archive-nl.com » NL » P » PRETTIGCONTACTMETDEOVERHEID.NL

Total: 151

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • CBR: informele aanpak bevordert klantgerichtheid | Prettig contact met de overheid
  CBR beoogt met de inzet van de informele aanpak beter persoonlijk contact te krijgen met zijn klanten Maar klantgerichtheid betekent bij ons niet dat we de klant zijn zin moeten geven aldus Van Pernis van de Wal Zij geeft aan dat het een langzaam proces is en dat het niet in één dag geregeld is Het betreft een forse omschakeling Bij ons werken veel juristen die gewend zijn om vrij formeel te werken en veel te schrijven Tot nu toe hadden we weinig persoonlijk contact met de bezwaarmakers Dat wordt nu dus anders Ook werken we aan een verbetering van onze schriftelijke communicatie En last but not least we passen de informele aanpak niet alleen toe in de bezwaarfase maar ook in de primaire fase Het CBR dient nog verder te groeien in de verandering die we doormaken Bewustwording én commitment van het hogere management zijn daarbij belangrijke aanjagers Groeiproces Het idee dat je iemand anders behandelt zoals je zelf behandeld zou willen worden Het gaat er om dat je op een menselijke manier omgaat met anderen Dat is wat Van Pernis van de Wal zelf erg aanspreekt als het gaat om de informele aanpak Ook haar collega s zijn enthousiast De training mediationvaardigheden heeft daar sterk aan bijgedragen Toch zijn er nog wel vragen en onzekerheden Hoewel de meeste mensen positief zijn zitten er ook altijd wel medewerkers tussen die nog een drempel ervaren Maar dat is niet zo erg Belangrijk is om iedereen de ruimte te geven die nodig is Nogmaals het betreft heel duidelijk een groeiproces Ik besef heel goed dat dat dit niet over een nacht ijs gaat Competentie Inmiddels is klantgerichtheid een competentie waarop CBR medewerkers worden beoordeeld De informele aanpak is daarmee onderdeel geworden van de jaargesprekken Ook wordt de inzet van de informele

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/393/cbr-informele-aanpak-bevordert-klantgerichtheid (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • “Burgers vinden het prettig om met iemand te kunnen praten” | Prettig contact met de overheid
  moeten bellen Hiermee willen we onze dienstverlening verbeteren en een snellere afhandeling van zaken realiseren Interesse in casemonitor Van der Heiden geeft aan dat binnen een week na het indienen van een bezwaar de burger wordt gebeld Na drie weken heeft dat geen zin meer en bereik je niet het beoogde effect De informele aanpak wordt in de gemeente Leiden ingezet voor bezwaren in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Werk en Bijstand We passen het nog niet toe in de primaire fase Alleen bij Terugvordering loopt op dit moment een pilot om debiteuren telefonisch te benaderen De inzet van de informele aanpak wordt bijgehouden op zelf samengestelde lijsten Van der Heijden geeft aan veel interesse te hebben voor de casemonitor die het kenniscentrum Prettig Contact met de Overheid beschikbaar heeft Onverwacht uitblinken De medewerkers hebben voorafgaand aan de start van de pilot een telefoontraining gehad Dat is erg goed bevallen zegt Van der Heiden Het mooie is dat de mensen die er van te voren het meeste moeite mee hadden nu juist het meest uitblinken Ze zijn het dus tóch gaan proberen en ze zijn er succesvol in Dat is mooi En het aardige is dat er nu ook intervisie ontstaat Daar worden we alleen maar beter van Op dit moment heeft de afdeling Werk en Inkomen waar de unit van Van der Heijden onder valt zijn eigen juristen Andere juridische dienstverlening is ondergebracht in een shared service center met de naam Servicepunt 71 In de toekomst gaat dit servicepunt ook aan de slag met de informele aanpak Onderdeel van standaard werkwijze Het werken met de informele aanpak is voortgekomen uit een project inzake het stroomlijnen van werkprocessen legt Van der Heijden uit De pilot is in oktober 2011 gestart en is succesvol geweest Het

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/329/%E2%80%9Cburgers-vinden-het-prettig-om-met-iemand-te-kunnen-praten%E2%80%9D (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • “Juristen hebben de procedurele rechtvaardigheid verwaarloosd” | Prettig contact met de overheid
  echt wordt geluisterd Wat dat laatste betreft zegt Verburg Rechters hebben zich aangeleerd om als een sfinx boven de partijen te staan Hoeveel ellende er ook wordt verteld in de rechtszaal de rechter laat niet merken wat hij er van vindt We moeten afleren niets te zeggen of iets makkelijk af te doen Als rechter kun je prima aangeven dat iets heel beroerd heeft uitgepakt voor een gedaagde of voor een slachtoffer Dat maakt het contact menselijker Eigenlijk komt het er op neer dat we vroeger vooral proceduregericht waren en nu meer procesgericht worden Mensen snakken naar transparantie en helderheid Verburg en Van der Velden schetsen in de workshop allerlei vormen van gedrag en op welke manier je daarbij procedurele rechtvaardigheid kan nastreven Bestuursorganen komen deze vormen van gedrag tegen bij de informele aanpak en rechters bij de Nieuwe Zaaksbehandeling Verburg geeft zijn collega rechters en andere deelnemers aan de workshop mee dat procedurele rechtvaardigheid ook gaat over verwachtingenmanagement Als je open communiceert schep je vanzelf meer verwachtingen Die moet je managen Daarnaast gaat het om transparant communiceren en heldere boodschappen Mensen snakken ernaar Ze horen liever een harde boodschap dan dat ze niet weten waar ze aan toe zijn In de workshop gaat het vooral over de burger En ook alle onderzoeken naar procedurele rechtvaardigheid gaan over de burger Maar Verburg en Van der Velden merken dat de gemachtigde van een bestuursorgaan ook heel veel waarde hecht aan procedurele rechtvaardigheid voor zijn kant van het verhaal Sterker nog het blijkt een essentiële succesfactor te zijn om tot een schikking te komen We hebben in de bestuursrechtspraak eigenlijk jarenlang het bestuursorgaan verwaarloosd Dat was de professionele speler en die moest maar tegen een stootje kunnen Een weg terug is er niet meer De deelnemers aan alle workshops geven feedback over

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/330/%E2%80%9Cjuristen-hebben-de-procedurele-rechtvaardigheid-verwaarloosd%E2%80%9D (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Waterschappen omarmen informele aanpak | Prettig contact met de overheid
  bedrijven instellingen en medeoverheden In het convenant dat nu is ondertekend staat uitgewerkt welke bijdrage waterschappen hieraan gaan leveren Maar ook hoe het Rijk zich zal inzetten om betere dienstverlening en eenvoudigere regels te stimuleren Servicenormen De waterschappen gaan duidelijke beloften publiceren over de kwaliteit van de dienstverlening servicenormen Voorbeelden zijn toezeggingen over de termijn voor het verlenen van een vergunning of de afhandeling van een melding Het Rijk stimuleert onder de noemer Prettig contact met de overheid dat overheidsorganisaties vaker kiezen voor een informele aanpak bij de behandeling van aanvragen klachten en bezwaren Waterschappen ervaren dat deze aanpak vertrouwen schept bij burgers en bedrijven en bovendien kostenefficiënt is Het volledige nieuwbericht over dit convenant is te vinden op Rijksoverheid nl Actueel Presentatie s en handouts van de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur 8 oktober 2015 Wilt u de opgedane kennis bij de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur opfrissen Of bent u nie Lees meer Verslag Conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur 7 oktober 2015 Op 2 september kwamen 370 vertegenwoordigers vanuit de gemeenten provincies waterschappen uitvoer Lees meer Tweets van Prettigcontact Tweets by twitterapi U bent hier Home Waterschappen omarmen informele aanpak Inloggen Registreren Help Prettig contact met de overheid Home Wat en

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/331/waterschappen-omarmen-informele-aanpak (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Groningers trekken hun bezwaren in | Prettig contact met de overheid
  trok uiteindelijk 43 van de indieners hun bezwaar in Van alle bezwaren is vorig jaar 6 gegrond verklaard Actueel Presentatie s en handouts van de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur 8 oktober 2015 Wilt u de opgedane kennis bij de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur opfrissen Of bent u nie Lees meer Verslag Conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur 7 oktober 2015 Op 2 september kwamen 370 vertegenwoordigers vanuit de gemeenten provincies waterschappen uitvoer

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/305/groningers-trekken-hun-bezwaren (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Belastingdienst belt om schulden te innen | Prettig contact met de overheid
  een incassomedewerker Doel van de pilot is om deze groep mensen een extra kans te bieden om hun schulden te betalen online wel te verstaan Op die manier wordt een officieel en duur invorderingstraject voorkomen Betalen mensen nog steeds niet dan neemt de fiscus verdergaande maatregelen zoals beslaglegging op bankrekeningen of auto Uit eerdere streekproeven blijkt dat 60 tot 70 procent van de schulden op deze manier alsnog worden voldaan Dat de Belastingdienst de telefoon pakt is niet voor het eerst Ook mensen die regelmatig hun belastingaangifte vergeten in te sturen worden inmiddels gebeld Actueel Presentatie s en handouts van de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur 8 oktober 2015 Wilt u de opgedane kennis bij de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur opfrissen Of bent u nie Lees meer Verslag Conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur 7 oktober 2015 Op 2 september kwamen 370 vertegenwoordigers vanuit de gemeenten provincies waterschappen uitvoer Lees meer Tweets van Prettigcontact Tweets by twitterapi U bent hier Home Belastingdienst belt om schulden te innen Inloggen Registreren Help Prettig contact met de overheid Home Wat en waarom Wat is de informele aanpak Waarom de informele aanpak Aan de slag Juridisch kader De vaardigheden Speciaal voor Actueel Bibliotheek Samenwerken Netwerk Via dit

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/306/belastingdienst-belt-om-schulden-te-innen (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • “De burger serieus nemen is geen hype” | Prettig contact met de overheid
  je rekening mee houden En ze bieden veel meer ruimte dan vaak wordt gedacht Ik zou het jammer vinden als de nadruk op het contact en de oplossing ten koste gaat van de juridische her beoordeling van een besluit Als dat vanuit opportunisme gebeurt vind ik dat jammer Maar ik vind het nog jammerder als het gebeurt uit onwetendheid Zonder conflicten geen verandering De overheid mag geen ruzie maken met haar burgers Dick Allewijn parttime rechter in Den Haag zelfstandig mediator en trainer houdt het publiek op een prikkelende wijze de wet voor In de wet staat dat de overheid haar burgers onbevooroordeeld moet bejegenen Daar hoort geen conflict bij Vandaar dat het niet gebruikelijk is om te focussen op het conflictgedrag van de overheid Maar overheidswerk is mensenwerk En mensen maken ruzie Dat is geen schande Maar je moet er wel mee om kunnen gaan Volgens Allewijn ontstaan conflicten onder andere doordat overheid en burgers van elkaar afhankelijk zijn Daarom besteedt Allewijn in zijn presentatie aandacht aan de verschillende typen conflictgedrag en de vraag hoe daarmee om te gaan Interessant is de constatering dat het externe conflictgedrag van de overheid een afspiegeling is van het interne conflictgedrag Als je intern alles precies volgens de regels speelt doe je dat ook richting de burger Of als het intern vooral om macht gaat voert dat ook in het contact met de burger de boventoon Allewijn is van mening dat in dat contact met de burger ook de overheid haar zegje mag doen Vaak leeft het idee dat ambtenaren niet mogen reageren Bij conflicthantering gaat het juist om fair play aan beide kanten en het zoeken naar een goede oplossing voor beide kanten Wij zijn al een tijdje bezig met de informele aanpak Nu willen we het vanuit ons project overdragen aan

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/307/%E2%80%9Cde-burger-serieus-nemen-geen-hype%E2%80%9D (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Mediation effectieve aanpak voor Waterschap Rivierenland | Prettig contact met de overheid
  de tevredenheid over de afhandeling van bezwaren toe bespaart het waterschap tijd omdat veel bezwaren niet meer de gehele bezwaarprocedure hoeven te doorlopen en sneller worden afgehandeld en nemen de kosten van de bezwarencommissie bij het waterschap af Van februari 2011 tot en met december 2011 ontving het waterschap 101 bezwaarschriften 80 van de bezwaren die door het waterschap geschikt werden bevonden voor mediation is door overleg opgelost bij 17 van de bezwaren loopt het overleg nog en in slechts 3 van de gevallen heeft mediation niet tot een oplossing geleid en is het bezwaar alsnog voorgelegd aan de bezwarencommissie In 2009 scoorde het waterschap bij de bezwaarmakers slechts een rapportcijfer 5 2 voor de tevredenheid nu is dat rapportcijfer 7 5 Mediation zorgt verder voor een verlaging van de kosten van de bezwarencommisie met 25 en zorgt voor aanzienlijke tijdbesparing bij de afhandeling van bezwaar Actueel Presentatie s en handouts van de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur 8 oktober 2015 Wilt u de opgedane kennis bij de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur opfrissen Of bent u nie Lees meer Verslag Conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur 7 oktober 2015 Op 2 september kwamen 370 vertegenwoordigers vanuit de gemeenten provincies waterschappen uitvoer Lees meer

  Original URL path: http://www.prettigcontactmetdeoverheid.nl/nieuws/310/mediation-effectieve-aanpak-voor-waterschap-rivierenland (2016-02-17)
  Open archived version from archive •