archive-nl.com » NL » R » RATIOVINCIT.NL

Total: 15

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • www.RatioVincit.nl
  terugkeer naar een gouden dollar en wijst enkele door anderen voorgestelde alternatieve geldsystemen af The Tragedy of the Euro Uitgebreide samenvatting van Philipp Bagus boek The Tragedy of the Euro een kritische politiek economische analyse van de euro en de schuldenproblemen Over de Zuid Europese Rentes en de Rol van de Euro Hoe de Zuid Europese landen door de euro jarenlang kunstmatig lage rentes hadden grote schulden opbouwden en in

  Original URL path: http://www.ratiovincit.nl/ (2015-12-03)
  Open archived version from archive


 • De Gouden Standaard in 40 Vragen en Antwoorden
  een honderd procent dekking de goudenmuntstandaard of goudreservestandaard Deze bestaat uit gouden munten zoals het vroegere gouden tientje en aan toonder in goud inwisselbare bankbiljetten Tegenwoordig zou digitaal goudgeld prima mogelijk zijn Er hebben ook pseudo goudstandaards bestaan zoals de goudkernstandaard Nederland in 1918 1936 en de goudwisselstandaard Nederland in 1945 1971 Bij beide bestond de dekking maar deels uit goud had de inwisselbaarheid restricties en was die vaak alleen weggelegd voor overheden en centrale banken De systemen waar deze pseudo standaards in zaten zoals het systeem van Bretton Woods in 1944 1971 werden stopgezet omdat door ongedekte geldschepping de inwisselbaarheid van het geld niet meer kon worden nagekomen 9 Leidt de gouden standaard tot nog meer excessieve winsten voor banken Nee integendeel Een stipt nageleefde gouden standaard kent geen winsten op basis van het privilege op geldschepping maar alleen uit investeringen met bestaand spaargeld en het leveren van overige bancaire diensten Dat komt iedereen ten goede Goud moedigt sparen en investeren aan geldschepping juist schulden Van belang is dus wel dat men geen fractionele reserves toestaat en er geen daarmee samenhangende overheidsgaranties op bankactiviteiten zijn De markttucht op een vrije bankenmarkt zonder centrale bank zou fractioneel bankieren ontmoedigen omdat vrije burgers er nimmer voor zouden kiezen Banken zijn dan gewoon bedrijven met normale winsten en verplichte naleving van contracten zoals volledige gouddekking Goud is ook het enige middel dat het ontstaan van een ongerechtvaardigde bonuscultuur voorkomt 10 Is er met goud een even grote welvaart als nu Een betere vraag is hoeveel welvaart er is misgelopen met het huidige geldsysteem Met goud zou er veel minder verspilling zijn en veel meer echte welvaartsgroei op basis van productieve arbeid waarmee in de primaire behoeften wordt voorzien voeding kleding woonruimte veiligheid en gezondheid In de consumptiemaatschappij die de afgelopen decennia is onstaan door goedkoop kredietgeld worden veel schaarse middelen gebruikt en verknoeid aan niet primaire behoeften Bijvoorbeeld een vastgoedbubbel in de private sector banken en financiële instellingen die door geldschepping en rentes kunstmatig groot en rijk worden peperdure legers oorlogen een bureaucratische publieke sector veel wijken met grote dure huizen en snelwegen maar ook uitbreiding van assortimenten in de winkels luxeproducten evenementen en veel managers en adviseurs Deze gebruiken of vernietigen schaarse economische bronnen mensen kapitaalgoederen grondstoffen maken de echt belangrijke zaken onmogelijk door de prijsopdrijving en verarmen de rest van de samenleving Het huidige geldsysteem en de bijbehorende consumptiemaatschappij hebben voor een kwetsbare schijnwelvaart gezorgd Op een aantal manieren zijn de meeste mensen armer dan ze lijken Het geld is thans ongedekt door goud en of zilver dus er ontbreekt een echte relatief vaste waarde die men voor de arbeid krijgt Door fractioneel bankieren is er een voortdurende koopkrachtdaling wat verspillende consumptie aanmoedigt en bestaat het risico om bij een bankrun alle spaargeld te verliezen De meeste consumptiegoederen en inboedels zijn bijna waardeloos omdat ze al snel na aankoop en door gebruik afgeschreven raken En als men al geld krijgt bij de verkoop van gebruikte goederen is de koopkracht daarvan sinds de aankoop verder gedaald Ook dalen de huizenprijzen wat het virtuele vermogen verder aantast Bij een bankrun waar door fractioneel bankieren des te meer risico op bestaat zal blijken dat tegenover de spaartegoeden nog veel meer schulden bestaan Bij een bankrun zijn de vele niet primaire spullen die mensen hebben sowieso ongewild door overaanbod en of ontbrekende vraag De pensioentegoeden zitten grotendeels in beleggingen als aandelen staats obligaties en vastgoed waarvan de prijzen sterk fluctueren en niet zelden instorten zeker in het huidige piramide geldsysteem De consumptiemaatschappij is dus geen sterkte van onze economie maar een zwakte Het bezit van de natuurlijke geldsoorten goud en zilver kent geen van deze nadelen en risico s de waarde ervan is op lange termijn altijd relatief vast ten opzichte van alle andere goederen Goud en zilver zijn gestolde productieve arbeid de echte welvaart Onder goud is geld veel schaarser zijn de rentes hoger en groeit de reële economie meer dan thans onder het goedkope fiatgeld dat improductieve projecten mogelijk maakt die anders niet of in mindere mate van de grond zouden komen De mensheid had onder een consequent volgehouden gouden standaard al veel verder ontwikkeld kunnen zijn dan nu Zonder fiatgeld kunnen bronnen productief worden aangewend en de reële welvaart de primaire behoeften vergroten Kredietverstrekking boven spaargeld leidt slechts tot statistisch hogere economische groei maar geen reële groei in koopkracht Zij geeft alleen herverdeling van welvaart doordat de eerste ontvangers van het nieuwe geld koopkracht elders wegnemen Alleen meer goederenproductie betekent meer welvaart Als geldschepping tot welvaartsgroei leidde kon men de armoede razendsnel uit de wereld helpen via de geldpers 11 Geldschepping is toch nodig om in de marktvraag naar geld te voorzien Nee Wie het geldaanbod onder goud onvoldoende vindt stelt eigenlijk dat de markt faalt en zal de vraag moeten beantwoorden wanneer er dan wel voldoende van is en volgens welke maatstaf Kenmerkend voor elk economisch goed is dat er altijd een tekort van is om in elke actuele behoefte te voorzien Maar elke geldhoeveelheid is in het algemeen gesproken voldoende om als ruilmiddel van alle goederen te functioneren Geldschepping lost een geldtekort niet op omdat de prijzen daardoor stijgen en er dus weer meer geld nodig zou zijn Niet de geldhoeveelheid op zich maar de koopkracht ervan bepaalt de rijkdom Onder de gouden standaard krijgt spaargeld een nuttige bestemming Geldcreatie boven het spaargeld zoals nu gebeurt verstoort het marktproces Kunstmatig lage rentes door centrale banken bevorderen dit Dit leidt tot een vraagoverschot naar geld en prijsinflatie Het aanbod aan nieuw geld schept de vraag eerder dan andersom 12 Belemmert goud niet de vrijheid om krediet te krijgen Ook onder een gouden standaard bestaan kredieten bij voldoende ter uitlening aangeboden geld en als de lener genoeg rente betaalt Een zeer belangrijk punt is dat onder goud de kost prijzen door innovaties steeds dalen waardoor a minder krediet nodig is voor dezelfde investeringen en b er geld zo overblijft voor nieuwe ondernemingen en producten Geldgroei is voor kredieten dus onnodig productiviteitsgroei maakt geld beschikbaar Op een vrije markt is de rente altijd passend om voldoende spaargeld aan te trekken en als krediet uit te geven Alleen goederen en diensten met voldoende afnemers worden onder goud geproduceerd Daarmee wordt de goederenproductie vergroot dalen de prijzen blijven er meer geld en andere productiemiddelen over voor andere investeringen en consumptie en stijgt de welvaart Goud zonder fractionele reserves voorkomt dat anderen in de samenleving gedwongen meebetalen aan andermans geldscheppende kredieten door hogere prijzen Geldscheppende hypotheken kredieten en derivaten in het huidige fiatgeldsysteem stelen koopkracht en dus welvaart bij anderen en maken van de ontvangers een valse economische elite Men kan zich ook afvragen waarom die voorzieningen er zouden moeten zijn Geld bijmaken voor investeringen drijft de prijzen op omdat kredieten vooraf gaan aan de productie wat weer meer nieuw geld nodig maakt Krediet kan onder goud worden verstrekt als spaarders hun geld tegen rentevergoeding een bepaalde tijd uitlenen aan de bank via allerhande geldfondsen aandelen of obligaties Hierdoor ontstaan er niet meerdere claims van zowel bank als klant op hetzelfde geld zoals onder fractioneel bankieren 13 Kunnen mensen nog wel een hypotheek krijgen onder een gouden standaard Niet de vraag naar hypotheken moet voorop staan maar naar woningen Woningbouw tast niemands eigendom aan hypotheken door geldschepping wel want zij zorgen voor prijsstijgingen niet alleen van huizen Veel van de huidige geldscheppende hypotheken zouden op een vrije markt zonder overheidsgaranties niet eens bestaan omdat de risico s op wanbetaling te groot zijn Dat bewijst de marktverstoring ervan en verklaart de huizenbubbels die in diverse landen de laatste jaren zijn geknapt wat een terugkeer van de huizenmarkt naar de normale toestand is Hypotheken en kredieten zijn daarom geen rechtvaardiging voor het huidige fiatgeld Discutabel is dus of hypotheken het wonen echt betaalbaarder maken Onder een gouden standaard kan men minstens evenveel huizen bouwen als nu vooral als de woningmarkt wordt geflexibiliseerd Bovenal kan men ook een huis huren en intussen werken en sparen om met eigen vermogen een huis te kopen Dat stimuleert zuinigheid maakt echt kapitaal op spaarrekeningen of in beleggingen beschikbaar voor investeringen in de woningbouw en zorgt ervoor dat mensen eerst een aantal jaren productief zijn voor zij met de opbrengst daarvan een huis kopen Met de huidige geldscheppende en ontwrichtende hypotheken is dat allemaal precies tegenovergesteld 14 Is de gouden standaard vatbaar voor speculanten Gouden standaards hebben een vaste koers tegenover elkaar omdat zij alle een goudgewicht zijn En overheden of banken hebben altijd de plicht tot inwisseling tegen de vastgelegde koers Hiertegen valt niet te speculeren mits men de gouden standaard handhaaft en geen ongedekt geld uitgeeft Speculanten zijn overigens nuttig omdat zij de marktwerking versoepelen en een signaalfunctie hebben voor de onderliggende economische factoren Zij zijn eigenlijk de thermometer van een markt 15 Is er een centrale bank nodig voor een gouden standaard Nee goud behoeft geen centrale bank Die verleidt beleidsmakers en bankiers tot misbruik De gouden standaard kan men wettelijk vastleggen en de bankenmarkt vrijgeven Ook kan de standaard worden geprivatiseerd waarbij banken zelf zorgen voor inwisselbaarheid van geld tegen een zeker goudgewicht Een vrije bankenmarkt leidt automatisch tot het gebruik van edelmetalen als geld wegens het vertrouwen dat daarin bestaat De goudhoeveelheid wordt dan door vraag en aanbod bepaald en is altijd een weergave van de wensen van het publiek Vrij concurrerende banken moeten om hun reputatie denken en contracten naleven zoals inwisseling van geld in goud Daarom zullen zij deugdelijk geld uitgeven temeer er geen bank der banken is die hen uitkoopt als zij fractioneel bankieren en in de problemen komen Eventueel kunnen overheden de ongedekte geldschepping als fraude bestempelen 16 Een centrale bank is toch nodig voor prijsstabiliteit door rente en geldhoeveelheid te regelen Prijsstabiliteit als beleidsdoel verdoezelt slechts de gevolgen van geldschepping die de prijzen beïnvloedt en groepen bevoordeelt die met het nieuwe geld tegen oude prijzen goederen kopen ten koste van de latere ontvangers Prijsindexen en de term prijsniveau zijn misleidend omdat prijzen nooit over de gehele linie in hetzelfde tijdvak geleidelijk en voor iedereen stijgen Per individu kan geldschepping enorm verschillend uitpakken afhankelijk van het uitgavenpatroon Ook missen de monetaire autoriteiten de benodigde alomvattende informatie voor stabilisering wat de gestage prijsstijgingen en de bubbels in aandelen en vastgoed die buiten de indexcijfers worden gehouden bewijzen Het manipuleren van prijzen de koopkracht of de effectieve vraag door centrale banken is een zwaktebod en symptoombestrijding van het eigen beleid Op een vrije bankenmarkt is dat allemaal overbodig klanten stappen gewoon naar een andere bank als de geldkwaliteit van de ene bank hen niet meer bevalt Onder goud is prijsstabiliteit bovendien de norm al is absolute stabiliteit onhaalbaar omdat de voorkeuren van consumenten de goudhoeveelheid en de goederenhoeveelheden steeds wijzigen Deze onzekerheid is mede de bestaansreden van geld en de keuze voor goud 17 Overheden kunnen de gouden standaard toch zomaar schenden of opheffen Dat kunnen overheden met elke grond wetsbepaling maar dat maakt wetten niet overbodig Het argument pleit niet tegen een gouden standaard maar alleen tegen een centrale bank en overheidsbemoeienis met geld Dus eerder voor vrij bankieren Bij schending is duidelijk wie er wanneer bedrog pleegt En van fiatgeld weten we zeker dat beleidsmakers eigendommen aantasten Een echte gouden standaard zou men onafhankelijk kunnen definiëren net als de meter en de kilo of wordt contractueel vastgelegd tussen een private bank en zijn klanten De overheid kan zich beperken tot wetgeving die schending ervan fraude verbiedt De tucht van de vrije markt zorgt voor betrouwbare banken en hun geld 18 Met goud zijn we toch afhankelijk van Rusland China of Zuid Afrika We zijn nooit verplicht goud van hen te kopen als ze het al exporteren De goudhoeveelheid en de groei daarvan zijn voor de geldfunctie irrelevant net zoals de geldhoeveelheid voor de welvaart in het algemeen niet van belang is Nieuwe goudvondsten zijn maar een fractie van de al gevonden en bewaard gebleven hoeveelheid Echt groot is de schade daarom niet als landen geen goud meer willen leveren En zij zouden dan helemaal moeten stoppen met goudwinning want door levering aan andere landen kan het alsnog bij vijandige landen terecht komen Hiermee zouden de goudproducenten zichzelf benadelen Denkbaar is daarom zelfs dat de economische invloed op goudproducerende landen groter wordt dan de invloed van hen 19 Leidt een gouden standaard niet tot oorlogen om goud zoals om olie Dat is meer een vraag die eerder de politiek betreft dan goud De fout van oorlogen voeren zit bij mensen niet bij goud Een gouden standaard moedigt oorlogen niet aan Een strikt gehanteerde gouden standaard ontmoedigt zelfs oorlogen omdat ze niet meer met de geldpers kunnen worden gefinancierd Theoretisch gesproken zelfs als er oorlog om goud zou uitbreken zou deze zeer beperkt in omvang en duur zijn omdat het goudgeld simpelweg opraakt De vroegere plunderingen van goud in Zuid Amerika namens Europese vorsten zijn verder geen argument tegen legitieme goudvondsten En fiatgeld maakt niet alleen oorlogen mogelijk maar lokt ook weer nieuwe uit onder meer door de economische chaos die het veroorzaakt 20 Kan de overheid nog wel belasting heffen onder de gouden standaard Ja Een groot voordeel bij goud is dat overheden en centrale banken niet meer onderling tot aankoop van staatsobligaties kunnen beslissen waarmee de geldhoeveelheid wordt vergroot en pijnlijke directe belastingen worden omzeild Zowel belastingen als staatsleningen moeten bij goud komen uit bestaand geld De scheiding van geld en staat verhoogt de transparantie in de politiek enorm 21 Leidt een gouden standaard tot schadelijke deflatie Prijsdalingen hebben ten onrechte een slechte naam gekregen doordat zij voor velen synoniem zijn met crises Maar dalende prijzen door welvaartsvergrotende innovaties die onder een gouden standaard de regel zullen zijn hebben daar niets mee van doen Crises ontstaan door een inzakkende schuldenberg van fractioneel fiatgeld en daar is onder goud geen sprake van Goud en andere goederen zijn onder de gouden standaard met volledige dekking steeds in balans met elkaar Hoogconjunctuur onder goud is een teken van vergroting van de goederenhoeveelheid en geeft prijsdeflatie tegenover goud men kan er meer voor kopen wat meer welvaart betekent Dat stimuleert dan weer goudwinning geeft vervolgens prijsinflatie door het grotere goudaanbod maar dat bevordert ook het gebruik van goud in andere goederen dan geld Daarvan dalen dan de prijzen Goud kent een zeer elastische vraag De cyclische werking van het systeem is dus omgedraaid en minder hevig en onvoorspelbaar dan nu In de periode 1873 1896 was er in Amerika en Duitsland deflatie en tegelijk economische groei Dalende prijzen ontmoedigen ondernemers niet omdat hun winstmarges voldoende kunnen blijven 22 De gouden standaard veroorzaakte of verergerde toch de Grote Depressie in de jaren dertig Nee De kiem van de Grote Depressie lag in het feit dat men in Groot Brittannië na de Eerste Wereldoorlog niet terugkeerde naar de klassieke goudstandaard maar de goudwisselstandaard instelde Dat gebeurde bovendien tegen de vooroorlogse volgens sommigen achterhaalde pondkoers en met restricties op de inwisselbaarheid in goud Dit leidde door de onderlinge koppeling via de goudwisselstandaard in Europese landen en Amerika in de verdere jaren twintig tot grote ongedekte geldschepping Vanaf najaar 1929 stortte dit kaartenhuis ineen wat feitelijk een terugkeer van de markt naar het basisgeld goud inhield President Roosevelt had in 1933 niet de gouden standaard moeten loslaten om de crisis op te lossen maar had beter de Federal Reserve kunnen opheffen Het loslaten van goud in de jaren dertig in vele landen verstoorde juist het oplossen van de crisis doordat landen zo onderling devalueerden en een vorm van protectionisme bedreven Thans wordt dit herhaald met de dreigende valuta oorlog door geldschepping De Tweede Wereldoorlog was een uitloper van deze instorting Een bijna identieke goudwisselstandaard werd vanaf 1944 herhaald in het door de dollar gedomineerde systeem van Bretton Woods dat in de periode 1968 1971 tot een eind kwam en leidde tot het geheel loslaten van goud in 1971 de Nixon shock Vervolgens brak een periode van grote monetaire en economische onrust aan in de jaren zeventig en tachtig Er doen zich dus al vele decennia heftige conjunctuurgolven voor mogelijk gemaakt door ongedekte geldschepping De huidige crisis is er ook weer een voorbeeld van Met een deugdelijke en stipt gehandhaafde gouden standaard was dit alles voorkomen 23 De gouden standaard belemmert toch volledige werkgelegenheid Nee Werkloosheid komt niet door een geldtekort of vraagtekort maar door lonen boven het marktniveau een starre arbeidsmarkt en wetgeving die werken ontmoedigt Dus verstoring van het prijsmechanisme waarbij loon de prijs voor arbeid is Geldschepping lost dit niet op en tast daarbij de reële lonen aan Op een vrije arbeidsmarkt neigen de lonen naar overeenstemming met de arbeidsproductiviteit en is er optimale werkgelegenheid Dit vereist geen geldschepping en een gouden standaard belemmert dit proces dus niet Het prijsmechanisme zelf volstaat om vraag en aanbod van schaarse middelen met elkaar in overeenstemming te brengen En na vele decennia van enorme geldschepping zitten velen zonder werk in het sociale stelsel wellicht bevordert geldschepping dit zelfs 24 Veroorzaken nieuwe goudvondsten niet alsnog een conjunctuurcyclus Nee Goudvondsten verstoren niet het marktproces zoals ongedekte kredietschepping doet maar zijn er onderdeel van Zij vormen eerder fluctuaties dan cycli zijn enigszins voorspelbaar en altijd beperkt tot hoogstens de gevonden goudhoeveelheid Ongedekt fiatgeld wordt onbeperkt bijgemaakt Het gevonden goud kan ook worden verwerkt tot sieraden decoratie instrumenten apparaten en dergelijke die dan goedkoper kunnen worden Goudzoekers worden gedreven door een voldoende hoge goudprijs zich uitend in voorafgaande prijsdalingen van andere goederen Zo is er altijd een evenwicht tussen goud en andere goederen 25 Waren er ook economische crises in tijden van goud Ja wanneer overheden en bankiers de goudstandaard de facto loslieten Op papier bestond de convertibiliteit nog wel maar in praktijk leenden de banken creeërden de bankiers leningen in veelvoud van hun reserves na bemoeienis van overheden en verlaging van de reserve vereisten door centrale banken Dit leidde en leidt nog steeds tot conjunctuurcycli met crises zoals die in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw en sinds 2007 Een stipte handhaving van de gouden standaard kan dat alles voorkomen De zwakte

  Original URL path: http://www.ratiovincit.nl/GoudenStandaard.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Vrij Bankieren in 25 Vragen en Antwoorden
  naar ongedekt geld door klanten zal nimmer groot zijn wegens het risico om met niet inwisselbaar geld te blijven zitten Er bestaan dan immers meer claims op het edelmetaal dan er als bankreserves aanwezig zijn Omdat er dan geen overheidsgaranties bestaan is dit geld waardeloos en is men het kwijt Mensen kunnen ook kiezen voor gouden munten goudgewichten waardepapieren en andere betaalmethoden Eenvoudig bij te maken biljetten en vooral digitale rekeningen zijn niet de enige geldvorm Een bank heeft een beperkte klantenkring door de vrije concurrentie Het geld komt al snel bij klanten van andere banken terecht die het willen wisselen in goud of zilver Ongedekt geld maken betekent feitelijk het weggeven van de eigen goud en zilvervoorraad met faillissement tot gevolg Banken zullen niet collectief afspreken om aan fractioneel bankieren te doen omdat de klanten toch wel komen aanwaaien op zoek naar kwaliteit en betrouwbaarheid Er bestaat op de vrije markt voor ondernemers immers een prikkel om kartels te breken door onder de prijs te duiken en of betere producten te maken Niemand zou bij het zelf deponeren van goud bij een bank op een spaarrekening in ruil daarvoor geld accepteren zonder volledige inwisselbaarheid Anders zou men het eigen goud eigenlijk weggeven Merk op dat banken op microschaal de prikkel hebben om niet aan inflatie te doen wachten tot de lonen en prijzen stijgen doen zij niet en evenmin zouden zij indexcijfers gebruiken Dat zijn typisch hulpmiddelen voor een collectivistisch en politiek gedreven bankensysteem Banken zouden evenmin zomaar eigen geld van de markt deflatie halen want dat zou hen marktaandeel en winst kosten hun investeringen onaantrekkelijk maken en henzelf vatbaar voor overname 7 Zullen bankiers op de vrije markt wel een gouden standaard handhaven Ja omdat hun klanten dat zullen eisen De tucht van de vrije markt werkt ook hier onovertroffen De straf voor bankiers die frauderen met geld is dat er bankruns onstaan klanten hun rekening opzeggen en naar een concurrent overstappen en zij bovendien processen aanspannen tegen de bankiers wegens schade aan hun eigendommen Dit geldt ook voor de niet klanten in bezit van geld dat de bank heeft uitgegeven Banken zouden hierdoor razendsnel failliet gaan Politici en centrale bankiers daarentegen hebben de gouden standaard al vaak geschonden er pseudo standaards voor in de plaats opgezet of geheel afgeschaft en vervolgens ongedekt geld uitgegeven De huidige valuta zijn hiervan het ultieme voorbeeld Dit beleid wordt actief gesteund door academici commentatoren en politici van vrijwel alle politieke stromingen Hun doel is de vrije markt te vervangen door een op schulden en opzettelijke inflatie gebaseerde planeconomie die welvaart zou brengen maar die juist voor economische chaos zorgt de burgers hun vrijheid ontneemt en hen tot pionnen op een schaakbord maakt Politici willen ook stemmen kopen door bepaalde sectoren wegenbouw subsidies sociaal vangnet oorlogsindustrie te bevoordelen op basis van staatsschulden en geldschepping ten koste van de koopkracht van burgers Ook de schulden en consumptiemaatschappij maakt dit mogelijk Beleidsmakers worden nooit voor hun wanbeleid gestraft Op een vrije markt daarentegen betekent schending of afschaffing van de gouden standaard een bankfaillissement met grote schade voor aandeelhouders investeerders klanten geldbezitters medewerkers en bankbestuurders Voldoende prikkel tot stipte naleving dus 8 Leidt het ontbreken van overheidsgaranties op spaargeld niet tot onaanvaardbare risico s Nee integendeel Men moet oorzaak en gevolg niet omdraaien Vergunningen bailouts staatstoezicht en allerlei garantiefondsen die banken moeten redden zijn er louter omdat banken aan fractioneel bankieren mogen doen Banken creëren meer direct en volledig opvraagbare deposito s dan er aan spaargeld of andere liquiditeit als activa op hun balans staat dit maakt hen per definitie insolvent Zonder die praktijk zouden de bijbehorende risico s op bankruns en faillissementen niet bestaan en staatsgaranties niet ingesteld zijn Private bankverzekeringen hielden in het verleden geen bankruns en faillissementen tegen daarvoor was de schade simpelweg te groot Bovendien is fraude onverzekerbaar bij vrij bankieren zal dit ook het geval zijn Afwezigheid van overheidsgaranties en de tucht van de vrije markt voorkómen fractioneel bankieren en alle bijbehorende risico s Bailouts bestaan overigens vaak uit nieuw geld dat de geldhoeveelheid vergroot en zo via prijsinflatie de rekening alsnog bij het publiek neerlegt Het depositogarantiestelsel is namelijk te klein om de volledige spaartegoeden van alle burgers garanderen en is daarom al net zo wankel als de banken zelf Dat banken nu zelden of nooit failliet gaan betekent niet dat het goed gaat in de financiële wereld Eigenlijk failliete banken worden overeind gehouden met belastinggeld wat eigendommen van burgers en de welvaart aantast Toezicht op banken is een zwaktebod zonder garanties doen banken veel verstandiger investeringen insolvabele en illiquide banken gaan dan gewoon failliet De klanten concurrenten en handelspartners vormen bij vrij bankieren een streng toezicht de verplichte nakoming van contracten zoals de directe opvraagbaarheid van spaargeld is dé voorwaarde voor verantwoord gedrag Daarom zijn garanties op een vrije markt overbodig 9 Hoe zouden klanten en investeerders de kwaliteit van banken kunnen inschatten Mensen kunnen kijken naar de reputatie van een bank qua dienstverlening en naar risico s op de balans Hiervoor kunnen zij beoordelaars of consumentenorganisaties inschakelen die op de vrije markt echt onafhankelijk zijn omdat banken dan niet worden gered door de overheid hebben beoordelaars geen politiek belang en heeft hun oordeel echt waarde Behulpzaam hierbij is wel dat banken hun activa zoals vastgoed en andere investeringen waarderen tegen actuele marktwaarde en dat potentiële verliezen zo direct duidelijk zijn Dit voorkomt verrassingen achteraf en de bijbehorende paniek Als slechte banken mogen omvallen blijven de goede over en leert het publiek zelf onderscheid te maken tussen gezonde en kwetsbare banken Openheid van informatie vanuit de banken en kennis bij investeerders en publiek maken een verantwoorde keuze voor geld en banken mogelijk Voor banken in een vrije markt is een reputatie opbouwen en handhaven cruciaal door ermee te adverteren en zich ermee te onderscheiden in deugdelijke producten als kwaliteit van geld 10 Kunnen banken op de vrije markt wel inspelen op vraag en aanbod van geld Ja veel beter dan een huidige centrale of private bank Het winststreven houdt aanbieders scherp waardoor zij kunnen reageren en anticiperen op veranderingen in vooral de koopkracht van geld Stijgende koopkracht door productiviteitsgroei in de samenleving stimuleert goudwinning goud is dan relatief veel waard de kosten laag en goudwinning winstgevend Banken kunnen hierin investeren Zo stijgt de altijd gedekte geldhoeveelheid Banken kunnen winst in goudvorm op hun balans boeken en uitlenen Burgers en bedrijven kunnen gewonnen goud op de bank zetten of uitgeven Hierdoor daalt de koopkracht van het geld wat stijgen de prijzen en neemt goudwinning weer af zo blijven vraag en aanbod van geld in evenwicht dankzij het prijsmechanisme Centrale bankiers van nu daarentegen hebben geen enkele binding met de geldgebruikers en volgen geen klantwensen Hun beleid wordt bepaald door monetaire modellen een bepaalde groei van het BNP de Real Bills Doctrine een vaste percentuele geldgroei werkloosheidsgetallen en inflatiedoelstellingen Dit zijn ongeschikte instrumenten die hebben geleid tot decimering van muntwaardes een grote reeks zeepbellen in allerlei markten en een illusoire economische groei Zowel het ontstaan van geld als het voorzien in de schommelingen in vraag en aanbod zijn bij uitstek marktfuncties Geld is in dat opzicht niet anders dan andere producten Nog een relevant punt is dat het geldaanbod zijn eigen vraag schept en vervolgens weer meer aanbod Bij fractioneel bankieren stijgen de geldhoeveelheid en de prijzen daardoor veel meer dan bij goud mogelijk is 11 Hoe wordt op een vrije markt met een gouden standaard in kleingeld voorzien Hiervoor zijn diverse opties Naast goud en zilver kan men koper platina en palladium gebruiken voor kleine of juist grote transacties Men kan deze pasmunten van een bepaald gewicht maken met een eigen merknaam maar zonder vaste koppeling aan de andere metalen om te voorkomen dat de Wet van Gresham optreedt Als gouden pasmunten erg klein zouden zijn kan men ook goud in een legering doen Munten kunnen voor zowel banken als munters goede reclame vormen 12 Leiden leningen niet alsnog tot dubbele claims op geld dus tot fractioneel bankieren Nee Spaarders kunnen gebruik maken van deposito s waarmee hun geld tegen rente voor een tijd vast staat en zij er dus tijdelijk afstand van doen Zulk geld kan door de bank worden uitgeleend Ook kunnen banken investeringskapitaal ophalen met aandelen en obligaties In het huidige geldsysteem worden banktegoeden impliciet als lening aan de bank gezien en mag die erover beschikken Tegelijk behoudt de klant het recht om dit geld op te vragen waardoor de tegenstrijdige situatie bestaat dat het geld van beide partijen is Bij vrij bankieren worden de eigendomsrechten helder geregeld omdat de klanten hierover zekerheid zullen willen 13 Zijn vrije banken wel onafhankelijk van de politiek Marktpartijen op een vrije markt zijn vrij van politieke druk ook bij monetaire zaken In een democratie kunnen mensen daar zelf voor kiezen De burgers hebben het dus in eigen hand Centrale banken worden algemeen benut voor de financiering van staatsschulden en voor politieke doeleinden als economische groei en volledige werkgelegenheid ondersteund door dubieuze macro economische statistieken Banken op een vrije markt hebben een ander doel met hun activiteiten namelijk het inspelen op klantbehoeften Juist de onzichtbare hand zorgt hier voor het beste economische resultaat Een consequente vrije markt zorgt vanzelf voor optimale werkgelegenheid en reële economische groei daar is geen geldschepping van een centrale bank of politiek economisch beleid voor nodig 14 Moet er niet een centrale bank zijn die de prijzen stabiliseert Nee Ten eerste zijn stabiele prijzen geen haalbaar of zelfs zinvol doel Vraag en aanbod van goederen veranderen voortdurend door factoren als de voorkeuren van mensen beschikbaarheid van grondstoffen en technologische ontwikkelingen Dit is volkomen legitiem en niet te stabiliseren Ten tweede zorgen goud en zilver als geld juist voor relatief stabiele prijzen door hun beperkte aanbod De oneindig groeiende fiatvaluta van nu zijn per definitie instabiel Ten derde falen centrale en private bankiers die de geldhoeveelheid aansturen om meerdere redenen Zo ontberen centrale bankiers de nodige alomvattende marktinformatie voor monetair beleid Ook is prijsstabilisatie slechts symptoombestrijding uit welbegrepen eigenbelang centrale bankiers willen geen hyperinflatie die hun ondergang zou betekenen Toch omzeilen ze de oorzaak van de meeste prijsstijgingen de groeiende geldhoeveelheid Centrale bankiers en economen gebruiken hiervoor een gemanipuleerde consumentenprijsindex die nimmer voor wie dan ook in de samenleving exact van toepassing is omdat individuele uitgavenpatronen oneindig verschillen Een ogenschijnlijke prijsstabiliteit met hoogstens enkele procenten stijging per jaar betekent op lange termijn toch een enorme koopkrachtdaling van de munt Goud als geld betekent automatisch de hoogst haalbare vorm van stabiliteit omdat goud net als zilver een schaars goed is dat alleen met grote investeringen is te winnen fiatvaluta maakt men gratis bij en is daarom zelfs geen economisch goed te noemen Voordat centrale banken en fiatvaluta bestonden was prijsstabiliteit dan ook de regel en dit kan men weer bereiken op een vrije bankenmarkt met goud 15 Leidt een vrije bankenmarkt niet alsnog tot een kartel of een centrale bank Nee hoogstens als de klanten daar een of ander voordeel in zien wat bij geld onwaarschijnlijk is En dan nog kunnen banken alleen vrijwillige afspraken maken zonder wettelijke steun Centrale en private banken vormen samen een wettelijk kartel en zijn ontstaan door toekenning van privileges dus geen vrije keuze van klanten Dat is nadelig voor burgers en daarom op een vrije markt kansloos producenten hebben voordeel bij het breken van de kartelafspraken omdat zij dan meer winst kunnen maken Vrije toetreding van nieuwe aanbieders is hierin ook een factor Een kartel op de vrije markt kan dus elk moment worden doorbroken Het huidige wettelijke kartel zet dit op zijn kop een eerlijke bank die een gouden standaard handhaaft krijgt hetzij geen kans dan wel verdient stukken minder dan de kartelbanken of verliest geld door de prijsstijgingen door andermans ongedekte geldgroei Aansluiting bij het huidige kartel is zo juist lonend Wel kunnen banken onder vrij bankieren zaken als onderlinge geldwisseling centraal regelen of munten standaardiseren Maar al ontstaat er een kartel op de vrije markt dan rechtvaardigt dat nog niet dat een overheid zo n kartel overneemt het geld monopoliseert en een centrale bank instelt 16 Als vrij bankieren zo goed is waarom hebben we dat dan niet Om dezelfde reden dat bedrog fraude en andere vormen van geweld bestaan er zijn mensen die ervan profiteren De huidige monetaire systemen dateren vooral uit de 19e en 20e eeuw Zowel politieke belangen als heersende ideeën liggen eraan ten grondslag Centrale banken financieren vaak overheidsschulden om impopulaire belastingen te omzeilen en versterken zo mede de staatsmacht Daarnaast denken veel mensen dat geld van nature een collectief goed is dat moet worden geleverd door overheden op basis van een monopolie Ze denken dat de vrije markt dit niet kan en in chaos vervalt wat door politici en de meeste economen niet wordt tegengesproken Maar de enorme geldontwaarding de met geldschepping gefinancierde oorlogen de enorme groei en rijkdom van de financiële sector op kosten van de rest van de bevolking waar schuldenmakers aan bijdragen en de voortdurende conjunctuurgolven en crises bewijzen dat deugdelijk geld onder het kartel van centrale en private banken een dwaling is Deze instituties afschaffen en vervangen door een vrije markt is een kwestie van willen Omdat vrij bankieren geen politiek onderwerp is en niet leeft bij de meeste mensen zolang het systeem niet instort blijft de macht echter in handen van politici en centrale bankiers Dat louter het bestaan van centrale banken bewijst dat vrij bankieren niet kan of onwenselijk zou zijn is onjuist zo zou men alle geweld dwalingen of subjectieve belangen kunnen verdedigen 17 Hoe gaan banken op een vrije markt met elkaars geld om Zolang banken vertrouwen hebben in elkaar wisselen zij hun munten biljetten en digitale tegoeden uit tegen de nominale waarde Bij dalend vertrouwen in het geld van een concurrent zal men dit weigeren of tegen lagere koers ruilen Om zinloos slepen met geld te voorkomen kunnen banken onderlinge verrekening toepassen in een aparte instelling zoals in het vroegere Suffolk Banking System Bij ongedekte gelduitgifte door een bank zal diens geld tijdens die verrekening een saldo bij andere banken vertonen Dat saldo zal dan tegen goud worden ingewisseld en de geldscheppende bank zal zijn goudvoorraad kwijt raken en failliet gaan Schending van de goudstandaard wordt dus direct bestraft Een bankrun als dat feit bekend wordt gemaakt zal dat proces versnellen Banken hebben onderling dus een bewakings en informatiefunctie wat fraudeurs ontmaskert en de klanten direct ten goede komt Nog een sterk punt van de vrije markt is dat zonder wetten op de betalingsmiddelen de Wet van Gresham Slecht geld verdrijft goed geld uit de circulatie bij een wettelijk vastgelegde wisselkoers niet in werking treedt In plaats van slecht geld te gebruiken en het goede geld te bewaren verdwijnt slecht geld uit de circulatie wordt het ingewisseld gekort of geweigerd Dit prikkelt om kwalitatief goed geld uit te geven en te handhaven Ook hier is afwezigheid van overheidsgaranties de beste waarborg 18 En wat als banken elkaars geld weigeren Dat doen banken alleen als zij daar reden voor zien Er kan een vermoeden van ongedekt en of vervalst geld zijn of de situatie van een concurrent kan slecht zijn Door dit naar buiten te communiceren versterkt de bank ook zijn eigen naam Een bank die zonder aanleiding andermans geld weigert zal aannemelijkerwijs zelf acuut geïsoleerd komen te staan Het vertrouwen in samenwerking is dan weg en klanten van de weigerende bank hebben meteen een probleem Geld is tenslotte een algemeen geaccepteerd ruilmiddel dus samenwerking tussen banken is voor iedereen van cruciaal belang 19 Functioneren de financiële instellingen anders bij vrij bankieren Ja De banken zijn onder vrij bankieren niet zo kunstmatig groot en rijk als nu Door fractioneel bankieren groeit niet alleen de geldhoeveelheid maar ook de financiële sector zelf ten koste van schaarse bronnen en productieve bedrijven Personeel uit andere sectoren wordt gelokt dat drijft de loonkosten op De organisatie groeit en gebouwen worden aangeschaft wat de prijzen verhoogt Er worden financiële mensen opgeleid die niet voor andere sectoren beschikbaar zijn Banken en projectontwikkelaars profiteren ook van met belastinggeld betaalde openbare voorzieningen in door hen gefinancierde nieuwe wijken die de aantrekkelijkheid bevorderen en de winsten voor hen nog verder opdrijven Onder meer IJsland kende in de periode 2000 2008 zo n zeepbel in de bancaire sector De productiviteit en het ondernemerschap in dat land daalden door de scheefgroei de import steeg de export daalde en er ontstond een groot handelstekort Ook maakten veel mensen enorme schulden Vanzelf klapte deze zeepbel toen de schulden niet meer met de eigen productiviteit konden worden afbetaald Op een vrije bankenmarkt kan zulke ontwrichting niet gebeuren 20 Wat voor economie zouden we hebben onder vrij bankieren Er zou bij vrij bankieren welvaarts groei zijn in plaats van de welvaartsverplaatsing van nu Mensen zullen zich onder vrij bankieren zeer bewust zijn van het belang en de handhaving van deugdelijk geld Met goud en zilver als beloning voor werknemers en ondernemers is de waardering voor productieve arbeid bij mensen terug en staan het verdienen van geld en het verstandig omgaan daarmee centraal niet het uitgeven ervan De verspillende consumptiemaatschappij van nu is dan niet levensvatbaar en zal zijn vervangen door een productieve economie Schaarse productiemiddelen kapitaal grondstoffen mankracht worden dan veel efficiënter ingezet en in de praktijk zullen vooral eerste levensbehoeften overvloedig worden geproduceerd Hierdoor zullen er structurele prijsdalingen van de belangijkste goederen zijn zijn er veel minder of zelfs geen schulden nodig om deze te financieren en is er een toenemende reële welvaart De mens heeft overleven als grootste belang en dit zal door deze verstandige inzet van schaarse middelen en de juiste beloning daarvoor beter gewaarborgd zijn Vakmensen die in noodzakelijke goederen voorzien zouden veel meer worden gewaardeerd net als de animo voor zulk werk zelf temeer omdat werken echt loont door de stijgende koopkracht van de relatief vaste geldhoeveelheid Vrij bankieren bevordert dus een productieve mentaliteit en levert veel meer economische kennis en begrip op vergeleken met het huidige bestel dat dit juist ontmoedigt Doorslaggevend is dat op de vrije markt goud en zilver het geld zullen zijn

  Original URL path: http://www.ratiovincit.nl/VrijBankieren.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • The Gold Standard in 40 Questions and Answers
  are much poorer than they think they are or appear to be The money is now irredeemable in gold or silver so it lacks a relatively fixed value one gets for his labour Due to fractional reserve banking which encourages wasteful consumption there is an ongoing decline in purchasing power and one runs the risk of losing all savings in a bank run or bail in Most consumer goods are almost worthless because they get written off soon after purchase and use And if one should get money from the sale of used goods the purchasing power of it has continued to fall since the original purchase The fall in housing prices further reduces people s virtual wealth In a bank run a risk to which fractional reserve banking adds considerably non primary goods are not much wanted anyway due to oversupply and or lack of demand The pension funds are mostly invested to the hilt into stocks government bonds and real estate with strongly fluctuating or even collapsing prices especially in the current pyramid money system Possessing the natural monies gold and silver has none of these disadvantages and risks their value in the long term to all other goods is always relatively fixed Gold and silver are real stores of wealth As gold is a real scarce money interest rates under gold would generally be higher as a real reflection of the time preferences of savers As a result our economy would be growing more than with artificially cheap fiat money which allows for wasteful projects that would not come into existence under gold Wars do not solve any crisis but are themselves a multitude of crises Perhaps under a consequently sustained gold standard humanity would already have become much more sophisticated by now A better question therefore is whether we have more wealth with fiat money than with gold Credit creation only leads to a statistically higher economic growth but no real growth in terms of purchasing power It only facilitates a redistribution of wealth as the first recipients of new money profit by taking away purchasing power from late receivers The money supply has no relevance to our prosperity and therefore fiat money does not increase it Only an increase in the production of goods gives more wealth If money creation would lead to more wealth poverty could be erased instantly through the printing press 11 Isn t money creation necessary to meet the demand for money No Those who find the money supply under gold insufficient in fact say that the market fails But then they will have to answer the question when the money supply is enough and according to which yardstick Typical of any economic good is that there is always a shortage of it to fulfill anyone s needs Non economic free goods like seawater air and sand are abundant But any supply of money is sufficient to be used as a medium of exchange for all goods which is the basic function of money Money creation on a fractional basis does not solve a shortage of money because it causes prices to rise and thus perpetuates this supposed shortage It s not the money supply but its purchasing power that ultimately determines our wealth Under a gold standard savings receive a useful purpose Credit creation by the banking cartel distorts this market process as is now the case Artificially low interest rates by central bankers facilitate this process This leads to an artifical excess demand for money and hence price inflation The supply of new cheap money creates the demand rather than the other way around 12 Does a gold standard hinder anyone to get a loan Under a gold standard loans could exist as well if sufficient money would be offered to loan and the borrower would pay a sufficient interest rate A very noteworthy point is that under gold the cost prices would constantly fall due to productive innovations which would a make less credit needed for the same investments and b leave money for new enterprises and products and thus increase prosperity Money creation to facilitate credit is needless productivity growth makes money available On a free market interest rates are always sufficient to attract enough savings to be partially lent out Only goods and services for which there s enough demand would be produced under gold Gold without fractional reserves prevents people to bear the brunt of other people s credit creating loans due to higher prices they cause in society Credit creation like consumer credit mortgages in the current fiat money system steals purchasing power and thus prosperity from others and turns the recipients into a false economic elite One might wonder why this provision should be in place at all Credit under gold could be provided if depositors would explicitly lend their money to the bank for a certain period and at interest This lending to the bank would avoid multiple claims on the gold money and thus make bank runs unnecessary And of course under gold people could buy stocks and bonds from a bank or business and provide it as capital 13 Could people still get a mortgage under a gold standard Not the demand for mortgages should be favored but for housing Building homes affects nobody s property but mortgages based on credit creation do They lead to price inflation across the board as well as housing bubbles both in prices and mortgages the popping of which is a painful but healthy sign of normalisation Subprime mortgages would not exist in a free market without government interference because of the huge default risks Mortgages and other credit creation are no justification for the current fiat money It is debatable whether mortgages truly make housing affordable Under a gold standard one can build at least as many houses much as now especially if the housing market would be truly free People could also rent a house and fund their own home by working saving and investing This encourages thrift makes real capital available for investment and ensures that people are productive for several years with the proceeds of which they buy a house With the current monetary and disruptive mortgages these are all exactly the opposite 14 Could the gold standard become prone to speculators Gold standards have a fixed rate against one another because as all currencies are a certain weight in gold for which governments and banks should have an obligation to keep It is impossible to speculate against this as long as the standard is being held up and no fractional reserve banking takes place Nonetheless speculators are useful because they deliver market information and signal the underlying economic factors including meddling with money They are actually a thermometer of a market 15 Is there a need for a central bank under a gold standard No A central bank and the banking cartel together only lead to political and financial abuse A gold standard can be written into law after which a so called free banking market could be established with a legal obligation for all participants to stick to this standard so not to issue fiat money by fractional reserve banking The gold standard could so become completely privatized Banks could be issuing money with a fixed weight in gold in a contractual obligation with their customers and other receiving counterparties Free banking automatically leads to precious metals as money especially gold People would want precious metals if they only had free choice in money If they would freely choose fiat money there would not be legal tender laws and central banks as are in place right now Fiat money has no chance in the absence of these institutions The quantity of gold money on a free market would be determined by supply and demand and thus always reflect the consumers wishes Money creation then no longer affects anyone s properties in a coercive and harmful way but would be part of the market process like most other goods are Freely competing banks have a need for an outstanding reputation and would comply with their contracts including keeping up the quality of their gold money Therefore they would issue sound money more so because without a lender of last resort a central bank they stand no chance of survival in the case of illegal fractional reserve banking and the ensuing bankrun Optionally lawmakers could explicitly forbid fractional reserve banking as fraud 16 Isn t a central bank necessary for price stability by controlling the money supply and interest rates A policy of price stability only obscures the effects of money creation which affects prices and favours groups with the new money at old prices to purchase goods at the expense of the later receivers Price indexes and terms like the price level are misleading because prices never increase gradually across the board over the same period The effects on each individual differ depending on their income and spending patterns Besides monetary authorities are lacking the necessary comprehensive information for price stability proven by the steady price inflation and bubbles in many markets carefully kept outside of their price indices With free banking all this would not take place as customers would simply go to a competing bank if the quality of money of a bank is no longer to their wishes Or they could refuse money issued by certain banks usually banks themselves keep an eye on this through their clearing houses With gold price stability is the norm though absolute stability is impossible to achieve as the quantity of gold and the quantities of goods can vary at any time with consumer preferences This instability is partly the reason money exists in the first place otherwise goods would be exchanged at never varying rates with no need for a medium of exchange Economics implies uncertainty 17 But governments can still violate or abolish the gold standard Governments and people can violate any law but that does not make laws obsolete So it s not an argument against a gold standard but against a central bank and government meddling with money more in favour of free banking With any infringement it would then be clear who frauded when and who bares the consequences With fiat money we can be sure that policymakers damage property One could be of the opinion that a real gold standard is not a government promise but independently defined like the meter and kilogram or contractually agreed between a free bank and its customers The government may limit itself to laws against fraud with those contracts The discipline of the free market provides reliable banks and their money 18 Does gold make us dependent on Russia China or South Africa Gold discoveries in gold mining countries like the ones mentioned above are only a fraction of the amount of gold already mined and stored Not much damage would be done to most people if these countries decide to provide us no longer with new gold It would only affect them that had a wish for newly mined gold And the gold mining would have to abandoned completely for delivery of the gold to other befriended countries may still end up in the rest of the world But gold mining can be a lucrative business especially when freed from fiat money manipulation It is conceivable therefore that the economic influence on gold producing countries is greater than the influence from them 19 Doesn t a gold standard lead to wars for gold just as for oil Without a government interfering in money and banking one can obtain gold only by voluntary trade In a free market wars are impossible because they are too expensive in many ways for civilians or companies to fund them privately and without government taxpayer or money printing support A free market with a gold standard means peace and encourages it too The former looting of gold in South America on behalf of European monarchs provides no legitimate argument against gold discoveries And fiat money not only makes war possible but also creates new due to the economic and political chaos that wars cause 20 Can the government still tax us under a gold standard Yes A major advantage of gold is that politicians and central bankers can no longer decide to monetize debt an act that increases the money supply and avoids painful direct taxes Both taxes and government loans in gold have to come from the existing money supply The separation of state and money increases transparency in politics and economics to a large extent 21 Does a gold standard lead to harmful deflation Price deflation has wrongly gotten a bad name because it has become synonymous with economic crises But falling prices caused by innovations and productive investments have nothing to do with crises they instead increase our wealth This kind of deflation would be the rule under a gold standard because of the relatively constant or modestly increasing gold money supply Deflationary crises on the other hand are caused by the popping of credit bubbles due to fractional reserve banking which only exist under fiat money In fact crises are a healthy and inevitable correction of these in any way untenable bubbles Gold and other goods roughly balance out to each other Under a gold standard an economic cycle would roughly work out as follows Economic booms under gold by innovations consist of an increase in the amount of useful goods that fulfill people s needs This lowers their prices in gold which means more real prosperity As gold will buy more goods this stimulates gold mining which then potentially leads to some price inflation in gold due to more supply This could come from existing gold being spent on the cheaper goods as well Mining makes gold cheaper more abundant and thus promotes the use of gold in industrial goods or jewelry of which prices will fall This means that the initial price inflation after the mining would fade away So there s not a constant and unlimited price inflation such as under fiat money So gold mining increases our wealth in both money and non monetary goods In both cases there s no stealing of purchasing power as with fiat money as gold mining is then a free market enterprise Gold has a very elastic demand The economic cycle is the reverse of the present one and would be less severe but more predictable In 1873 to 1896 both America and Germany had deflation and economic growth at the same time Falling prices do not discourage entrepreneurs because the profit margins what business is about can be sufficient enough to keep them going 22 Didn t the gold standard cause the Great Depression No The Great Depression was a prime example of the bursting of a massive credit bubble prolongued by government policies New Deal instead of letting the free market do the cleaning up There was a connection with Great Britain returning to the gold standard at the outdated pre World War I rate of 4 86 and restrictions on the redeemability in gold and implications on US monetary policy From the autumn of 1929 on this house of cards collapsed which was actually a market return to base money gold President Roosevelt should not have abandoned the gold standard in 1933 by confisquating gold and devaluing the dollar but had better abolished the Federal Reserve Abandoning gold as happened in many countries in the thirties prevented the Depression from being resolved as currencies were devalued and thus a form of protectionism was practiced World War II was an outcome of this collapse The present currency wars work precisely the same An almost identical gold exchange standard was put in place from 1944 on in the dollar dominated Bretton Woods system This came to an end in the period of 1968 1971 and led to the complete abandoning of gold in 1971 the Nixon shock This caused a period of great monetary and economic turmoil during the seventies The current crisis is an example as well which has its roots in 1971 With a sound and strictly adhered to gold standard all this can be prevented 23 Does the gold standard prevent full employment No Unemployment is not due to a money shortage or underconsumption but to factors like wages above the market level other laws that discourage work or a mismatch in education or experience These disrupt the price mechanism with wages being the price of labour Money creation does not fix this and affects real wages negatively In times of crises unemployment is caused by the bust of malinvestment bubbles in the form of bankruptcies and layoffs In a free labour market wages tend to keep pace with the labour productivity of workers and thus the employment is optimal This does not require money creation and therefore a gold standard can not disturb this process The price mechanism itself fulfills the task of rationing supply and demand of scarce resources including labour And after decades of massive money creation many people are still or again without work and parked in the social security system financed and perhaps even encouraged by the present fiat money 24 Could the mining of gold cause a business cycle No Gold mining does not disrupt the market process like money from fractional reserve banking but is an integral part of it Under gold there are fluctuations rather than cycles these are somewhat predictable and do never exceed the amount of mined gold This is all contrary to fractional reserve money which is created on an unlimited scale Miners are driven by a sufficiently high price of gold expressed in previous lower prices of other goods There is always a certain balance between gold and other goods 25 Were there economic crises in times of the gold standard Yes but only when governments and bankers violated the gold standard

  Original URL path: http://www.ratiovincit.nl/GoldStandard.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Free banking in 25 questions and answers
  Their monetary models such as a targeted growth of GNP the fallacy of the Real Bills Doctrine a fixed percentage of money growth and inflation targeting are inappropriate collectivistic instruments that have led to many decades of worldwide price inflation depreciating currencies a wide range of bubbles in all kinds of markets and an illusory economic growth Free banks only follow the needs of their customers and the overall supply of money or economic growth are irrelevant for them Both the discovery of money as well as responding to the fluctuations in demand are outstanding features of free markets Money in that respect does not differ from other products Another relevant point is that more money supply creates its own demand and in turn even more supply With fractional reserve banking both money and prices will rise continually which is impossible under a gold standard 11 How does a free market provide small change For small change there are several options Gold could be used in an alloy even with a tiny gold weight Using coins of silver and copper together could lead to Gresham s Law Silver ducats with only a silverweight on it with a market price against gold are therefore an option Token coins could be used too Due to the format there might be upper limits to the denominations To prevent people from exchanging a large amount of token coins for gold banks and shops could possibly set a limit to the amount of them Coins can also be a good subject of advertisement both for banks and minters This is comparable to the present Krugerrands Maple Leafs and the like 12 Does the lending of savings lead to duplicate claims on money that is to fractional reserve banking No Savers will use time deposits with a fixed period of time at interest and they thus temporarily lend the money to the bank Banks can also raise investment capital by issuing stocks and bonds In the present money system bank deposits are more or less implicitly considered a loan to the bank which is then leveraged multiple times in investments and mortgages 13 Are free banks independent of politics Participants in a free market are free from political pressure even in monetary affairs In a democracy people themselves choose this Central banks are commonly used to finance public debt and for political purposes as economic growth and full employment Free banks would have a different purpose namely to respond to the demand for money and supply of bullion from customers and business partners not macro economic statistics The latter result from these market activities Precisely the invisible hand results in the best economic results A consistent free market without distorting wage laws provides optimal employment and real economic growth Money creation by a central bank is certainly not required to achieve this 14 Should there be a central bank that stabilizes prices No Gold provides relatively stable prices fiat money and floating exchange rates are inherently unstable Central bankers who control the money supply fail for several reasons The relationship between money growth and individual price movements is never statistically accurate both money and other goods are sometimes more sometimes less in demand Furthermore central bankers lack the necessary market information for monetary policy Besides price stabilization is just fighting a symptom out of enlightened self interest central bankers normally refrain from hyperinflation which would mean their demise They bypass the cause of rising prices by using a manipulated consumer price index and so turn away the focus from the growing money supply An apparent price stability with only a small percentage of inflation a year nonetheless means a huge drop in purchasing power in the long term A gold standard automatically means the highest form of stability because gold as a scarce commodity requires large mining investments Fiat money can freely be made in unlimited amounts and is therefore not even an economic good Before central banks existed price stability was the norm and it can again reached with free banking market and gold 15 Wouldn t free banking automatically lead to a cartel or a central bank No only if the customers would wish so They re not likely to central banks invariably lead a legal cartel or are created by granting privileges and are not the free choice of customers This is detrimental to citizens and stands no chance in a free market because participants usually benefit from breaking cartel agreements so they can make more profits The same goes for new suppliers on a market The current legal cartel puts this upside down an honest bank maintaining a gold standard is either given no entry earns much less than the banking cartel or loses money by the price increases due to the money growth Joining the current cartel is simply rewarding But free banks can and will standardize of centralize certain matters such as note or digital money clearing Nonetheless creating a cartel on the free market does not justify a government taking over such a cartel monopolize the money supply and establish a central bank 16 If free banking is that good why don t we have it right now The current monetary systems date mainly from the 19th and 20th centuries Both political interests and the ruling ideas form the underlying justifications Central banks often finance public debt in order to avoid unpopular taxes and thus help strengthen state power In addition many people think of money as a public good to be delivered by governments based on a monopoly They think that a free money market will turn into chaos which is not refuted by politicians and most economists let alone central bankers But the enormous inflation wars financed by money creation the huge growth and wealth of the financial sector and the ongoing business cycles and crises prove that money management by government appointed central bankers is a failure To abolish the institutions and replace them by a

  Original URL path: http://www.ratiovincit.nl/FreeBanking.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Economics in One Lesson
  kosten Algemeen gekoesterde economische standpunten blijken vaak drogredenen te zijn gebaseerd op onjuiste vooronderstellingen misinterpretaties en selectief waarnemen Het praktiseren ervan door politici en beleidsmakers leidt tot grote economische schade Alleen zien zij deze schade en of misgelopen voordelen niet of negeren deze en blijft dit ook onbekend en onzichtbaar voor het grote publiek Propaganda en lobbyisme zorgen hierbij voor sterk gekleurde opvattingen en verdoezeling bij velen Deel drie van het boek bevat afhankelijk van de uitgave een samenvattende beschouwing op de les en de uitwerking ervan in de behandelde economische praktijken Verder een kort hoofdstuk met literatuurverwijzingen en in de editie vanaf 1978 ook een nabeschouwing op de les ruim 30 jaar na de eerste uitgave van het boek Het boek promoot weliswaar de vrije markt maar is geen anarchokapitalistisch boek Hazlitt toont zich voorstander van het verlenen van diensten door overheden waar burgers wat aan hebben zoals politie infrastructuur en onderwijs Zijn boek dient als bewijs van helder economisch denken Het is bedoeld voor iedereen en vereist geen voorafgaande economische kennis bij de lezer Walter Block noemt Economics in One Lesson het belangrijkste economieboek ooit wegens de wetenschappelijke betekenis Hij werd er zelf door geïnspireerd om economie als wetenschap te gaan zien Bovendien is zijn boek Defending the Undefendable in het Nederlands vertaald als Ter Verdediging gebaseerd op Hazlitts boek Daar waar Hazlitt zich tot een breed publiek richtte met heldere uiteenzettingen over alledaagse economische drogredenen doet Block dat met het non agressieprincipe Veel onderwerpen en argumenten van Hazlitt zijn ook bij Block te vinden Online edities van Economics In One Lesson Economics In One Lesson oorspronkelijke uitgave uit 1946 van uitgeverij Harper Brothers in pdf 7 MB Hispanic American Center for Economic Research Economics In One Lesson online editie van de uitgave uit 1952 in html Foundation for Economic Education Economics In One Lesson editie uit 1978 website Saigontre com Economics In One Lesson samenvatting van het boek in pdf homepage professor Timothy B Lewis Southern Utah University Recensies Economics in One Lesson Is Still Relevant opiniestuk door Art Carden Mises Institute 6 oktober 2008 Economics in one lesson video s met en over Economics in one Lesson op YouTube Economics in one Lesson overzicht met video s van de eerste twaalf hoofdstukken Inhoud per hoofdstuk Nr Titel Samenvatting inhoud Preface Hazlitt analyseert met zijn boek economische drogredenen die wijdverspreid zijn en bijna zelf een nieuwe leer vormen doch zover is het nog niet gekomen The one thing that has prevented this has been their own self contradictions which have scattered those who accept the same premises into a hundred different schools for the simple reason that it is impossible in matters touching practical life to be consistently wrong Hij wil geen specifieke namen van economen noemen maar concentreert zich op de denkfouten uit hun werken When analyzing fallacies I have thought it still less advisable to mention particular names than in giving credit To do so would have required special justice to each writer criticized with

  Original URL path: http://www.ratiovincit.nl/OneLesson.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Inflatie volgens de Oostenrijkse School
  of gold mines results in an increase in the quantity of money relatively to the total supply of goods and services Hierbij geldt uiteraard wel dat goud ook voor juwelen en andere toepassingen wordt gebruikt Hij definieert het fenomeen en verklaart het ook direct Our present day inflation is of this kind It is produced when the government in need of money has recourse to the printing press It costs the government no more to issue paper money than the expense of printing it Ballvé onderscheidt wel tussen normale inflatie als onderdeel van het vrijwillige marktproces en geforceerde kredietexpansie p 57 A distinction therefore has to be made between inflation per se and credit expansion otherwise known as an easy money or cheapmoney policy Inflation takes place in the natural course of events whenever the supply of money on the market increases more than that of goods Ballvé geeft als voorbeelden van onschadelijke marktinflatie de verscheping van goud uit Zuid Oost Azië en de goudkoorts na nieuwe vondsten in Amerika en Zuid Afrika But when governments resort to the printing press to produce the currency needed to pay for the services and materials of a swelling bureaucracy and more or less spectacular programs of public works what occurs is both an inflation because more money enters the market without a corresponding increase in the supply of goods and at the same time an expansion of credit Implicaties woordverwisseling In de meeste hedendaagse leerboeken wordt inflatie omschreven als prijsstijgingen of stijging van het prijsniveau en blijft een verklaring meestal achterwege Von Mises noemt inflatie prijsstijgingen een truc een semantic confusion semantische verwarring of zelfs een semantic revolution The semantic revolution which is one of the characteristic features of our day has also changed the traditional connotation of the terms inflation and deflation What many people today call inflation or deflation is no longer the great increase or decrease in the supply of money but its inexorable consequences the general tendency toward a rise or a fall in commodity prices and wage rates De oorzaak van deze truc is volgens Von Mises allezins duidelijk To avoid being blamed for the nefarious consequences of inflation the government and its henchmen resort to a semantic trick They try to change the meaning of the terms They call inflation the inevitable consequence of inflation namely the rise in prices Dit zou erop duiden dat beleidsmakers zich wel degelijk bewust zijn van de geldgroei de veroorzakers en de gevolgen De gevolgen van inflatie noemt men nu zelf inflatie en de oorzaak blijft onbekend of onbeargumenteerd De technological confusion die hieruit voortkomt is dat de centrale banken doorgaan met geldschepping en zo falen in hun streven naar stabiele prijzen Von Mises in Inflation An Unworkable Fiscal Policy Those who pretend to fight inflation are in fact only fighting what is the inevitable consequence of inflation rising prices Their ventures are doomed to failure because they do not attack the root of the evil They try to keep prices low while firmly committed to a policy of increasing the quantity of money that must necessarily make them soar As long as this technological confusion is not entirely wiped out there cannot be any question of stopping inflation Wat betreft oorzaak en gevolg wijst Von Mises in Inflation op een veelvoorkomende misvatting in beleid What the bureaucrats have in mind when talking about fighting inflation is not avoiding inflation but suppressing its inevitable consequences by price control De geldtoename wordt als factor genegeerd en wordt daarom ook niet bestreden Er is ook geen term meer over die de geldtoename zelf aanduidt proces van geldschepping kan men nog slechts omslachtig omschrijven Banken en overheden worden als handhavers van stabiele prijzen gezien maar veroorzaken feitelijk juist hogere De strijd tegen inflatie of monetair beleid is simpelweg mislukte symptoombestrijding Meer onjuiste verklaringen en gezichtspunten De hedendaagse definitie van inflatie is zeer verwarrend Prijsstijgingen blijven er onverklaard door en men wijst de verkeerde factoren aan als veroorzakers Officials van de Fed wijzen geregeld naar de hogere olieprijs die de inflatie aanwakkert Men zegt eigenlijk dat de prijzen stijgen door de gestegen prijzen Omdat olie een belangrijke grondstof is lijkt dat juist Maar de vraag hoe die olieprijs zélf kan stijgen en de producten die ermee worden gemaakt wordt niet gesteld en beantwoord De verklaring is dat de centrale en private bankiers wereldwijd zelf de prijzen doen stijgen Door de rente te verlagen wakkert men het lenen van nieuw bijgemaakt geld aan en daarmee de vraag naar grondstoffen en andere producten Een dalende opbrengst uit oliebronnen en in het algemeen een dalende productie van welk product dan ook doet de prijzen daarvan wel stijgen maar die van andere producten dalen Geld geeft men immers maar eenmaal uit Nog een verschil met geldgroei is dat zulke prijsstijgingen geen welvaartsverplaatsing zijn maar uitkomst van vraag en aanbod Zelfs een toename van de werkgelegenheid wordt volgens Frank Shostak als potentieel inflatoir gezien en lokt acties van centrale bankiers uit Thus a fall in unemployment or a rise in economic activity are all seen as potential inflationary triggers and therefore must be restrained by central bank policies Ook onjuist is het aanwijzen van inflatieverwachtingen als veroorzaker van loon en prijsstijgingen uitmondend in de gevreesde loon prijsspiraal Feitelijk is het zelfs andersom Rothbard zegt in America s Great Depression p xxii Inflationary expectations are a response learned after decades of inflation and they place an inflationary premium on pure interest rates As a result the time honored method of lowering interest rates the Fed s expanding the supply of money and credit cannot work for long because that will simply raise inflationary expectations and raise interest rates instead of lowering them Cursief toegevoegd Zonder nieuw geld kunnen hogere prijzen of verwachtingen daaromtrent helemaal niet ontstaan of blijven voortduren en een loon prijsspiraal daarom al evenmin Verwachtingen kunnen geen feiten veranderen en kan men alleen zinvol koppelen aan reële factoren Wel kan de muntkoers dalen als er een aanwijzing of

  Original URL path: http://www.ratiovincit.nl/InflatieOS.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • From Bretton Woods to World Inflation
  de waarde van de valuta tegenover goud kan worden aangepast na instemming van alle grote lidstaten die meer dan tien procent van de quota leveren De stabiliserende werking van de gouden standaard in en uitstroom van goud die de geldschepping beperkt wordt zo opgeheven Ongedekte geldschepping wordt nog verleidelijker Overheden neigen altijd tot daling van het goudgewicht van hun valuta zo ook hier 4 How Will it Stabilize 26 juni 1944 De nagestreefde stabiliteit wordt nog moeilijker doordat nominale waarden van lidstaten op verzoek moeten worden aangepast zonder bemoeienis met het binnenlands beleid Maar de fundamentele onevenwichtigheid die zo moet worden rechtgezet is ongedefinieerd en biedt geen hard criterium Monetair wanbeleid van een land wordt zo beloond waarbij de sterke opkopers van de zwakke munten hun vermogen zien dalen 5 The Monetary Conference 1 juli 1944 De conferentie begint Hazlitt betwist openlijk het kunnen bepalen van een stabiel koersniveau op dat moment Een grote fout is een gegarandeerde wisselkoers voor de aangesloten landen Die gaan ongelimiteerd geld bijmaken de wereldinflatie zonder de natuurlijke koersdalingen Over de nationale munten ontbeert Bretton Woods zeggenschap Hazlitt bepleit daarom monetaire tucht op basis van de vier genoemde criteria voor muntstabiliteit met de Verenigde Staten in een leidende rol 6 Results at Bretton Woods 18 juli 1944 Vrede en welvaart kunnen alleen terugkeren zonder handelsbelemmeringen De voorstellen voor Bretton Woods zijn echter verwarrend gevaarlijk en bureaucratisch Landen zullen bij het IMF een zo hoog mogelijk quotum aan leningen willen verkrijgen waarbij zij slechts een klein percentage aan goud zullen inbrengen als dekking Het IMF is op voorhand zelf al inflatoir De VS kunnen veel dollars verliezen aan slechte leningen en hervormingen om het wanbeleid de echte aanleiding tot de leningen te corrigeren worden ontmoedigd De VS moeten ook zelf orde op zaken stellen 7 An International Bank 19 juli 1944 De IBRD werkt tegenovergesteld aan het IMF landen willen er een zo klein mogelijk quotum aan toekennen omdat dit geld weer risicovol kan worden uitgeleend Keynes dringt dubieus genoeg aan op een non discriminatiebeleid waarbij elk land eenzelfde rentepercentage betaalt op de leningen ongeacht de toestand en reputatie van het land Dit staat haaks op de kapitaalallocatie op de vrije markt waar deugdelijke leners minder rente betalen en risicovolle juist meer 8 The Monetary Fund 24 juli 1944 De ontwerptekst voor het IMF werd door druk van Amerika s president Roosevelt niet substantieel bediscussieerd of gewijzigd in Bretton Woods Aan de kritieken erop werd dus geen gehoor gegeven De doelstelling van stabiliteit mislukt op voorhand zoals door verplicht instemmen met tien procent devaluatie door een lidstaat en zich niet mogen bemoeien met de sociale of politiek economische situatie van een land normaal juist de aanleiding van de devaluatie Wanbeleid wordt zo aangemoedigd en beloond Het IMF beoogt ook handelsbelemmeringen uit te schakelen maar moedigt deze door uitzonderingsbepalingen juist aan 9 To Make Trade Free 27 juli 1944 De overeenkomsten van Bretton Woods en afspraken over grondstoffen tasten de handelsvrijheid aan Terwijl Adam Smith al streed voor de vrijheid te kunnen kopen en verkopen tegen de laagste prijs De wereld koerst af op staatscontrole waarmee in de jaren twintig en dertig slechte ervaringen zijn opgedaan zoals in rubber en katoen De internationale samenwerking dreigt dus vooral gezamenlijke overheidscontrole te worden geen vrije wereldhandel 10 Mr Aldrich s Monetary Plan 19 september 1944 Winthrop W Aldrich formuleert kritiekpunten op de voorgestelde IMF en Wereldbank De Amerikaanse delegatie heeft geen onderhandelingsruimte de macht van het IMF is obscuur en onzeker het IMF mist focus en zwakke valuta trekken via het IMF de sterke mee depreciaties worden normaal en het IMF doet aan symptoombestrijding Hij pleit als alternatief daarom sterk voor opheffing van alle handelsbelemmeringen en een vaste koers tussen dollar en pond daarna andere valuta 11 International Money Plans 1 oktober 1944 John H Williams professor aan Harvard en vroege criticus van het IMF wil dat het Congres voorlopig afziet van instemmen met oprichting van het IMF en dat enkele taken naar de IBRD gaan Hij pleit net als Hazlitt voor splitsing van de voorstellen voor IMF en IBRD Hij bekritiseert ook het non discriminatoire uitlenen door het IMF waar Keynes juist voor pleit alsook het niet mogen ingrijpen in lidstaten waar het misgaat De IBRD heeft deze bezwaren niet en kan met minder geld en effectiever de stabiliseringstaak uitvoeren 12 Europe s Monetary Maze 27 oktober 1944 In Europa spelen acute monetaire problemen België wil met deflatie afname van de geldhoeveelheid het proces van inflatie terugdraaien Hazlitt vindt dat geforceerde prijsdalingen weer nieuwe problemen meebrengen De enige oplossing tegen inflatie is het stoppen van verdere geldschepping en het accepteren van het nieuwe loon en prijsniveau Prijsregulering door overheden beneden marktniveau leidt tot onderproductie subsidiëring leidt tot meer inflatie om de overheidstekorten te financieren 13 Bankers on Bretton Woods 5 februari 1945 De American Bankers Association pleit tegen de oprichting van het Internationaal Monetair Fonds IMF wel is men voor de IBRD Het IMF wordt te groot en complex geacht en de overeenkomst te vaag en verwarrend wat botsende interpretaties bevordert Leningen worden automatisch en kritiekloos gegeven en macht tot controle over het ontvangende land ontbreekt Dit bevordert roekeloos politiek gedrag en ontmoedigt economische hervormingen De voorwaarden bij de IBRD zijn wel streng en doelgericht en het uitlenende land kan een veto uitspreken 14 The Fund and the Bank 7 februari 1945 De bankiers uit het vorige hoofdstuk krijgen een veeg uit de pan van Henry Morgenthau dat zij alleen aan hun eigenbelang denken en zo het Bretton Woods akkoord om zeep helpen Dat is een denkfout omdat zij de IBRD wel willen Hazlitt vreest dat de Amerikanen het IMF onlosmakelijk verbinden aan de IBRD en zodoende hetzij beide worden afgewezen door het Amerikaans Congres of allebei worden opgericht dus ook het gebrekkige IMF wiens werk beter door de IBRD kan worden gedaan Hij wil elk los op zijn merites beoordelen Ook hekelt hij de persoonlijke aanval op de bankiers omdat die een objectieve discussie verstoort 15 Freedom of Exchange 10 februari 1945 Henry Morgenthau roept nu ook dat banken geen internationale handel kunnen onderhouden en dat overheden dit daarom moeten doen Hij gebruikt dit als pressiemiddel voor goedkeuring van Bretton Woods door het Congres Maar dit staat haaks op Bretton Woods dat letterlijk beoogt om restricties op de wereldhandel weg te nemen Morgenthau wil niet alleen restricties maar zelfs de hele wereldhandel door overheden laten reguleren de doodsteek voor vrijhandel 16 Supply Creates Demand 11 februari 1945 Veel mensen denken dat productie en koopkracht twee verschillende zaken zijn en dat inflatie nodig is om de productie op peil te houden Maar koopkracht komt voort uit productie Het aanbod van het ene goed schept vraag naar het andere volgens de Wet van Say Geld ondersteunt dit proces als ruilmiddel Keynes heeft dit alles verkeerd opgevat en daarom quasi weerlegd in zijn boek General Theory of Employment Interest and Money uit 1936 De vrije markt optimaliseert het goederenaanbod en dus ook de welvaart Overheidstekorten om de economie aan te jagen zijn overbodig en destructief 17 Bretton Woods Proposals 13 februari 1945 President Roosevelt beveelt aan om over te gaan tot snelle acceptatie van de plannen voor IMF en IBRD in een toespraak tot het Congres op 12 februari 1945 Hazlitt steunt de oprichting van de IBRD met de wijziging om ook leningen te kunnen verstrekken voor stabilisering Het instemmen met de IBRD zou een beslissing over het IMF kunnen uitstellen Het IMF is ongeschikt voor de problemen op korte termijn en kent andere reeds aan de orde gekomen bezwaren 18 More on Bretton Woods 15 februari 1945 De New York State Bankers Association komt in een rapport goeddeels tot dezelfde conclusies als de American Bankers Association hoofdstuk 13 de IBRD moet er met enkele wijzigingen komen het IMF kan beter worden uitgesteld omdat dat ongeschikt is voor de problemen op korte termijn Er moet eerst stabiliteit in elk land komen en handelsbelemmeringen worden opgeheven Richt men voordien het IMF op dan zal die dit gaan tegenwerken Voor de VS ziet men terugkeer naar de gouden standaard en opheffing van importrestricties als bijdragen aan wereldstabiliteit 19 The Bretton Woods Bill 17 februari 1945 Amerikaanse bankiersorganisaties willen de oprichting van het IMF op zijn minst uitstellen De economische toestand per land loopt sterk uiteen en vergt individuele inspanning zodat een eenduidige formule voor alle landen onwerkbaar is Bankiers hebben belang bij stabiliteit en een sterke economie hun afwijzing van het IMF is daarom veelzeggend 20 Money Plan Obscurities 15 maart 1945 De Britse parlementariër Robert Boothby schreef op 4 en op 14 maart 1945 in The New York Times dat Bretton Woods niet terugleidt naar de gouden standaard stabiliteit en internationale handel zoals wordt beloofd maar tot het tegenovergestelde hiervan Hij wijst ook op tegengestelde interpretaties van Bretton Woods de Brit Keynes stelt dat exact het tegenovergestelde van de gouden standaard wordt beoogd de Amerikanen zien juist een terugkeer naar goud Bretton Woods aanhangers noemen zich internationalisten en betitelen critici als isolationisten terwijl Bretton Woods precies tegenovergesteld uitpakt 21 Gold vs Nationalism 17 maart 1945 Hazlitt merkt weer een tegenstrijdigheid op De vroegere gouden standaard leidde tot internationale stabiliteit en samenwerking Bretton Woods is hieraan tegenovergesteld geeft Keynes expliciet toe De afspraken geven ruimte voor inflatie en monetair nationalisme dus geen internationalisme Maar aanhangers van Bretton Woods betitelen zichzelf als internationalisten en verwijten de bankiers die zich tegen Bretton Woods verzetten en terug willen naar goud juist isolationisme Goud is echter het enige internationale geld zoals prof Edwin W Kemmerer in zijn boek Gold and the Gold Standard p 182 e v 190 pdf bevat beschrijving van de internationale werking van de gouden standaard ook betoogde precies waarom juist de nazi s er fel tegen waren 22 The CED on Bretton Woods 25 maart 1945 Ook het Committee for Economic Development CED Committee for Economic Development Amerikaanse denktank bestaande uit industriëlen en academici wil uitstel van het IMF en eerst de IBRD optuigen met de bevoegdheid tot leningen voor stabilisering en het stellen van deugdelijke voorwaarden In tegenstelling tot de bankiersorganisaties houdt de CED opvallend genoeg wel vast aan oprichting van het IMF ook al zou de IBRD diens taak gaan vervullen Het CED formuleert vijf basisprincipes voor leningen en Hazlitt stelt dat het IMF voor uitvoering hiervan ongeschikt is 23 Silver Boys in Bretton Woods 7 april 1945 De zogeheten zilver senators willen erkenning van zilver als monetair metaal Hazlitt is hiertegen omdat zilver de wereld nog verder van de gouden standaard afbrengt dan met het IMF al het geval is en daarmee dus ook van economisch herstel Bimetallisme zorgt bovendien voor nog meer verwarring 24 The Coming Economic World Pattern winter 1944 45 Hazlitt vat na zijn vertrek bij de New York Times zijn bezwaren tegen Bretton Woods in vijf paragrafen samen Vrijhandel betekent van oudsher individuele vrijheid zonder overheidsbemoeienis met de handel De handelsbelemmeringen in de jaren dertig ontaardden in een chaos die niemand terug wil en men vervangt door internationale samenwerking Maar dat is pseudo vrijheid I Want deze samenwerking is er nu niet tussen burgers maar alleen tussen overheden Zij beloven vrijhandel maar hun eigenbelang kan tot botsing en het opbreken leiden De stabiele handel vóór de Tweede Wereldoorlog ging zonder IMF Valuta bleven sterk door a de gouden standaard b geen kredietexpansie c geen excessieve overheidsschulden en d verkoop van staatsleningen aan het publiek niet door geld bijmaken Vertrouwen in de munt door internationale gouden standaard en goed monetair beleid leidde tot stabiliteit op de wisselmarkten II Het IMF voorstel bevat hiervan niets Men koppelt nu de munten niet aan goud maar aan elkaar de sterke munten steunen de zwakke Een op de valutamarkt dalende munt moet steeds aangekocht worden tegen de dan te hoge oude koers wat de belastingbetalers veel geld kost ten gunste van het zwakke land Het IMF bevordert instabiliteit door verplichte medewerking aan devaluaties Ook kan de wisselkoers collectief worden aangepast met druk om eraan mee te doen Dit bevordert wereldinflatie overheden devalueren oftewel vervalsen en breken de belofte voor wisseling in goud III Een devaluatie is gezichtsverlies voor een land omdat het wanbeleid overexpansie van geld bewijst Er ontstaat een kapitaalvlucht uit het land Maar collectieve devaluatie van alle valuta bespaart of verbergt zo n afgang Dit moedigt wanbeleid dus aan zoals bevoordeling van lobbygroepen door geldschepping en oplopende begrotingstekorten De schade door inflatie zoals koopkrachtsverlies blijft bestaan De vrije markt is onder het IMF bovendien een illusie door de controle op alle kapitaal en het risico op verdere aantasting van vrijheden IV Over de IBRD is Hazlitt vrij positief omdat die wel voorwaarden stelt waaronder het kunnen terugbetalen Deze bank zou beter geschikt voor de IMF taken dan het IMF zelf zoals stabilisering van valuta De IBRD symboliseert ook de internationale samenwerking beter dan het IMF dat bij oprichting vooral Amerikaans geld en invloed bevat V De voorstellen voor controle op de grondstoffenprijzen beloven niets goeds Prijzen worden boven marktniveau geplaatst met productiedaling en te hoge consumentenprijzen tot gevolg Efficiënte producenten behalen geen voordeel de zwakke blijven overeind en profiteren mee Of er ontstaan overschotten die de markt doen instorten Men belooft uiteraard dat de naoorloge controles wel eerlijk zullen zijn en bovendien dat de wereldhandel met deze controles vrij zal zijn Deel II Aftermath 25 Excerpts from Will Dollars Save the World verschenen in 1947 Het Marshallplan voor Europa is een dwaling Niet de oorlogsschade maar de sterke overwaardering van de valuta tegenover de dollar door overheden op de vooroorlogse pariteiten gezet ook al bekritiseerd door Murray Rothbard in What has government done to our money hoofdstuk 4 par 5 leidt tot de scheve handelsbalansen Dit blijft zo door Amerika s leningen vanuit onder andere het IMF De situatie van de Franse franc is een schrijnend voorbeeld Hazlitt propageert vóór terugkeer naar goud eerst koersvrijheid op de valutamarkt De Marshallhulp was feitelijk symptoombestrijding voor een probleem dat het Systeem van Bretton Woods zelf in stand hield 1965 Charles de Gaulle bekritiseert Amerika s export van inflatie en bepleit terugkeer naar vrijhandel en goud als geld 26 Collapse of a System 21 november 1967 De devaluatie van het pond van 2 80 naar 2 40 in 1967 bewees nogmaals het failliet van Bretton Woods dat stabiele wisselkoersen beoogde Het pond was na een devaluatie vanaf 4 86 in 1944 ingestapt op 4 03 en daalde in 1949 naar 2 80 Alle deelnemende valuta daalden sinds 1944 behalve de dollar De nieuwe Special Drawing Rights zijn slechts de volgende inflatoire optie Politici als Harold Wilson en Lyndon Johnson geven speculanten de schuld van de devaluaties maar hun eigen dure verzorgingsstaten en de Vietnamoorlog zijn de echte veroorzakers van de monetaire problemen 27 The Coming Monetary Collapse 23 maart 1969 Het systeem van Bretton Woods staat op het punt van breken is de overtuiging van Hazlitt De toename van niet inwisselbaar papiergeld het stijgend wantrouwen daartegen en de afname van Amerikaanse goudvoorraad maken dat Hazlitt voorspelt dat binnen korte tijd Amerika geen goud meer tegen 35 per ounce zal kunnen en willen uitbetalen Daarna zullen valuta heftig onderling gaan flucturen Om de gevolgen hiervan te beperken bepleit Hazlitt het volledig vrijgeven van de goudmarkt zodat mensen zich kunnen indekken en goud de facto weer het geld kan worden 28 World Inflation Factory augustus 1971 Dit hoofdstuk is een raamvertelling Het systeem van Bretton Woods heeft definitief tot een crisis geleid doordat het dwingt tot inflatie Daarom een herdruk van een stuk uit 1949 waarin vroege problemen met Bretton Woods door Hazlitt worden geanalyseerd en een epiloog uit 1971 zelf The World Monetary Earthquake 3 oktober 1949 De devaluatie van het pond en 25 andere valuta op 18 september 1949 bewees het monetaire onbegrip bij de autoriteiten Hazlitt wees al jaren de in Europa ontkende overwaardering van de valuta aan als oorzaak van het dollartekort maar Europa gaf daarvan Amerika de schuld Dat land reageerde met miljarden dollars om in de handelstekorten te voorzien Sir Stafford Cripps Minister van Financiën in Engeland 13 november 1947 19 oktober 1950 devalueerde het pond in 1949 eindelijk van 4 03 naar 2 80 maar onder de marktwaarde Andere landen volgden in onderwaardering met prijsinflatie tot gevolg Hazlitt voorspelt een uitstroom van goud vanuit Amerika naar Europa omdat Amerika als reactie op de devaluaties dollars ging bijmaken die werden ingewisseld voor goud Epilogue 1971 Hazlitt kreeg gelijk na de top in 1949 daalde de goudvoorraad in Amerika doordat het dollartekort een dollarstroom werd als reactie op de grote Europese devaluatie in 1949 De geldhoeveelheid in Amerika steeg van 110 miljard dollar in september 1949 tot 225 miljard in mei 1971 De goudwisselstandaard in Bretton Woods afgesproken was een compromis tussen enerzijds niet inwisselbaar papiergeld en anderzijds vaste wisselkoersen tussen valuta Naar een volledige gouden standaard wilde niemand terug en daarom werd alleen de dollar aan goud gekoppeld De andere munten kregen een dollarkoers Door aan en verkopen moesten deze koersen binnen een marge van één procent van elkaar blijven 29 What Must We Do Now 1983 Stoppen met inflatie dus met geldschepping is de enige oplossing tegen de monetaire chaos Inflatie is geen natuurramp maar een vorm van menselijk handelen Politici kopen stemmen door allerlei subsidies en vergoedingen die steeds hoger worden en als een onvervreemdbaar recht worden beschouwd Zij kunnen niet meer uit belastingen worden betaald leiden tot tekorten en zijn aanzet tot inflatie Ook het opheffen van de inflationaire praktijken en instituties die te Bretton Woods zijn opgezet is noodzaak Zij leggen inflatie op en moedigen die aan Amerika zou in elk geval zijn bijdrage eraan kunnen stoppen Verder zou de wereld terug moeten naar de gouden standaard zodat politici van het geld afblijven en hun monopolie niet meer kunnen misbruiken Het stoppen met inflatie stabiliseert de goudprijs en maakt het bepalen van een nieuwe wisselkoers mogelijk Leningen aan landen kunnen door private investeerders worden overgenomen die wel verantwoordelijk met geld omgaan Kritiek van Hazlitt op instituties Hazlitt bekritiseert uitvoerig de in Bretton Woods

  Original URL path: http://www.ratiovincit.nl/FromBrettonWoods.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive