archive-nl.com » NL » R » RAADSINFORMATIE.NL

Total: 248

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Baarle-Nassau - Overzicht
  Economie 08 03 2016 08 maart 2016 19 30 uur Raadzaal Commissie Bestuur en Middelen 09 03 2016 09 maart 2016 19 30 uur Raadzaal Commissie Mens en Maatschappij 10 03 2016 10 maart 2016 19 30 uur Raadzaal Raadsinfoavond 14 03 2016 gemeenteraad 23 03 2016 23 maart 2016 19 30 uur raadzaal gemeentehuis Commissie Ruimte en Economie 12 04 2016 12 april 2016 19 30 uur Raadzaal Commissie

  Original URL path: http://baarle-nassau.raadsinformatie.nl/ (2016-02-15)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Baarle-Nassau - Ingekomen stukken
  Advies Niet filteren Kennis nemen van mededeling uit het college in het kader van de actieve informatieplicht Kennis nemen van deze uitnodiging voor bijeenkomsten binnen de gemeente Baarle Nassau Kennis nemen van deze uitnodiging voor bijeenkomsten buiten onze Gemeente Kennis nemen van dit bericht van een van onze inwoners Kennis nemen van de VNG ledenbrief Ter kennisneming overige berichten Datum publicatie Datum invoer Pas filter toe Zoek Selectie Onderwerp Afzender Omschrijving Advies Datum invoer Details Geen ingekomen stukken gevonden met het huidige filter Kopiëren naar U wilt dit item Kopiëren Kies hieronder de juiste module U wilt dit item Kopiëren naar een module De volgende velden worden niet gekopiëerd nummer afzender datum publicatie omschrijving rubriek advies zaakcode categorie Commissie beleidsveld Koppel met module De volgende velden worden niet gekopiëerd nummer hoofddocument afzender datum publicatie omschrijving rubriek advies type categorie locatie Commissie beleidsveld Koppel met module De volgende velden worden niet gekopiëerd afzender datum publicatie omschrijving rubriek advies categorie Koppel met module De volgende velden worden niet gekopiëerd afzender omschrijving rubriek zaakcode datum locatie Commissie Koppel met module De volgende velden worden niet gekopiëerd nummer afzender datum publicatie omschrijving rubriek advies categorie locatie Commissie Koppel met module De volgende velden worden niet gekopiëerd afzender omschrijving rubriek advies zaakcode datum Koppel met module De volgende velden worden niet gekopiëerd afzender omschrijving rubriek advies datum Koppel met module De volgende velden worden niet gekopiëerd afzender omschrijving rubriek advies datum Koppel met module De volgende velden dient u nog in te vullen Actief De volgende velden worden niet gekopiëerd nummer hoofddocument afzender datum publicatie omschrijving rubriek advies datum invoer zaakcode type datum categorie locatie Commissie beleidsveld Koppel met module De volgende velden worden niet gekopiëerd nummer afzender advies datum invoer zaakcode gekoppeld evenement datum categorie locatie Commissie beleidsveld RIS nummer De volgende velden dient

  Original URL path: http://baarle-nassau.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Baarle-Nassau - Vergadering gemeenteraad 20-01-2016
  Tot december 2015 was de formatie beperkt tot 0 5 Fte Vragen 1 Hoe wordt dit nu ingevuld 2 Worden deze beschikbare uren nu ook maximaal benut voor het doel De heer C A M Severijns Reorganisatie brandweer De redactie van het EenVandaag Opiniepanel heeft in samenwerking met brandweerbonden Vakverening Brandweervrijwilligers VBV FNV CNV en CMHF een online onderzoek uitgevoerd naar gevolgen van de reorganisatie van de brandweer zie bijlage Dit onderzoek vond plaats tussen 20 november 2015 en 15 januari 2016 en is gepubliceerd en behandeld in de uitzending van EenVandaag van afgelopen maandag 18 januari 2016 Uit de resultaten van het onderzoek komen een aantal verontrustende zaken naar voren bijvoorbeeld dat er een grote leegloop is bij vrijwillige brandweerkorpsen en dat veel brandweervrijwilligers ontevreden zijn over keuzes van de leiding Een van de grote punten van discussie is de maatregel om met minder dan zes manschappen uit te rukken Een en ander leidt ertoe dat veel vrijwilligers zich zorgen maken om de veiligheid van brandweerlieden en burgers Ook in Baarle heeft er een inkrimping plaatsgevonden na aansluiting bij de brandweerregio Tegelijkertijd zien we dat de BLS veelvuldig ingezet wordt Vragen 1 Is er in Baarle ook sprake van leegloop 2 Is de bezetting nadien nog verder verlaagd of zijn er onvervulde vacatures 3 Is ook bij ons zo n maatregel ingevoerd om met lagere bezetting uit te rukken 4 En zo ja is de kwaliteit van de brandweerzorg op peil gebleven en hoe wordt de veiligheid van brandweerlieden en burgers gegarandeerd 5 Is de krappe bezetting van invloed op het functioneren van de BLS spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 14 spreker Jong C J de CDA tijdsduur 00 01 58 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 01 53 spreker Jong C J de CDA tijdsduur 00 00 16 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 38 spreker Ulijn G A A CDA tijdsduur 00 01 48 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 18 spreker Vermeer J C M wethouder tijdsduur 00 01 36 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 08 spreker Geerts de Groot M A J Ulicoten tijdsduur 00 01 56 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 01 22 spreker Geerts de Groot M A J Ulicoten tijdsduur 00 00 12 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 37 spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 00 51 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 10 spreker Tilburg J J M van Keerpunt 98 tijdsduur 00 01 42 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 16 spreker Cranenbroek J van wethouder tijdsduur 00 01 37 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 05 spreker Cranenbroek J van wethouder tijdsduur 00 01 36 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 07 spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 00 25 spreker Cranenbroek J van wethouder tijdsduur 00 00 40 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 02 spreker Tilburg J J M van Keerpunt 98 tijdsduur 00 02 09 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 14 spreker Cranenbroek J van wethouder tijdsduur 00 00 50 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 09 spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 00 22 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 01 spreker Cranenbroek J van wethouder tijdsduur 00 00 59 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 02 spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 00 14 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 08 spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 00 43 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 02 14 spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 00 31 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 01 28 spreker Verbunt L M S BAARLE tijdsduur 00 00 34 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 16 spreker Vermeer J C M wethouder tijdsduur 00 00 26 spreker Verbunt L M S BAARLE tijdsduur 00 00 30 spreker Vermeer J C M wethouder tijdsduur 00 00 39 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 10 spreker Verbunt L M S BAARLE tijdsduur 00 00 17 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 03 spreker Vermeer J C M wethouder tijdsduur 00 00 29 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 06 spreker Severijns C A M VPB tijdsduur 00 01 25 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 01 38 spreker Severijns C A M VPB tijdsduur 00 00 01 3 Vaststelling en of aanpassing van de agenda tijdsduur 00 01 05 Open Sluit In het presidium zijn de onderwerpen die op deze concept agenda staan benoemd als punten ter bespreking De raad stelt bij dit agendapunt de eigen agenda vast De burgemeester verzoekt de gemeenteraad akkoord te gaan met het terugnemen van het raadsvoorstel onder agendapunt 10 Vaststelling bestemmingsplan Dorpen 1e correctieve herziening De raad besluit agendapunt 10 te laten vervallen De agenda wordt vastgesteld zonder agendapunt 10 agenda raadsvergadering 20 januari 2016 Agenda spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 01 04 4 Aanwijzen van een voorstemmer tijdsduur 00 00 19 Open Sluit Om de volgorde van de stemmingen en de volgorde van de sprekers te bepalen wordt via loting een voorstemmer aangewezen De heer T G S Adams wordt aangewezen als voorstemmer spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 18 5 Spreekrecht belangstellenden tijdsduur 00 00 12 Open Sluit Belangstellenden kunnen in de gemeenteraad het woord voeren

  Original URL path: http://baarle-nassau.raadsinformatie.nl/vergadering/227982/%2020-01-2016 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Baarle-Nassau - Vergadering Commissie Ruimte en Economie 05-01-2016
  en Economie Datum dinsdag 05 januari 2016 Starttijd 19 30 Voorzitter R Tuijtelaars Locatie Raadzaal Agenda 1 Opening en vaststelling van de agenda Open Sluit De voorzitter de heer R Tuijtelaars opent de vergadering agenda commissie Ruimte en Economie 5 januari 2016 Agenda 2 Spreekrecht belangstellenden Open Sluit Belangstellenden kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter of van te voeren bij de griffier via 013 5075214 3 Besluitenlijst vergadering van 1 december 2015 Open Sluit 2015 12 01 Verslag Ruimte en Economie Notulen 4 Mededelingen en ingekomen stukken 5 Bestemmingsplan Dorpen Open Sluit Vaststelling bestemmingsplan Dorpen 1e correctieve herziening De brieven 10 1 10 2 en 10 18 zijn afkomstig uit de lijst ingekomen stukken aan de raad dd 16 december 2015 Raadsvoorstel bestemmingsplan Dorpen 15int01501 Voorstel Lijst ambtshalve wijzigingen BP Dorpen 1e corr hz 15int01503 Bijlage Nota zienswijzen BP Dorpen 1e correct herz 15int01500 Bijlage Zienswijze Aalders 15ink03829 Bijlage 10 1 Aalders t b v raadsvergadering 11 november 2015 Bijlage 10 2 BN brief aan Aalders zienswijze dorpen Bijlage 10 18 Aalders aanvulling bezwaarschrift Bijlage aanvullende stukken van de heer M Aalders bij bestemmingsplan Dorpen dd 13 december 2015 Bijlage 6 Milieujaarprogramma 2016 Open Sluit

  Original URL path: http://baarle-nassau.raadsinformatie.nl/vergadering/227978/%2005-01-2016 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Baarle-Nassau - Vergadering gemeenteraad 16-12-2015
  spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 48 spreker Tilburg J J M van Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 16 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 18 4 Aanwijzen van een voorstemmer tijdsduur 00 00 23 Open Sluit Om de volgorde van de eventuele stemmingen en de volgorde van de sprekers te bepalen wordt via loting een voorstemmer aangewezen De heer J J M van Tilborg wordt aangewezen als voorstemmer spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 22 5 Spreekrecht belangstellenden tijdsduur 00 06 39 Open Sluit Belangstellenden kunnen in de gemeenteraad het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan Iedereen die het woord wil voeren moet zich tot 4 uur voor de vergadering bij de griffier aanmelden De heer Frans van Gestel voorzitter van Gloria Atletiek maakt gebruik van het spreekrecht spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 46 spreker Gestel F van voorzitter Gloria Atletiek tijdsduur 00 03 54 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 43 spreker Antens M E B Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 15 spreker Gestel F van voorzitter Gloria Atletiek tijdsduur 00 00 13 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 07 spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 00 09 spreker Gestel F van voorzitter Gloria Atletiek tijdsduur 00 00 24 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 07 6 Vaststelling van de besluitenlijst van 11 november 2015 tijdsduur 00 00 30 Open Sluit De besluitenlijst van 11 november 2015 is bijgevoegd Via de site van de gemeente zijn de woordelijke verslagen van de vergaderingen te beluisteren www baarle nassau nl De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld 2015 11 11 besluitenlijst 11 november 2015 Notulen moties en amendementen raad 11 november 2015 Bijlage spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 29 7 Vaststelling van de besluitenlijst van 18 november 2015 tijdsduur 00 00 11 Open Sluit Op 18 november heeft de raad in de beslotenheid gesproken over eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van een voorgenomen collegebesluit over een mogelijk gefaseerde aanleg van de Omlegging Baarle De besluitenlijst van 18 november 2015 is bijgevoegd De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld 2015 11 18 besluitenlijst besloten vergadering van 18 november 2015 Besluit spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 10 8 Verslag van de raadsvergadering na de vergadering van het Gemeenschappelijk Orgaan Baarle GOB van 21 september 2015 tijdsduur 00 00 16 Open Sluit Na de vergadering van het GOB plenair op 21 september 2015 heeft de gemeenteraad van Baarle Nassau kort vergaderd De besluiten zijn terug te vinden in dit verslag Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld verslag vergadering gemeenteraad 21 september 2015 Besluit spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 15 9 Mededelingen tijdsduur 00 00 31 Open Sluit In het kader van de actieve informatieplicht zijn hier de mededelingen van het college aan de orde Raadsleden kunnen hier ook hun mededelingen kwijt Er zijn van de zijde van de raadsleden geen mededelingen Er zijn van de zijde van het college geen mededelingen Burgemeester mevr M H M R de Hoon Veelenturf vraagt de raadsleden aandacht voor een presentje van de Kerstman dat op de vergadertafels ligt spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 30 10 Ingekomen stukken tijdsduur 00 08 51 Open Sluit De lijst ingekomen stukken aan de raad is op woensdag 9 december 2015 bijgevoegd Er zijn ingekomen stukken ter kennisneming en stukken waarvan wordt voorgesteld e e a in handen van het college te stellen ter afdoening De raad besluit over de ingekomen stukken De raad besluit Onderstaande brieven uitnodigingen en andere ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen 1 De heer M Aalders t b v raadsvergadering 11 november 2015 De aanwezigen besluiten de bovenstaande brief wel te willen betrekken bij de behandeling van het onderwerp bestemmingsplan dorpen in de raadsvergadering van 20 januari 2016 2 Van het college aan de heer M Aalders brief aan Aalders zienswijze dorpen 3 Agel Memo geluidbelasting laad loshandelingen Albert Heijn 30 november 2015 4 Van de ABG organisatie Notitie PC cyclus ABG 5 Van het College Memo aanpassing procedure bestemmingsplan Voorgesteld wordt deze memo via het presidium te agenderen voor de vergadering van de commissie Ruimte en Economie op 5 januari 2016 6 Van het College Memo plan Schootsenhoek 7 Van het College Voorbereidingsbesluit vuurwerkopslag 8 Baker Tilly Berk Opdrachtbevestiging voor het controleren van de jaarrekening 9 Gemeente Losser Motie Rekenkamerfunctie 10 Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording archiefwet gemeente Baarle Nassau KPI Kritische Prestatie Indicatoren verslag Baarle Nassau van 2015 07 10 11 KPI verslag Baarle Nassau bijlage 12 Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid Veilig gebruik SUWINET 13 Van het college Memo rapport Suwinet 14 Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Kwartaalbrief uitvoering Wmo 2015 15 Van de provincie Noord Brabant Beleidskader interbestuurlijk toezicht 2016 2019 16 Idem aanbiedingsbrief vervolgproces Veerkrachtig bestuur Voorgesteld wordt deze brief inhoudelijk te behandelen in een vergadering van de commissie Bestuur en Middelen 17 Idem vervolgproces Veerkrachtig bestuur Ten aanzien van het dossier Aalders verzoekt de heer Van Tilborg om een poging tot mediation vanuit het college Onderstaande brieven in handen te stellen van het College ter afdoening 18 Aalders aanvulling bezwaarschrift 19 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties circulaire geïndexeerde bedragen ambtsdragers 20 Van de Raad van State verzoek om voorlopige voorzieningen Bestemmingsplan Maaijkant 11 10 0 raadsvoorstel ingekomen stukken Voorstel 10 1 Aalders t b v raadsvergadering 11 november 2015 Bijlage 10 2 BN brief aan Aalders zienswijze dorpen Bijlage 10 3 Agel Memol geluidbelasting laad loshandelingen Albert Heijn 30 nov 15 Bijlage 10 4 ABG Notitie PC cyclus ABg 15int01565 Bijlage 10 5 aanpassing procedure bestemmingsplan Bijlage 10 6 BN memo aan de raad plan Schootsenhoek Bijlage 10 7 BN voorbereidingsbesluit vuurwerkopslag 15UIT02968 2 Bijlage 10 8 BTB Opdrachtbevestiging voor het controleren van de jaarrekening Bijlage 10 9 Gem Losser Motie Rekenkamerfunctie Motie 10 10 KPI verslag BaarleNassau 2015 07 10 definitief Bijlage 10 11 KPI verslag Baarle Nassau bijlage Bijlage 10 12 Veilg gebruik Suwinet Bijlage 10 13 memo van het college inzake SUWINET Bijlage 10 14 Min VWS Kwartaalbrief uitvoering Wmo 2015 Bijlage 10 15 Prov N B Beleidskader interbestuurlijk toezicht 2016 2019 Bijlage 10 16 Prov N B aanbiedingsbrief vervolgproces Veerkrachtig bestuur Bijlage 10 17 Prov N B vervolgproces V KB def Bijlage 10 18 Aalders aanvulling bezwaarschrift Bijlage 10 19 BZK circulaire geïndexeerde bedragen ambtsdragers 15INK05779 Bijlage 10 20 RvS verzoek om voorlopige voorzieningen Bp Maaijkant 11 Bijlage spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 01 02 spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 01 39 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 55 spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 00 28 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 19 spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 00 15 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 05 spreker Tilburg J J M van Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 49 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 19 spreker Jong C J de CDA tijdsduur 00 00 19 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 04 spreker Rijvers A J M Ulicoten tijdsduur 00 00 12 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 21 spreker Antens M E B Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 33 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 16 spreker Tilburg J J M van Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 39 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 35 11 Verzoek tot financiële medewerking in de totstandkoming van een verenigingsaccommodatie voor Gloria Atletiek bevat stemmingen tijdsduur 00 52 56 Open Sluit De raad wordt voorgesteld om alleen binnen realistische en haalbare kaders te komen tot het realiseren van een nieuw verenigingsgebouw voor en door Gloria Atletiek Met een te verwachten tekort van 241 000 wordt voorgesteld om het tot op heden gevoerde beleid in deze nogmaals te herbevestigen De raad besluit om kennis te nemen van het verzoek van Atletiekvereniging Gloria inzake de wens tot een financiële bijdrage om te kunnen komen tot het realiseren van een nieuw verenigingsgebouw dat het tekort op de te verwachten bouwkosten ad 241 000 te groot is het college opdracht te geven om te komen met een notitie waarin uitgangspunten voor te stellen kaders worden verwoord Raadsvoorstel Gloria atletiek Voorstel Bijlage 1 15ink04453 brief Gloria Atletiek 5 oktober 2015 Bijlage spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 49 Stemming Verzoek tot financiële medewerking in de totstandkoming van een verenigingsaccommodatie voor Gloria Atletiek voor BAARLE Leden J J M van Tilborg L M S Verbunt CDA Leden T G S Adams C J de Jong R J M Tuijtelaars G A A Ulijn Keerpunt 98 Leden M E B Antens J J M van Tilburg Ulicoten Leden M A J Geerts de Groot A J M Rijvers VPB Leden C A M Severijns spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 03 38 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 13 spreker Antens M E B Keerpunt 98 tijdsduur 00 06 04 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 12 spreker Severijns C A M VPB tijdsduur 00 05 52 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 17 spreker Geerts de Groot M A J Ulicoten tijdsduur 00 01 32 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 12 spreker Ulijn G A A CDA tijdsduur 00 03 32 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 29 spreker Cranenbroek J van wethouder tijdsduur 00 06 28 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 20 Tweede termijn spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 01 42 spreker Antens M E B Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 06 spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 00 09 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 08 spreker Antens M E B Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 04 spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 00 02 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 05 spreker Antens M E B Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 04 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 11 spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 02 38 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 15 spreker Antens M E B Keerpunt 98 tijdsduur 00 04 38 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 12 spreker Severijns C A M VPB tijdsduur 00 02 47 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 13 spreker Geerts de Groot M A J Ulicoten tijdsduur 00 00 41 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 10 spreker Ulijn G A A CDA tijdsduur 00 01 01 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 04 spreker Antens M E B Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 06 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 31 spreker Cranenbroek J van wethouder tijdsduur 00 01 26 spreker Antens M E B Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 24 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 02 spreker Cranenbroek J van wethouder tijdsduur 00 02 07 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 27 spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 00 05 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 26 Schorsing spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 01 14 spreker Geerts de Groot M A J Ulicoten tijdsduur 00 01 02 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 17 12 Actualisatie grondexploitatie Maaijkant 2e fase bevat stemmingen tijdsduur 00 10 22 Open Sluit De raad wordt gevraagd in te stemmen met de geactualiseerde grondexploitatie voor het plan Maaijkant 2e fase met een verwacht positief resultaat en daarmee toestemming te verlenen voor het opstarten van de planvorming voor het plan Maaijkant 2e fase De raad besluit met de stemmen van de leden van de fractie van Keerpunt 98 2 tegen in te stemmen met de geactualiseerde grondexploitatie voor het plan Maaijkant 2e fase met een verwacht positief resultaat en daarmee toestemming te verlenen voor het opstarten van de planvorming voor het plan Maaijkant 2e fase Raadsvoorstel actualisatie Grex Maaijkant 2e fase Voorstel Grex Maaijkant 151029 gemeenteraad Bijlage Stedenbouwkundige opzet Maaijkant 2e fase grondgebruik en fasering Bijlage spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 39 Stemming Actualisatie grondexploitatie Maaijkant 2e fase voor BAARLE Leden J J M van Tilborg L M S Verbunt CDA Leden T G S Adams C J de Jong R J M Tuijtelaars G A A Ulijn Ulicoten Leden M A J Geerts de Groot A J M Rijvers VPB Leden C A M Severijns tegen Keerpunt 98 Leden M E B Antens J J M van Tilburg spreker Tilburg J J M van Keerpunt 98 tijdsduur 00 01 14 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 03 spreker Geerts de Groot M A J Ulicoten tijdsduur 00 01 20 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 16 spreker Cranenbroek J van wethouder tijdsduur 00 00 41 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 01 spreker Tilburg J J M van Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 35 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 02 spreker Cranenbroek J van wethouder tijdsduur 00 01 08 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 06 spreker Tilburg J J M van Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 32 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 03 spreker Cranenbroek J van wethouder tijdsduur 00 00 29 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 04 spreker Cranenbroek J van wethouder tijdsduur 00 01 00 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 09 Tweede termijn spreker Tilburg J J M van Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 44 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 02 spreker Geerts de Groot M A J Ulicoten tijdsduur 00 00 20 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 53 13 Budgetoverhevelingen bevat stemmingen tijdsduur 00 03 58 Open Sluit De raad wordt gevraagd in te stemmen met de budgetoverhevelingen van 2015 naar 2016 van in totaal 256 000 De gemeenteraad besluit unaniem 1 In te stemmen met de budgetoverhevelingen van 2015 naar 2016 2 Via een wijziging van de begroting 2015 het bedrag van de budgetoverhevelingen 256 000 in te storten in de reserve overboeking restant budget 3 Via een wijziging van de begroting 2016 het bedrag van de budgetoverhevelingen 256 000 te onttrekken aan de reserve overboeking restant budget 15int01659 Raadsvoorstel budgetoverhev 2015 2016 Voorstel spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 24 Stemming Budgetoverhevelingen voor BAARLE Leden J J M van Tilborg L M S Verbunt CDA Leden T G S Adams C J de Jong R J M Tuijtelaars G A A Ulijn Keerpunt 98 Leden M E B Antens J J M van Tilburg Ulicoten Leden M A J Geerts de Groot A J M Rijvers VPB Leden C A M Severijns spreker Antens M E B Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 32 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 04 spreker Severijns C A M VPB tijdsduur 00 00 11 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 03 spreker Severijns C A M VPB tijdsduur 00 00 02 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 01 13 spreker Antens M E B Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 08 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 10 spreker Dame H H raadsgriffier tijdsduur 00 00 10 spreker Tilborg J J M van BAARLE tijdsduur 00 00 05 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 55 14 Financiële verordening bevat stemmingen tijdsduur 00 04 16 Open Sluit De raad wordt gevraagd de bijgevoegde aangepaste financiële verordening van de gemeente Baarle Nassau vast te stellen zodat deze per 1 januari 2016 in werking kan treden De raad besluit unaniem 1 De aangepaste financiële verordening van de gemeente Baarle Nassau vast te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2016 2 Deze verordening in de plaats te laten treden van de Financiële verordening gemeente Baarle Nassau vastgesteld door de raad op 4 september 2013 Raadsvoorstel financiële verordening Voorstel Financiële verordening BN miv 1 1 2016 15int01886 Bijlage Toelichting financiële verordening per 1 1 2016 15int01887 Bijlage spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 31 Stemming Financiële verordening voor BAARLE Leden J J M van Tilborg L M S Verbunt CDA Leden T G S Adams C J de Jong R J M Tuijtelaars G A A Ulijn Keerpunt 98 Leden M E B Antens J J M van Tilburg Ulicoten Leden M A J Geerts de Groot A J M Rijvers VPB Leden C A M Severijns spreker Antens M E B Keerpunt 98 tijdsduur 00 01 16 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 17 spreker Antens M E B Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 03 spreker Hoon M H M R de burgemeester tijdsduur 00 00 05 spreker Antens M E B Keerpunt 98 tijdsduur 00 00 05 spreker Hoon

  Original URL path: http://baarle-nassau.raadsinformatie.nl/vergadering/136424/%2016-12-2015 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Baarle-Nassau - Vergadering GOB Plenair 15-12-2015
  Cultureel Centrum Baarle Agenda 1 Alle vergaderstukken Open Sluit 00 GOB plenair 15 12 2015 agenda Agenda 03 GOB plenair 20150921 verslag concept Bijlage 05 BIB GOBvoorstel begroting 2016 Voorstel 05 BIB toelichting Begroting 2016 Bijlage 05 BIB Begroting 2016 Baarle 26 10 2015 15ink05021 Bijlage 06 CCB GOBvoorstel begroting 2016 Voorstel 06 CCB aanbiedingsbrief begroting 2016 Bijlage 06 CCB Begroting 2016 Bijlage 07 CCB GOBvoorstel huisvesting Voorstel 07 CCB

  Original URL path: http://baarle-nassau.raadsinformatie.nl/vergadering/238670/%2015-12-2015 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Baarle-Nassau - Vergadering Commissie Ruimte en Economie 09-12-2015
  exporteren De volgende documenten kunnen niet worden meegnomen in de export Laden Annuleren Ga verder Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimte en Economie Datum woensdag 09 december 2015 Starttijd 19 30 Voorzitter R Tuijtelaars Griffier H Dame Locatie gemeentehuis Baarle Nassau Agenda 1 Opening Open Sluit De voorzitter de heer R Tuijtelaars opent de vergadering 2 Bespreking concept omgevingsvisie Open Sluit Bijgevoegd 1 Aanbiedingsmemo

  Original URL path: http://baarle-nassau.raadsinformatie.nl/vergadering/232134/%2009-12-2015 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Baarle-Nassau - Vergadering Commissie Mens en Maatschappij 03-12-2015
  export Laden Annuleren Ga verder Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Commissie Mens en Maatschappij Datum donderdag 03 december 2015 Starttijd 19 30 Voorzitter G Ulijn Locatie Raadzaal Agenda Algemeen 1 Opening en vaststelling agenda 2 Spreekrecht belangstellenden 3 Verslagen op hoofdlijnen van de vergaderingen van 8 oktober en 4 november 2015 Open Sluit conceptverslag Commissies M M B M 8 10 Bijlage 2015 11 04 Verslag commissie Mens en Maatschappij Bijlage 4 Mededelingen en ingekomen stukken Onderwerpen vanuit het College 5 Benoeming burgerlid beheerscommissie bibliotheek Open Sluit Raadsvoorstel Voorstel Administratieve afspraak bibliotheek Baarle 2015 2018 DEFversie 15ink04776 Bijlage CV Nelly Pieke 15ink03850 Bijlage DMSEmail 15ink03644 Bijlage DMSEmail 15ink03849 Bijlage memo benoemen burgerlid beheerscommissie argument 15int01676 Bijlage 6 Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV Open Sluit Raadsvoorstel Jurgen 2 Voorstel DMSPRV S 3135494E543031353130 1 Bijlage Gemeenschappelijke regeling RAV 2009 oud 15ink04705 Bijlage INT 15121200 GR RAV vergelijking oud en nieuw 15ink05136 Bijlage RAV GR versie 4 met de aanpassing oktober 2015 15ink05135 Bijlage Wijziging GR RAV begeleidende brief 15ink04707 Bijlage 7 Verzoek tot financiële medewerking in de totstandkoming van een verenigingsaccommodatie voor Gloria atletiek Open Sluit raadsvoorstel Gloria Atletiek nwp Voorstel Bijlage 1 15ink04453 brief Gloria Atletiek 5

  Original URL path: http://baarle-nassau.raadsinformatie.nl/vergadering/137008/%2003-12-2015 (2016-02-15)
  Open archived version from archive •