je één vertegenwoordiger van een fors aantal bezwaarmakers en kun je al die gevallen in één keer oppakken en bespreken Bij een eerste schifting vallen veel bezwaren af Je bespreekt vervolgens alleen de echte gevallen Je kunt de bureaus ook beschouwen als adviseurs die ons helpen te komen tot betere aanslagen Als zij terechte bezwaren indienen zitten er fouten in onze aanslagen De resultaten Net als landelijk zie kader stijgt ook in Zaanstad het aantal bezwaren dat door deze bedrijven wordt ingediend In 2012 waren 160 bezwaarschriften afkomstig van No cure no pay bureaus In 2013 waren dit er 700 De Zaanse aanpak bespaart echter veel geld Binnendijk Vorig jaar betaalden wij 9 000 aan proceskosten terwijl een naburige kleinere gemeente ruim 60 000 moest betalen En ik schat dat we dit jaar met de 700 bezwaarschriften op 50 000 uitkomen Als alle 700 bezwaarschriften gegrond zouden zijn en we daar alle proceskosten voor zouden moeten vergoeden zouden we circa 450 000 kwijt zijn Kooijman voegt toe En we doen het extra werk met hetzelfde aantal mensen Ook dat laat zien dat de werkwijze efficiënt is Het meest klinkende resultaat is dat in 2012 geen enkel No cure

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/geen-bezwaar-tegen-no-cure-no-pay (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Verslag symposium ‘Probleemoplossend Procederen?’ | Prettig contact met de overheid
  en finale geschilbeslechting Daarnaast lichtte hij aan de hand van aansprekende voorbeelden toe hoe de bestuursrechter het streven naar procedurele rechtvaardigheid in de praktijk vorm kan geven Na de pauze presenteerde professor Marseille de eerste voorlopige onderzoeksresultaten van een empirisch onderzoek naar de effecten van de Nieuwe Zaaksbehandeling op grond van 150 zittingen bij 5 rechtbanken Vervolgens sprak minister Plasterk over de uitdagingen waar gemeenten en gemeentejuristen in het kader van de participatiesamenleving en de komende decentralisaties mee worden geconfronteerd Daarnaast lanceerde hij de wettenpocket app waarmee alle nationale en decentrale wet en regelgeving geraadpleegd kan worden Naast regelgeving zijn ook de bijbehorende jurisprudentie beleidsdocumenten links parlementaire geschiedenis en andere documenten te vinden en kunnen eigen notities worden toegevoegd De wettenpocket is gratis verkrijgbaar via de Apple en Google stores en is ook beschikbaar via http wettenpocket overheid nl portal Als laatste spreker kreeg Burgemeester Van Veldhuizen van de Gemeente Hoorn het woord Aan de hand van een citaat van Kafka gaf hij aan hoe belangrijk het is om met alle procedures die er zijn de mens niet uit het oog te verliezen Daarnaast vertelde hij hoe de gemeente Hoorn de informele aanpak heeft geïmplementeerd als onderdeel van de reguliere procedures welke resultaten zij daarmee behalen en welke uitdagingen daarbij nog in het verschiet liggen De zeer geslaagde middag werd na een korte paneldiscussie met de inleiders afgesloten met een borrel Document directe download 1 Programmafolder pdf PDF 202 77 KB 2 MaatwerkRvSKreveldenRoelfsema pdf PDF 782 47 KB 3 Hand outRvSPolak pdf PDF 578 68 KB 4 presentatieAndréVerburg pdf PDF 459 02 KB 5 Interview procedurele rechtvaardigheid en de bestuursrechter pdf PDF 2 24 MB 6 presentatieprofMarseille pdf PDF 210 04 KB 8 presentatieBurgemeesterVanVeldhuizen pdf PDF 225 42 KB Fotogallery Actueel Presentatie s en handouts van de conferentie Toekomstbestendig Goed

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/verslag-symposium-%E2%80%98probleemoplossend-procederen%E2%80%99 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Landelijke bijeenkomst Prettig Contact met de Overheid bij Rijkswaterstaat | Prettig contact met de overheid
  als de benodigde vaardigheden In de workshop werd bovendien ingegaan op de vraag waar de deelnemers kansen zien voor een informele aanpak en tegen welke problemen zij denken aan te lopen De thema s van de vijf workshops waren vergunningverlening en handhaving bezwaar en beroep klachten de Wob en claims en tot slot in en externe hoorzittingen De betrokkenheid en inzet van de deelnemers was groot De middag werd tegen 17 00 zeer positief afgesloten waarbij men enthousiast bleef napraten tijdens de borrel Programma 13 00 13 30 Plenaire inleiding achtergrond van het project prettig contact met de overheid wat houdt de informele aanpak in juridisch kader nieuwe Handleiding professioneel behandelen van bezwaren staan de formele regels zoals vastgelegd in o a de Awb een informele aanpak in de weg wat zijn de voordelen van de informele aanpak voor het bestuursorgaan hoe kan RWS de informele aanpak implementeren in zijn verschillende processen Sprekers Lynn van der Velden ministerie van BZK en Heinrich Winter hoogleraar Bestuursrecht 13 30 13 50 Ervaringen uit de praktijk Toelichting van de ervaringen met de informele aanpak bij RWS Zuid Nederland Hoe is de informele aanpak toegepast Heeft dit meerwaarde gehad Waar loop je als organisatie tegenaan Wat zijn de do s and dont s Wat wordt de volgende stap Spreker Ron Sassen pionierproject van RWS Zuid Nederland 13 50 14 00 Deelnemers gaan naar de workshopzalen 14 00 16 00 Workshops Vergunningverlening en handhaving docent Jeannie Pleumeekers Bezwaar en beroep docent Heinrich Winter Klachten wob en claims docenten Marion van Dam Janine Verhoef Klachten wob claims docent Marliz Schellekens Hoorzittingen docent Erwin Krens 16 00 16 30 afsluiting dagprogramma zo mogelijk met korte terugkoppeling en borrel Fotogallery Actueel Presentatie s en handouts van de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur 8 oktober 2015 Wilt u de opgedane

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/landelijke-bijeenkomst-prettig-contact-met-de-overheid-bij-rijkswaterstaat (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Symposium Probleemoplossend Procederen? | Prettig contact met de overheid
  aan haar voorgelegde geschillen en wat betekent deze werkwijze voor de bestuursorganen Ervaringen met en adviezen voor de effectiviteit van het optreden van bestuursorganen waaronder de gemeenten bij de bestuursrechter Prof mr J E M Polak voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State en onbezoldigd hoogleraar Staats en Bestuursrecht Universiteit Leiden 14 00 14 45 uur De nieuwe regels van het bestuursprocesrecht De Nieuwe Zaaksbehandeling beoogt het probleemoplossend vermogen van met name de rechtbanken te vergroten Dit brengt verandering in de wijze waarop de rechter bestuurszaken behandelt Wat betekent dit voor de betrokken partijen en voor de procesvertegenwoordiging van de bestuursorganen Mr drs D A Verburg seniorrechter inhoudelijk adviseur rechtbank Midden Nederland 14 45 15 15 uur Pauze 15 15 16 00 uur Presentatie onderzoeksresultaten De Nieuwe Zaaksbehandeling Een wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van De Nieuwe Zaaksbehandeling bevindt zich in de fase van afronding Er is gekeken naar de manier waarop zowel rechters als burgers en bestuursorganen er invulling aan geven Tijdens dit symposium worden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd Welke lessen zijn voor alle betrokkenen hieruit te trekken Prof mr dr A T Marseille Hoogleraar Bestuursrecht Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van Tilburg 16 00 16 15 uur Toespraak Dr R H A Plasterk minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 16 15 17 00 uur Probleemoplossend vermogen in het primaire proces De Nieuwe Zaaksbehandeling bij de bestuursrechter vormt een extra stimulans voor de overheid om in eigen huis van begin af aan meer proactief en oplossingsgericht te werk te gaan Niet alleen bij de behandeling van klachten en bezwaren maar ook in het primaire proces Wat betekent dit voor organisatie en werkwijze en voor vaardigheden van bestuurders ambtenaren en gemeentejuristen Hoe kan de oplossingsgerichte aanpak in de organisatie en de cultuur van een gemeente structureel worden ingebouwd Dr G O van Veldhuizen

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/symposium-probleemoplossend-procederen (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • We gaan niet de strijd, maar het gesprek aan | Prettig contact met de overheid
  Van den Bliek mensen tegen die ernstig ziek of bijna failliet zijn Als tijdens een gesprek blijkt dat er goede redenen zijn waarom iemand niet heeft kunnen reageren dan gaan we daarin mee We kijken gezamenlijk welke oplossingen er mogelijk zijn Als iemand dat oppakt en uitvoert blijft het daarbij en zijn beide partijen tevreden Benen breken Agressie en bedreigingen komen volgens Van den Bliek vooral voor op het moment dat er een bestuursrechtelijk traject wordt ingezet Via bestuursdwang mag het waterschap per direct maatregelen nemen om overtredingen te herstellen en kosten te verhalen op de persoon of het bedrijf in kwestie Een andere mogelijkheid is een last onder dwangsom waarbij het waterschap de andere partij de gelegenheid geeft om binnen een bepaalde periode herstelmaatregelen te treffen Gebeurt dat niet dan moet er alsnog een geldsom betaald te worden Een bestuursrechtelijk traject zetten we in als onze informele gesprekken en mediation niet tot een oplossing hebben geleid Maar dat gaat niet altijd zonder slag of stoot Zo blijkt een tuinder een illegale overstort te hebben gecreëerd Hij is hiervoor gewaarschuwd maar neemt geen herstelmaatregelen Handhavers van het waterschap gaan ter plaatse kijken en proberen nogmaals een gesprek aan te gaan Uiteindelijk geven zij te kennen dat de tuinder een boete krijgt en dat hij alsnog binnen een paar dagen de illegale lozing ongedaan moet maken De man gaat volledig uit zijn dak en dreigt meerdere malen op agressieve toon met het breken van benen In een andere situatie blokkeert een agrariër de toegang tot watergangen en sluit hij mensen van het waterschap in met zijn machines Uiteindelijk loopt het uit op bedreigingen Hij wordt door drie politieagenten tegen de grond gewerkt en een paar dagen opgesloten Agressieprotocol In hoeverre mediationvaardigheden ingezet kunnen worden tijdens een handhavingtraject hangt af van de mensen met wie we te maken krijgen stelt Van den Bliek Hoe meewerkend is iemand Valt er een gesprek te voeren kunnen we dingen uitleggen en nog naar een oplossing zoeken Of ligt iemand dwars en is hij niet voor rede vatbaar In sommige gevallen is er geen tijd voor mediationvaardigheden Als we een overtreding constateren die direct schade tot gevolg heeft dan moeten we wel doorpakken en bestuursdwang toepassen Toch is de insteek om zoveel mogelijk het gesprek aan te gaan Vooraf wordt daarom ingeschat of dat mogelijk is en welk risico de handhavers lopen bij zo n gesprek Die inschatting wordt gemaakt op basis van het verloop van het voortraject In verband met de eigen veiligheid gaan de handhavers altijd met z n tweeën op pad Is het gesprek op kantoor dan staat de bode paraat om bij te springen en zitten de handhavers het dichtst bij de deur Deze en andere preventieve maatregelen staan vermeld in een agressieprotocol Ook staat daarin opgenomen hoe een agressie incident wordt afgehandeld Nadat een medewerker melding maakt van een incident is er intern opvang beschikbaar en wordt het voorval aan andere afdelingen gecommuniceerd voor het geval zij ook contact hebben met

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/we-gaan-niet-de-strijd-maar-het-gesprek-aan (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Conferentie Innovatieve Geschilbeslechting | Prettig contact met de overheid
  van de Schepop 10 30 uur Keynote lezing over Procedurele Rechtvaardigheid Professor Allan Lind Duke University USA 11 00 uur Pauze 11 15 uur Court connected mediation dr Lin Adrian Rechtenfaculteit Universiteit van Kopenhagen 11 45 uur Innovatie in de rechtspraak meer oplossing minder procedure Professor Maurits Barendrecht Universiteit Tilburg HiiL Innovating Justice 12 15 uur Pauze 13 30 uur Workshopronde 1 14 30 uur Pauze 14 45 uur Workshopronde 2 16 00 uur Plenaire afsluiting 17 00 uur Borrel Workshops Tijdens de workshoprondes kon men kiezen uit de volgende vier workshops Strafrecht The ZSM Approach ofwel Lik op stuk benadering Deze workshop werd verzorgd door Advocaat Generaal Taru Spronken en Officier van Justitie Chaira Ament Civiel recht Het project Burenrechter nl Deze workshop werd verzorgd door rechter Rogier Hartendorp van de rechtbank Midden Nederland Bestuursrecht Oplossingsgericht werken in bezwaar en beroep Deze workshop werd verzorgd door Prof dr A T Marseille Procedurele rechtvaardigheid Deze workshop werd verzorgd door Allan Lind Kees van den Bos Liesbeth Hulst Actueel Presentatie s en handouts van de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur 8 oktober 2015 Wilt u de opgedane kennis bij de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur opfrissen Of bent u nie Lees meer Verslag

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/conferentie-innovatieve-geschilbeslechting (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Seminar Escalatie van conflicten en de rol van de (sociale) media | Prettig contact met de overheid
  van de media en de maatschappelijke facetten rondom de rellen In dit seminar delen Job Cohen en Dick Rijken hun ervaringen naar aanleiding van de Project X rellen in Haren Wat was er aan de hand en wat speelde een rol bij de opeenvolging van gebeurtenissen die uiteindelijk ontaarden in de rellen in Haren Hoe hebben de locale bestuurders gereageerd op de gebeurtenissen en welke acties en reacties brachten het dramatische eindresultaat tot stand Behoorden ook andere uitkomsten tot de mogelijkheid Datum 20 maart 2014 Tijdstip 15 30 17 00 uur met aansluitende borrel Locatie Universiteit van Amsterdam UvA Kosten kostenloos Aanmelden martienkuitenbrouwer gmail com of D W Laws uva nl Actueel Presentatie s en handouts van de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur 8 oktober 2015 Wilt u de opgedane kennis bij de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur opfrissen Of bent u nie Lees meer Verslag Conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur 7 oktober 2015 Op 2 september kwamen 370 vertegenwoordigers vanuit de gemeenten provincies waterschappen uitvoer Lees meer Tweets van Prettigcontact Tweets by twitterapi U bent hier Home Seminar Escalatie van conflicten en de rol van de sociale media Inloggen Registreren Help Prettig contact met de overheid Home Wat en waarom Wat is

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/seminar-escalatie-van-conflicten-en-de-rol-van-de-sociale-media (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Aanbieding jubileumbundel 'Vertrouwen verdient. Verdiend vertrouwen.' | Prettig contact met de overheid
  de Overheid een programma dat gekenmerkt wordt door de constructieve en nauwe samenwerking tussen BZK en de Nationale Ombudsman De bundel bevat reflecties van 15 wetenschappers 2 rechters en de landsadvocaat op een groot aantal thema s en inzichten die van belang zijn voor het project Prettig Contact met de Overheid en wordt toegelicht door de hoofdredacteur prof Bert Marseille Lees hier meer over deze bijeenkomst en hoe u de jubileumbundel kunt bestellen en downloaden De bijeenkomst mocht zich verheugen in de aandacht van de landelijke en regionale pers Hieronder vindt u enkele artikelen die verschenen naar aanleiding van deze middag Artikel Nederlands Dagblad Alex Brenninkmeijer en het prettige contact VNG Scheidend ombudsman ontvangt jubileumbundel Prettig contact met de overheid Rijksweb Brenninkmeijer zocht de discussie op Actueel Presentatie s en handouts van de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur 8 oktober 2015 Wilt u de opgedane kennis bij de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur opfrissen Of bent u nie Lees meer Verslag Conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur 7 oktober 2015 Op 2 september kwamen 370 vertegenwoordigers vanuit de gemeenten provincies waterschappen uitvoer Lees meer Tweets van Prettigcontact Tweets by twitterapi U bent hier Home Aanbieding jubileumbundel Vertrouwen verdient Verdiend vertrouwen Inloggen Registreren Help Prettig

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/aanbieding-jubileumbundel-vertrouwen-verdient-verdiend-vertrouwen (2016-02-17)
  Open archived version from archive •