archive-nl.com » NL » Q » Q8OILS.NL

Total: 195

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vocabularium
  wordt overschreden dankzij de klep kan de volledige stroom of een deel van de stroom het filterelement overslaan Oneffenheden microscopische projecties op metalen oppervlakten als gevolg van normale oppervlaktebehandelende procedures Interferentie tussen tegenoverliggende oneffenheden in schuivende of rollende toepassingen is een bron van frictie Mogelijke gevolgen zijn dat het metaal versmelt en ritst Idealiter is de smeerfilm tussen twee bewegende oppervlakten dikker dan de gecombineerde hoogte van tegenoverliggende oneffenheden Onoplosbare stoffen koolstofdeeltjes of een opstapeling van koolstof en ander materiaal Aanduiding voor afzettingen of dispersie in een motor Dit is geen ernstig probleem in een compressor of versnellingsbak tenzij er een snelle stijging van deze deeltjes is Ontbrandingspunt Cleveland Open Cup de temperatuur tot waarop een ontvlambare vloeistof onder welomschreven omstandigheden moet worden verhit zodat de vrijgegeven stoom continu zal branden Ontgassen lucht uit een vloeistof verwijderen doorgaans door ultrasone en of vacuüm methoden Ontlading het vrijgeven van contaminanten die oorspronkelijk door het filtermedium werden tegengehouden Onvermengbaar niet in staat om te worden gemengd zonder scheiding van de fasen Water en aardolie zijn in de meeste omstandigheden onvermengbaar alhoewel ze door het toevoegen van een emulgator mengbaar kunnen worden gemaakt Open borrelpunt kookpunt de kenmerkende gasdruk waarbij onder welomschreven testomstandigheden gasbellen overvloedig vanuit de volledige oppervlakte van een natgemaakt filterelement ontsnappen Opgebouwd vuil materiaal dat in het effluent terechtkomt bestaande uit vreemd materiaal dat in het filtermedium aanwezig was Opgeloste gassen gassen die een oplossing met een vloeistof vormen en noch vrije noch meegevoerde gassen zijn Opgenomen contaminanten omgevingscontaminant die door de activiteit van het systeem of de machine binnendringt Oppervlaktefiltratie filtratie die hoofdzakelijk contaminanten op de oppervlakte van het influent tegenhoudt Oppervlaktespanning de samentrekkende oppervlaktekracht van een vloeistof waarmee de vloeistof een sferische vorm aanneemt en een zo klein mogelijke oppervlakte inneemt Wordt uitgedrukt in dyne cm of erg

  Original URL path: https://www.q8oils.nl/NL/Hoofdnavigatie/Overons/Aardolie/Vocabularium/tabid/634/letter/O/Default.aspx (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Vocabularium
  oppervlakten door een vloeistoflaag van één centimeter dik worden gescheiden Het is de verhouding van de schuifspanning tot de schuifsnelheid van een vloeistof en wordt in dyne seconde per vierkante centimeter uitgedrukt DYNE SEC CM2 1 centipoise is gelijk aan 0 01 poise Polaire verbinding een chemische verbinding waarvan de moleculen aan het ene uiteinde elektrisch positieve eigenschappen en aan het andere uiteinde negatieve eigenschappen vertonen Polaire verbindingen worden in veel aardolieproducten als additieven gebruikt Polariteit geeft bepaalde moleculen een sterke affiniteit voor vaste oppervlakten als smeermiddeladditieven vettigheidsmiddelen zorgt de depositie van dergelijke moleculen voor een hardnekkige frictiereducerende film Sommige polaire moleculen zijn olieoplosbaar aan het ene uiteinde en wateroplosbaar aan het andere uiteinde in smeermiddelen fungeren ze als emulgatoren en helpen ze bij het vormen van emulsies van olie en water Over dergelijke smeermiddelen wordt gezegd dat ze goede metaalbevochtigende eigenschappen bezitten Polaire verbindingen met een sterke aantrekkingskracht tot vaste contaminanten werken als detergenten in motoroliën door de contaminanten fijn verdeeld te houden Polijsten boring excessief gladmaken van de oppervlakteafwerking van de cilinderboring of cilindervoering in een motor tot er een spiegelachtig uitzicht ontstaat wat resulteert in verminderde prestaties van de ringafsluiting en van het olieverbruik Polymerisatie de chemische combinatie van soortgelijke moleculen om grotere moleculen te vormen Pomp een toestel dat mechanische kracht en beweging in hydraulische vloeistofenergie omzet Pomp verdringingspomp met constant slagvolume een pomp waarin het slagvolume per cyclus niet kan variëren Pomp verdringingspomp met variabel slagvolume een pomp waarin het slagvolume per cyclus kan variëren Pompeenheid een combinatie van een pomp een pompaandrijving een reservoir bedieningen en conditioneringscomponenten die nodig zijn voor de toepassing ervan Poreusheid de verhouding van porievolume tot het totale volume van een filtermedium uitgedrukt als een percentage Porie een klein kanaal of kleine opening in een filtermedium waardoor een vloeistof kan

  Original URL path: https://www.q8oils.nl/NL/Hoofdnavigatie/Overons/Aardolie/Vocabularium/tabid/634/letter/P/Default.aspx (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vocabularium
  S T U V W X Y Z Q debiet GPM Kuwait petroleum international Kuwait Petroleum International dat bekend is onder de merknaam Q8 houdt zich bezig met de raffinage en de verkoop van brandstoffen smeermiddelen en andere afgeleide aardolieproducten buiten Koeweit De onderneming is vooral actief in Europa en in het Verre Oosten Meer info Missie De missie van Q8Oils bestaat erin om stabiele gevarieerde rendabele en duurzame activiteiten

  Original URL path: https://www.q8oils.nl/NL/Hoofdnavigatie/Overons/Aardolie/Vocabularium/tabid/634/letter/Q/Default.aspx (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vocabularium
  standaardcilinder bij 100 F 37 8 C heeft opgehoopt Wordt gebruikt om de dampafsluitende capaciteiten van de brandstof in het brandstofsysteem in een voertuig te voorspellen Wordt in sommige gebieden door de wet gereguleerd om luchtvervuiling als gevolg van de verdamping van koolwaterstoffen tijdens het pompen te beperken Remmer een substantie die chemische reacties zoals corrosie of oxidatie vertraagt of verhindert Reservoir een vat waarin een vloeistof in een vloeistofenergiesysteem wordt opgeslagen Reservoir carter filter een filter die in een reservoir wordt geïnstalleerd met een zuig of retourleiding Restvuilcapaciteit de vuilcapaciteit die na gebruik maar voor het reinigen in een gevuld filterelement overblijft en die in dezelfde omstandigheden als de vuilcapaciteit van een nieuw filterelement wordt gemeten Retourleiding een locatie in een leiding die vloeistof van het werkzame toestel naar het reservoir vervoert Retourleidingfiltratie filters die stroomopwaarts van het reservoir zijn geplaatst maar nadat de vloeistof door de outputcomponenten van het systeem cilinders motoren enz is gepasseerd Ringen ronde metalen elementen die in de groeven van een zuiger schuiven en tijdens de verbranding voor compressiedichting zorgen Worden ook gebruikt om olie te verspreiden voor de smering Ringsmering een smeersysteem waarbij het smeermiddel door een oliering op het lager wordt aangebracht Rollager een antifrictielager dat uit rollende elementen in de vorm van rolwielen is opgebouwd Roll off zuiverheid het contaminatieniveau van het vloeistofsysteem nadat het toestel van een montage of onderhoudsband rolt De levensduur van een vloeistofsysteem kan aanzienlijk worden verkort als het toestel slechts enkele uren onder hoge belasting bij een hoge vloeistofcontaminatie werkt De contaminanten die zich tijdens de inloopperiode vastzetten of tijdens de inloopperiode worden opgewekt kunnen essentiële componenten vernietigen tenzij ze gecontroleerd en met krachtige filters worden verwijderd Rondsel de kleinere van twee corresponderende of ingeschakelde versnellingen is ofwel het primaire of het secundaire tandwiel Kuwait petroleum

  Original URL path: https://www.q8oils.nl/NL/Hoofdnavigatie/Overons/Aardolie/Vocabularium/tabid/634/letter/R/Default.aspx (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vocabularium
  opnieuw naar de testfilter kan circuleren Slib contaminantdeeltjes met een grootte van 5 µm en minder Slijtage het afslijten of wegslijten van de oppervlakte van een materiaal ten gevolge van mechanische activiteit Slijtage door oppervlaktemoeheid de vorming van oppervlaktescheurtjes of scheurtjes onder het oppervlakte en de verspreiding van moeheidsscheurtjes Dit is het gevolg van de cyclische belasting van een oppervlakte Smeercapaciteit capaciteit van een olie of vet om te smeren Ook wel filmsterkte genoemd Smeermiddel een substantie die tussen twee oppervlakten in relatieve beweging wordt aangebracht met het doel om de frictie en of de slijtage tussen de oppervlakten te beperken Smeermiddel voor kegeltandwielen een versnellingssmeermiddel met extreme drukeigenschappen dat bij kegeltandwielen zoals in het differentieel van een auto wordt gebruikt Snijvloeistof een vloeistof die bij snijgereedschap wordt gebruikt om via koeling smering of een andere manier bij de snijwerking te helpen Solventie capaciteit van een vloeistof om anorganische materialen en polymeren op te lossen Dit is een functie van aromaticiteit Soortelijk gewicht de massa van een eenheid volume van een substantie De numerieke waarde varieert naargelang de gebruikte eenheden Soortelijk gewicht de verhouding van het gewicht van een bepaald volume van een materiaal tot het gewicht van hetzelfde volume water Soortelijk gewicht vloeistof de verhouding van het gewicht van een bepaald volume van een vloeistof tot het gewicht van hetzelfde volume water Spaan de spaanders en schurende kleine fracties die het resultaat zijn van metaalactiviteit Spatsmering een smeersysteem waarbij onderdelen van een mechanisme in een smeermiddel worden gedompeld en het smeermiddel over zichzelf en of andere onderdelen van het mechanisme spatten Spectrografische analyse bepaalt de concentratie van elementen die in de contaminant van de meegevoerde vloeistof aanwezig zijn Spectrographic Oil Analysis Programme SOAP procedures voor het onttrekken van vloeistofstalen uit werkingssystemen en deze spectrografisch te analyseren op de aanwezigheid van essentiële elementen Spindelolie een lichte olie die vooral wordt gebruikt voor het smeren van textielspindels en voor lichte machines die met hoge snelheden werken Spin on filter een wegwerpbare kom en elementeenheid die in een permanent geïnstalleerde kop past Spoeling een vloeistofcirculatieproces dat werd ontworpen om contaminatie op natte oppervlakten van een vloeistofsysteem te verwijderen Spruitstuk een filtereenheid die meerdere inlaatopeningen en essentiële verwante componenten bevat en die meer dan een vloeistofcircuit bedient Spruitstukfilter een filter waarbij de as van de inlaat en uitlaatopeningen in een rechte hoek staan en het filterelement evenwijdig met beide openingsassen loopt SSU Saybolt Universal Seconds of SUS een meeteenheid om viscositeit aan te geven bv SSU 100 F Staalverwerking Vloeistoffactoren die de accuraatheid van de deeltjesanalyse kunnen verhogen Voorbeelden van dergelijke factoren zijn deeltjesdispersie het bezinken van deeltjes en de verdunning van het staal Statische frictie de kracht die net voldoende is om een relatieve beweging tussen twee lichamen onder belasting te starten De waarde van de statische frictie op het moment dat de relatieve beweging begint wordt de startfrictie genoemd STLE Society of Tribologist and Lubrication Engineers vroeger de American Society of Lubrication Engineers ASLE Stofvrije kamer een faciliteit of ruimte waarin

  Original URL path: https://www.q8oils.nl/NL/Hoofdnavigatie/Overons/Aardolie/Vocabularium/tabid/634/letter/S/Default.aspx (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vocabularium
  glijdend taplager bedraagt de omvang van de lageroppervlakte 360 Bij een gedeeltelijk lager is de omvang van de lageroppervlakte kleiner dan 360 namelijk 150 120 enz Thermische geleidbaarheid maatstaf voor de capaciteit van een vaste stof of vloeistof om warmte over te brengen Thermische stabiliteit capaciteit van een brandstof of smeermiddel om bij werkingsomstandigheden bij hoge temperaturen aan oxidatie te weerstaan Thermografie het gebruik van infraroodthermografie waarbij temperaturen van een brede waaier aan doelobjecten van op afstand en zonder contact kunnen worden gemeten Dat gebeurt door de infraroodenergie die de oppervlakte van het doelobject uitstraalt te meten en deze meting naar een equivalente oppervlaktetemperatuur om te zetten Thixotropie de eigenschap van een smeervet die zichtbaar wordt door een verweking in consistentie als gevolg van schuiven gevolgd door een verharding in consistentie die onmiddellijk optreedt nadat het schuiven stopt Timken OK belasting de zwaarste belasting die een testsmeermiddel kan weerstaan zonder het proefblok in de Timken testprocedures te ritsen ASTM methoden D2509 vetten en D2782 oliën Total Acid Number TAN de hoeveelheid base uitgedrukt in milligram kaliumhydroxide die nodig is om alle zuurcomponenten die in 1 gram van het staal aanwezig zijn te neutraliseren ASTM benaming D974 Total Base Number TBN de hoeveelheid zuur uitgedrukt in termen van het equivalente aantal milligram kaliumhydroxide die nodig is om alle basecomponenten die in 1 gram van het staal aanwezig zijn te neutraliseren ASTM benaming D974 tpm toeren per minuut Tribologie de wetenschap en technologie van op elkaar inwerkende oppervlakten in relatieve beweging inclusief de studie van smering frictie en slijtage Tribologische slijtage is slijtage die optreedt als gevolg van een relatieve beweging aan de oppervlakte Troebelingspunt de temperatuur waarbij wasachtige kristallen in een olie of brandstof een troebel uitzicht krijgen Trommel een vat met een inhoud van 55 US gallon Turbiditeit de opaciteitsgraad

  Original URL path: https://www.q8oils.nl/NL/Hoofdnavigatie/Overons/Aardolie/Vocabularium/tabid/634/letter/T/Default.aspx (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vocabularium
  U V W X Y Z Ultrazuiver 1 deeltje 10 micron per millimeter Kuwait petroleum international Kuwait Petroleum International dat bekend is onder de merknaam Q8 houdt zich bezig met de raffinage en de verkoop van brandstoffen smeermiddelen en andere afgeleide aardolieproducten buiten Koeweit De onderneming is vooral actief in Europa en in het Verre Oosten Meer info Missie De missie van Q8Oils bestaat erin om stabiele gevarieerde rendabele en

  Original URL path: https://www.q8oils.nl/NL/Hoofdnavigatie/Overons/Aardolie/Vocabularium/tabid/634/letter/U/Default.aspx (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vocabularium
  zeep zepen of andere bindmiddelen tot een halfvaste of vaste consistentie wordt aangedikt Vettigheid de eigenschap van een smeermiddel die bij grenssmering lage frictie opwekt Hoe lager de frictie hoe hoger de vettigheid Viscositeit meting van de stroomweerstand van een vloeistof De gewone meeteenheid van absolute viscositeit is de poise die wordt gedefinieerd als de kracht in dyne die nodig is om een oppervlakte van één vierkante centimeter met een snelheid van één centimeter per seconde voorbij een parallelle oppervlakte te bewegen waarbij de oppervlakten door een vloeistoffilm van één centimeter dik van elkaar worden gescheiden Naast kinematische viscositeit zijn er nog andere methoden om de viscositeit te bepalen zoals Saybolt Universal Viscosity SUV Saybolt Furol viscositeit Engier viscositeit en Redwood viscositeit Aangezien viscositeit omgekeerd evenredig is met temperatuur heeft haar waarde geen betekenis zolang de temperatuur waarop de viscositeit werd vastgesteld niet wordt vermeld Viscositeit absoluut de verhouding van de schuifspanning tot de schuifsnelheid van een vloeistof Wordt meestal uitgedrukt in centipoise Viscositeit kinematisch de absolute viscositeit gedeeld door de dichtheid van de vloeistof Wordt meestal uitgedrukt in centistoke Viscositeit SUS de absolute viscositeit gedeeld door de dichtheid van de vloeistof Wordt meestal uitgedrukt in centistoke Viscositeit SUS Saybolt Universal Seconds SUS of de tijd in seconden die nodig is voor 60 millimeter olie om bij een gegeven temperatuur doorheen een standaardopening te stromen ASTM benaming D88 56 Viscositeitsgraad eender welk systeem dat smeermiddelen volgens viscositeit voor specifieke toepassingen karakteriseert zoals industriële oliën versnellingsoliën motoroliën voor voertuigen versnellingsoliën voor voertuigen en oliën voor zuigermotoren van vliegtuigen Viscositeitsindex VI een vaak gebruikte maatstaf voor de verandering van viscositeit van een vloeistof bij een verandering van temperatuur Hoe hoger de viscositeitsindex hoe kleiner de relatieve verandering in viscositeit bij een verandering van temperatuur Viscositeitsindexverhogende stoffen additieven die de viscositeit van een vloeistof door heel zijn bruikbare temperatuurbereik verhogen Dergelijke additieven zijn polymeren die als gevolg van hun hoge moleculaire gewicht een bindvermogen bezitten en die noodzakelijk zijn voor de formulering van multigrade motoroliën Viscositeitsmeter of viscosimeter een toestel waarmee de viscositeit van een vloeistof wordt bepaald Viscositeitsstabilisator smeermiddeladditief vaak een polymeer met een hoog moleculair gewicht dat de neiging van de viscositeit van een olie om naargelang de temperatuur te veranderen beperkt Viskeus viscositeit bezittend Vaak gebruikt om hoge viscositeit te suggereren Vlampunt Cleveland Open Cup de temperatuur tot waarop een ontvlambare vloeistof moet worden verhit om voldoende stoom af te geven om kortstondig een brandbaar mengsel met lucht te vormen als er onder welomschreven omstandigheden een kleine vlam wordt toegepast ASTM benaming D92 Vloeipunt de laagste temperatuur waarbij kan worden waargenomen dat oliën of distillaatbrandstoffen stromen als deze volgens de omstandigheden die in testmethode ASTM D97 worden beschreven worden afgekoeld Het vloeipunt ligt 3 C 5 F boven de temperatuur waarbij de olie in een testvat geen beweging toont als het vat gedurende vijf seconden horizontaal wordt gehouden Vloeistof Algemene classificatie waartoe vloeistoffen en gassen behoren Vloeistof een algemene classificatie waartoe vloeistoffen en gassen behoren Vloeistof een substantie die gemakkelijk

  Original URL path: https://www.q8oils.nl/NL/Hoofdnavigatie/Overons/Aardolie/Vocabularium/tabid/634/letter/V/Default.aspx (2015-08-10)
  Open archived version from archive